Mylift Modul

Page 11

Sikkerhet / adgangskontroll / dokumentasjon

Adkomst Førsteinntrykket er viktig. Et profesjonelt ytre selv til en midlertidig arbeidsplass gjør noe med både ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Enda viktigere er sikkerhet. Vi monterer derfor gode trappeløsninger fra Layher i bredde 109-207 cm.

Økt sikkerhet, bedre arbeidsflyt og mindre tyveri. Mylift leverer den løsningen som passer deg best, enten med kodelåser, kortlåser eller nøkkellåser. Det viktigste er sikkerheten, men løsningen med kodelås og kortlåser er til for å forenkle administrasjon og tilgang – for de som skal ha det. Aktivèr den enkeltes HMS-kort som personlig nøkkel og alt kobles opp mot nettjenesten INFORBRIC EASE. På ethvert tidspunkt kan du nå regulere hvem som skal ha adgang til brakkene. Med kodelås, forenkler du hverdagen kontra et vanlig nøkkelsystem, og med INFOBRIC EASE og et kortlåssystem, har du full kontroll – samt dokumentasjon – på adgang, inngang og låsing.

Vår mest populære modeller trapp i 157 cm bredde med repostrapp. Våre adkomstløsninger tilpasses etter kundens ønske.

Terrasse

Renhold og forbruk - All Inclusive Har du en modul ekstra nede eller kanskje en ekstra 20 fots konteiner stående inntil riggen?

Mylift er de første som leverer sine brakkerigger ALL INCLUSIVE – om man vil. Vi leverer, vi rengjør og vi fyller på såpe og toalettpapir. Du får èn månedlig faktura som omhandler hele riggleveransen.

Utnytt denne plassen til et bedre arbeidsmiljø. Ta en felleskaffe i sola, eller hva med en grill til fredagspølsene?

Konsentrer dere om prosjekt og bygging, så håndterer vi resten.

Mulighetene er mange og utbyttet er stort. Det handler om å få folk til å trives.

Det er Mylift Modul som leverer, det er Mylift Logistikk som frakter og det er Mylift Service som server brakkeriggene på stedet. Våre folk – full kontroll.

SIDE 1 0 //MODUL

SIDE 1 1 //MODUL