Mylift Event

Page 62

VARME DIESEL OPPVARMING Vi har tradisjonelle kokoverk som alternativ oppvarmingskilde der det ikke finnes tilgjengelig nok strøm til å drifte våre elektriske løsninger. Dette er den mest brukte oppvarmingskilden for blant annet telt i mange tiår. Vi anbefaler på det sterkeste å vurdere elektriske og alternative oppvarmingskilder før man velger diesel. Selv om det ikke finnes forbrud i arrangementsindustrien, så har dette allerede kommet til byggog anleggsbransjen, og det er nærliggende å tro at forbud om dieseloppvarming kan komme til arrangementindustrien på sikt. Vi kan tilby disse med bruk på BIO-diesel. Ta kontakt for å finne den beste løsningen for ditt arrangement!

TEKNISK INFORMASJON CLK 60

60 kW

CLK 70

70 kW

CLK 80

80 kW

CLK 120

120 kW

CLK 155

155 kW

Dieseltanker

1000 ltr / 2000 ltr

Side 62