Page 1

KEITH ANDREW R C A Phases of an Anglesey Moon / Gweddau Lleuad M么n 2014


KEITH ANDREW RCA GWEDDAU LLEUAD Mテ年 / PHASES OF AN ANGLESEY MOON 7 - 29 Medi / September 2014

ALL WORKS ARE FOR SALE

Prices on application

ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Published by Oriel Tegfryn Gallery

ツゥ Oriel Tegfryn Gallery


Keith Andrew was born 1947 in London and studied at Beckenham School of Art and Ravensbourne College of Art and Design. He worked in London as a graphic artist before turning to painting full time in 1975 when he moved to Anglesey. The late Sir Kyffin Williams was a great admirer of Keith’s work and wrote as follows: ‘Keith Andrew, born and trained in London, found in Anglesey an island that appealed to his contemplative nature and provided him with the subject matter that reflects it. He senses its antiquity and its intimacy, and has the intelligence to allow it to dictate the creation of his pictures and never imposes himself upon it. Keith Andrew is moved by the little things; by the narrow stream, by the broken window, the grouting of an ancient roof or by the lichen on an island wall. His searching eye selects what most people do not notice, but once he has made them aware they appreciate all the more what they have failed to see, and buy his pictures. The island, with its mysterious heartland is not his only source of inspiration. From his home he can see the distant mountains and is often working amongst them. Quiet, energetic, and determined, Keith Andrew is now very much a man locally regarded as an important cultural figure and we, who were born on the island, are grateful to him, and hope he will stay with us, recording a Wales that is in constant danger from the seemingly inexhaustible desire of man to scar, pollute and desecrate our inheritance. Keith Andrew records our past and our present and in doing so warns us through apathy it might all be lost.’ Keith has exhibited at Oriel Tegfryn Gallery for many years and has also shown in London and mainland Europe, building a large and loyal group of collectors. He became a member of the Royal Cambrian Academy in 1981. This latest solo show will include both new works and selected works from Keith’s own collection, with which he has previously been reluctant to part. The work, as always, features the pastoral and familiar landscapes of Anglesey and Wales.


Ganwyd Keith Andrew yn Llundain ym 1947 ac astudiodd yn Ysgol Gelf Beckenham a Coleg Celf a Dylunio Ravensbourne. Bu’n gweithio yn Llundain fel arlunydd graffeg cyn troi at beintio llawn amser yn 1975, pan symudodd i Ynys Môn. Roedd y diweddar Syr Kyffin Williams yn edmygwr mawr o waith Keith ac ysgrifennodd : Keith Andrew, wedi ei eni a’i hyfforddi yn Llundain, a geir ar Ynys Môn yn ynys oedd yn apelio at ei natur myfyriol ac ar yr amod iddo pwnc sy’n adlewyrchu hynny. Mae’n synhwyro ei hynafiaeth a’i agosatrwydd, ac mae ganddo y cudd-wybodaeth i alluogi creu ei luniau ond byth yn rhoi ei hun arno. ‘Mae Keith Andrew yn cael ei ddylanwadu gan y pethau syml; y nant gul, y ffenestr wedi’i thorri, y growt o dô hynafol neu gan y cen ar wal ar yr ynys. Mae ei lygad treiddgar yn dewis yr hyn nad yw y rhan fwyaf o bobl yn sylwi, ond unwaith y mae wedi eu gwneud yn ymwybodol, maent yn gwerthfawrogi’r hyn nad oeddent yn eu gweld, ac yn prynu ei luniau. Nid yr unig ffynhonnell o ysbrydoliaeth yw’r ynys llawn dirgelwch; o’i gartref y mae’n gallu gweld y mynyddoedd yn y pellter ac yn aml y mae’n gweithio yn eu plith. Yn dawel, llawn egni ac yn benderfynol, mae Keith Andrew bellach yn cael ei ystyried yn lleol fel ffigwr diwylliannol pwysig ac rydym ni, a aned ar yr ynys yn ddiolchgar iddo ac yn gobeithio y bydd yn aros gyda ni, yn cofnodi Cymru, sydd mewn perygl parhaus o awydd dynol i lygru a halogi ein hetifeddiaeth. Mae Keith Andrew yn cofnodi ein gorffennol ac ein presennol ac wrth wneud hynny, y mae’n ein rhybuddio drwy ein difaterwch y gallai’r cyfan gael ei golli.’ Mae Keith wedi arddangos yn Oriel Tegfryn ers nifer o flynyddoedd ac mae hefyd wedi ardddangos yn Llundain a thir mawr Ewrop, gan adeiladu grŵp mawr o gasglwyr ffyddlon. Daeth yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig yn 1981. Bydd y sioe unigol diweddaraf yn cynnwys peintiadau newydd, yn o gystal a gwaith a ddewiswyd o gasgliad Keith, gwaith y mae wedi bod yn amharod i wahanu â o’r blaen. Mae’r gwaith, fel arfer, yn cynnwys tirweddau bugeiliol a chyfarwydd o Ynys Môn a Chymru.


SUMMER EVENING, ANGLESEY watercolour 2014 26 x 31cm

4


5


HILL FARM, DEINIOLEN watercolour 2014 14 x 18cm

6


7


SUNNY AFTERNOON oil on canvas 1995 75 x 75cm

8


9


ONE MOONLIT NIGHT, ANGLESEY watercolour 2014 26 x 32cm

10


11


SHOP YR ONWY, BALA watercolour 2014 27 x 37cm

12


13


FROM RAVENS POINT, ANGLESEY watercolour 2008 27 x 37cm

14


15


AFON CRIGYLL, LLANDRYGARN watercolour 2014 26 x 36cm

16


17


LLYN PADARN watercolour 1984 25 x 38cm

18


19


WET SUNDAY, BODWROG, ANGLESEY watercolour 2010 27 x 37cm

20


21


CAP SPARTEL, TANGIER watercolour 2007 37 x 56cm

22


23


LLYNON MILL, ANGLESEY watercolour 2014 19 x 14cm

24


25


COTTAGE BEDROOM oil on canvas 1995 60 x 60cm

26


27


GWYNDY MAWR, ANGLESEY watercolour 2014 27 x 37cm

28


29


PENTRE PELLA watercolour 2014 26 x 18cm

30


31


CHESTNUT TREES, PENMON watercolour 2006 34 x 49cm

32


33


STONE BRIDGE, LLANDRYGARN watercolour 2014 26 x 35cm

34


35


NOVEMBER MOON watercolour 2005 57 x 77cm

36


37


THE EVENING GARDENER watercolour 2014 26 x 36cm

38


39


HARLECH CASTLE watercolour 2009 18 x 27cm

40


41


LLANDRYGARN sepia watercolour 2014 13 x 18cm

42


43


AFON LLUGWY, NANT FFRANCON watercolour 2007 72 x 103cm

44


45


STREAM (AFON CRIGYLL), ANGLESEY watercolour 2008 18 x 28cm

46


47


SUNSET OVER SAN GIORGIO, VENICE watercolour 1995 19 x 28cm

48


49


DOVECOTE GWYNDY, ANGLESEY watercolour 2014 27 x 36cm

50


51


RHOSCOLYN BEACON watercolour 2009 36 x 52cm

52


53


WATER TANK, ANGLESEY watercolour 2014 16 x 26cm

54


55


OGWEN FALLS watercolour 2005 28 x 18cm

56


57


EVENING CHAPEL watercolour 2014 27 x 34cm

58


59


MOONLIGHT OVER LLYN PADARN watercolour 2005 57 x 77cm

60


61


THORN TREE, NANT FFRANCON watercolour 2014 26 x 36cm

62


63


TWILIGHT WALK, RHOSGADFAN watercolour 2014 18 x 27cm

64


65


EVENING PLOUGH, ANGLESEY watercolour 2014 17 x 23cm

66


67


LLYN NANTLLE watercolour 2005 57 x 77cm

68


69


ELDER HEDGEROW, ANGLESEY watercolour 2014 16 x 22cm

70


71


RIDER, LLANDRYGARN, ANGLESEY watercolour 2008 26 x 36cm

72


73


RIVERBANK, AFON CRIGYLL watercolour 2014 33 x 36cm

74


75


DOLBADARN CASTLE watercolour 2014 27 x 18cm

76


77


EVENING FALLS watercolour 2007 18 x 27cm

78


79


WATERFALL AND RUINED MINE watercolour 2007 38 x 55cm

80


81


SEPIA STREAM ink and wash 2011 14 x 19cm

82


83


QUIET VALLEY II, LLANFECHELL watercolour 2014 23 x 25cm

84


85


SUMMER, ANGLESEY oil on linen 2006 19 x 27cm

86


87


THE HILL watercolour 1984 34 x 54cm

88


89


ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Cadnant Road Menai Bridge Ynys M么n LL59 5EW tel:01248 715128 tegfryn@artwales.com

Profile for artwales.com

Keith Andrew Catalogue 2014  

Phases of an Anglesey Moon Gweddau Lleuad Mon

Keith Andrew Catalogue 2014  

Phases of an Anglesey Moon Gweddau Lleuad Mon

Advertisement