Mylift Modul

Page 12

Hva er viktig å huske på? For at vi skal kunne levere en rask og kostnadseffektiv montering må vi sammen forholde oss til følgende: PLASSERING? Hvor ønskes riggen og hva er mulig på plassen? Rigg­tegninger gjør jobben enklere. ADKOMST Mylift leverer modulene primært med kranbil og henger. Er det plass til dette? Hvis ikke er det eventuelt et sted i nærheten hvor vi kan sette henger? UNDERLAGET Modulene bygges opp på kraftige treklosser. Seks klosser per modul. Det er tidkrevende å få dette vannrett når det blir store høydeforskjeller. Vi ønsker oss derfor maks. 60 cm helling i terrenget fra første til siste modul.

VANN OG AVLØP Beskrivelse av plassering av VA er nødvendig for å kunne vurdere retning på modulene og fall mot kum. VA er på en siden av modulene. 230V ELLER 400V Våre moduler er satt opp med 400V stømtilførsel. Vi beregner et behov på 3 kW per modul. Dersom riggplassen kun har tilgang på 230V stiller Mylift med trafo. Merk at det må beregnes 30 prosent økt kapasitet når strømmen trans­formeres. For eksempel har åtte moduler á 3 kW på 230V et behov på 31 kW med trafo kW, mot 24 kW på 400V. TRAPPELØSNING Hvilken løsning ønskes og hvor skal den plasseres så den blir mest hensiktsmessig for dere?

SIDE 1 2 //MODUL

Hjulbrakker med tanktoalett