Page 1

‫תקציב‬

‫לשנת תשע"א‬


‫תכנון הכנסות‬ ‫תאור ההכנסה‬ ‫יתרה משנה שעברה‬ ‫קפיטרייה‬ ‫דמי חבר‬ ‫דמי חבר הנדסאים‬ ‫מכונות שתייה‬ ‫מכונות ממתקים‬ ‫ארנון ונטורה ‪ -‬חנות ציוד‬ ‫טכנו ראלקו ‪ -‬מכונות צילום‬ ‫מסטר ביט‬ ‫איסתא פרסום‬ ‫איסת"א דיבידנד‬ ‫הכנסות משיווק וקד"ם (מוערך)‬ ‫רווח בעלים ממכירת איסתא‬ ‫תרומת ספורט‬ ‫תרומה לשרותים למילואמניק‬ ‫דמי הרשמה לחוגי ספורט‬ ‫דמי הרשמה לנבחרות ספורט‬ ‫הכנסות מלוקרים‬ ‫הכנסות מפקסים‬ ‫מערך מחברות קורס‬ ‫קורסי שפות‬ ‫פרוייקט אוירון‬ ‫מועדון ‪365‬‬ ‫סה"כ‬

‫‪₪‬‬

‫כמות‬

‫‪8000‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪92000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪2317‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2750‬‬

‫‪25000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪420‬‬ ‫‪3500‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6000‬‬

‫‪1‬‬

‫סה"כ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪544,495‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,200‬‬ ‫‪1,375‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,226,520‬‬

‫תפעול א‬


‫התפלגות הכנסות האגודה‬ ‫פרסום וקד"מ‬ ‫‪4%‬‬

‫מכירת נכסים‬ ‫‪4%‬‬

‫שרותי אגודה‬ ‫‪3%‬‬

‫תרומות‬ ‫‪9%‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪46%‬‬

‫יתרות משנים קודמות‬ ‫‪12%‬‬

‫זכיינים‬ ‫‪22%‬‬


‫תכנון הוצאות‬ ‫תאור ההוצאה‬ ‫תשלומים‪:‬‬

‫תכנון תשע"א‬

‫דמי חבר בהתאחדות‬ ‫רשם העמותות‬ ‫מס מעסיק ומס שכר‬

‫‪23,400‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪40,000‬‬

‫הפרשה לקרן השתלמות (מזכירה‪ ,‬חשב)‬ ‫פנסיה (מזכירה‪ ,‬חשב)‬ ‫דמי הבראה (מזכירה‪ ,‬חשב)‬

‫‪8,324‬‬ ‫‪7,213‬‬ ‫‪10,000‬‬

‫משכורות‪:‬‬

‫משכורת יו"ר‬ ‫משכורת סיו"ר‬ ‫משכורת מנכ"ל‬ ‫משכורת רמ"דים חופשת הקיץ‬ ‫משכורת מזכירה ‪ -‬מירה‬ ‫משכורת כספים ואדמינסטרציה ‪-‬מאיר‬ ‫שכר עובדי בחירות‬ ‫שכר עובדי חוץ‬

‫‪48,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪63,706‬‬ ‫‪50,328‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬

‫תרבות‪:‬‬

‫משכורת רמ"ד‬ ‫משכורת רכז‬ ‫אירועי פתיחת שנה‬ ‫שבוע קליטה‬ ‫חנוכה‬ ‫אילת‬ ‫ימי הזכרון‬ ‫פורים‬ ‫יום בריאות‬ ‫ערב הוקרה למילואים‬ ‫יום הסטודנט‬ ‫שבועות ‪ +‬אירוע סוף שנה‬ ‫פעילות תרבות פנימית‬ ‫סרט בביאליק‬

‫‪15,750‬‬ ‫‪5,625‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,500‬‬

‫פעילות ספורט‬ ‫רכז ספורט‬

‫‪70,000‬‬

‫אחוז מהס"כ‬

‫‪7.56%‬‬

‫‪20.20%‬‬

‫‪19.77%‬‬

‫סה"כ‬

‫‪90,437.00‬‬

‫‪241,534‬‬

‫‪236,375‬‬

‫ספורט‪:‬‬

‫‪7.17%‬‬ ‫רווחת הסטודנט רמ"ד תפעול‬ ‫מדור תפעול (שוטף)‬ ‫תמיכה באתר‬ ‫רכישת מנעולים‬ ‫פינות ישיבה‬ ‫יריד תעסוקה‬

‫‪15,750‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪2,000‬‬

‫‪85,750‬‬


‫הקמת מועדון הסטודנט‬

‫‪50,000‬‬

‫הסברה‪:‬‬

‫רמ"ד הסברה‬ ‫שכר מעצב גרפי‬ ‫שכר רכז אינטרנט‬ ‫צ'ופרים‬ ‫פרסום ודפוס‬ ‫מתנות לסטודנטים‬ ‫הודעות ‪S.M.S‬‬

‫‪15,750‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪5,625‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪2,500‬‬

‫חברתי‪:‬‬

‫רמ"ד מעורבות חברתית‬ ‫פריוקטור למעורבות חברתית‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫מימון משלחות‬ ‫שיתוף פעולה מול עמותות‬ ‫שבוע מעשים טובים‬ ‫יריד ירוק‬ ‫פעילות חברתית‬ ‫מלגות לסטודנטים‬ ‫יעוץ משפטי לסטודנטים‬ ‫תמיכה בארוחות במנזה לסטודנטים‬

‫‪15,750‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,150‬‬

‫אקדמי‪:‬‬

‫רמ"ד אקדמי‬ ‫רכזים אקדמים‬ ‫שיפור אקדמי‬ ‫תמיכה במילואים‬ ‫מערך מחברות קורס‬ ‫תפעול קיוסק אקדמי‬ ‫ציוד עזר לסטודנטים‬ ‫תמיכה ללקויי למידה‬ ‫הוצאות קורסי העשרה ושפות‬ ‫מט"י (מרכז טיפוח ייזמות)‬ ‫פיתוח מערכות מיחשוב‬

‫‪15,750‬‬ ‫‪11,250‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪13,225‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬

‫מועצה‪:‬‬

‫הדרכה וגיבוש מועצה‬ ‫גיבוש ועד‬ ‫פרידה מוועד יוצא‬ ‫תקצוב נציגים‬ ‫תקציב בחירות‬ ‫תקציב מאבקים‬ ‫פיתוח ועד‬ ‫ישיבות מועצה ‪ +‬ועד‬

‫‪3,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬

‫כללי‪:‬‬

‫הנדסאים‬ ‫אירוע הוקרה לעובדי שנקר‬

‫‬‫‪1,800‬‬

‫תפעול משרד‬ ‫קופה קטנה להוצאות התאחדות‬ ‫מזכירות ‪ SMS‬כללי‬ ‫קופה קטנה‬

‫‪8,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬

‫‪3.83%‬‬

‫‪11.87%‬‬

‫‪7.69%‬‬

‫‪9.55%‬‬

‫‪1.34%‬‬

‫‪0.15%‬‬ ‫תפעול אגודה‬

‫‪45,750‬‬

‫‪141,875‬‬

‫‪91,900‬‬

‫‪114,225‬‬

‫‪16,000‬‬

‫‪1,800‬‬


‫מכשירים סוללריים‬ ‫‪yes‬‬ ‫בזק‬ ‫ביטוח משרד ‪ +‬צד שלישי‬ ‫שוברי שי לראש השנה ופסח‬ ‫בנק שעות‬ ‫רו"ח שוטף אגודה‬ ‫יעוץ משפטי לאגודה‬

‫‪25,000‬‬ ‫‪2,868‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪20,970‬‬

‫סה"כ ביניים‬ ‫מקדם ביטחון ‪2.5%‬‬ ‫סה"כ הוצאות כולל מקדם ביטחון‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫יתרה‬

‫‪1,195,634‬‬ ‫‪29,891‬‬ ‫‪1,225,524‬‬ ‫‪1,226,520‬‬ ‫‪996‬‬

‫‪7.80%‬‬ ‫‪96.93%‬‬

‫‪93,238‬‬

תקציב תשע"א  

תקציב אגודת הסטודנטים שנקר לשנת תשע"א