__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EURFRYN LEWIS THE RUGBY ETCHINGS / YR YSGYTHRIADAU RYGBI


E U R F RY N L E W I S YSGYTHRIADAU RYGBI / THE RUGBY ETCHINGS 16 September - 10 October 2015

ALL WORKS ARE FOR SALE

Prices on application

MARTIN TINNEY GALLERY WWW.ARTWALES.COM Published by Martin Tinney Gallery

© Eurfryn Lewis and Martin Tinney Gallery


Yn wreiddiol o Dregaron, astudiodd Eurfryn yng Ngholeg Celf Caerfyrddin, ac yna cwblhaodd radd Celfyddyd Gain yn Athrofa Gelf Prifysgol Caerdydd, gan arbenigo mewn argraffu. Mae Eurfryn yn athro Celf a Dylunio, ac yn bennaeth adran yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pontypwl ers 2002. Mae Eurfryn yn defnyddio technegau argraffu amrywiol er mwyn cynhyrchu ei waith, yn ogystal â gweithio gydag olew, golosg ac aml-gyfrwng. Daw ei ddylanwad yn bennaf o’i dreftadaeth Gymreig gref. Mae ei waith yn cynnwys cymeriadau cefn gwlad Cymru, corau - mae’n canu mewn côr ei hun, a’i frwdfrydedd mawr – rygbi. I gyd-fynd â Chwpan Rygbi’r Byd, mae’r arddangosfa hon yn cynnwys cyfres o ysgythriadau ar thema Rygbi. Mae’r gwaith yn cadarnhau Eurfryn fel un o wneuthurwyr printiau mwyaf talentog Cymru. “Celf a Rygbi oedd fy mhrif ddiddordebau mewn bywyd, ond gwyddwn bob amser mai Celf oedd yn dod gyntaf, ac rwy’n ffodus iawn o gael y cyfle hwn i, yn greadigol o leiaf, ddangos pa mor angerddol wyf wastad wedi bod am y gêm” Mae’r gwaith ymchwil ar gyfer yr arddangosfa hon yn dod o wylio ei neiaint ifanc yn chwarae rygbi, yn ogystal â mynychu sesiynau hyfforddi rygbi rhanbarthol a rhyngwladol. Mae 20 o ysgythriadau yn yr arddangosfa, ac maent yn amrywio o ddelweddau rygbi ieuenctid hyd at lefel ryngwladol - gan adlewyrchu ein perthynas fel Cenedl gyda’r gêm.


Eurfryn Lewis hails from Tregaron and studied at Carmarthen School of Art. He completed a Fine Art degree at University of Wales Institute Cardiff, specialising in Printmaking. Eurfryn is a teacher of Art and Design in Pontypool, where he has been head of the Art department since 2002. Eurfryn is primarily a printmaker but he also works in charcoal, oils and mixed media. The influence of his strong Welsh heritage is paramount and his subject matter is the Welsh people of rural Ceredigion, choirs – he sings in a choir himself, and his great passion – rugby. This exhibition consists of a new series of Rugby-themed etchings to coincide with the Rugby World Cup. The work confirms Eurfryn as one of Wales’ most talented printmakers. “Art and Rugby were my two main passions in life, but I always knew that Art preceded anything else, and I’m very fortunate to have this opportunity to, creatively at least, show how passionate I have always been about the game” His research for the work in this exhibition came from watching his young nephews train at grassroots level, up to attending regional and international rugby training sessions and games. There are 20 etchings in the exhibition ranging from images of youth rugby right up to international level – reflecting the diverse scope of our Nations’ relationship with the game.


YMOSOD / ATTACK drypoint etching 2015 edition of 10 21 x 30cm

4


5


YMARFER Y LINELL / LINEOUT TRAINING drypoint etching 2015 edition of 10 28 x 15cm

6


7


GEM CARTREF / HOME GAME drypoint etching 2015 edition of 10 14 x 50cm

8


9


BORE SADWRN / SATURDAY MORNING drypoint etching 2015 edition of 10 15 x 42cm

10


11


CHWARAE YMLAEN / FORWARD PLAY drypoint etching 2015 edition of 10 25 x 25cm

12


13


YMARFER CICIO / KICKING PRACTICE drypoint etching 2015 edition of 10 30 x 14cm

14


15


YR HYFFORDDWR RYGBI / THE RUGBY COACH drypoint etching 2015 edition of 10 12 x 25cm

16


17


Y TWNEL / THE TUNNEL drypoint etching 2015 edition of 10 25 x 25cm

18


19


DWYN Y BEL / STEAL THE BALL drypoint etching 2015 edition of 10 20 x 45cm

20


21


Y LINELL I / LINEOUT I drypoint etching 2015 edition of 10 45 x 15cm

22


23


LE EQUIPE DE TOULON, 2013 drypoint etching 2015 edition of 8 18 x 44cm

24


25


DIWRNOD Y GEM / MATCH DAY drypoint etching 2015 edition of 8 15 x 45cm

26


27


Y LINELL II / LINEOUT II drypoint etching 2015 edition of 10 45 x 15cm

28


29


Y SGRYM / SCRUM drypoint etching 2015 edition of 10 11 x 34cm

30


31


TAFLU MEWN / THROW IN drypoint etching 2015 edition of 10 25 x 20cm

32


33


PRYNHAWN SADWRN / SATURDAY AFTERNOON drypoint etching 2015 edition of 10 15 x 45cm

34


35


CYN Y GIC GYNTAF / BEFORE KICK OFF drypoint etching 2015 edition of 10 14 x 44cm

36


37


RYGBI CYFFWRDD / TOUCH RUGBY drypoint etching 2015 edition of 10 16 x 15cm

38


39


CLWB LLEOL / LOCAL CLUB drypoint etching 2015 edition of 8 14 x 45cm

40


41


YMARFER YN Y GLAW / RUGBY IN THE RAIN drypoint etching 2015 edition of 10 15 x 30cm

42


43


MARTIN TINNEY GALLERY WWW.ARTWALES.COM 18 St. Andrew’s Crescent Cardiff CF10 3DD tel:029 2064 1411 mtg@artwales.com

Profile for artwales.com

Eurfryn Lewis catalogue 2015  

The Rugby Etchings / Ysgythriadau Rygbi

Eurfryn Lewis catalogue 2015  

The Rugby Etchings / Ysgythriadau Rygbi

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded