Mylift Arbeidsvarsling

Page 4

Vårt varslings- og sikringsmateriell Hindermarkering 906 H/V

Sperrebukk i tre

«Sebraflex» benyttes til varsling langs arbeidsstedet og til å markere innsnevringer av kjørebanen. Egen fot, 15 kg.

Sperrebukker kan benyttes som bærer av horisontale markeringer, for eksempel sperreplank. Kun benyttes der hvor farten er regulert til 40 km/t.

Tosidig, FGG kl. 3 , 50 x 500 mm

FGG kl. 3, 7,5 kg

Trafikksylinder 942

Avsperringsgjerde i plast

Benyttes hovedsakelig til å varsle og lede myke trafikkanter. Egen fot, 6,5 kg.

Godt synlig fysisk hindring som skal hindre sammenstøt. Plastgjerdet har luorescerende gulgrønn refleks. Egne føtter, 25 kg per stykk.

FGG kl. 3 , 1000 mm

Ensidig, FGG kl. 3 , 2000 x 45 x 1200mm

Vekselblink med toppholder

Sperregrind

Vekselblink til plassering på toppen av skiltstolper og hvor hensikten er å gjøre trafikkantene oppmerksom på spesifikke skilt. Leveres med batteri.

Sammenleggbar sperregrind for kumarbeid. Vi har også med tripod og vinsj til kumsikring. FGG kl. 3, 750 x 750 mm

5 kg, Ø220 mm, 130 x 740 x 482 mm

Sperrehenger

Påkjøringsvern

Leveres med batteri, stolpeholder og skiltkassett. Nyttelast 990 kg. Kassemål 250 x 150 x 35 cm.

Trafikkbuffert med nett kan benyttes på strekninger hvor farten er regulert til 100 km/t.

310 kg, 4110 x 1960 x 930 mm

840 kg, 3100 x 650 x 105 mm

Langsgående sikring og trafikklys MiniGuard

Mobile trafikklys

MiniGuard er et mobilt stålrekkverk.

Standard skyttelsignalanlegg med GPS som bla. gir varsel ved lav spenning.

60 kg, 1500 x 500 x 500 mm

43 kg, 740 x 670 x 2560 mm

Protec 100 ProTec er en mobil sikkerhetsbarriere. 124 kg/m, 6000 x 250 x 560 mm

Mobile trafikklys for gangfelt

GP-link Tung boltefri langsgående sikring i betong, med en elementlengde på 1 og 3 meter. Kan leveres med støyisolerende topprekkverk eller med påmonterte byggegjerder. 500 kg/m, 1000/3000 x 240 x 870 mm

SIDE 4 // ARBEIDSVARLING

Trafikklys for midlertidig fotgjengerovergang med SMSovervåkning. 162 kg, 2108 x 2108 x 6000 mm