Brosjyre Mylift Energi

Page 4

Oppvarming

Beregning og leveranse av oppvarmingsløsninger, er ikke basert på synsing – men på kalkulasjon. Kalkulasjon for å finne en løsning som tilfredsstiller behovet, og kalkulasjon for å finne den beste økonomiske løsningen. Vi leverer hovedsakelig 3 løsninger på varme • fjernvarme • strøm • fossilt brennstoff Forutsetninger og verktøy guider oss til riktig løsning, og kompetansen sørger for å visualisere og iverksette plan, samt dokumentere og rapportere prosessen med totalt energiforbruk (BREEAM & BIM). Mylift Energi overvåker gjerne våre installasjoner digitalt, og sørger for kontinuitet. Vi avdekker eventuelle feilkilder, og vi kan via overvåkning se forbedringspotensial i våre leveranser - 24/7. Mylift er en viktig partner som vil være en tidlig partner i enhver byggeprosess. Slik lager vi midlertidige, godt forberedte løsninger - best.

SIDE 4 // ENERGI