Catrin Williams Catalogue 2014

Page 1

CATRIN WILLIAMS Chwefror / February 2014C AT R I N W I L L I A M S PEINTIADAU NEWYDD / NEW PAINTINGS 2 - 23 Chwefror / February 2014

ALL WORKS ARE FOR SALE

Prices on application

ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Published by Oriel Tegfryn Gallery

© Oriel Tegfryn GalleryGanwyd Catrin Williams ym 1966 ac fe’i magwyd ar fferm fynydd ger Y Bala. Mae hi wedi byw môr ym Mhen Llyn ers 1996. Mae Catrin wedi arddangos yn eang a bellach yn un o artistiaid mwyaf poblogaidd a llwyddiannus Cymru. Etholwyd Catrin yn aelod o Academi Frenhinol Gymreig yn 2001. Thema amlwg yng ngwaith Catrin Williams yw Cymreictod, neu yn hytrach ei phrofiad o fyw yng Nghymru. Mae delweddau o’i chefndir a’i magwraeth ym Meirionnydd yn mynnu eu ffordd i’r gwaith: y cartref a’r fferm; y dathlu a’r dillad; y gerddoriaeth a diwylliant Cymreig; yr arferion teuluol a’r wynebau cyfarwydd. Mae hi’n enwog fel lliwiwr penigamp ac, m i fy Peter Prendergast yn ei chanmol hi ar ei orchymyn o liw. ____________________

Catrin Williams was born in 1966 and brought up on a hill-farm near Bala, north Wales. She has lived on the Lleyn peninsula since 1996. She has exhibited extensively and has become one of Wales’ most popular and successful artists. Catrin was elected to the Royal Cambrian Academy in 2001. Welshness, or rather the experience of living in Wales, is a constant theme in her work. Her inspiration comes from her background and upbringing in Meirionnydd: the home and the farm; celebrations and the clothing; music and Welsh culture; family traditions and familiar faces. She is well known as a consummate colourist and, indeed, Peter Prendergast, commended her on her command of colour.


LLAN O CWM CYNFAL I oil on paper 2014 42 x 56cm

6


7


CEFNDDWYSARN II oil on paper 2014 31 x 56cm

8


9


DAWNS Y TEBOT II / THE TEAPOT DANCE II mixed media 2011 34 x 44cm

10


11


CARTRE FFRIND II / FRIEND’S HOME II oil on paper 2014 33 x 56cm

12


13


YR ARAN O CRYNIERTH II oil on paper 2014 33 x 56m

14


15


PENTREF WRTH Y MOR II / SEASIDE VILLAGE II mixed media 2014 24 x 38cm

16


17


SWN YR ACORDION / ACCORDION SOUND mixed media 2014 53 x 37cm

18


19


MOR IWERYDD / IRISH SEA mixed media 2013 29 x 39cm

20


21


CARTRE FFRIND I / FRIEND’S HOME I mixed media 2014 29 x 55cm

22


23


PENTREF YN Y MYNYDD / MOUNTAIN VILLAGE mixed media 2014 24 x 36cm

24


25


DIM SWPER HENO IV / NO SUPPER TONIGHT IV mixed media 2014 26 x 26cm

26


27


RHIW II mixed media 2013 16 x 22cm

28


29


PORTH COLMON mixed media 2014 56 x 39cm

30


31


LLAN O CWM CYNFAL II oil on paper 2014 42 x 56cm

32


33


WEDI’R STORM / AFTER THE STORM mixed media 2014 21 x 36 cm

34


35


LLANYSTUMDWY II mixed media 2014 39 x 55cm

36


37


BAND YR ACORDION / ACCORDIAN BAND mixed media 2014 54 x 40cm

38


39


CEFNDDWYSARN I mixed media 2014 39 x 55cm

40


41


LLANYSTUMDWY I mixed media 2014 26 x 33cm

42


43


PENTREF WRTH Y MOR I / SEASIDE VILLAGE I mixed media 2013 23 x 34cm

44


45


DEWCH I DE / COME TO TEA mixed media 2011 51 x 36cm

46


47


PORTHDINLLAEN I mixed media 2013 33 x 53cm

48


49


DIM SWPER HENO II / NO SUPPER TONIGHT II mixed media 2014 29 x 40cm

50


51


PORTREE AT Y CYCHOD / PORTREE TOWARDS THE BOATS mixed media 2014 38 x 24cm

52


53


LLAN O CWM CYNFAL III muxed media 2014 21 x 50cm

54


55


AT Y MYNYDD II / TOWARDS THE MOUNTAIN II mixed media 2013 13 x 18cm

56


57


YR ARAN O CRYNIERTH I mixed media 2014 39 x 56cm

58


59


PORTHDINLLAEN II mixed media 2013 33 x 50cm

60


61


DIM SWPER HENO III / NO SUPPER TONIGHTIII mixed media 2014 27 x 24cm

62


63


WEDI’R GLAW / AFTER THE RAIN mixed media 2009 48 x 74cm

64


65


LOCH NAM MADADH mixed media 2014 47 x 83cm

66


67


ORIEL TEGFRYN GALLERY WWW.ARTWALES.COM Cadnant Road Menai Bridge Ynys M么n LL59 5EW tel:01248 715128 tegfryn@artwales.com