Page 1

KIM ATKINSON SARAH THWAITES & VIVIENNE WILLIAMS OCTOBER 2015


K I M AT K I N S O N , S A R A H T H WA I T E S & V I V I E N N E W I L L I A M S 2 - 25 October 2015

ALL WORKS ARE FOR SALE

Prices on application

ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Published by Oriel Tegfryn Gallery

© Oriel Tegfryn Gallery


KIM ATKINSON Ganwyd Kim Atkinson yng Nghaerfaddon yn 1962. Ar ôl cwblhau gradd mewn Celf Gain yn Ysgol Gelf Cheltenham, aeth ymlaen i astudio M.A. mewn Darlunio Hanes Natur yng Ngholeg Celf Frenhinol, Llundain. Yn ystod ei phlentyndod cynnar, roedd yn byw ar Ynys Enlli ar ffarm ei rhieni. Mae nawr yn byw ym Mhenrhyn Llŷn gyda’i theulu. Mae ei phynciau, yn bennaf, adar, pryfed a phlanhigion o fewn y tirlun yn cael eu creu drwy frasluniau arsylwi a nodiadau wedi eu gwneud yn yr awyr agored, o amgylch ei radd, neu ar glogwyni a chilfwâu’r pentir. Mae byd natur, fel y gwelir mewn gwrych neu grwpiau o adar yn cydweithio ar y lan, yn ffurfio syniadau am luniau. Mae rhai pynciau yn cael eu datblygu yn y stiwdio, lle mae’n defnyddio nifer o dechnegau argraffu i greu printiau cyfyng eu rhif neu mono brintiau. Fe ddefnyddia haenau o inciau olew ar ddarnau perspex, gan greu arwyneb llawn patrwm a gwead. Drwy ei gwaith argraffu, mae hi’n ceisio cyfleu a dathlu bod yn un gyda natur. SARAH THWAITES Ganwyd Sarah Thwaites ym 1959, ac fe’i hyfforddwyd yn Ysgol Gelf Wimbledon a Goldsmiths, Llundain. Mae hi wedi bod yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ers 1987. Mae Sarah wedi cael nifer o arddangosfeydd unigol, ac mae wedi’i chynnwys mewn nifer o sioeau grŵp, gan gynnwys ‘The Discerning Eye’, yn Orielau Y Mall yn Llundain a Oriel Martin Tinney yng Nghaerdydd. Mae’r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd wedi prynu gwaith Sarah yn ddiweddar ar gyfer y casgliad cenedlaethol. Dywed o’i gwaith: ‘Mae fy ngwaith yn ymateb personol i dirweddau a ddarganfuwyd drwy amser ac archwilio. Cipolwg o olygfa mewn ennyd fer neu graidd lle wedi ei ddistyllu trwy nifer o haenau o weadedd a marc.” VIVIENNE WILLIAMS Ganwyd Vivienne Williams yn Abertawe ym 1955, ac mae’n byw yno hyd heddiw. Astudiodd MA, gan ymchwilio’r pwnc ‘Ymateb llenyddol i gelfyddydau gweledol’ ym Mhrifysgol Reading, cyn teithio a dysgu ledled y byd. Ymunodd a dosbarthiadau darlunio yn Awstralia rhwng 1980 i 1982, ac wedi iddi ddychwelyd i Brydain, bu’n astudio a gweithio mewn coleg Bwdhaidd tan 1990. Bryd hyn daeth yn artist proffesiynol llawn amser, ac ers hynny, y mae wedi arddangos a gwerthu’n llwyddiannus iawn. Ers 1991 mae hi wedi arddangos gyda Oriel Martin Tinney yng Nghaerdydd ac y ffeiriau celf mwyaf yn Llundain. Dywed Vivienne am ei gwaith: “Lliw yw’r elfen bwysicaf yn fy ngwaith - yn y blodau cryf a’r astudiaethau bywyd llonydd tawel o ffrwythau, bowlenni a llestri. Mae’r elfennau o fewn gofod y llun yn cael eu symud yn aml. Trwy’r broses yma mae adeiladu haenau o baent yn creu effaith o hen ledr yn hytrach na phapur fel cefndir. Mae ansawdd yr arwynebedd yn cael ei weithio eto ac eto, yn cael ei grafu a’i staenio. Drwy’r broses yma, daw cyfle i’r llun ddod i fodolaeth.”

6


KIM ATKINSON Kim Atkinson was born in Bath in 1962. Following her BA in Fine Art at Cheltenham School of Art she went on to study for a MA in Natural History Illustration at the Royal College of Art, London. Her early childhood was spent living on Bardsey Island where her parents farmed. She now lives with her husband and her son on the Lleyn Peninsula. Her subjects, mainly birds, insects and plants within the landscape context, are assimilated by way of observational drawings and notes made outside, in and near her garden, or on cliffs and coves of the headland. The intimate world of nature in a hedgerow or groupings of birds interacting on the shore, for example, form the beginnings of ideas for pictures. Some subjects are developed in the studio, where various printmaking techniques are often combined to make limited edition prints or monoprints, where layers of oil-based inks are printed off perspex sheets to build a surface rich in pattern and texture to find an equivalent which seeks to celebrate an encounter with nature. SARAH THWAITES Born in 1959, Sarah Thwaites trained at Wimbledon School of Art and then Goldsmiths College. She has been living and working in Wales since 1987. Sarah has had numerous solo exhibitions, and has been included in many group shows, including The Discerning Eye, at the Mall Galleries in London and Martin Tinney Gallery in Cardiff. The National Museum and Gallery of Wales, Cardiff has recently purchased Sarah’s work for the national collection. She says of her work; ‘My work is a personal response to landscapes discovered through time and exploration. A fleeting moment captured from a glimpsed scene or the essence of a place distilled through multiple layers of texture and mark.’ VIVIENNE WILLIAMS Born in Swansea in 1955, Vivienne Williams took an M.A. in ‘The Literary Response to the Visual Arts’ at Reading University, before travelling and teaching worldwide. In Australia between 1980 and 1982 she took drawing classes, subsequently returning to Britain to study and work at a Buddhist College until 1990. It was at this point that Vivienne became a full time artist, since when she has exhibited with increasing success. Since 1991 she has shown regularly with Martin Tinney Gallery, both in Cardiff and at the major London art fairs. Vivienne says of her work: ‘Colour is the most important thing in my work – in the bold and rather exuberant flower paintings and the more contemplative still life pictures of pots, bowls, jugs and fruit. The elements within a composition are often rearranged and painted over many times. In this way layers are built up until ordinary paper takes on the appearance and weight of old leather. The surface texture is energetically worked and reworked, scratched, sanded and stained. At any moment during this process there is an opportunity for a painting to emerge.’

7


8


K I M AT K I N S O N

9


STARLING DRINKING, STARLING BATHING relief print 2015 edition of 3 37 x 40cm

10


11


BLACKBIRDS SCOLDING AT DUSK monoprint 2015 39 x 64cm

12


13


THE SOUND OF STARLINGS monoprint 2015 37 x 40cm

14


15


CLIFFTOP SOUNDS, SKYLARK mixed media 2013 48 x 66cm

16


17


BOG MYRTLE MIRE, SPRING mixed media 2014 64 x 67cm

18


19


BOG MYRTLE MIRE, AUTUMN mixed media 2014 64 x 67cm

20


21


CLIFFTOP SOUNDS, SEA CHOUGHS graphite and gouache 2014 51 x 67cm

22


23


FFRIDD SOUNDS, TREE PIPIT AND REDSTART SONG mixed media 2014 65 x 67cm

24


25


RUNNER BEANS oil on card 2015 30 x 32 cm

26


27


CHOUGHS FLYING OVER THE HEN-RUN mixed media 2012 41 x 48cm

28


29


LAMIUM oil on card 2015 24 x 31cm

30


31


FUMITORY AND A SINGING SONG THRUSH oil on card 2015 22 x 31cm

32


33


ONIONS mixed media 2014 33 x 36cm

34


35


YSGYFARNOG / HARE mixed media 2014 27 x 35cm

36


37


S A R A H T H WA I T E S

39


TRAETH LLANDDWYN acrylic on board 2015 19 x 32cm

40


41


ACROSS THE FIELDS VIII acrylic on board 2015 20 x 20cm

42


43


HILLSIDE, EVENING SUN I acrylic and crayon on board 2015 10 x 20cm

44


45


TRAETH COCH, ANGLESEY acrylic on board 2015 18 x 66cm

46


47


NEWBOROUGH BEACH, STUDY I acrylic on paper 2015 8 x 18cm

48


49


LOOKING ACROSS THE USK, STUDY I acrylic and crayon on paper 2015 21 x 21cm

50


51


LOOKING ACROSS THE USK, STUDY II acrylic and crayon on paper 2015 21 x 21cm

52


53


LOOKING TO THE BLORENGE acrylic on board 2015 20 x 20cm

54


55


LOOKING TOWARDS LLYN ALED I mixed media on paper 2015 13 x 30cm

56


57


LOOKING TOWARDS LLYN ALED II mixed media on paper 2015 19 x 19cm

58


59


MYNYDD HIRAETHOG, LLYN ALED I acrylic on board 2015 21 x 21cm

60


61


MYNYDD HIRAETHOG, LLYN ALED II acrylic on board 2015 21 x 21cm

62


63


MYNYDD HIRAETHOG, LLYN ALWEN acrylic on board 2015 19 x 32cm

64


65


MYNYDD HIRAETHOG, STUDY II mixed media on paper 2015 21 x 21cm

66


67


MYNYDD HIRAETHOG, WINTER II acrylic and crayon on board 2015 19 x 32cm

68


69


TRAETH LLANDDWYN, STUDY I acrylic on paper 2015 8 x 18cm

70


71


RED HILL acrylic and crayon on board 2015 30 x 30cm

72


73


SUNLIGHT AND RAIN acrylic and crayon on board 2015 30 x 30cm

74


75


TRAETH LLANDDWYN, STUDY II acrylic on paper 2015 8 x 18 cm

76


77


HILLSIDE AFTER THE RAIN I acrylic and crayon on board 2015 20 x 20cm

78


79


VIVIENNE WILLIAMS

81


SEVEN PEARS AND TWO EGGS mixed media 2015 51 x 41cm

82


83


BOWL WITH APPLES, EGGS AND CHILLIES mixed media 2015 30 x 40cm

84


85


YELLOW TULIPS mixed media 2014 46 x 61cm

86


87


JUG WITH GRAPES, LEMONS AND PLUMS mixed media 2014 41 x 51cm

88


89


TABLE STILL LIFE WITH APPLES AND EGGS mixed media 2015 51 x 41cm

90


91


PEARS IN BLUE BOWL mixed media 2014 30 x 30cm

92


93


POT OF WHITE TULIPS mixed media 2015 51 x 41cm

94


95


BOWL WITH APPLES, CHILLIES AND PLUMS mixed media 2015 30 x 40cm

96


97


STILL LIFE WITH STRAWBERRIES mixed media 2013 41 X 51cm

98


99


WHITE FLASK AND BLUE CROCUS mixed media 2014 41 x 51cm

100


101


BLUE JUG WITH FRUIT PLATES mixed media 2013 41 x 51cm

102


103


TERRACOTTA JUG WITH FIVE WHITE APPLES mixed media 2015 41 x 51cm

104


105


ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Cadnant Road Menai Bridge Anglesey LL59 5EW tel:01248 715128 tegfryn@artwales.com

Profile for artwales.com

Kim Atkinson, Sarah Thwaites and Vivienne Williams  

Catalogue October 2015

Kim Atkinson, Sarah Thwaites and Vivienne Williams  

Catalogue October 2015

Advertisement