Page 1

TXIKIA NINTZENEAN ESKOLA GUSTATZEN ZITZAIDAN

Kaixo ni Raqu el  naiz  eta   kontatuko  dizuet  txikitan  gertatu  zitzaidan  istorio  bat:    Txikia  nintzen e a n,  e sk ola  ask o  gustatzen  zitzaidan e z,  jantokira  joan  nahi  nuen,  orduan  nire    gura s o e k  ja bidali  ninduten.   Jantokian  neng o e n e a n ,  ikusi  nuen  monitore  bat  um e  bat  beh artu  zuela  jaten,  orduan  nik beldurra    hartu um e ak  botaka  egin  zuelako.   Dena  kontatu  nien  nire  guras o e i,  eta  nire  guras o e k  ez  ninduten  berriro  bidali  urte  horretan  jantokira.   

Nire aitak  eta  amak  hitz egin  zuten  Jos e b ar e kin,  jantokiko  arduraduna,  eta  monitore   a  kaferatu  zuten. Aske n e a n  nire  aitak  ate  amak  bidali  ninduten  berriro  jantokira,  eta  um e  guztiak  jaten  hasi  ziren  ondo,  b pixka  bat  zeukatelak o.   Orain  ia mundu  guztia  joaten  da  jantokira  dibertigarriago  delako,  eta  mundu  guzia  ere,  berriro  zoriontsu Gog or atz e n  naizen  bakoitze an  beti  barrezka  haste n  naiz!    

Raquel Valcuende Diez

Raquel  

Kaixo ni Raqu el naiz eta kontatuko dizuet txikitan gertatu zitzaidan istorio bat: Txikia nintzen e a n, e sk ola ask o gustatzen zitzaidan...