Page 1

TABEL 1(bis): Inwoners, huishoudens en bevolkingsdichtheid FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

JAMAR

21013A612

RAAD-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-ZUID

21001B22-

BROGNIEZ-NOORD

21001B21-

RAAD-NOORD

21001B20-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

0

2006 2001 1991 1981

9.113 7.898 7.597 8.795

4.154 3.735 3.703 3.996

2.672 2.217 1.983 2.382

906 738 616 899

1.084 937 990 1.167

241 217 207 200

56 54 98 151

Evolutie 2001-2006 (%) Evolutie 1991-2001 (%) Evolutie 1981-1991 (%) AANTAL HUISHOUDENS (=AANTAL WONINGEN) 2006 2001 1991 1981

1.215 15,4 301 4,0 -1.198 -13,6

419 11,2 32 0,9 -293 -7,3

455 20,5 234 11,8 -399 -16,8

168 22,8 122 19,8 -283 -31,5

147 15,7 -53 -5,4 -177 -15,2

24 11,1 10 4,8 7 3,5

2 3,7 -44 -44,9 -53 -35,1

4.008

1.787

1.081

448

526

140

26

3.044 3.646

1.403 1.564

761 953

303 429

404 520

112 108

61 72

4.008 #DIV/0! -3.044 -100,0 -602 -16,5

1.787 #DIV/0! -1.403 -100,0 -161 -10,3

1.081 #DIV/0! -761 -100,0 -192 -20,1

448 #DIV/0! -303 -100,0 -126 -29,4

526 #DIV/0! -404 -100,0 -116 -22,3

140 #DIV/0! -112 -100,0 4 3,7

26 #DIV/0! -61 -100,0 -11 -15,3

15.363 + 0,59 59

21.300 hoog 0,20 20

18.774 + 0,14 14

11.270 0,08 8

12.096 + 0,09 9

7.907 0,03 3

1.012 laag 0,06 6

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

AANTAL INWONERS

Evolutie 2001-2006 (%) Evolutie 1991-2001 (%) Evolutie 1981-1991 (%) BEVOLKINGSDICHTHEID 2006 inw/km Totale oppervlakte: Km2 Totale oppervlakte: Ha

1

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 2(bis): Leeftijdsklassen

JAMAR

FRANKRIJKSTRAA T

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

Aantal Inwoners (2006) Belgen Niet-Belgen

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

9.113 5.245 3.868

4.154 2.480 1.674

2.672 1.506 1.166

906 485 421

1.084 663 421

241 78 163

56 33 23

2.781

LEEFTIJDSKLASSEN Totale bevolking 1.301

887

256

282

44

11

waarvan 0-4 jaar waarvan 5-19 jaar

0-19 jaar

910

431

285

87

91

14

2

1.871

870

602

169

191

30

9

20-24 jaar 25-34 jaar 35-59 jaar 60 jaar en meer 80 jaar en meer Totaal

850 1.741 2.761 980 106 9.113

373 770 1.218 492 46 4.154

272 520 752 241 27 2.672

82 197 298 73 14 906

95 202 375 130 14 1.084

25 39 101 32 3 241

3 13 17 12 2 56

0

0

0

0

0

0

0

30,5 hoog

31,3 hoog

33,2 hoog

28,3 +

26,0 +

18,3 -

19,6 -

aantal pers. leeftijd onbekend

Totale bevolking 0-19 jaar (%) waarvan 0-4 jaar (%) waarvan 5-19 jaar (%)

20-24 jaar (%) 25-34 jaar (%) 35-59 jaar (%) 60 jaar en meer (%) 80 jaar en meer (%) Totaal

10,0

10,4

10,7

9,6

8,4

5,8

3,6

hoog

hoog

hoog

hoog

+

-

laag

20,5

20,9

22,5

18,7

17,6

12,4

16,1

+

+

hoog

+

+

-

-

9,3 hoog 19,1 + 30,3 laag 10,8 laag 1,2 laag 100,0

9,0 + 18,5 + 29,3 laag 11,8 1,1 laag 100,0

10,2 hoog 19,5 + 28,1 laag 9,0 laag 1,0 laag 100,0

9,1 hoog 21,7 + 32,9 8,1 laag 1,5 100,0

8,8 + 18,6 + 34,6 + 12,0 1,3 laag 100,0

10,4 hoog 16,2 41,9 zeer hoog 13,3 1,2 laag 100,0

5,4 23,2 hoog 30,4 21,4 + 3,6 100,0

2

COSMOPOLIS - VUB


JAMAR

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

FRANKRIJKSTRAA T

TABEL 2(bis): Leeftijdsklassen

764

321

254

88

73

24

4

waarvan 0-4 jaar waarvan 5-19 jaar

199

91

56

24

22

5

1

565

230

198

64

51

19

3

20-24 jaar 25-34 jaar 35-59 jaar 60 jaar en meer 80 jaar en meer Totaal

350 891 1.339 524 46 3.868

136 374 563 280 19 1.674

109 283 392 128 9 1.166

53 103 142 35 8 421

37 96 163 52 5 421

13 29 73 24 3 163

2 6 6 5 2 23

aantal pers. leeftijd onbekend

0

0

0

0

0

0

0

Buitenlandse bevolking aandeel in de wijk 0-19 jaar (%)

8,4

7,7

9,5

9,7

6,7

10,0

7,1

waarvan 0-4 jaar (%)

2,2

2,2

2,1

2,6

2,0

2,1

1,8

waarvan 5-19 jaar (%)

6,2

5,5

7,4

7,1

4,7

7,9

5,4

20-24 jaar (%) 25-34 jaar (%) 35-59 jaar (%) 60 jaar en meer (%) 80 jaar en meer (%) Totaal (%)

3,8 9,8 14,7 5,8 0,5 42,4

3,3 9,0 13,6 6,7 0,5 40,3

4,1 10,6 14,7 4,8 0,3 43,6

5,8 11,4 15,7 3,9 0,9 46,5

3,4 8,9 15,0 4,8 0,5 38,8

5,4 12,0 30,3 10,0 1,2 67,6

3,6 10,7 10,7 8,9 3,6 41,1

Buitenlandse bevolking aandeel in de leeftijdsgroep 0-19 jaar (%)

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Buitenlandse bevolking 0-19 jaar

27,5

24,7

28,6

34,4

25,9

54,5

36,4

waarvan 0-4 jaar (%)

21,9

21,1

19,6

27,6

24,2

35,7

50,0

waarvan 5-19 jaar (%)

30,2

26,4

32,9

37,9

26,7

63,3

33,3

20-24 jaar (%) 25-34 jaar (%) 35-59 jaar (%) 60 jaar en meer (%) 80 jaar en meer (%) Totaal (%)

41,2 51,2 48,5 53,5 43,4 42,4

36,5 48,6 46,2 56,9 41,3 40,3

40,1 54,4 52,1 53,1 33,3 43,6

64,6 52,3 47,7 47,9 57,1 46,5

38,9 47,5 43,5 40,0 35,7 38,8

52,0 74,4 72,3 75,0 100,0 67,6

66,7 46,2 35,3 41,7 100,0 41,1

3

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 3(bis): Huishoudens (grootte en type) en familiekernen FRANKRIJKSTRAA T

21013A623

JAMAR

21013A612

RAAD-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-ZUID

21001B22-

BROGNIEZ-NOORD

21001B21-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

488 341 147 207 123 93 152 18 1.081 2.666 2,47

244 154 90 84 46 38 35 1 448 906 2,02

296 224 72 97 53 33 40 7 526 1.078 2,05

90 70 20 26 12 4 8 0 140 240 1,71

14 9 5 3 3 3 3 0 26 56 2,15

45,1 31,5 hoog 13,6 laag 19,1 11,4 8,6 14,1 hoog 1,7 hoog 100,0

54,5 + 34,4 hoog 20,1 18,8 laag 10,3 8,5 7,8 + 0,2 100,0

488 341 147

244 154 90

Particuliere huishoudens volgens de GROOTTE van huishouden (2006) Alleenwonenden waarvan mannen waarvan vrouwen Huishouden met 2 personen Huishouden met 3 personen Huishouden met 4 personen Huishouden met 5-7 personen Huishouden met meer dan 8 personen Totaal particuliere huishoudens Aantal personen Gemiddelde grootte particulier huishouden (aantal personen per huishouden)

2.004 1.384 620 743 425 355 431 50 4.008 9.094 2,27

872 586 286 326 188 184 193 24 1.787 4.148 2,32

Particuliere huishoudens volgens de GROOTTE van huishouden (2006) Alleenwonenden (%) waarvan mannen (%) waarvan vrouwen (%) Huishouden met 2 personen (%) Huishouden met 3 personen (%) Huishouden met 4 personen (%) Huishouden met 5-7 personen (%) Huishouden met meer dan 8 personen (%) Totaal particuliere huishoudens (%)

50,0 + 34,5 hoog 15,5 laag 18,5 laag 10,6 8,9 + 10,8 hoog 1,2 hoog 100,0

48,8 + 32,8 hoog 16,0 laag 18,2 laag 10,5 10,3 + 10,8 hoog 1,3 hoog 100,0

56,3 64,3 + hoog 42,6 50,0 zeer hoog zeer hoog 13,7 14,3 laag laag 18,4 18,6 laag laag 10,1 8,6 laag 6,3 2,9 laag 7,6 5,7 + 1,3 0,0 hoog 100,0 100,0

53,8 + 34,6 hoog 19,2 11,5 zeer laag 11,5 11,5 + 11,5 hoog 0,0 100,0

Particuliere huishoudens volgens het TYPE van huishouden (2006) Niet familiale huishoudens: Alleenwonenden waarvan mannen waarvan vrouwen

2.004 1.384 620

872 586 286

296 224 72

90 70 20

14 9 5 4

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 3(bis): Huishoudens (grootte en type) en familiekernen

Type van huishouden onbekend

1

Totaal aantal particuliere huishoudens (incl. type onbekend) 4.008

FRANKRIJKSTRAA T

21013A623

JAMAR

21013A612

RAAD-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-ZUID

21001B22-

BROGNIEZ-NOORD

Pers. die geen famil. kern vormen 127 Huishoudens met 1 familiekern: Huishoudens zonder kinderen 440 Echtparen met kinderen 954 Vaders met kinderen 90 Moeders met kinderen 359 Huishoudens met 2 of meer familiekernen 33 Totaal aantal particuliere huishoudens (waarvan type 4.007 gekend)

21001B21-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

41

24

26

29

5

2

195 450 41 169 19 1.787

139 304 20 94 12 1.081

35 83 14 45 1 448

53 94 12 41 0 525

16 15 3 10 1 140

2 8 0 0 0 26

0

0

0

1

0

0

1.787

1.081

448

526

140

26

Particuliere huishoudens volgens het TYPE van huishouden (2006) Niet familiale huishoudens: Alleenwonenden (%) waarvan mannen (%) waarvan vrouwen (%) Pers. die geen famil. kern vormen (%) Huishoudens met 1 familiekern: Huishoudens zonder kinderen (%) Echtparen met kinderen (%) Vaders met kinderen (%) Moeders met kinderen (%) Huishoudens met 2 of meer familiekernen (%)

al aantal particuliere huishoudens (waarvan type gekend) (%) Type van huishouden onbekend (%)

50,0 + 34,5 hoog 15,5 laag 3,2 laag

48,8 + 32,8 hoog 16,0 laag 2,3 laag

45,1 31,5 hoog 13,6 laag 2,2 laag

54,5 + 34,4 hoog 20,1 5,8 +

56,4 64,3 + hoog 42,7 50,0 zeer hoog zeer hoog 13,7 14,3 laag laag 5,5 3,6 + -

11,0 23,8 + 2,2 laag 9,0 0,8 + 100,0

10,9 25,2 + 2,3 9,5 1,1 + 100,0

12,9 28,1 hoog 1,9 laag 8,7 1,1 + 100,0

7,8 laag 18,5 + 3,1 10,0 0,2 100,0

10,1 17,9 2,3 7,8 0,0 100,0

11,4 10,7 laag 2,1 7,1 0,7 + 100,0

7,7 laag 30,8 hoog 0,0 zeer laag 0,0 zeer laag 0,0 100,0

0,0 -

0,0 -

0,0 -

0,0 -

0,2 hoog

0,0 -

0,0 -

5

53,8 + 34,6 hoog 19,2 7,7 hoog

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 3(bis): Huishoudens (grootte en type) en familiekernen FRANKRIJKSTRAA T

21013A623

JAMAR

21013A612

RAAD-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-ZUID

21001B22-

BROGNIEZ-NOORD

21001B21-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

456 292 290 398

206 128 155 184

144 90 84 139

35 27 28 28

53 36 19 39

16 8 1 6

2 3 3 2

57 26 16

25 11 7

17 2 4

6 5 4

8 6 0

1 2 1

0 0 0

197 112 68 1.912 3.262

95 57 26 894 1.534

54 26 20 580 1.023

24 16 6 179 289

17 10 15 203 343

7 3 1 46 58

0 0 0 10 15

23,8 laag 15,3 + 15,2 + 20,8 hoog

23,0 14,3 17,3 + 20,6 hoog

24,8 15,5 + 14,5 + 24,0 zeer hoog

19,6 laag 15,1 + 15,6 + 15,6 +

26,1 17,7 + 9,4 laag 19,2 hoog

3,0 laag 1,4 laag 0,8 +

2,8 1,2 0,8 +

2,9 0,3 laag 0,7 -

3,4 2,8 + 2,2 hoog

3,9 3,0 + 0,0 -

2,2 laag 4,3 hoog 2,2 hoog

0,0 zeer laag 0,0 laag 0,0 -

10,3 laag 5,9 -

10,6 6,4 -

9,3 laag 4,5 -

13,4 8,9 +

8,4 laag 4,9 -

15,2 + 6,5 -

0,0 zeer laag 0,0 zeer laag

FAMILIEKERNEN naar het aantal kinderen (2006) Echtparen: zonder kinderen met 1 kind met 2 kinderen met 3 kinderen en meer Vaders: met1 kind met 2 kinderen met 3 kinderen en meer Moeders: met 1 kind met 2 kinderen met 3 kinderen en meer Totaal aantal familiekernen Totaal aantal kinderen

FAMILIEKERNEN naar het aantal kinderen (2006) Echtparen: zonder kinderen (%) met 1 kind (%) met 2 kinderen (%) met 3 kinderen en meer (%) Vaders: met1 kind (%) met 2 kinderen (%) met 3 kinderen en meer (%) Moeders: met 1 kind (%) met 2 kinderen (%)

34,8 20,0 + laag 17,4 30,0 + zeer hoog 2,2 30,0 zeer laag zeer hoog 13,0 20,0 + hoog

6

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 3(bis): Huishoudens (grootte en type) en familiekernen

JAMAR

FRANKRIJKSTRAA T

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

Totaal aantal familiekernen (%)

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

met 3 kinderen en meer (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

3,6 + 100,0

2,9 100,0

3,4 + 100,0

3,4 + 100,0

7,4 hoog 100,0

2,2 100,0

0,0 laag 100,0

7

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 4(bis): Buitenlandse bevolking

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

Duitsland Estland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland ItaliĂŤ Letland Litouwen Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Slovenie Slowakije Spanje Tsjechische Republiek Verenigd Koninkrijk Zweden

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

Totaal # Inwoners 1991 Belgen Niet-Belgen Totaal # Inwoners 1981 Belgen Niet-Belgen Buitenlandse bevolking 2006 Belgen Cyprus Denemarken

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

Totaal # Inwoners 2006 Belgen Niet-Belgen Totaal # Inwoners 2001 Belgen Niet-Belgen

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

9.113 5.245 3.868 7.898 3.801 4.097 7.597 2.347 5.250 8.795 3.478 5.317

4.154 2.480 1.674 3.735 1.851 1.884 3.703 1.104 2.599 3.996 1.586 2.410

2.672 1.506 1.166 2.217 970 1.247 1.983 472 1.511 2.382 847 1.535

906 485 421 738 374 364 616 300 316 899 434 465

1.084 663 421 937 497 440 990 363 627 1.167 456 711

241 78 163 217 67 150 207 41 166 200 64 136

56 33 23 54 42 12 98 67 31 151 91 60

5.245 0 1

2.480 0 0

1.506 0 0

485 0 1

663 0 0

78 0 0

33 0 0

17 1 0 183 124 1 1 429 1 0 4 0 72 1 106 479 0 0 290 0 26 0

4 0 0 65 62 0 0 290 0 0 1 0 35 1 29 89 0 0 114 0 10 0

5 0 0 42 21 1 1 70 1 0 0 0 11 0 38 127 0 0 91 0 2 0

5 0 0 50 10 0 0 19 0 0 1 0 15 0 12 108 0 0 31 0 4 0

2 0 0 20 24 0 0 43 0 0 0 0 11 0 17 73 0 0 26 0 10 0

1 1 0 4 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 9 75 0 0 25 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 0

8

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 4(bis): Buitenlandse bevolking

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

Brazilië Canada U.S.A. Andere landen van Amerika Totaal Amerika

21013A623

RAAD-ZUID

Algerije Congo Dem. Rep. Kameroen Marokko Tunesië Andere landen Afrika Totaal Afrika

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

China Volksrep. Filippijnen India Israël Japan Pakistan Thailand Andere landen van Azië Totaal Azië

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

Totaal Europese Unie (excl. Belgen) Totaal Europese Unie (incl. Belgen) Bosnië-Herzegowina Bulgarije Kroatie Macedonië (Ex. Joeg. Rep.) Roemenië Rusland/Fed Van/ Servie en Montenegro (Ex. Joeg.) Turkije Zwitserland Andere Landen van Europa Totaal Niet-EU Europeanen Totaal Europa (exl België) Totaal Europa (incl. België)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

1.736 6.981 2 30 0 15 57 11 6 145 0 22 288 2.024 7.269

700 3.180 0 4 0 6 35 1 1 86 0 11 144 844 3.324

410 1.916 1 10 0 9 16 8 4 43 0 5 96 506 2.012

256 741 0 14 0 0 3 0 0 3 0 0 20 276 761

226 889 1 2 0 0 2 0 1 13 0 6 25 251 914

129 207 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 132 210

15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 48

15 3 7 3 0 163 0 71 262

6 3 1 2 0 22 0 18 52

2 0 4 1 0 82 0 27 116

1 0 0 0 0 38 0 4 43

6 0 2 0 0 18 0 21 47

0 0 0 0 0 3 0 1 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 68 44 1.080 30 164 1.418

8 39 27 548 14 75 711

13 9 7 401 5 48 483

5 7 3 48 5 15 83

6 13 6 61 1 22 109

0 0 1 19 0 4 24

0 0 0 3 5 0 8

29 7 1 38 75

6 3 1 12 22

20 1 0 13 34

0 3 0 7 10

3 0 0 6 9

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 4(bis): Buitenlandse bevolking

Finland (%) Frankrijk (%) Griekenland (%) Hongarije (%) Ierland (%) Italië (%) Letland (%) Litouwen (%) Luxemburg (%) Malta (%) Nederland (%) Oostenrijk (%)

FRANKRIJKSTRAAT

Estland (%)

JAMAR

Duitsland (%)

21013A623

RAAD-ZUID

Denemarken (%)

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

Cyprus (%)

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

Totaal Oceanië Totaal aantal Inwoners (excl. vluchtelingen & bewoners waarvoor geen data beschikbaar zijn) Buitenlandse bevolking 2006 Belgen (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

0 9.024

0 4.109

0 2.645

0 897

0 1.079

0 238

0 56

57,6 laag 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,0 1,4 hoog 0,0 0,0 4,7 hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 + 0,0 -

59,7 laag 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 1,5 + 0,0 0,0 7,0 zeer hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 + 0,0 -

56,4 laag 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,6 0,8 0,0 0,0 2,6 0,0 + 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 -

53,5 laag 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 5,5 + 1,1 + 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,7 hoog 0,0 -

61,2 laag 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8 2,2 hoog 0,0 0,0 4,0 + 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 + 0,0 -

32,4 58,9 zeer laag laag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 zeer hoog 0,0 0,0 1,7 3,6 2,9 0,0 zeer hoog laag 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 hoog zeer hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 laag laag 0,0 0,0 10

COSMOPOLIS - VUB


Polen (%) Portugal (%) Slovenie (%) Slowakije (%) Spanje (%) Tsjechische Republiek (%) Verenigd Koninkrijk (%) Zweden (%) Totaal Europese Unie (excl. Belgen) (%) Totaal Europese Unie (incl. Belgen) (%) Bosnië-Herzegowina (%) Bulgarije (%) Kroatie (%) Macedonië (Ex. Joeg. Rep.) (%) Roemenië (%) Rusland/Fed Van/ (%) Servie en Montenegro (Ex. Joeg.) (%) Turkije (%) Zwitserland (%) Andere Landen van Europa (%)

1,4 1,3 1,6 + + + 4,8 11,9 6,7 hoog zeer hoog zeer hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 2,4 hoog hoog + 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 15,3 28,3 20,8 hoog + 71,7 81,8 82,0 zeer laag laag laag 0,0 0,0 0,1 + + 0,4 1,5 0,2 hoog zeer hoog + 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 hoog 0,6 0,3 0,2 + 0,3 0,0 0,0 + 0,1 0,0 0,1 1,6 0,3 1,2 + + 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6

21013A612

21013A623 FRANKRIJKSTRAAT

21001B23-

JAMAR

0,7 2,1 + 0,0 0,0 2,7 + 0,0 0,2 0,0 16,9 + 76,6 laag 0,0 0,1 0,0 0,1 + 0,8 hoog 0,0 0,0 2,1 + 0,0 0,3

21001B22-

RAAD-ZUID

1,2 + 5,3 zeer hoog 0,0 0,0 3,2 hoog 0,0 0,3 0,0 19,0 + 76,6 laag 0,0 + 0,3 hoog 0,0 0,2 + 0,6 hoog 0,1 0,1 1,6 + 0,0 laag 0,2

21001B21-

BROGNIEZ-ZUID

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

BROGNIEZ-NOORD

TABEL 4(bis): Buitenlandse bevolking

3,7 1,8 zeer hoog hoog 31,1 12,5 zeer hoog zeer hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 5,4 zeer hoog zeer hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 26,8 zeer hoog hoog 85,9 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 + 0,8 0,0 + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 4(bis): Buitenlandse bevolking

Totaal Europa (exl België) (%) Totaal Europa (incl. België) (%) China Volksrep. (%) Filippijnen (%) India (%) Israël (%) Japan (%) Pakistan (%) Thailand (%) Andere landen van Azië (%) Totaal Azië (%) Algerije (%) Congo Dem. Rep. (%) Kameroen (%) Marokko (%) Tunesië (%) Andere landen Afrika (%) Totaal Afrika (%)

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

Totaal Niet-EU Europeanen (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

3,2

+ 3,5

3,6

2,2

+ 2,3

1,2

0,0

22,2 20,3 18,9 30,5 23,2 54,8 26,8 + + + hoog + zeer hoog + 79,8 80,0 75,3 84,0 84,3 87,1 85,7 zeer laag zeer laag zeer laag laag laag laag 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 + 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 + + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,5 3,1 4,2 1,7 1,2 0,0 zeer hoog hoog zeer hoog zeer hoog zeer hoog zeer hoog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,4 1,0 0,4 1,9 0,4 0,0 + + zeer hoog 2,9 1,3 4,3 4,7 4,3 1,7 0,0 hoog hoog hoog hoog + 0,4 0,2 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 + + hoog hoog hoog 0,7 0,9 0,3 0,8 1,2 0,0 0,0 + + + + laag laag 0,5 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4 0,0 zeer hoog hoog + + hoog + 11,9 13,2 15,0 5,3 5,6 7,9 5,4 hoog zeer hoog zeer hoog + + hoog + 0,3 0,3 0,2 0,6 0,1 0,0 8,9 hoog hoog + zeer hoog zeer hoog 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 1,7 0,0 zeer hoog hoog hoog + hoog hoog 15,6 17,1 18,1 9,2 10,1 10,0 14,3 zeer hoog zeer hoog zeer hoog + + + hoog 12

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 4(bis): Buitenlandse bevolking

Totaal Oceanië (%) Totaal aantal Inwoners (%) (excl. vluchtelingen & bewoners waarvoor geen data beschikbaar zijn)

FRANKRIJKSTRAAT

Totaal Amerika (%)

JAMAR

Andere landen van Amerika (%)

21013A623

RAAD-ZUID

U.S.A. (%)

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

Canada (%)

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

Brazilië (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

0,3 hoog 0,1 0,0 0,4 + 0,8 0,0 99,0

0,1 + 0,1 0,0 0,3 0,5 0,0 98,9

0,7 zeer hoog 0,0 0,0 0,5 + 1,3 + 0,0 99,0

0,0 0,3 hoog 0,0 0,8 + 1,1 + 0,0 99,0

0,3 + 0,0 0,0 0,6 + 0,8 0,0 99,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

13

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

2.797 1.872 925

1.352 889 463

729 468 261

320 235 85

300 204 96

73 57 16

23 19 4

(NWB): waarvan job verloren heeft en nieuwe job zoekt

640

330

169

66

64

8

3

(NWB): waarvan op zoek naar eerste job

285

133

92

19

32

8

1

Bevolking zonder beroep waarvan Jonger dan 18 jaar waarvan Studenten van 18jaar en ouder waarvan Nooit beroep uitgeoefend & zoekt geen job waarvan Op pensioen, brugpensioen of gelijkgesteld waarvan Sociale redenen (etc…)

4.102 2.060 333 408 785 516

1.962 979 164 179 375 265

1.193 646 94 131 183 139

333 169 23 38 74 29

500 222 40 48 116 74

85 37 8 9 24 7

29 7 4 3 13 2

TOTAAL (excl. werkzaamheid onbekend) Staat van werkzaamheid onbekend (2001) TOTAAL (incl. werkzaamheid onbekend)

6.899 999 7.898

3.314 421 3.735

1.922 295 2.217

653 85 738

800 137 937

158 59 217

52 2 54

100,0 66,9 laag 33,1 hoog

100,0 65,8 laag 34,2 hoog

100,0 64,2 laag 35,8 hoog

100,0 73,4 26,6 +

100,0 68,0 laag 32,0 hoog

100,0 78,1 21,9 +

100,0 82,6 + 17,4 13,0

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Totale bevolking naar aard van werkzaamheid (2001) Beroepsbevolking waarvan Werkende Beroepsbevolking waarvan Niet werkende Beroepsbevolking (NWB)

Totale bevolking naar aard van werkzaamheid (2001) Beroepsbevolking (%) waarvan Werkende Beroepsbevolking (%) waarvan Niet werkende Beroepsbevolking (NWB) (%) (NWB): waarvan job verloren heeft en nieuwe job zoekt (%) (NWB): waarvan op zoek naar eerste job (%)

Bevolking zonder beroep (%) waarvan Jonger dan 18 jaar (%) waarvan Studenten van 18jaar en ouder (%) waarvan Nooit beroep uitgeoefend & zoekt geen job (%) waarvan Op pensioen, brugpensioen of gelijkgesteld (%) waarvan Sociale redenen (etc…) (%)

22,9

24,4

23,2

20,6

21,3

11,0

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

-

-

10,2

9,8

12,6

5,9

10,7

11,0

4,3

zeer hoog

hoog

zeer hoog

+

hoog

zeer hoog

+

100,0 50,2 hoog 8,1 + 9,9 hoog 19,1 laag 12,6 +

100,0 49,9 hoog 8,4 + 9,1 + 19,1 laag 13,5 +

100,0 54,1 hoog 7,9 11,0 hoog 15,3 laag 11,7 +

100,0 50,8 hoog 6,9 11,4 hoog 22,2 laag 8,7 -

100,0 44,4 + 8,0 9,6 hoog 23,2 14,8 +

100,0 43,5 + 9,4 + 10,6 hoog 28,2 8,2 -

100,0 24,1 laag 13,8 hoog 10,3 hoog 44,8 + 6,9 laag

14

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing 21013A623

11,3

13,3

11,5

14,6

27,2

3,7

+

+

+

+

+

zeer hoog

laag

1.460 979 481

707 464 243

385 254 131

160 110 50

150 105 45

53 42 11

5 4 1

(NWB): waarvan job verloren heeft en nieuwe job zoekt

326

170

82

38

31

5

0

(NWB): waarvan op zoek naar eerste job

155

73

49

12

14

6

1

2.008 793 178 315 419 303 3.468 629 4.097

931 328 93 136 218 156 1.638 246 1.884

657 297 52 110 102 96 1.042 205 1.247

153 64 13 31 31 14 313 51 364

214 84 16 33 49 32 364 76 440

47 19 3 5 15 5 100 50 150

6 1 1 0 4 0 11 1 12

100,0 67,1 laag 32,9 hoog

100,0 65,6 34,4 +

100,0 66,0 34,0 +

100,0 68,8 31,3 +

100,0 70,0 30,0 +

100,0 79,2 + 20,8 -

100,0 80,0 + 20,0 -

22,3

24,0

21,3

23,8

20,7

9,4

0,0

+

+

+

+

+

-

laag

Staat van werkzaamheid onbekend (2001) (%)

FRANKRIJKSTRAAT

12,6

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

JAMAR

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

Buitenlandse bevolking naar aard van werkzaamheid (2001) Beroepsbevolking waarvan Werkende Beroepsbevolking waarvan Niet werkende Beroepsbevolking (NWB)

Bevolking zonder beroep waarvan Jonger dan 18 jaar waarvan Studenten van 18jaar en ouder waarvan Nooit beroep uitgeoefend & zoekt geen job waarvan Op pensioen, brugpensioen of gelijkgesteld waarvan Sociale redenen (etc‌) TOTAAL (excl. werkzaamheid onbekend) Staat van werkzaamheid onbekend (2001) TOTAAL (incl. werkzaamheid onbekend)

Buitenlandse bevolking naar aard van werkzaamheid (2001) Beroepsbevolking (%) waarvan Werkende Beroepsbevolking (%) waarvan Niet werkende Beroepsbevolking (NWB) (%) (NWB): waarvan job verloren heeft en nieuwe job zoekt (%) (NWB): waarvan op zoek naar eerste job (%)

Bevolking zonder beroep (%) waarvan Jonger dan 18 jaar (%) waarvan Studenten van 18jaar en ouder (%) waarvan Nooit beroep uitgeoefend & zoekt geen job (%) waarvan Op pensioen, brugpensioen of gelijkgesteld (%)

10,6

10,3

12,7

7,5

9,3

11,3

20,0

hoog

+

hoog

+

+

+

zeer hoog

100,0 39,5 + 8,9 15,7 hoog 20,9

100,0 35,2 10,0 14,6 + 23,4

100,0 45,2 + 7,9 16,7 + 15,5

100,0 41,8 + 8,5 20,3 hoog 20,3

100,0 39,3 7,5 15,4 + 22,9

100,0 40,4 + 6,4 10,6 31,9

100,0 16,7 zeer laag 16,7 + 0,0 zeer laag 66,7

15

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

waarvan Sociale redenen (etc…) (%)

15,1 -

+ 16,8 +

14,6 -

9,2 laag

+ 15,0 -

hoog 10,6 -

zeer hoog 0,0 zeer laag

Staat van werkzaamheid onbekend (2001) (%)

15,4

13,1

16,4

14,0

17,3

33,3

8,3

-

-

-

-

-

hoog

laag

55 laag

54 laag

49 laag

76 -

56 laag

59 laag

92 -

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Gemiddeld jaarlijks inkomen per inwoner (2004) (Brussels Gewest = 100)

Werkende beroepsbevolking naar positie in het bedrijf (2001) Ondernemingshoofd (OH)

42

14

12

9

4

3

0

(OH): waarvan niet in dienstverband

29

7

8

8

3

3

0 0

13

7

4

1

1

0

Zelfstandige (ZS)

221

94

59

27

24

14

3

(ZS): waarvan zelfst. die voornamelijk voor pers. of een onderneming werkt

152

62

43

20

17

9

1

(OH): waarvan in dienstverband

69

32

16

7

7

5

2

Openbare Sector (OS)

217

110

41

25

31

4

6

(OS): waarvan statutair in de openbare sector

115

54

20

16

19

2

4

(OS): waarvan contractueel in de openbare sector

102

56

21

9

12

2

2

374 521 16 18 38 45 1.492 380 1.872

177 266 7 4 16 18 706 183 889

82 150 5 5 7 15 376 92 468

67 39 1 4 5 8 185 50 235

36 49 0 4 7 3 158 46 204

7 15 3 1 2 1 50 7 57

5 2 0 0 1 0 17 2 19

2,8 -

2,0 -

3,2 -

4,9 +

2,5 -

6,0 hoog

0,0 laag

1,9

1,0

2,1

4,3

1,9

6,0

0,0

-

-

+

hoog

-

zeer hoog

laag

0,9

1,0

1,1

0,5

0,6

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

14,8 + 10,2

13,3 + 8,8

15,7 + 11,4

14,6 + 10,8

15,2 + 10,8

28,0 zeer hoog 18,0

17,6 + 5,9

(ZS): waarvan andere zelfstandige, vrij beroep

Andere bediende in de privé-sector Arbeider in de privé-sector (incl. leerjongen/meisje) Helper (van een zelfstandige) Huishoud- of dienstpersoneel Ander statuut (vb: PWA) Zonder statuut TOTAAL (excl beroepstatuut ongekend) Beroepsstatuut niet gekend TOTAAL (incl beroepstatuut ongekend)

Werkende beroepsbevolking naar positie in het bedrijf (2001) Ondernemingshoofd (OH) (%) (OH): waarvan niet in dienstverband (%) (OH): waarvan in dienstverband (%)

Zelfstandige (ZS) (%)

(ZS): waarvan zelfst. die voornamelijk voor pers. of een onderneming werkt (%)

16

COSMOPOLIS - VUB


(ZS): waarvan andere zelfstandige, vrij beroep (%) Openbare Sector (OS) (%) (OS): waarvan statutair in de openbare sector (%) (OS): waarvan contractueel in de openbare sector (%) Andere bediende in de privé-sector (%) Arbeider in de privé-sector (incl. leerjongen/meisje) (%) Helper (van een zelfstandige) (%) Huishoud- of dienstpersoneel (%) Ander statuut (vb: PWA) (%) Zonder statuut (%) TOTAAL (excl beroepstatuut ongekend) (%) Beroepsstatuut niet gekend (%)

zeer hoog hoog 4,6 4,5 14,5 15,6 zeer laag laag 7,7 7,6 zeer laag laag 6,8 7,9 25,1 25,1 laag laag 34,9 37,7 zeer hoog zeer hoog 1,1 1,0 + + 1,2 0,6 + 2,5 2,3 + + 3,0 2,5 hoog hoog 100,0 100,0

zeer hoog hoog 4,3 3,8 10,9 13,5 zeer laag laag 5,3 8,6 zeer laag laag 5,6 4,9 laag laag 21,8 36,2 laag 39,9 21,1 zeer hoog + 1,3 0,5 + 1,3 2,2 + hoog 1,9 2,7 + 4,0 4,3 zeer hoog zeer hoog 100,0 100,0

hoog 4,4 19,6 12,0 7,6 22,8 laag 31,0 hoog 0,0 laag 2,5 hoog 4,4 hoog 1,9 + 100,0

21013A612

21013A623 FRANKRIJKSTRAAT

21001B23-

JAMAR

21001B22-

RAAD-ZUID

21001B21-

BROGNIEZ-ZUID

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

BROGNIEZ-NOORD

TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

zeer hoog 10,0 11,8 + hoog 8,0 35,3 zeer laag hoog 4,0 23,5 zeer laag hoog 4,0 11,8 laag hoog 14,0 29,4 zeer laag laag 30,0 11,8 hoog 6,0 0,0 zeer hoog laag 2,0 0,0 + 4,0 5,9 hoog zeer hoog 2,0 0,0 + laag 100,0 100,0

20,3

20,6

19,7

21,3

22,5

12,3

10,5

zeer hoog

hoog

hoog

hoog

zeer hoog

+

-

Loontrekkende bevolking volgens aard van uitgeoefende activiteit (hoofdberoep) (2001) Vast werk (statutair of werk voor onbepaalde duur) Geen vast werk

1.114 249

548 121

266 62

136 30

125 28

26 6

13 2

waarvan werk voor bepaalde duur

133

66

34

16

15

1

1

waarvan werk als uitzendkracht

50

25

13

6

4

2

0

waarvan tewerkstellingsprogramma

25

10

6

3

5

0

1

waarvan overige (seizoenswerk, leercontract, stage, alternerend leren, studentencontract, zonder formeel contract)

41

20

9

5

4

3

0

1.363

669

328

166

153

32

15

81,7 18,3 +

81,3 18,8 +

86,7 + 13,3 -

TOTAAL Loontrekkende Bevolking

Loontrekkende bevolking volgens aard van uitgeoefende activiteit (hoofdberoep) (2001) Vast werk (statutair of werk voor onbepaalde duur) (%) Geen vast werk (%)

81,7 18,3 +

81,9 18,1 +

81,1 18,9 +

81,9 18,1 +

17

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

waarvan overige (seizoenswerk, leercontract, stage, alternerend leren, studentencontract, zonder formeel contract) (%)

TOTAAL Loontrekkende Bevolking (%)

21013A623

9,9 + 3,7 + 1,5 +

10,4 + 4,0 + 1,8 +

9,6 + 3,6 + 1,8 +

9,8 + 2,6 3,3 hoog

3,0

3,0

2,7

3,0

2,6

9,4

0,0

hoog 100,0

+ 100,0

+ 100,0

+ 100,0

+ 100,0

zeer hoog 100,0

laag 100,0

FRANKRIJKSTRAAT

9,8 + 3,7 + 1,8 +

JAMAR

RAAD-ZUID

waarvan tewerkstellingsprogramma (%)

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

waarvan werk als uitzendkracht (%)

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

waarvan werk voor bepaalde duur (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

3,1 6,7 laag 6,3 0,0 zeer hoog laag 0,0 6,7 laag zeer hoog

Werkende beroepsbevolking naar bedrijfssector (hoofdberoep) (2001) PRIMAIRE SECTOR

8

5

2

0

1

0

0

SECUNDAIRE SECTOR waarvan industrie waarvan bouwnijverheid

303 137 166

138 79 59

91 36 55

34 12 22

29 7 22

11 3 8

0 0 0

TERTIAIRE SECTOR waarvan groot- of kleinhandel waarvan reparatie van (gebruiks)goederen en voertuigen waarvan vervoer, opslag en communicatie waarvan hotels, cafés en restaurants waarvan financiële instellingen (bank-verzekering) waarvan onroerende goederen, verhuur waarvan diensten en bedrijven waarvan particuliere huishoudens met werknemers

696 222 39 109 159 36 10 92 29

313 106 21 59 64 13 2 37 11

181 51 13 18 41 11 2 35 10

84 32 1 11 16 6 4 12 2

80 24 4 16 22 2 1 7 4

31 6 0 3 16 2 1 1 2

7 3 0 2 0 2 0 0 0

QUARTAIRE SECTOR waarvan openbaar bestuur waarvan onderwijs, opleiding waarvan internationale instellingen waarvan leger waarvan gezondheidszorg en sociale dienstverlening waarvan andere diensten ( check of dit bij quartair te rekenen is…)

552 82 54 8 1 96 311

277 44 20 5 1 47 160

128 17 16 1 0 16 78

75 9 10 2 0 16 38

54 9 5 0 0 13 27

8 2 1 0 0 3 2

10 1 2 0 0 1 6

TOTAAL (exl. bedrijfssector niet gekend)

1.559

733

402

193

164

50

17

Bedrijfssector niet gekend TOTAAL (incl bedrijfssector niet gekend)

313

156

66

42

40

7

2

1.872

889

468

235

204

57

19

Werkende beroepsbevolking naar bedrijfssector (hoofdberoep) (2001) 18

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

waarvan groot- of kleinhandel (%) waarvan reparatie van (gebruiks)goederen en voertuigen (%) waarvan vervoer, opslag en communicatie (%) waarvan hotels, cafés en restaurants (%) waarvan financiële instellingen (bank-verzekering) (%) waarvan onroerende goederen, verhuur (%) waarvan diensten en bedrijven (%) waarvan particuliere huishoudens met werknemers (%)

QUARTAIRE SECTOR (%) waarvan openbaar bestuur (%) waarvan onderwijs, opleiding (%) waarvan internationale instellingen (%) waarvan leger (%) waarvan gezondheidszorg en sociale dienstverlening (%) waarvan andere diensten (check of dit bij quartair te rekenen is…) (%)

TOTAAL (exl. bedrijfssector niet gekend) (%) Bedrijfssector niet gekend (%)

FRANKRIJKSTRAAT

TERTIAIRE SECTOR (%)

JAMAR

waarvan bouwnijverheid (%)

21013A623

RAAD-ZUID

waarvan industrie (%)

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

SECUNDAIRE SECTOR (%)

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

PRIMAIRE SECTOR (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

0,5 + 19,4

0,7 + 18,8

0,5 + 22,6

0,0 17,6

0,6 + 17,7

0,0 22,0

0,0 0,0

zeer hoog 8,8 + 10,6 zeer hoog

hoog 10,8 hoog 8,0 hoog

zeer hoog 9,0 + 13,7 zeer hoog

hoog 6,2 11,4 zeer hoog

hoog 4,3 laag 13,4 zeer hoog

zeer hoog 6,0 16,0 zeer hoog

zeer laag 0,0 zeer laag 0,0 laag

44,6

42,7

45,0

43,5

48,8

62,0

41,2

hoog 14,2 hoog 2,5 hoog 7,0 hoog 10,2 hoog 2,3 laag 0,6 5,9 1,9 +

+ 14,5 hoog 2,9 hoog 8,0 hoog 8,7 + 1,8 laag 0,3 5,0 1,5 +

hoog 12,7 + 3,2 hoog 4,5 10,2 hoog 2,7 laag 0,5 8,7 + 2,5 hoog

hoog 16,6 hoog 0,5 5,7 + 8,3 + 3,1 laag 2,1 hoog 6,2 1,0 -

hoog 14,6 hoog 2,4 hoog 9,8 zeer hoog 13,4 hoog 1,2 laag 0,6 4,3 laag 2,4 hoog

zeer hoog 12,0 + 0,0 laag 6,0 + 32,0 zeer hoog 4,0 2,0 hoog 2,0 laag 4,0 zeer hoog

+ 17,6 zeer hoog 0,0 laag 11,8 zeer hoog 0,0 laag 11,8 zeer hoog 0,0 laag 0,0 zeer laag 0,0 -

35,4

37,8

31,8

38,9

32,9

16,0

58,8

zeer laag 5,3 laag 3,5 zeer laag 0,5 0,1 laag 6,2 laag 19,9 +

laag 6,0 laag 2,7 laag 0,7 0,1 6,4 21,8 hoog

zeer laag 4,2 laag 4,0 laag 0,2 0,0 4,0 laag 19,4 +

laag 4,7 laag 5,2 1,0 0,0 8,3 19,7 +

zeer laag 5,5 laag 3,0 laag 0,0 0,0 7,9 16,5 -

zeer laag 4,0 laag 2,0 laag 0,0 0,0 6,0 laag 4,0 zeer laag

hoog 5,9 laag 11,8 hoog 0,0 0,0 5,9 laag 35,3 zeer hoog

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,7

17,5

14,1

17,9

19,6

12,3

10,5

hoog

hoog

+

hoog

hoog

-

-

Werkende beroepsbevolking en gepensioneerde bevolking naar beroepssituatie (2001) 19

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

1.541 1.495 46

738 723 15

375 362 13

195 186 9

168 159 9

48 48 0

17 17 0

Deeltijds Meerdere deeltijdse Niet gespecifieerd of beroepssituatie onbekend

299 22 10

136 11 4

81 7 5

38 1 1

35 1 0

7 2 0

2 0 0

TOTAAL (excl. gepensioneerde bevolking)

1.872

889

468

235

204

57

19

9

4

1

1

3

0

0

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Voltijds waarvan zonder bijkomende beroepsactiviteit waarvan met 1 of meerdere bijkomende beroepsactiviteiten

Bevolking op pensioen met bijberoep

Werkende beroepsbevolking en gepensioneerde bevolking naar beroepssituatie (2001) Voltijds (%) waarvan zonder bijkomende beroepsactiviteit (%) waarvan met 1 of meerdere bijkomende beroepsactiviteiten (%) Deeltijds (%) Meerdere deeltijdse (%) Niet gespecifieerd of beroepssituatie onbekend (%) TOTAAL (excl. gepensioneerde bevolking) (%)

82,3 79,9 + 2,5 laag 16,0 + 1,2 0,5 hoog 100,0

83,0 + 81,3 + 1,7 laag 15,3 1,2 0,4 + 100,0

80,1 77,4 2,8 17,3 + 1,5 1,1 zeer hoog 100,0

83,0 + 79,1 3,8 + 16,2 + 0,4 laag 0,4 + 100,0

82,4 77,9 4,4 + 17,2 + 0,5 laag 0,0 100,0

84,2 89,5 + hoog 84,2 89,5 hoog zeer hoog 0,0 0,0 zeer laag zeer laag 12,3 10,5 laag 3,5 0,0 zeer hoog laag 0,0 0,0 100,0 100,0

Bevolking volgens het hoogste onderwijsniveau dat met succes bee誰ndigd is op 1 oktober 2001 Lager onderwijs Lager Middelbaar Onderwijs waarvan Algemeen Vormend waarvan Technisch waarvan Kunst waarvan Beroeps Hoger Middelbaar Onderwijs waarvan Algemeen Vormend waarvan Technisch waarvan Kunst waarvan Beroeps Post-Secundair Niet-Hoger Onderwijs

878 1.231 502 195 36 498 1.063 404 251 43 365 73

437 591 228 99 16 248 534 186 135 13 200 32

219 344 138 51 6 149 282 99 74 14 95 19

74 103 43 16 5 39 105 54 16 8 27 10

111 157 74 22 7 54 109 50 20 5 34 8 20

27 27 14 5 2 6 25 11 5 2 7 2

10 9 5 2 0 2 8 4 1 1 2 2 COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

Hoger Onderwijs TOTAAL (exl. onbekend) Onbekend TOTAAL (incl. onbekend)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

659 3.904 3.994 7.898

293 1.887 1.848 3.735

151 1.015 1.202 2.217

115 407 331 738

70 455 482 937

17 98 119 217

13 42 12 54

Bevolking volgens het hoogste onderwijsniveau dat met succes bee誰ndigd is op 1 oktober 2001 Lager onderwijs (%) Lager Middelbaar Onderwijs (%) waarvan Algemeen Vormend (%) waarvan Technisch (%) waarvan Kunst (%) waarvan Beroeps (%)

Hoger Middelbaar Onderwijs (%) waarvan Algemeen Vormend (%) waarvan Technisch (%) waarvan Kunst (%) waarvan Beroeps (%)

Post-Secundair Niet-Hoger Onderwijs (%) Hoger Onderwijs (%) TOTAAL (exl. onbekend) (%) Onbekend (%)

22,5 hoog 31,5

23,2 hoog 31,3

21,6 hoog 33,9

18,2 + 25,3

24,4 hoog 34,5

27,6 hoog 27,6

23,8 hoog 21,4

+ 12,9 + 5,0 + 0,9 + 12,8 hoog

+ 12,1 5,2 + 0,8 + 13,1 hoog

hoog 13,6 + 5,0 + 0,6 14,7 hoog

10,6 3,9 1,2 hoog 9,6 +

hoog 16,3 hoog 4,8 + 1,5 hoog 11,9 hoog

+ 14,3 + 5,1 + 2,0 zeer hoog 6,1 -

11,9 4,8 + 0,0 laag 4,8 -

27,2

28,3

27,8

25,8

24,0

25,5

19,0

hoog 10,3 laag 6,4 + 1,1 9,3 hoog

hoog 9,9 laag 7,2 hoog 0,7 laag 10,6 zeer hoog

+ 9,8 laag 7,3 hoog 1,4 + 9,4 hoog

+ 13,3 + 3,9 2,0 hoog 6,6 +

11,0 4,4 1,1 7,5 +

+ 11,2 5,1 2,0 hoog 7,1 +

laag 9,5 laag 2,4 laag 2,4 zeer hoog 4,8 -

1,9 + 16,9 laag 100,0

1,7 15,5 laag 100,0

1,9 + 14,9 laag 100,0

2,5 hoog 28,3 100,0

1,8 15,4 laag 100,0

2,0 + 17,3 laag 100,0

4,8 zeer hoog 31,0 100,0

50,6

49,5

54,2

44,9

51,4

54,8

22,2

hoog

hoog

zeer hoog

hoog

hoog

zeer hoog

laag

Buitenlandse bevolking volgens het hoogste onderwijsniveau dat met succes bee誰ndigd is op 1 oktober 2001 Lager onderwijs Lager Middelbaar Onderwijs waarvan Algemeen Vormend waarvan Technisch

564 607 257 94

281 300 121 51

148 183 79 28

49 48 19 6

61 61 30 5 21

22 14 7 4

3 1 1 0 COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

waarvan Kunst waarvan Beroeps Hoger Middelbaar Onderwijs waarvan Algemeen Vormend waarvan Technisch waarvan Kunst waarvan Beroeps Post-Secundair Niet-Hoger Onderwijs Hoger Onderwijs TOTAAL (exl. onbekend) Onbekend TOTAAL (incl. onbekend)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

19 237 474 195 101 19 159 39 249 1.933 2.164 4.097

10 118 240 91 55 6 88 15 117 953 931 1.884

2 74 128 51 28 6 43 10 55 524 723 1.247

4 19 49 25 9 4 11 8 39 193 171 364

3 23 42 22 6 3 11 4 28 196 244 440

0 3 13 4 3 0 6 1 9 59 91 150

0 0 2 2 0 0 0 1 1 8 4 12

Buitenlandse bevolking volgens het hoogste onderwijsniveau dat met succes bee誰ndigd is op 1 oktober 2001 Lager onderwijs (%) Lager Middelbaar Onderwijs (%) waarvan Algemeen Vormend (%) waarvan Technisch (%) waarvan Kunst (%) waarvan Beroeps (%)

Hoger Middelbaar Onderwijs (%) waarvan Algemeen Vormend (%) waarvan Technisch (%) waarvan Kunst (%) waarvan Beroeps (%)

Post-Secundair Niet-Hoger Onderwijs (%) Hoger Onderwijs (%) TOTAAL (exl. onbekend) (%) Onbekend (%)

29,2 hoog 31,4

29,5 hoog 31,5

28,2 hoog 34,9

25,4 hoog 24,9

31,1 hoog 31,1

+ 13,3 + 4,9 + 1,0 + 12,3 hoog

+ 12,7 + 5,4 + 1,0 + 12,4 +

hoog 15,1 + 5,3 + 0,4 14,1 hoog

+ 9,8 3,1 2,1 hoog 9,8 +

+ 15,3 + 2,6 1,5 hoog 11,7 +

+ 11,9 + 6,8 hoog 0,0 5,1 -

laag 12,5 + 0,0 laag 0,0 0,0 laag

24,5

25,2

24,4

25,4

21,4

22,0

25,0

+ 10,1 5,2 + 1,0 8,2 hoog

+ 9,5 5,8 + 0,6 9,2 hoog

+ 9,7 5,3 + 1,1 8,2 +

+ 13,0 + 4,7 + 2,1 + 5,7 +

11,2 3,1 1,5 + 5,6 +

6,8 laag 5,1 + 0,0 10,2 hoog

+ 25,0 zeer hoog 0,0 laag 0,0 0,0 laag

2,0 12,9 laag 100,0

1,6 12,3 laag 100,0

1,9 10,5 laag 100,0

4,1 hoog 20,2 100,0

2,0 14,3 laag 100,0

1,7 15,3 laag 100,0

12,5 zeer hoog 12,5 laag 100,0

52,8

49,4

58,0

47,0

55,5

60,7

33,3

22

37,3 37,5 zeer hoog zeer hoog 23,7 12,5

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 6(bis): Sociaal-economische kenmerken en scholing

JAMAR

FRANKRIJKSTRAAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZ-ZUID

21001B23-

BROGNIEZ-NOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

hoog

+

hoog

+

hoog

hoog

laag

23

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

2006 2001 1991 1981

4008 2771 3044 3646

1787 1330 1403 1564

1081 705 761 953

448 287 303 429

526 340 404 520

140 82 112 108

26 27 61 72

Evolutie 2001-2006 Evolutie 1991-2001 Evolutie 1981-1991

44,6 -9,0 -16,5

34,4 -5,2 -10,3

53,3 -7,4 -20,1

56,1 -5,3 -29,4

54,7 -15,8 -22,3

70,7 -26,8 3,7

-3,7 -55,7 -15,3

776 1.716

380 826

221 420

58 203

87 203

13 55

17 9

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Bewoonde particuliere woningen

Duur van verblijf in zelfde woning (2006) Woont minder dan één jaar in zelfde woning Gedurende minstens 10 jaar in zelfde woning wonend

Duur van verblijf in zelfde woning (2006) Woont minder dan één jaar in zelfde woning (%) Gedurende minstens 10 jaar in zelfde woning wonend (%)

Woningen naar bewoningstitel (2001) Eigenaar Huurder (HU)

1.359

659

354

126

171

41

8

(HU): waavan eigenaar een Maatschappij Sociale Woningen is

116

95

13

3

4

1

0

(HU): waavan eigenaar een andere Openbare Instelling is

20

5

5

9

1

0

0

(HU): waavan eigenaar een privé-vennootschap is

221

67

48

65

27

13

1

99 2.591 180 2.771 253

50 1.256 74 1.330 122

22 663 42 705 47

11 272 15 287 13

12 302 38 340 54

4 72 10 82 17

0 26 1 27 0

29,9 66,2 +

30,3 65,8 +

33,3 63,3 +

21,3 laag 74,6 hoog

28,8 67,2 +

18,1 laag 76,4 hoog

65,4 hoog 34,6 laag

52,5 hoog 4,5 0,8

52,5 + 7,6 0,4

53,4 hoog 2,0 0,8

46,3 + 1,1 3,3

56,6 hoog 1,3 0,3

56,9 hoog 1,4 0,0

30,8 0,0 0,0

(HU): waavan eigenaar een particulier is

Woont Kosteloos TOTAAL (excl. aard van woning niet gekend) Aard van woning niet gekend TOTAAL (incl. aard van woning niet gekend) ter info: Huurder bemeubelde woning

Woningen naar bewoningstitel (2001) Eigenaar (%) Huurder (HU) (%) (HU): waavan eigenaar een particulier is (%) (HU): waavan eigenaar een Maatschappij Sociale Woningen is (%) (HU): waavan eigenaar een andere Openbare Instelling is (%)

24

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

TOTAAL (excl. aard van woning niet gekend) (%)

21001B23-

BROGNIEZNOORD

Woont Kosteloos (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

(HU): waavan eigenaar een privé-vennootschap is (%)

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

8,5

5,3

7,2

+ 23,9

8,9

18,1

3,8

+ 3,8 + 100,0

+ 4,0 + 100,0

+ 3,3 + 100,0

zeer hoog 4,0 + 100,0

+ 4,0 + 100,0

zeer hoog 5,6 hoog 100,0

0,0 laag 100,0

6,5

5,6

6,0

5,2

11,2

12,2

3,7

hoog

+

+

+

zeer hoog

zeer hoog

-

9,8 hoog

9,7 +

7,1 +

4,8 +

716 37 29 635 15

391 24 12 347 8

217 9 10 194 4

18 0 2 16 0

80 3 4 70 3

10 1 1 8 0

0 0 0 0 0

Appatement, Studio,… Overige TOTAAL (excl. aard van woning niet gekend)

1.876 19 2.611

848 8 1.247

441 7 665

258 0 276

239 4 323

63 0 73

27 0 27

Aard van woning niet gekend TOTAAL (incl. aard van woning niet gekend)

160 2.771

83 1.330

40 705

11 287

17 340

9 82

0 27

Eengezinswoning (EW) (%)

27,4 -

31,4 -

32,6 +

6,5 laag

24,8 -

13,7 -

0,0 laag

(EW): waarvan in open bebouwing (%)

1,4 1,1 24,3 + 0,6 hoog

1,9 1,0 27,8 + 0,6 hoog

1,4 1,5 29,2 + 0,6 hoog

0,0 0,7 5,8 laag 0,0 -

0,9 1,2 21,7 0,9 zeer hoog

1,4 1,4 11,0 0,0 -

0,0 0,0 0,0 laag 0,0 -

71,8 + 0,7 +

68,0 + 0,6 +

66,3 1,1 +

93,5 hoog 0,0 -

74,0 + 1,2 hoog

86,3 + 0,0 -

100,0 hoog 0,0 -

Aard van woning niet gekend (%)

ter info: Huurder bemeubelde woning (%)

Woningen naar aard van de woning (2001) Eengezinswoning (EW) (EW): waarvan in open bebouwing (EW): waarvan in half-open bebouwing (EW): waarvan in gesloten bebouwing (EW): waarvan bebouwing onbekend

0

17,9 23,6 0,0 zeer hoog zeer hoog 21013A61 21013A62 2 3 21001B20- 21001B21- 21001B22- 21001B23-

Woningen naar aard van de woning (2001)

(EW): waarvan in half-open bebouwing (%) (EW): waarvan in gesloten bebouwing (%) (EW): waarvan bebouwing onbekend (%)

Appatement, Studio,… (%) Overige (%)

25

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

Woningen naar aantal in het gebouw (2001)

21013A612

BROGNIEZZUID

Aard van woning niet gekend (%)

21001B23-

BROGNIEZNOORD

TOTAAL (excl. aard van woning niet gekend) (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5,8 hoog

6,2 hoog

5,7 +

3,8 +

5,0 +

11,0 zeer hoog

0,0 laag

2

3

0

21001B20- 21001B21- 21001B22- 21001B23-

Gebouw met 1 woning Gebouwen met 2 woningen Gebouwen met 3 tot 4 woningen Gebouwen met 5 tot 9 woningen Gebouwen met 10 tot 19 woningen Gebouwen met 20 tot 49 woningen Gebouwen met 50 woningen of meer

400 387 1.130 401 228 50 15

186 192 599 161 85 18 14

128 121 304 79 29 3 0

22 21 67 81 67 16 0

57 49 125 56 17 11 1

7 4 35 21 8 2 0

0 0 0 3 22 0 0

TOTAAL (excl. aantal onbekend)

2.611

1.255

664

274

316

77

25

Aantal niet gekend TOTAAL (incl. aantal onbekend)

160 2.771

75 1.330

41 705

13 287

24 340

5 82

2 27

15,3 14,8 zeer hoog 43,3 hoog 15,4 + 8,7 1,9 0,6 100,0

14,8 15,3 hoog 47,7 hoog 12,8 6,8 1,4 1,1 100,0

19,3 18,2 zeer hoog 45,8 hoog 11,9 4,4 0,5 0,0 100,0

8,0 7,7 24,5 + 29,6 hoog 24,5 hoog 5,8 0,0 100,0

18,0 15,5 hoog 39,6 hoog 17,7 + 5,4 3,5 0,3 100,0

9,1 5,2 45,5 hoog 27,3 hoog 10,4 2,6 0,0 100,0

0,0 laag 0,0 laag 0,0 laag 12,0 88,0 zeer hoog 0,0 0,0 100,0

2,2 -

2,4 -

2,0 -

1,7 -

1,8 -

2,4 -

3,7 +

611

278

136

97

66

20

14

Woningen naar aantal in het gebouw (2001) Gebouw met 1 woning (%) Gebouwen met 2 woningen (%) Gebouwen met 3 tot 4 woningen (%) Gebouwen met 5 tot 9 woningen (%) Gebouwen met 10 tot 19 woningen (%) Gebouwen met 20 tot 49 woningen (%) Gebouwen met 50 woningen of meer (%) TOTAAL (excl. aantal onbekend) (%) Aantal niet gekend (%)

Woningen naar gerieflijkheden (2001) Woningen met groot comfort

26

COSMOPOLIS - VUB


186 208 124 654 51 705

119 31 28 275 12 287

FRANKRIJKSTR AAT

287 441 238 1.244 86 1.330

21013A623

JAMAR

BROGNIEZZUID

738 758 466 2.573 198 2.771

21013A612

RAAD-ZUID

21001B22-

BROGNIEZNOORD

Woningen met middelmatig comfort Woningen met klein comfort Woningen zonder klein comfort TOTAAL (excl. aantal onbekend) Aantal niet gekend TOTAAL (incl. aantal onbekend)

21001B21-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B2011. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

TABEL 7(bis): Huisvesting 21001B23-

110 70 58 304 36 340

27 8 14 69 13 82

9 0 4 27 0 27

Woningen naar gerieflijkheden (2001) Woningen met groot comfort (%) Woningen met middelmatig comfort (%) Woningen met klein comfort (%) Woningen zonder klein comfort (%) TOTAAL (excl. aantal onbekend) (%) Aantal niet gekend (%)

23,7 22,3 20,8 laag laag laag 28,7 23,1 28,4 29,5 35,5 31,8 hoog hoog hoog 18,1 19,1 19,0 zeer hoog zeer hoog zeer hoog 100,0 100,0 100,0

35,3 43,3 hoog 11,3 10,2 + 100,0

21,7 29,0 laag laag 36,2 39,1 + hoog 23,0 11,6 + 19,1 20,3 zeer hoog zeer hoog 100,0 100,0

51,9 + 33,3 + 0,0 laag 14,8 hoog 100,0

7,1 hoog

6,5 hoog

7,2 hoog

4,2 -

10,6 zeer hoog

15,9 zeer hoog

0,0 zeer laag

1.028 1.099 508

592 486 193

285 285 97

38 136 104

102 146 68

11 40 25

0 6 21

136

59

38

9

24

6

0

332 2.106 215

166 987 123

94 527 55

20 246 15

38 262 16

11 60 6

3 24 0

118

54

29

6

24

5

0

224 1.976 404

124 927 211

48 505 108

13 230 32

32 234 44

5 55 9

2 25 0

167

68

44

12

30

13

0

2.377 90 86

1.123 57 45

605 19 29

256 3 6

296 11 5

71 0 1

26 0 0

Woningen naar gerieflijkheden (2001) Centrale Verwarming (CV) Geen Individueel Gemeenschappelijk in een of meerdere gebouw geen info

Badkamers (bad en/of douche) Geen badkamer 1 badkamer 2 of meer badkamers geen info

Toilet Geen 1 toilet 2 of meer geen info

Garage, autobox, privĂŠ-standplaats Geen voor 1 voertuig voor 2 voertuigen of meer

27

COSMOPOLIS - VUB


21013A612

21013A623 FRANKRIJKSTR AAT

BROGNIEZZUID

21001B23-

JAMAR

21001B22-

niet gespecifieerd

26

16

5

1

4

0

0

geen info

192

89

47

21

24

10

1

2.215 118

1.055 76

564 31

236 4

270 7

66 0

24 0

438

199

110

47

63

16

3

2.085 323

975 190

535 82

235 15

250 35

66 1

24 0

geen info

363

165

88

37

55

15

3

Grootte van tuin (voor woningen die over tuin beschikken) minder dan 50m2 meer dan 50m2

206 71

124 38

52 19

9 3

21 10

0 1

0 0

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Regenput neen ja geen info

Tuin voor eigen gebruik neen ja

RAAD-ZUID

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

BROGNIEZNOORD

TABEL 7(bis): Huisvesting

46

28

11

3

4

0

0

Type van tuin (voor woningen die over een tuin beschikken) Siertuin Moestuin Gemengd

109 7 36

62 4 19

28 3 10

5 0 0

14 0 6

0 0 1

0 0 0

onbekend

171

105

41

10

15

0

0

1.185 1.259 37

591 594 10

326 291 9

95 167 6

138 148 11

30 37 1

5 22 0

290

135

79

19

43

14

0

729 1.330 444

343 645 215

197 343 106

66 130 57

97 150 58

22 46 6

4 16 2

268

127

59

34

35

8

5

1.706 521 45

839 231 19

462 120 7

147 77 14

198 68 5

46 17 0

14 8 0

499

241

116

49

69

19

5

1.973 246 8

965 104 1

520 47 3

180 53 2

243 25 2

48 13 0

17 4 0

544

260

135

52

70

21

6

onbekend

Vaste telefoonaansluiting geen 1 2 of meer geen info

GSM geen 1 2 of meer geen info

Computer Geen 1 2 of meer geen info

Internetverbinding geen 1 2 of meer geen info

Woningen naar gerieflijkheden (2001) 28

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

1 badkamer (%) 2 of meer badkamers (%) geen info (%)

FRANKRIJKSTR AAT

Badkamers (bad en/of douche) Geen badkamer (%)

JAMAR

geen info (%)

39,0 hoog 41,7 19,3 -

46,6 hoog 38,2 15,2 -

42,7 hoog 42,7 14,5 -

13,7 48,9 37,4 +

32,3 + 46,2 21,5 -

14,5 52,6 + 32,9 +

0,0 laag 22,2 laag 77,8 zeer hoog

4,9 hoog

4,4 +

5,4 hoog

3,1 +

7,1 zeer hoog

7,3 zeer hoog

0,0 laag

12,5 hoog 79,4 8,1 -

13,0 hoog 77,4 9,6 -

13,9 zeer hoog 78,0 8,1 -

7,1 + 87,5 + 5,3 -

12,0 hoog 82,9 + 5,1 -

14,3 zeer hoog 77,9 7,8 -

11,1 hoog 88,9 + 0,0 laag

4,3 hoog

4,1 hoog

4,1 hoog

2,1 -

7,1 zeer hoog

6,1 zeer hoog

0,0 laag

7,3 hoog 76,4 + 16,3 -

4,7 83,6 + 11,6 -

10,3 zeer hoog 75,5 + 14,2 -

7,2 hoog 79,7 + 13,0 -

7,4 hoog 92,6 hoog 0,0 laag

Toilet Geen (%)

8,6 9,8 zeer hoog zeer hoog 75,9 73,5 1 toilet (%) + + 15,5 16,7 2 of meer (%) geen info (%)

Garage, autobox, privĂŠ-standplaats Geen (%) voor 1 voertuig (%) voor 2 voertuigen of meer (%) niet gespecifieerd (%) geen info (%)

Regenput neen (%)

21013A623

RAAD-ZUID

Gemeenschappelijk in een of meerdere gebouw (%)

21013A612

BROGNIEZZUID

Individueel (%)

21001B23-

BROGNIEZNOORD

Centrale Verwarming (CV) Geen (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

6,0 hoog

5,1 +

6,2 hoog

4,2 +

8,8 zeer hoog

15,9 zeer hoog

0,0 zeer laag

92,2 hoog 3,5 laag 3,3 1,0 laag

90,5 hoog 4,6 laag 3,6 1,3 -

91,9 hoog 2,9 laag 4,4 0,8 laag

96,2 hoog 1,1 laag 2,3 0,4 laag

93,7 hoog 3,5 laag 1,6 1,3 -

98,6 hoog 0,0 laag 1,4 0,0 laag

100,0 hoog 0,0 laag 0,0 laag 0,0 laag

6,9 +

6,7 +

6,7 +

7,3 +

7,1 +

12,2 zeer hoog

3,7 laag

94,9 +

93,3 +

94,8 +

98,3 hoog

97,5 +

100,0 hoog

100,0 hoog

29

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

ja (%)

5,1 -

6,7 -

5,2 -

1,7 laag

2,5 -

0,0 laag

0,0 laag

geen info (%)

15,8 -

15,0 -

15,6 -

16,4 -

18,5 +

19,5 +

11,1 laag

86,6 hoog 13,4 laag

83,7 + 16,3 -

86,7 hoog 13,3 laag

94,0 hoog 6,0 laag

87,7 hoog 12,3 laag

98,5 hoog 1,5 laag

100,0 hoog 0,0 laag

13,1 +

12,4 +

12,5 +

12,9 +

16,2 hoog

18,3 hoog

11,1 +

74,4 hoog 25,6 laag

76,5 hoog 23,5 laag

73,2 hoog 26,8 laag

75,0 hoog 25,0 laag

67,7 + 32,3 -

0,0 zeer laag 100,0 zeer hoog

14,2 hoog

14,7 +

13,4 +

20,0 hoog

11,4 +

0,0 laag

72,9 laag 4,7 + 22,4 hoog

68,3 laag 7,3 hoog 24,4 hoog

100,0 hoog 0,0 0,0 laag

70,0 laag 0,0 30,0 hoog

0,0 zeer laag 0,0 100,0 zeer hoog

52,9 hoog

55,3 hoog

50,0 +

66,7 zeer hoog

42,9 +

0,0 zeer laag

47,8 hoog 50,7 laag 1,5 -

49,5 hoog 49,7 laag 0,8 -

52,1 zeer hoog 46,5 zeer laag 1,4 -

35,4 + 62,3 2,2 -

46,5 hoog 49,8 laag 3,7 +

44,1 hoog 54,4 laag 1,5 -

18,5 81,5 + 0,0 -

10,5 hoog

10,2 hoog

11,2 hoog

6,6 +

12,6 zeer hoog

17,1 zeer hoog

0,0 zeer laag

29,1 + 53,1 +

28,5 + 53,6 +

30,5 + 53,1 +

26,1 51,4 +

31,8 + 49,2 +

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Tuin voor eigen gebruik neen (%) ja (%) geen info (%)

Grootte van tuin (voor woningen die over tuin beschikken) minder dan 50m2 (%) meer dan 50m2 (%) onbekend (%)

Type van tuin (voor woningen die over een tuin beschikken) Siertuin (%)

71,7 zeer laag 4,6 Moestuin (%) hoog 23,7 Gemengd (%) zeer hoog onbekend (%)

Vaste telefoonaansluiting geen (%) 1 (%) 2 of meer (%) geen info (%)

GSM geen (%) 1 (%)

29,7 18,2 + laag 62,2 72,7 zeer hoog zeer hoog

30

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

17,7 laag

17,9 -

16,4 laag

22,5 -

19,0 -

8,1 zeer laag

9,1 zeer laag

9,7 -

9,5 -

8,4 -

11,8 +

10,3 -

9,8 -

18,5 zeer hoog

75,1 hoog 22,9 laag 2,0 laag

77,0 hoog 21,2 laag 1,7 laag

78,4 hoog 20,4 laag 1,2 laag

61,8 + 32,4 5,9 +

73,1 hoog 25,1 laag 1,8 laag

73,0 hoog 27,0 laag 0,0 laag

63,6 + 36,4 0,0 laag

18,0 +

18,1 +

16,5 -

17,1 +

20,3 +

23,2 hoog

18,5 +

88,6 hoog 11,0 laag 0,4 -

90,2 hoog 9,7 laag 0,1 -

91,2 hoog 8,2 laag 0,5 -

76,6 + 22,6 0,9 -

90,0 hoog 9,3 laag 0,7 -

78,7 + 21,3 0,0 laag

81,0 + 19,0 0,0 laag

19,6 +

19,5 +

19,1 +

18,1 +

20,6 +

25,6 hoog

22,2 hoog

Gemiddelde oppervlakte per WONING (m2) Gemiddelde oppervlakte per INWONER (m2) Oppervlakte < 35m2 Oppervlakte 35-54m2 Oppervlakte 55-84m2 Oppervlakte 85-104m2 Oppervlakte 105-124m2 Oppervlakte > 124m2 TOTAAL (excl. oppervlakte onbekend) Oppervlakte niet gekend TOTAAL (incl. oppervlakte onbekend)

63 25 605 645 625 357 152 85 2.469 302 2.771

62 25 299 327 281 154 76 46 1.183 147 1.330

62 23 166 156 170 82 34 20 628 77 705

72 32 38 56 73 66 20 11 264 23 287

60 26 78 84 75 41 15 7 300 40 340

56 29 23 15 18 8 4 0 68 14 82

73 39 1 7 8 6 3 1 26 1 27

Aantal vertrekken per woning TOTAAL (excl. # vertrekken onbekend) # vertrekken niet gekend TOTAAL (incl. # vertrekken onbekend)

3,8 2.651 120 2.771

3,9 1.277 53 1.330

3,8 670 35 705

3,8 279 8 287

3,6 323 17 340

3,2 75 7 82

3,4 27 0 27

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

2 of meer (%) geen info (%)

Computer Geen (%) 1 (%) 2 of meer (%) geen info (%)

Internetverbinding geen (%) 1 (%) 2 of meer (%) geen info (%)

Woningen naar omvang (2001)

31

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

Woning met geen slaapkamer Woning met 1 slaapkamer (zolderkamer inbegrepen) Woning met 2 slaapkamers (zolderkamer inbegrepen) Woning met 3 of 4 slaapkamers (zolderkamer inbegrepen) Woning met 5 of meer slaapkamers (zolderkamer inbegrepen) TOTAAL (excl. slaapkamers onbekend) Slaapkamers niet gekend TOTAAL (incl. slaapkamers onbekend)

261 1.058 790 438 70 2.617 154 2.771

126 514 353 229 40 1.262 68 1.330

71 271 186 115 19 662 43 705

15 96 136 27 3 277 10 287

36 136 84 52 8 316 24 340

12 32 15 14 0 73 9 82

1 9 16 1 0 27 0 27

62,9 laag 25,4 laag 24,5 hoog 26,1 hoog 25,3 14,5 laag 6,2 3,4 -

62,4 laag 24,8 laag 25,3 hoog 27,6 hoog 23,8 13,0 laag 6,4 3,9 -

61,6 laag 23,2 laag 26,4 hoog 24,8 + 27,1 13,1 laag 5,4 3,2 -

72,0 32,3 14,4 + 21,2 + 27,7 25,0 + 7,6 4,2 -

60,0 laag 25,8 laag 26,0 hoog 28,0 hoog 25,0 13,7 laag 5,0 2,3 -

55,9 laag 29,0 33,8 zeer hoog 22,1 + 26,5 11,8 laag 5,9 0,0 laag

73,1 38,8 + 3,8 laag 26,9 hoog 30,8 + 23,1 + 11,5 + 3,8 -

Oppervlakte niet gekend (%)

10,9 hoog

11,1 hoog

10,9 hoog

8,0 +

11,8 hoog

17,1 zeer hoog

3,7 laag

Aantal vertrekken per woning

3,8 -

3,9 -

3,8 -

3,8 -

3,6 -

3,2 laag

3,4 laag

# vertrekken niet gekend (%)

4,3 hoog

4,0 +

5,0 hoog

2,8 -

5,0 hoog

Woning met geen slaapkamer (%)

10,0 + 40,4

10,0 + 40,7

10,7 + 40,9

5,4 34,7

11,4 + 43,0

Woningen naar omvang (2001) Gemiddelde oppervlakte per WONING (m2) Gemiddelde oppervlakte per INWONER (m2) Oppervlakte < 35m2 (%) Oppervlakte 35-54m2 (%) Oppervlakte 55-84m2 (%) Oppervlakte 85-104m2 (%) Oppervlakte 105-124m2 (%) Oppervlakte > 124m2 (%) TOTAAL (excl. oppervlakte onbekend) (%)

Woning met 1 slaapkamer (zolderkamer inbegrepen) (%)

8,5 0,0 zeer hoog zeer laag 16,4 hoog 43,8 32

3,7 33,3 COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

+ 30,2 16,7 2,7 +

+ 28,0 18,1 3,2 +

+ 28,1 17,4 2,9 +

+ 49,1 hoog 9,7 laag 1,1 -

+ 26,6 16,5 2,5 -

hoog 20,5 laag 19,2 0,0 -

+ 59,3 zeer hoog 3,7 laag 0,0 -

5,6 hoog

5,1 +

6,1 hoog

3,5 -

7,1 hoog

11,0 zeer hoog

0,0 zeer laag

Woningen met gedetailleerd informatie over bouwjaar Bouwjaar 1919 Bouwjaar 1919-1945 Bouwjaar 1946-1960 Bouwjaar 1961-1970 Bouwjaar tussen 1971-1980 Bouwjaar tussen 1981-1990 Bouwjaar tussen 1991-1995 Bouwjaar tussen 1996-2001 TOTAAL (enkel woningen met gedetaill. info)

423 444 238 52 24 12 5 29 1.227

223 189 123 19 12 10 4 21 601

115 125 39 15 6 0 1 3 304

38 77 22 9 3 0 0 2 151

40 40 25 5 2 2 0 1 115

7 12 6 3 1 0 0 2 31

0 1 23 1 0 0 0 0 25

Woningen met algemene informatie over bouwjaar 20 jaar geleden of langer gebouwd minder dan 20 jaar geleden gebouwd TOTAAL (enkel woningen met algemene info)

1.265 90 1.355

608 45 653

321 22 343

115 6 121

178 16 194

42 0 42

1 1 2

TOTAAL aantal woningen waarvan bouwjaar gekend Bouwjaar niet gekend TOTAAL aantal woningen

2.582 189 2.771

1.254 76 1.330

647 58 705

272 15 287

309 31 340

73 9 82

27 0 27

268

133

70

23

34

8

0

34,5 hoog 36,2

37,1 hoog 31,4

37,8 hoog 41,1

25,2 + 51,0

34,8 hoog 34,8

22,6 + 38,7

0,0 laag 4,0

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Woning met 2 slaapkamers (zolderkamer inbegrepen) (%) Woning met 3 of 4 slaapkamers (zolderkamer inbegrepen) (%) Woning met 5 of meer slaapkamers (zolderkamer inbegrepen) (%)

Slaapkamers niet gekend (%)

Woningen naar bouwjaar & verbouwing (2001)

Aantal Woningen verbouwd sinds 1991

Woningen naar bouwjaar & verbouwing (2001) Woningen met gedetailleerd informatie over bouwjaar Bouwjaar 1919 (%) Bouwjaar 1919-1945 (%)

33

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

Bouwjaar tussen 1996-2001 (%) TOTAAL (enkel woningen met gedetaill. info) (%) aandeel van het totaal aantal woningen (%)

FRANKRIJKSTR AAT

Bouwjaar tussen 1991-1995 (%)

JAMAR

Bouwjaar tussen 1981-1990 (%)

21013A623

RAAD-ZUID

Bouwjaar tussen 1971-1980 (%)

21013A612

BROGNIEZZUID

Bouwjaar 1961-1970 (%)

21001B23-

BROGNIEZNOORD

Bouwjaar 1946-1960 (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

+ 19,4 4,2 laag 2,0 1,0 0,4 2,4 100,0

+ 20,5 3,2 2,0 1,7 0,7 3,5 + 100,0

+ 12,8 4,9 2,0 0,0 0,3 1,0 100,0

hoog 14,6 6,0 2,0 0,0 0,0 1,3 100,0

+ 21,7 + 4,3 1,7 1,7 0,0 0,9 100,0

+ 19,4 9,7 3,2 0,0 0,0 6,5 + 100,0

laag 92,0 zeer hoog 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

47,5 laag

47,9 laag

47,0 laag

55,5 -

37,2 zeer laag

42,5 laag

92,6 hoog

93,4 + 6,6 100,0

93,1 + 6,9 100,0

93,6 + 6,4 100,0

95,0 + 5,0 100,0

91,8 + 8,2 100,0

100,0 hoog 0,0 laag 100,0

50,0 zeer laag 50,0 zeer hoog 100,0

52,5 hoog

52,1 hoog

53,0 hoog

44,5 +

62,8 zeer hoog

57,5 hoog

7,4 laag

93,2 laag 6,8 hoog 100,0

94,3 0,0 5,7 + 100,0

91,8 0,0 8,2 zeer hoog 100,0

94,8 0,0 5,2 + 100,0

10,4 +

10,6 +

10,8 +

8,5 +

11,0 +

11,0 +

0,0 zeer laag

2.116 384

1.009 186

552 93

209 48

259 47

63 8

24 2

Woningen met algemene informatie over bouwjaar 20 jaar geleden of langer gebouwd (%) minder dan 20 jaar geleden gebouwd (%) TOTAAL (enkel woningen met algemene info) (%) aandeel van het totaal aantal woningen (%)

TOTAAL aantal woningen waarvan bouwjaar gekend (%) Bouwjaar niet gekend (%) TOTAAL aantal woningen (%) Aantal Woningen verbouwd sinds 1991 (%)

90,9 89,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9,1 11,0 0,0 zeer hoog zeer hoog zeer laag 100,0 100,0 100,0

Woningen naar vervoermiddel (2001) Fiets 0 1

34

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

2 3 of meer

114 38

59 20

23 11

17 4

12 2

2 1

1 0

geen info

119

56

26

9

20

8

0

5.174 121 9 0

2.483 61 4 0

1.331 26 1 0

541 13 2 0

626 12 2 0

145 3 0 0

48 6 0 0

238

112

52

18

40

16

0

1.388 1.169 88 7

664 564 43 3

352 307 18 2

137 131 9 1

183 125 12 0

43 27 4 0

9 15 2 1

119

56

26

9

20

8

0

79,8 hoog 14,5 laag

79,2 hoog 14,6 laag

81,3 hoog 13,7 laag

75,2 + 17,3 -

80,9 hoog 14,7 -

4,3 laag 1,4 laag

4,6 laag 1,6 -

3,4 laag 1,6 -

6,1 1,4 laag

3,8 laag 0,6 laag

2,7 laag 1,4 laag

3,7 laag 0,0 laag

4 +

4 +

4 +

3 -

6 hoog

10 zeer hoog

0 laag

97,5 + 2,3 0,2 0,0 laag

97,4 + 2,4 0,2 0,0 -

98,0 + 1,9 0,1 0,0 -

97,3 + 2,3 0,4 + 0,0 -

97,8 + 1,9 0,3 + 0,0 -

98,0 + 2,0 0,0 0,0 -

88,9 zeer laag 11,1 zeer hoog 0,0 0,0 -

4 +

4 +

4 +

3 -

6 hoog

10 zeer hoog

0 laag

52,3

52,1

51,8

49,3

57,2

58,1

33,3

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Bromfiets & motor* 0 1 2 3 of meer geen info

Auto 0 1 2 3 of meer geen info

Woningen naar vervoermiddel (2001) Fiets 0 (%) 1 (%) 2 (%) 3 of meer (%) geen info (%)

Bromfiets & motor* 0 (%) 1 (%) 2 (%) 3 of meer (%) geen info (%)

Auto 0 (%)

85,1 88,9 hoog zeer hoog 10,8 7,4 zeer laag zeer laag

35

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

geen info (%)

21013A623

RAAD-ZUID

3 of meer (%)

21013A612

BROGNIEZZUID

2 (%)

21001B23-

BROGNIEZNOORD

1 (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

hoog 44,1 3,3 laag 0,3 -

hoog 44,3 3,4 0,2 -

hoog 45,2 2,7 laag 0,3 -

+ 47,1 3,2 laag 0,4 -

hoog 39,1 laag 3,8 0,0 -

hoog 36,5 laag 5,4 0,0 -

55,6 + 7,4 3,7 hoog

4 +

4 +

4 +

3 -

6 hoog

10 zeer hoog

0 laag

Woningen naar waardering van de directe woonomgeving (2001) Uitzicht van de gebouwen Weinig aangenaam Bevredigend Erg aangenaam geen info

Netheid Weinig aangenaam Bevredigend Erg aangenaam geen info

Kwaliteit van de lucht (luchtvervuiling) Weinig aangenaam Bevredigend Erg aangenaam geen info

Rust (lawaai of geluidshinder) Weinig aangenaam Bevredigend Erg aangenaam geen info

Algemene leefkwaliteit van de directe omgeving** Weinig aangenaam Bevredigend Erg aangenaam geen info

905 1.430 291

417 687 155

262 349 64

80 161 37

108 175 27

26 44 7

12 14 1

145

71

30

9

30

5

0

1.121 1.128 316

502 567 163

309 269 78

144 102 25

123 137 43

30 40 7

13 13 0

206

98

49

16

37

5

1

1.374 1.064 148

628 533 83

363 256 41

155 113 8

163 125 13

42 33 3

23 4 0

185

86

45

11

39

4

0

1.572 844 210

746 403 109

392 222 57

169 91 18

198 98 17

48 23 8

19 7 1

145

72

34

9

27

3

0

4.972 4.466 965

2.293 2.190 510

1.326 1.096 240

548 467 88

592 535 100

146 140 25

67 38 2

681

327

158

45

133

17

1

38,8 zeer hoog 51,7

28,8 hoog 57,9

34,8 zeer hoog 56,5

33,8 hoog 57,1

44,4 zeer hoog 51,9

Woningen naar waardering van de directe woonomgeving (2001) Uitzicht van de gebouwen Weinig aangenaam (%)

34,5 zeer hoog 54,5 Bevredigend (%)

33,1 hoog 54,6

36

COSMOPOLIS - VUB


geen info (%)

Netheid Weinig aangenaam (%) Bevredigend (%) Erg aangenaam (%) geen info (%)

Kwaliteit van de lucht (luchtvervuiling) Weinig aangenaam (%) Bevredigend (%) Erg aangenaam (%) geen info (%)

Bevredigend (%) Erg aangenaam (%) geen info (%)

RAAD-ZUID

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

12,3 laag

9,5 laag

13,3 laag

8,7 laag

9,1 laag

3,7 laag

5

5

4

3

9

6

0

+

+

-

zeer hoog

hoog

zeer laag

43,7 hoog 44,0 laag 12,3 laag

40,7 hoog 46,0 13,2 -

47,1 hoog 41,0 laag 11,9 -

53,1 zeer hoog 37,6 laag 9,2 laag

40,6 hoog 45,2 laag 14,2 -

39,0 hoog 51,9 9,1 laag

50,0 zeer hoog 50,0 0,0 laag

7

7

7

6

11

6

4

hoog

+

+

-

zeer hoog

+

laag

53,1 hoog 41,1 laag 5,7 -

50,5 hoog 42,8 laag 6,7 -

55,0 hoog 38,8 laag 6,2 -

56,2 hoog 40,9 laag 2,9 laag

54,2 hoog 41,5 laag 4,3 -

53,8 hoog 42,3 laag 3,8 -

85,2 zeer hoog 14,8 zeer laag 0,0 laag

7

6

6

4

11

5

0

+

+

+

-

zeer hoog

-

zeer laag

59,3 hoog 32,0 laag 8,7 -

58,4 hoog 33,1 laag 8,5 -

60,8 hoog 32,7 laag 6,5 laag

63,3 hoog 31,3 laag 5,4 laag

59,9 hoog 32,1 Bevredigend (%) zeer laag 8,0 Erg aangenaam (%) laag

Algemene leefkwaliteit van de directe omgeving** Weinig aangenaam (%)

21013A612

+

Rust (lawaai of geluidshinder) Weinig aangenaam (%)

geen info (%)

21001B23-

BROGNIEZZUID

11,1 laag

21001B22-

BROGNIEZNOORD

Erg aangenaam (%)

21001B21-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B2011. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

TABEL 7(bis): Huisvesting

60,8 70,4 hoog zeer hoog 29,1 25,9 zeer laag zeer laag 10,1 3,7 laag

5

5

5

3

8

4

0

hoog

+

+

-

zeer hoog

-

zeer laag

47,8 hoog 42,9 laag 9,3

45,9 hoog 43,9 laag 10,2

49,8 hoog 41,2 laag 9,0

49,7 hoog 42,3 laag 8,0

48,2 hoog 43,6 laag 8,1

46,9 hoog 45,0 laag 8,0

62,6 zeer hoog 35,5 zeer laag 1,9

laag

-

laag

laag

laag

laag

laag

6,1

6,1

5,6

3,9

9,8

5,2

0,9

37

COSMOPOLIS - VUB


21013A612

RAAD-ZUID

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21001B22-

BROGNIEZNOORD

21001B23-

BROGNIEZZUID

21001B21-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B2011. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

TABEL 7(bis): Huisvesting

+

+

+

21013A623

-

zeer hoog

+

zeer laag

Woningen naar voorzieningen die in de buurt worden aangeboden (2001) Voetpaden Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Fietspaden Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Straten Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Groen Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Aanbod openbaar vervoer Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Winkelaanbod Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Gezondheidsdienst (arts, verpleegster, enzâ&#x20AC;Ś) Slecht voorzien Normaal Goed voorzien geen info

Administratieve voorzieningen Slecht voorzien Normaal Goed voorzien

0 904 1.381 378

21001B20- 21001B21- 21001B22- 21001B23-21013A61221013A623 383 355 92 59 10 5 686 279 166 180 50 20 211 44 22 82 17 2

108

50

27

7

19

5

0

1.870 347 79

881 177 45

511 72 9

199 37 10

219 39 8

42 19 6

18 3 1

475

227

113

41

74

15

5

770 1.515 277

314 766 153

266 349 40

67 185 22

103 157 43

14 42 17

6 16 2

209

97

50

13

37

9

3

1.770 631 127

761 379 84

514 112 17

209 49 7

220 68 11

46 21 7

20 2 1

243

106

62

22

41

8

4

173 1.136 1.290

83 526 643

52 370 236

19 92 164

15 119 177

3 24 51

1 5 19

172

78

47

12

29

4

2

462 1.279 859

191 595 473

105 353 200

87 121 65

53 161 95

17 40 19

9 9 7

171

71

47

14

31

6

2

363 1.534 680

173 713 357

89 396 174

44 183 47

40 188 75

9 41 24

8 13 3

194

87

46

13

37

8

3

346 1.548 659

128 706 406

122 405 122

44 183 42

37 186 76

10 50 11

5 18 2

38

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting FRANKRIJKSTR AAT

geen info

JAMAR

geen info

Algemene faciliteiten aangeboden in de buurt** Slecht voorzien Normaal Goed voorzien

21013A623

RAAD-ZUID

geen info

Cultuur & recreatieaanbod Slecht voorzien Normaal Goed voorzien

21013A612

BROGNIEZZUID

geen info

Kribben en onthaalmoeders Slecht voorzien Normaal Goed voorzien

21001B23-

BROGNIEZNOORD

geen info

Sociale en schoolvoorzieningen Slecht voorzien Normaal Goed voorzien

21001B22-

RAAD-NOORD

geen info

Vrije beroepen behalve deze betreffende de gezondheid Slecht voorzien Normaal Goed voorzien

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

218

90

56

18

41

11

2

460 1.506 310

209 709 183

129 397 59

59 164 20

45 176 37

13 45 9

5 15 2

495

229

120

44

82

15

5

411 1.554 468

166 744 273

134 404 88

56 162 33

40 178 64

10 50 8

5 16 2

338

147

79

36

58

14

4

575 1.355 312

212 688 196

205 327 47

74 133 19

56 156 44

20 38 5

8 13 1

529

234

126

61

84

19

5

1.067 1.049 241

457 543 141

310 256 39

119 111 20

143 92 37

27 36 3

11 11 1

414

189

100

37

68

16

4

9.171 14.835 5.680

3.958 7.232 3.165

2.792 3.720 1.075

1.069 1.586 471

1.030 1.700 749

221 456 177

101 141 43

3.566

1.605

873

318

601

130

39

Woningen naar voorzieningen die in de buurt worden aangeboden (2001) Voetpaden Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

Fietspaden Slecht voorzien (%) Normaal (%)

33,9 hoog 51,9 laag 14,2 -

29,9 + 53,6 16,5 -

52,4 zeer hoog 41,2 zeer laag 6,5 laag

32,9 + 59,3 7,9 laag

18,4 56,1 25,5 hoog

13,0 64,9 + 22,1 +

18,5 74,1 hoog 7,4 laag

3,9 +

3,8 -

3,8 +

2,4 -

5,6 hoog

6,1 hoog

0,0 zeer laag

81,4 + 15,1 -

79,9 + 16,0 -

86,3 hoog 12,2 laag

80,9 + 15,0 -

82,3 + 14,7 -

62,7 28,4 +

81,8 + 13,6 laag

39

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

JAMAR

FRANKRIJKSTR AAT

21013A623

RAAD-ZUID

21013A612

BROGNIEZZUID

21001B23-

BROGNIEZNOORD

21001B22-

RAAD-NOORD

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

Goed voorzien (%)

3,4 -

4,1 -

1,5 -

4,1 -

3,0 -

9,0 +

4,5 -

geen info (%)

17,1 -

17,1 -

16,0 -

14,3 -

21,8 +

18,3 -

18,5 +

30,1 hoog 59,1 laag 10,8 -

25,5 + 62,1 12,4 -

40,6 zeer hoog 53,3 laag 6,1 laag

24,5 + 67,5 + 8,0 laag

34,0 hoog 51,8 laag 14,2 -

19,2 + 57,5 laag 23,3 hoog

25,0 + 66,7 8,3 laag

7,5 +

7,3 +

7,1 -

4,5 laag

10,9 hoog

11,0 hoog

11,1 hoog

62,2 hoog 28,4 laag 9,5 laag

87,0 zeer hoog 8,7 zeer laag 4,3 laag

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

Straten Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

Groen Slecht voorzien (%)

70,0 zeer hoog 25,0 Normaal (%) laag 5,0 Goed voorzien (%) laag geen info (%)

Aanbod openbaar vervoer Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

Winkelaanbod Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

62,2 hoog 31,0 6,9 laag

79,9 78,9 73,6 zeer hoog zeer hoog zeer hoog 17,4 18,5 22,7 zeer laag laag laag 2,6 2,6 3,7 laag laag laag

8,8 +

8,0 +

8,8 +

7,7 +

12,1 hoog

9,8 hoog

14,8 zeer hoog

6,7 43,7 49,6 +

6,6 42,0 51,4 +

7,9 56,2 hoog 35,9 -

6,9 33,5 laag 59,6 +

4,8 38,3 56,9 +

3,8 30,8 laag 65,4 hoog

4,0 20,0 zeer laag 76,0 zeer hoog

6,2 +

5,9 +

6,7 +

4,2 -

8,5 hoog

4,9 -

7,4 hoog

17,8 + 49,2 + 33,0 -

15,2 + 47,3 + 37,6 -

16,0 + 53,6 + 30,4 -

31,9 hoog 44,3 + 23,8 laag

17,2 + 52,1 + 30,7 -

22,4 + 52,6 + 25,0 -

36,0 hoog 36,0 28,0 -

6,2 hoog

5,3 +

6,7 hoog

4,9 +

9,1 zeer hoog

7,3 hoog

7,4 hoog

Gezondheidsdienst (arts, verpleegster, enzâ&#x20AC;Ś)

40

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

Vrije beroepen behalve deze betreffende de gezondheid Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

Sociale en schoolvoorzieningen Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

Kribben en onthaalmoeders Slecht voorzien (%) Normaal (%) Goed voorzien (%)

FRANKRIJKSTR AAT

Administratieve voorzieningen Slecht voorzien (%)

JAMAR

geen info (%)

21013A623

RAAD-ZUID

Goed voorzien (%)

21013A612

BROGNIEZZUID

Normaal (%)

21001B23-

BROGNIEZNOORD

Slecht voorzien (%)

21001B22-

RAAD-NOORD

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B21-

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

14,1 + 59,5 + 26,4 -

13,9 + 57,4 28,7 -

13,5 + 60,1 + 26,4 -

16,1 hoog 66,8 hoog 17,2 laag

13,2 + 62,0 + 24,8 -

12,2 + 55,4 32,4 -

33,3 zeer hoog 54,2 12,5 laag

7,0 +

6,5 +

6,5 +

4,5 -

10,9 zeer hoog

9,8 hoog

11,1 zeer hoog

13,6 60,6 25,8 +

10,3 56,9 32,7 hoog

18,8 + 62,4 18,8 -

16,4 + 68,0 + 15,6 -

12,4 62,2 25,4 +

14,1 70,4 hoog 15,5 -

20,0 + 72,0 hoog 8,0 laag

7,9 +

6,8 -

7,9 +

6,3 -

12,1 hoog

13,4 zeer hoog

7,4 -

20,2 + 66,2 13,6 -

19,0 + 64,4 16,6 +

22,1 + 67,9 10,1 -

24,3 hoog 67,5 8,2 laag

17,4 + 68,2 14,3 -

19,4 + 67,2 13,4 -

22,7 hoog 68,2 9,1 laag

17,9 +

17,2 -

17,0 -

15,3 -

24,1 hoog

18,3 +

18,5 +

16,9 hoog 63,9 19,2 -

14,0 + 62,9 23,1 -

14,2 + 63,1 22,7 -

14,7 hoog 73,5 hoog 11,8 laag

21,7 zeer hoog 69,6 + 8,7 laag

12,2 -

11,1 -

17,1 +

17,1 +

14,8 +

25,6 hoog 60,4 laag 13,9

19,3 + 62,8 17,9

21,9 + 60,9 17,2

31,7 hoog 60,3 7,9

36,4 zeer hoog 59,1 laag 4,5

21,4 22,3 zeer hoog zeer hoog 64,5 64,5 14,1 13,1 laag laag 11,2 -

12,5 -

35,4 32,7 zeer hoog zeer hoog 56,5 58,8 laag laag 8,1 8,4

41

COSMOPOLIS - VUB


TABEL 7(bis): Huisvesting

Normaal (%) Goed voorzien (%) geen info (%)

FRANKRIJKSTR AAT

Algemene faciliteiten aangeboden in de buurt** Slecht voorzien (%)

21013A623

JAMAR

geen info (%)

21013A612

RAAD-ZUID

Goed voorzien (%)

21001B23-

BROGNIEZZUID

Normaal (%)

21001B22-

BROGNIEZNOORD

Cultuur & recreatieaanbod Slecht voorzien (%)

21001B21-

RAAD-NOORD

geen info (%)

-

+

laag

laag

-

laag

zeer laag

19,1 -

17,6 -

17,9 -

21,3 +

24,7 +

23,2 +

18,5 -

45,3 hoog 44,5 laag 10,2 -

40,1 hoog 47,6 laag 12,4 -

51,2 zeer hoog 42,3 laag 6,4 laag

47,6 hoog 44,4 laag 8,0 laag

52,6 zeer hoog 33,8 zeer laag 13,6 -

40,9 hoog 54,5 4,5 laag

47,8 hoog 47,8 laag 4,3 laag

14,9 +

14,2 +

14,2 +

12,9 -

20,0 hoog

19,5 hoog

14,8 +

30,9 hoog 50,0 laag 19,1 laag

27,6 hoog 50,4 laag 22,0 -

36,8 zeer hoog 49,0 laag 14,2 laag

34,2 hoog 50,7 15,1 laag

29,6 hoog 48,9 laag 21,5 -

25,9 + 53,4 20,7 -

35,4 zeer hoog 49,5 laag 15,1 laag

10,7 +

10,1 -

10,3 -

9,2 -

14,7 hoog

13,2 hoog

12,0 +

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

11. KUREGEM BARA / CUREGHEM BARA

21001B20-

42

COSMOPOLIS - VUB

Kuregem/ Bara Sectors  

Inwoners, huishoudens en bevolkingsdichtheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you