Brosjyre Mylift Energi

Page 7

Energi I vår terminologi står energi for strømfordeling, oppvarming, tørking og luft. De forskjellige prosessene er alle vesentlige deler av virksomheten innen bygg og anlegg, og det er et eget – og viktig - fagfelt hos Mylift. Kvalitetssikring Bransjen tilnærmer seg en «standard» gjennom BREEAM og BIM, og det stilles krav til dokumentasjon, overvåkning, visualisering og rapportering. Våre kunder stiller krav til oss, vi stiller samme krav tilbake til produsentene. BREEAM Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method - er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper. BREEAM er med på å skape bevissthet blant eiere, brukere, prosjektledere og driftsansvarlige rundt fordelene ved å se bærekraft i et livsløpsperspektiv. BREEAM bidrar også til at de foretar vellykkede og kostnadseffektive løsningsvalg, og med BREEAM tilbyr vi troverdig miljømerking for bygg og anlegg. BIM Bygningsinformasjonsmodellering - produserer tegninger, en visualisering av våre produkt installert i bygg eller på anlegg. BIM gir økt digitalisert samhandling mellom oss og kunde, og tilfredsstiller krav til dokumentasjon og visualisering av nye prosjekt i 3D. Løsninger Med riktig verktøy, høy kompetanse og løsningsorienterte medarbeidere er vi i stand til å tilby riktig løsninger, samt dokumentere og overvåke anlegg etter nye og gjeldende krav. På denne måten kan vi beregne og flytte luft i forhold til ventilasjon, varme og tørking, og vi kan installere og overvåke riktige varmeløsninger - med fjernvarme, strøm eller fossilt brennstoff. Kompetanse På de aller fleste oppdrag der strøm er involvert, er strøm kritisk. Våre medarbeidere beregner behov, forbruk og leveranse til alle anlegg. Vi anbefaler at vi blir involvert tidlig i enhver prosess, hovedsakelig for å sikre en riktig og smidig leveranse, og den beste økonomien og rapporteringen i prosjektet.

SIDE 7 // ENERGI