Mylift Arbeidsvarsling

Page 3

Din totalleverandør på varsling og sikrning

Alt ligger tilrette for at Mylift er din partner for en trygg og effektiv arbeidshverdag på eller langs vegen. Våre prismaler er utformet med hensyn til leietid. Det betyr at leieprisen per leiedøgn tilpasses leietiden, enten det er snakk om uker, måneder eller lengre prosjekt. Manuell dirigering Mylift kan også bistå med manuell dirigering. I en totalpakke tilbyr vi følgende: • varslingsplan • dirigentlag på min. tre personer med arbeidsvarslingskurs 3 og med regulert utstyr • egen sikker jobbanalyse • nødvendig skilt- og varslingsmateriell • sperrehenger og ev. påkjøringsvern • hjulbrakke med toalett- og spisefasiliteter Nærføring, gravemelding og leie av kommunal grunn I enkelte sammenhenger er det ikke nok å søke om arbeidsvarsling. I enkelte sammehenger hvor arbeidet skal inntill eller i vegbanen og hvor det er nødvedig med “graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg”, må det søkes om gravemelding eller nærføring. Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. Statens vegvesen sakbehandler søknader knyttet til riksvegen og fra 2020 behandler fylkeskommunen selv søknader for fylkesveger. Mylift kan utforme søknader om gravemelding og nærføring. I situasjonen hvor kommunen er vegmyndighet krever stadig flere kommuner at byggherre eller entreprenør søker om arbeidstillatelse i kombinasjon med leie av kommunal grunn eller kompensasjon for tapte parkeringsinntekter. Også dette kan vi bistå med.

SIDE 3 // ARBEIDSVARLING