Mylift Arbeidsvarsling

Page 5

Vår skiltportefølje Våre skilt leveres på skiltstolper i aluminium i en høyde på enten 2,4 eller 3,0 meter. Av skiltføtter har vi løsfot i gummi på 28 kg eller i betong på hhv. 60 og 285 kg. Vi leverer også opplysningstavler med tilpasset tekst.

Forbudsskilt

Arbeidsvarslingsskilt

Hovedveg signalregulert – vent og følg trafikkstrømmen

302

Innskjøring forbudt

306.1

Forbudt for motorvogn

330.1

Svingforbud høyre

110

Vegarbeid, arbeidsområde

330.2

Svingforbud venstre

106

Innsnevring, arbeidsområde

362.30

Fartsgrense 30

109

Fartshump, arbeidsområde

362.40

Fartsgrense 40

132

Trafikksignal, arbeidsområde

362.50

Fartsgrense 50

148

Møtende trafikk, arbeidsområde

362.60

Fartsgrense 60

156

Annen fare, arbeidsområde

362.70

Fartsgrense 70

362.30a

Fartsgrense 30, arbeidsområde

362.30

Slutt på særskilt fartsgrense 30

362.40a

Fartsgrense 40, arbeidsområde

362.40

Slutt på særskilt fartsgrense 40

362.50a

Fartsgrense 50, arbeidsområde

362.50

Slutt på særskilt fartsgrense 50

362.60a

Fartsgrense 60, arbeidsområde

362.60

Slutt på særskilt fartsgrense 60

362.70a

Fartsgrense 70, arbeidsområde

362.70

Slutt på særskilt fartsgrense 70

522a

Gang- og sykkelveg

560.615

Opplysningstavle trafikklys Stopp her ved rødt lys

512

Holdeplass for buss

560.699

Opplysningstavle Vegen stengt

516.H/V

Gangfelt

560.699

Opplysningstavle Vegen stengt x m

526.1

Envegskjøring

560.699

Opplysningstavle Fortau stengt

749H

Midlertidig gang og sykkelveg, høyre

560.699

Opplysningstavle Gang-/sykkelveg stengt

749V

Midlertidig gang og sykkelveg, venstre

560.699

Opplysningstavle Vennligst benytt fortau andre side

Gjelder ikke anleggstrafikk

808.000

Underskilt, Gjelder ikke anleggstrafikk

Gjelder ikke buss og taxi

808.317

Underskilt, Gjelder ikke buss og taxi

Opplysnings- og vegvisningsskilt

713

Omkjøringspil

743

Midlertidig omkjøring

804a

Underskilt, 150 m

202

Vikeplikt

808.713

Undeskilt, anleggstrafikk

404.1

Påbudt kjørefelt til høyre

808.727

Underskilt, manuell dirigering

404.2

Påbudt kjørefelt til venstre

808.748

Underskilt, hovedveg signalregulert

Vikeplikt-, forkjørs og påbudsskilt

Parkeringsskilt

Svingpiler

370

All stans forbudt

810.H90

90˚ høyre

372

Parkering forbudt

810.V90

90˚ venstre

552

Parkering

810.H45

45˚ høyre

807.8

Parkering for bevegelseshemmede

810.V45

45˚ venstre

828

Underskilt utstrekning parkeringsregulering

Merk at enkelte skilt har begrensninger eller må oppfylle diverse krav for å kunne benyttes. Dette gjelder skiltnummer 202, 302, 370, 372, 516 og 526.

SIDE 5 // ARBEIDSVARLING