Page 1

I Dekada Vash i Romani Inkluzija I Dekada vash e Romengi Inkluzija 2005-2015, jekh iniciativa vastjardi katar o Institu­ to vash jekh Putardo Khetanipen thaj i Lumjaki Banka, si jekh nevo maskarthemutno zoripen te achavel pes i diskriminacija thaj te ristjarel pes so e romen si len barabar putardo drom vash o sikljaripen, o beshipen, i buki thaj o sastipen. I Dekada sas putar­di and-o Februaro 2005 thaj 9 thema andar o Centro thaj o Esto e Evropako len kotor an­dre. I Dekada si zurjardi katar i Evropaki Komisia, o Konsilo e Evropako, e Barjarimaski Banka katar o Konsilo e Evropako thaj e Barjarimasko Programo e Unisarde Nacjengo. I vizija thaj valorengi deklaracija vash e Inkluziaki Dekada del jekh bari importanca palal e Romani participacija: “Khanch vash amenge bi amaro: i Romani participacija ka kerel vaj ka musarel i Dekada. E romane reprezentantura thaj civilo organizacije len kotor and-e savore nivelura e Dekadake. E roma kerde i vizija katar o astaripen e Dekadako. E civilo romane grupura thaj ekspertura arakhle prioritetura vash politike thaj khelde jekh sherutno rolo vash te arakhen pen e Dekadake obiektivura thaj celura. I Romani participacija avela but importanto and-e procesoske supervizija thaj monitorizacija and-e avutne desh bersha.”

Grad Skopje

Blagodarnost do H.E.R.A. i Mladinskata organizacija “Sakam da znam”-[uto Orizari, Do Osnovnoto U~ili{te “Bra}a Ramiz Hamid”-Skopje

Direkcija za kultura i umetnost – Skopje Directorate of Culture and Arts - Skopje Тел: 3238 372, 3222 341, 3165 064 E – mail: skleto@unet.com.mk, www.dku.org.mk

Bajsa Arifovska

The vision and values statement of the Decade of Inclusion places great emphasis on Roma participation: “Nothing about us without us: Roma participation will make or break the Decade. Roma representatives and civil society organizations are involved in every stage of the Decade. Roma shaped and defined the vision from the very outset. Roma civil society groups and experts identified policy priorities and played a key role in defining Decade goals and targets. Roma participation will be central to regular oversight and monitoring of the process over the next ten years.”

PHAGO

SUNO BROKEN DREAM

SKR[EN SON СКОПСКО

ЛЕТО

Premiera:27 juni 2010 / nedela / Repriza:28 juni 2010 / ponedelnik 21.30 ~asot - Muzej na Makedonija – Kur{umli an


Декада за вклучување на Ромите

KOREODRAMA

PHAGO SUNO BROKEN DREAM

SKR[EN SON

Muzika: Bajsa Arifovska Koreografija i re`ija: Jagoda Slaneva U~estvuvaat: Sanela Emin Nata{a Nikolova Dragan Ko~oski • Misla • Budewe • Igra na qubovta • Quboven son • Nemir 1 • Misla

• Mojot pat – a • Mojot pat – b • Nemir 2 • Svadba • Monolog • Misla

Proektot“ Pago suno (Skr{en son)”, zamislen kako koreodrama inspiriran i sozdaden na libretoto na Jagoda Slaneva, pretstavuva kompletna muzi~ka vizuelizacija i igra vo koja skoro da ne e potreben zborot i prostorot. Prikaznata koja muzikata ja raska`uva e onaa so koja sekojdnevno se sretnuvame. Prikaznata za ve~niot son za sre}a, qubov i mir, son koj za `al se po~esto se kr{i. Prikazna za romsko semejstvo ~ij son go ru{i surovata sekojdnevna real­nost koja ja nosi nemirot, konflik­ tite, siroma{tijata, no i nemaweto izbor za podobar `ivot. Ta`na prikazna, odnosno realnost koja ovaa tema ja pravi mnogu aktuelna, no isto taka po~esto i ignorirana od svesta na javnosta.

Bajsa Arifovska ja raska`uva prikaznata niz edna prekrasna, ednostavna, lesna, no sepak tolku suptilna i dlaboka muzika. Mo{ne prefineto taa e sosema izbalansirana pome|u tradicionalniot romski, orientalen zvuk i sovremenite muzi~ki elementi stilski naso~eni kon novata “ svetska “ muzika. Preku ednostaven kameren sostav na tradicionalen i sovremen instrumentarium, muzi~kiot aran`man sosema nenametlivo ne nosi od edna slika vo druga, pritoa kompletno dolovuvaj} i go ambientot i emotivnosta na samoto dejstvie. Samata struktura na muzi~kata misla i igra e kontinuirana, lirska no sepak dramati~na, so kontrasti koj ne nosat na iskonskite romski melodii i ritmovi, do sovremena instrumentalizacija za~ineta so xez i ambientalni elementi. Iako nasloven kako “Skr{en son“, muzikata i igrata voop{to ne prekr{uvaat, naprotiv gi budat setilata za vistinsko do`ivuvawe na prikaznata i ostavaat prostor za kompletno u`ivawe. Velika Stojkova Serafimovska - Etnomuzikolog

Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, e иницијатива поддржана од Институт Oтворено општество и Светската банка, и е без преседан na меѓународни напори за борба против дискриминацијата и да се обезбеди да Ромите имаат еднаков пристап до образованието, домувањето, вработувањето и здравствената заштита. Започна во февруари 2005 година и e потпишана од девет земји во Централна и Источна Европа. Декадата за вклучување на Ромите е исто така поддржана од Европската комисија, Советот на Европа, Советот зa Развој на Европска Банка, како и програмата за развој на Обединетите Нации. Визијата и вредносната изјава на Декадата за вклучување придава големо значење на Ромскoтo учество: “Ништо за нас без нас”: Учеството на Ромите ќе ја направи или прекине Декадата. Ромските претставници и организа­ции на граѓанското општество се вклучени во секоја фаза на Декадата. Ромите ja обликуваaт и дефинираaт визијата од самиот почеток. Ромските групи на гра­ ѓанското општество и експертитe ги идентификуваaт приоритетите на политиката и играaт клучна улога во дефинирањето на целите на Декадата. Ромскoтo учество ќе бидe централнo за редовen надзор и следење на процесот во текот на следните десет години. “

The Decade of Roma Inclusion The Decade of Roma Inclusion 2005-2015, an initiative supported by the Open Society Institute and the World Bank, is an unprecedented international effort to combat discrimination and ensure that Roma have equal access to education, housing, employment and health care. Launched in February 2005 and endorsed by nine Central and Eastern European countries, the Decade of Roma Inclusion is also supported by the European Commission, the Council of Europe, the Council of Europe Development Bank, and the United Nations Development Program.

KATALOG-PHAGO-SUN-2010  

KATALOG-KOREODRAMA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you