Page 1

JOHN PETTS (1914 - 1991)

A Centenary Celebration / Dathliad Camlwyddiant

December / Rhagfyr 2014


JOHN PETTS (1914-1991) A CENTENARY CELEBRATION / DATHLIAD CANMLWYDDIANT 29 November / Tachwedd - 31 December / Rhagfyr 2014

ALL WORKS ARE FOR SALE

Prices on application

ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Published by Oriel Tegfryn Gallery

© Oriel Tegfryn Gallery


This exhibition celebrates the centenary of the birth of John Petts. John Petts was one of the outstanding wood-engravers of the twentieth century. His prints feature the Welsh landscape and the people of Wales. He had learned wood engraving under Norman Janes at Hornsey College of Art in London, and engraving techniques under W.P. Robins at the Central School of Art. In 1935, John Petts and his first wife, the artist Brenda Chamberlain, abandoned their studentships at the Royal Academy Schools, London for a rundown farmhouse in Snowdonia. Here they established the Caseg Press in 1937. The press produced Christmas cards and bookplates, together with illustrations for the Welsh Review, a monthly literary periodical. A highly regarded and influential artist, John Petts became Assistant Director of Visual Arts for Wales, served on the Arts Council of Great Britain between 1958 and 1961, and was awarded a Churchill Fellowship in 1966. Elected to the Society of Wood Engravers in 1953, he also became an Associate of the Royal Society of Painter-Etchers & Engravers in 1957. The show features a large group of his exceptional and rare prints.

Mae’r arddasngosfa yma yn dathlu canmlwyddiant genedigaeth John Petts. Cydnabyddir John Petts fel un o engrafwyr pren gorau’r ugeinfed ganrif. Mae ei argraffiadau yn dehongli tirluniau a phobl Cymru. Dysgodd y grefft o engrafu pren yng Ngholeg Celf Hornsey yn Llundain, dan arweiniad Norman Janes, a dysgodd ei dechnegau engrafu yng Central School of Art dan arweiniad W.P. Robins. Ym 1935, gadawodd Petts a’i wraig gyntaf, yr arlunydd Brenda Chamberlain eu haddysg yn ysgol yr Academi Frenhinol yn Llundain er mwyn symud i dy fferm yn Eryri. Yno, sefydlodd y ddau Gwasg y Gaseg ym 1937. Cynhyrchwyd cardiau Nadolig a llyfrau, yn ogystal a darluniau ar gyfer ‘Welsh Review’, cylchgrawn llenyddol gan y Wasg. Roedd yn artist dylanwadol ac uchel iawn ei barch. Daeth John Petts yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Gweledol Celfyddydau Cymru, gwasanaethodd Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr rhwng 1958 a 1961, ac enillodd Gymrodoriaeth Churchill yn 1966. Etholwyd i Gymdeithas Engrafwyr Pren ym 1953, daeth hefyd yn Aelod Cyswllt o’r Gymdeithas Frenhinol y Peintwyr Ysgythrwyr & Engrafwyr yn 1957. Mae’r sioe yn cynnwys grwp mawr o’i brintiau prin iawn.


DEFAID NANT FFRANCON wood engraving 1939 13 x 10cm

4


5


THE HORSESHOE RIDGE, SNOWDON wood engraving 1942 7.5 x 17.5cm

6


7


ANGEL wood engraving 10.5 x 7.5cm

8


9


DERWEN PANTGWYN (OAK OF PANTGWYN) wood engraving 1939 6.5 x 5.5cm

10


11


HUW SCWD, THE RABBIT CATCHER linocut 1934 11 x 10cm

12


13


BWLCH TYDDIAD, ARDUDWY wood engraving 1949 10 x 13cm

14


15


DR HERBER EVANS (FROM STORIAU AM ANNIBYNWYR) wood engraving 1939 7 x 6cm

16


17


NADOLIG LLAWEN:FUEL wood engraving 1937 13 x 10cm

18


19


LION HOTEL, CRICCIETH wood engraving 5.5 x 9cm

20


21


WELSH GIPSY GIRL wood engraving 1949 10 x 6cm

22


23


FALLEN PINES wood engraving 1939 9 x 7cm

24


25


DR THOMAS REES wood engraving 1939 7 x 5cm

26


27


Y GRAIG YR YSFA, CWM EIGIAU wood engraving 1940 7.5 x 10.5cm

28


29


NADOLIG wood engraving 1937 13 x 10cm

30


31


Y TRYFAN A LLYN OGWEN, BWLCH NANT FFRANCON wood engraving 1937 7.5 x 12.5cm

32


33


SQUIRREL hand-coloured wood engraving 1936 13 x 10cm

34


35


THE WOOD CUTTER wood engraving 1938 12.5 x 10cm

36


37


CNICHT wood engraving 1938 11 x 13cm

38


39


ALUN LEWIS wood engraving 1941 13 x 11cm

40


41


CAPEL PRESENNOL, LLANFACHES wood engraving 1939 6 x 8cm

42


43


FISHWIFE OF YNYS MON wood engraving 1938 ed.30 11 x 7cm

44


45


CWMHWPLIN wood engraving 1939 5 x 7.5cm

46


47


STUDY FOR ‘AGAINST WOMEN’ GWYN WILLIAMS gouache and watercolour 1953 15 x 7cm

48


49


ANN JONES wood engraving 1989 16 x 10cm

50


51


CARNEDD DAFYDD wood engraving 1937 4 x 5cm

52


53


THE SOWER wood engraving 1938 15 x 11cm

54


55


THE THREE CRAGS wood engraving 1939 11 x 13cm

56


57


ZARA, SIBYL wood engraving 1964 24 x 15cm

58


59


THE BOATHOUSE, LAUGHARNE wood engraving 1989 ed.50 11 x 8cm

60


61


FLOWER OF THE BONE wood engraving 1942 12 x 14cm

62


63


EGLWYS Y PLWYF, LLANFACHES wood engraving 1939 6 x 8cm

64


65


MOUNTAIN CHRISTMAS wood engraving 1939 10.5 x 10.5cm

66


67


MAES - YR - ONNEN wood engraving 1939 7 x 9cm

68


69


ST. NICHOLAS four colour wood engraving 1948 13 x 9cm

70


71


ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Cadnant Road Menai Bridge Ynys M么n LL59 5EW tel:01248 715128 tegfryn@artwales.com

John Petts Catalogue 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you