Mylift Arbeidsvarsling

Page 2

Hva er arbeidsvarsling?

Av hensyn til sikkerheten for arbeidere og trafikanter må du varsle myndighetene når det jobbes på eller ved offentlig veg. Er vegen en kommual veg, er det kommunen som skiltmyndighet og skal ha varsel. Er vegen en fylkes- eller riksveg, søkes Statens vegvesen. Dette kan Mylift hjelpe deg med.

Søknad

Skilt-, varslingsog sikringsmateriell

Etablering og gjennomføring

1. Søknad - skiltplan, risiko og arbeidsbeskrivelse Mylift utformer varslingsplan og skiltplan, altså en kartskisse som illustrerer plasseringen av skilt- og varslingsmateriell. Vi hjelper også kunden med å vurdere de risikoforhold som følger av arbeidet, samt å definere relevante risikoreduserende tiltak. En slik risikovurdering er en sentral del av søknaden, uavhengig av skiltmyndighet. 2. Skilt og sånn - utstyret du trenger for å jobbe trygt i trafikken Mylift har et godt utvalg av skilt for midlertidig regulering av trafikken. I tillegg til skilt har vi også annet utstyr som lys, trafikklys, påkjøringsvern og langsgående sikring. 3. Gjennomføring - tjenestene vi tilbyr så du kan gjøre det dere er best på I tillegg til vedtak og utstyr er vi også behjelpelig med utplassering og montering av skilt og utstyr. Vi til byr også manuell dirigering.

SIDE 2 // ARBEIDSVARLING