Page 1

CLIVE HICKS-JENKINS ADRODD STORÏAU / TELLING TALES

2014


CLIVE HICKS-JENKINS ADRODD STORÏAU / TELLING TALES 10 - 29 Mai / May 2014

ALL WORKS ARE FOR SALE

Prices on application

ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Published by Oriel Tegfryn Gallery

© Oriel Tegfryn Gallery


Ganwyd Clive Hicks-Jenkins ym 1951 yng Nghasnewydd, De Cymru. O ei ugeiniau cynnar hyd at canol ei dridegau, roedd yn actor, coreograffydd, cyfarwyddwr a dylunydd llwyfan, gan greu cynyrchiadau gyda chwmnïau blaenllaw. Symudodd yn ôl i Gymru yn barhaol yn y 1980au hwyr i ganolbwyntio ar ei waith fel artist. Mae ei waith wedi ei ddewis gan nifer o sefydliadau o fri, gan gynnwys yr Academi Frenhinol. Enillodd Gwobr Gelf Cymraeg Gulbenkian yn 1999, bu’n llwyddiannus yn gystadleuaeth Artist y Flwyddyn Cymru ym mis Ebrill 2000, yn 2002 derbyniodd Creative Wales Award gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae ei arddangosfeydd unigol wedi eu hadolygu gan Modern Painters, Art Review, Galleries, Planet a’r gyfres BBC Cymru Double Yellow. Mae wedi arddangos yn yn Oriel Martin Tinney, Caerdydd ac mae yn aelod o’r Grŵp Cymreig ers 1997. Yn 2011 bu arddangosfa ôl-weithredol hynod o lwyddiannus yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Mae Clive Hicks-Jenkins yn archwilio’r traddodiad naratif o baentio, yn enwedig mewn cysylltiad a’r arferiad Cymreig y Fari Lwyd, gan gynnwys ei archwiliad o straeon gyda digwyddiadau gwyrthiol yn eu creiddiau. Mae ei waith i’w weld mewn nifer o gasgliadau arwyddocaol, gan gynnwys ei lun Fari Lwyd o ‘Stumbles and Cannot Rise’ sydd yn Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, ac mae ‘The Virgin of the Goldfinches’ i’w weld yn barhaol yn Capel Sant Dyfrig, Eglwys Gadeiriol Llandaff yng Nghaerdydd, ac mae ei baentiad ‘Christ Writes in the Dust’ yn un cafodd ei gomisiynu ar gyfer Casgliad Celf Fethodistiaid yr Ugeinfed Ganrif, gan Brifysgol Oxford Brooks. Ers degawd, mae wedi cynhyrchu gwaith ar y themau chwedlonol Hervé y Mynach dall Llydewig a’i gymer y blaidd, a Kevin y meudwy Gwyddelig; gyda Kevin yn cysgodi’r fwyalchen yn nythu yn ei ddwylaw, chwedl adroddai gan Seamus Heaney mewn cerdd, mae’r arlunydd yn aml wedi cyfeirio tuag at yn ei baentiadau.


Ar gyfer yr arddangosfa newydd ‘Adrodd Storiâu’ yn Oriel Tegfryn, mae Clive Hicks-Jenkins wedi creu gweithiau newydd o Hervé a Kevin, ac mae hefyd wedi ail-ymweld a themâu’r Mari Lwyd. Yn 2013, comisiynwyd Cerddorfa Siambr Canolbarth Cymru’r cyfansoddwr Mark Bowden a’r bardd a aned yn Aberystwyth Damian Walford Davies i wneud siambr, gwaith gyda libretto ar lafar, gan gymryd ysbrydoliaeth o gyfres 2001 yr artist o ddarluniau du a gwyn y Mari Lwyd, ‘ The Mare’s Tale’. Llynedd, cynlluniodd a chyfarwyddodd Clive Hicks-Jenkins berfformiad gyntaf Cerddorfa Siambr Canolbarth Cymru o ‘The Mare’s Tale’, a bydd Oriel Tegfryn yn arddangos y paentiadau y mae wedi cynhyrchu gydag ysbrydoliaeth o’r gerddoriaeth a libretto. Yn ddiweddar mae Clive wedi ei ysbrydoli gan themau Starvinsky ‘The Soldier’s Tale’, lle mae Joseph y milwr yn anfwriadol yn gwneud cytundeb bydd yn dyfaru. Llynedd, cafodd Clive Hicks-Jenkins ei gomisiynu i greu ffilm wedi animeiddio i gyd-fynd gyda perfformiad o ‘The Soldier’s Tale’ yng Ngwyl y Gelli, gyda’i baentiadau newydd yn archwilio ymhellach y straeon sydd yng nghraidd ei arddangosfa unigol gyntaf yn Oriel Tegfryn.


Clive Hicks-Jenkins was born in 1951 in Newport, South Wales. From his early twenties until his mid thirties, he was an actor, choreographer, director and stage designer, creating productions with leading companies. He moved back to Wales permanently in the late 1980’s to concentrate on his work as an artist. His work has been selected for several prestigious institutions, including the Royal Academy. Clive was winner of the Gulbenkian Welsh Art Prize in 1999, runner-up as Welsh Artist of the Year in April 2000, and in 2002 received a Creative Wales Award from the Arts Council of Wales. His solo exhibitions have been reviewed in Modern Painters, Art Review, Galleries, Planet and the BBC Wales series Double Yellow. He has shown at the Martin Tinney Gallery, Cardiff since 1997 and has been a member of The Welsh Group since 1997. In 2011 his work was celebrated in a hugely successful retrospective at the National Library of Wales, Aberystwyth. Clive Hicks-Jenkins explores a narrative tradition of painting, particularly in relation to the Welsh mumming custom of the Mari Lwyd, and in his examinations of stories with miraculous events at their hearts. His Mari Lwyd drawing, Stumbles and Cannot Rise, is in the National Museum of Wales, his re-imagining of the annunciation, The Virgin of the Goldfinches, hangs permanently in the Saint Dyfrig Chapel of Llandaff Cathedral in Cardiff, and his painting, Christ Writes in the Dust, was commissioned for the Methodist Collection of Twentieth Century Art, held at Oxford Brookes University. For a decade he’s regularly produced works on the legendary themes of the blind Breton monk, Hervé, who had a wolf for a companion, and the Irish hermit, Kevin. Kevin held a nest in his outstretched hand while a blackbird laid and incubated her eggs in it, hatched them and reared her young until fledged, a legend recounted by Seamus Heaney in a poem the artist has long referenced in his paintings on the subject.


For this exhibition, ‘Telling Tales’, the artist has made new works of Hervé and Kevin, and has been revisiting his Mari Lwyd theme. In 2012 Mid Wales Chamber Orchestra commissioned composer Mark Bowden and Aberystwyth-born poet Damian Walford Davies, to make a chamber-work with a spoken libretto, taking inspiration from the artist’s 2001 series of large black and white Mari Lwyd drawings known collectively as The Mare’s Tale. Last year Clive Hicks-Jenkins designed and directed the first Mid Wales Chamber Orchestra performance of The Mare’s Tale, and Oriel Tegfryn is exhibiting paintings he’s subsequently produced, inspired by its music and libretto. Clive has also recently been inspired by the theme of Stravinsky’s ‘The Soldier’s Tale’, in which Joseph the soldier unwittingly makes a pact he’ll come to regret. Last year Clive Hicks-Jenkins was commissioned to make an animated-film to accompany a performance of The Soldier’s Tale at the Hay Festival, and his new paintings further exploring the story are at the heart of this, his first solo exhibition at Oriel Tegfryn.


FLIGHT mixed media on paper 2013 55 x 74 cm

6


7


GREEN KNIGHT, GAWAIN TRANSFIGURED acrylic on gessoed panel 2014 80 x 80 cm

8


9


BORDERLANDS I acrylic on gessoed panel 2014 38 x 38 cm

10


11


BLUE FALL mixed media on gessoed panel 2014 80 x 80 cm

12


13


DRAGON OF MANY COLOURS coloured pencil on paper 2013 25 x 27 cm

14


15


FLOCK mixed media 2014 20 x 18 cm

16


17


THE FOLIATE STAG ink and collages paper 2014 19 x 19 cm

18


19


BORDERLANDS II acrylic on gessoed panel 2014 38 x 38 cm

20


21


KING oil pastel on paper 2013 43 x 35 cm

22


23


THE COVETOUS DEVIL mixed media on paper 2014 27 x 25 cm

24


25


OWL inked and collaged paper 2014 21 x 16 cm

26


27


BLUE BOY AND WOLF mixed media 2014 30 x 36 cm

28


29


GOING HOME mixed media on paper 2014 27 x 25 cm

30


31


BORDERLANDS III acrylic on gessoed panel 2014 38 x 38 cm

32


33


OBERON mixed media on board 2014 36 x 30 cm

34


35


THE VALOROUS KNIGHT acrylic on gessoed panel 2014 80 x 80 cm

36


37


BLUE HERVE mixed media on board 2014 79 x 79 cm

38


39


ENGLISH LION inked and collages paper 2014 18 x 18 cm

40


41


MINOTAUR WITH A FOLIATE TAIL coloured pencil on paper 2013 25 x 27cm

42


43


JOSEPH DREAMS OF HOME mixed media on board 2014 55 x 57 cm

44


45


BLIND BLUE BOY mixed media on board 2014 30 x 36 cm

46


47


WINTER KNIGHT acrylic on gessoed panel 2014 80 x 80 cm

48


49


TITANIA mixed media on board 2014 36 x 30 cm

50


51


JOSEPH AND THE FLYING BOUQUET acrylic and sgrafitto on gessoed panel 2014 80 x 80 cm

52


53


SOLDIER JOSEPH oil pastel on paper 2013 41 x 33 cm

54


55


THE CHEQUERED CURTAIN acrylic on gessoed panel 2014 38 x 38 cm

56


57


BORDERLANDS IV acrylic on gessoed panel 2014 38 x 38 cm

58


59


SAINT KEVIN AND THE BLACKBIRD’S NEST acrylic on gessoed panel 2014 60 x 81 cm

60


61


GHOST HELLEBORE AND COWRIE SHELL Acrylic on gessoed panel 2014 38 x 38 cm

62


63


THE TULIP GARDEN mixed media on board 2013 55 x 57 cm

64


65


ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Cadnant Road Menai Bridge Ynys M么n LL59 5EW tel:01248 715128 tegfryn@artwales.com

Clive Hicks-Jenkins Catalogue 2014  
Clive Hicks-Jenkins Catalogue 2014  

Telling Tales

Advertisement