Brosjyre Mylift Energi

Page 5

Fjernvarme Mylift Energi leverer midlertidige fjernvarmeløsninger i byggeperioder i påvente av permanent installasjon i bygget. Vi kobler vår sentral på fjernvarmeleverandørens tilførsel til anlegget, beregner, fordeler varme, overvåker og rapporterer energiforbruk og temperaturer. I eventuell påvente av permanent leveranse av fjernvarme til anlegget, varmer vi selv vann med pellets. Elektrisk oppvarming Elektrisk oppvarming er en vedlikeholdsfri oppvarmingsmåte. Denne løsningen er lettere å plassere der behovet er, slik at oppvarming av enkeltrom og deler av bygg blir enklere. Ingen utslipp og minimalt med støy. Elektrisk oppvarming krever riktig dimensjonert strømtilgang. Fossil oppvarming - Diesel Diesel har høyt energi-innhold og gir meget effektiv oppvarming. Diesel er meget egnet for oppvarming av svært store lokaler. Relativt enkelt og vedlikeholdsfritt. Krever stort sett bare tilgang til diesel, og Mylift leier selvfølgelig ut ADR-tanker til formålet. Det er viktig at det gis råd om plassering av tank og dieselvarmer på den enkelte lokasjon.

SIDE 5 // ENERGI