Brosjyre Mylift Energi

Page 3

Overvåkning og kontroll

Med Mylift Connect skapes det mulighet for online oppkobling og overvåkning. Med kontinuerlig tilgang til prosessinformasjon skapes det forutsetninger for å øke produktiviteten gjennom bedre planlegging, forebyggende tiltak, stadige forbedringer og prosessoptimalisering med minsket energiforbruk og lavere totalkostnad som resultat.

• • • • • • • •

fleksibelt - kan styres etter tidsplan, nærvær eller sensorer fjernovervåkning - alarm og signaler ved driftsforstyrrelser og feil ulike kanaler - alarm via e-post, SMS eller direkte til alarmsentral oppkoblet - fjernkommunikasjon og -programmering sikkerhet - ingen risiko for inntrengning, redundant driftsmiljø enkel integrasjon utviklet for utsatte miljøer multifunksjon, visualisering og dataeksport

Med Mylift Connect TFUC tilbyr vi en fleksibel, sikker og bred løsning for overvåkning, kontroll og alarmhåndtering. Du har full tilgang til alle måleverdier direkte på datamaskinen eller smarttelefonen.

SIDE 3 // ENERGI