Issuu on Google+


MWH Global is een toonaangevend advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd strategische advies-, technische engineering-, bouw- en milieudiensten levert voor projecten en programma's gericht op water, energie, afval, natuurlijke hulpbronnen, industrie en infrastructuur. Onze bijna 8.000 medewerkers, verspreid over 35 landen op zes continenten, zetten zich dagelijks in voor onze missie “Building a Better World�.

3

MWH | Building a better world


Onze wereld MWH weet wat er speelt in de wereld van water, milieu, ruimte, afval en energie. Daardoor zijn we in staat succesvolle en duurzame oplossingen te leveren voor hedendaagse vraagstukken van overheden, havens en industrie. Een persoonlijke aanpak en een stevige deskundigheid van onze medewerkers zijn de garantie voor een langdurige samen­ werking met opdrachtgevers. Wij werken op basis van een evenwichtige visie en willen voorop lopen bij nieuwe ontwik­ kelingen. Innovatie moet voor ons werkelijk een doel dienen. Hierbij koppelen we onze lokale kracht aan een wereldwijd netwerk van 197 vestigingen.

Building a Better World Rijke historie MWH is gebouwd op meer dan 180 jaar

MWH komt van Montgomery Watson Harza,

In 2007 fuseerde het Nederlandse Syncera met

historie van gerenommeerde advies- en

drie namen van de oprichters van de

Syncera bouwde haar historie op de

ingenieursbureaus op het gebied van water,

onderneming. De geschiedenis van MWH gaat

fundamenten van De Straat milieuadviseurs,

milieu en energie.

terug tot Thomas Hawksley die in 1844 in het

opgericht in 1983 te Delft. Door de fusie werd

Verenigd Koninkrijk startte met een

MWH verrijkt met 25 jaar ervaring in het werken

ingenieursbureau voor waterinfrastructuur.

voor Nederlandse bedrijven en overheden.

John Watson was ingenieur volksgezondheid en ontwikkelde in 1910 het eerste grootschalige proces voor de zuivering van gemeentelijk afvalwater. Deze twee bedrijven fuseerden later tot het vermaarde Watson Hawksley. James Montgomery was een voortrekker in de ontwikkeling van diensten voor water­ bevoorrading in Californië en daarna in de gehele Verenigde Staten. Leroy Harza was de oprichter van de fameuze onderneming voor water­ en energietechnologie in de Verenigde Staten.

MWH | Building a better world

1


Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk betrokken

Projecten van MWH staan vaak in het teken

In het kader van MWH’s Climate Change

WaterAid

Medewerkers van MWH zijn niet alleen

van duurzaamheid. Klimaatneutraal en

Commitment en haar steun aan het Clinton

Vele MWH-vestigingen en medewerkers

persoonlijk betrokken bij collega’s, projecten

maatschappelijk verantwoord zijn voor ons

Global Initiative, is MWH onder andere een

steunen WaterAid. WaterAid is een organisatie

en opdrachtgevers maar dragen hun

geen hype-begrippen maar staan voorop in

vaste sponsor van het KVIV initiatief

die voorziet in veilig water, sanitaire

toewijding en enthousiasme ook uit buiten de

onze visie en aanpak van projecten.

‘Klimaat Schept Kansen’. Dit initiatief is

voorzieningen, hygiëne en onderwijs in derde

dagelijkse projecten. Bijvoorbeeld als spreker

Wij vinden dat managementpraktijken

gericht op het stimuleren van het debat rond

wereldlanden. Wereldwijd leveren MWH-

op congressen en schrijver van artikelen in

economisch, ecologisch en maatschappelijk

klimaatverandering in de technologische en

medewerkers een bijdrage aan WaterAid door

vakbladen. De open bedrijfscultuur van MWH

duurzaam moeten zijn. Dit komt vooral tot

zakelijke gemeenschap in Vlaanderen.

fondsenwerving en deelname aan

biedt alle ruimte voor eigen initiatieven van

evenementen van WaterAid.

medewerkers. Binnen projecten maar ook

uitdrukking in energie-efficiëntie, efficiënt

Betrokken

gebruik van grondstoffen, het inzetten van ‘best

We steunen ook het Internationale Katrina-

buiten het dagelijkse werk op het gebied van

beschikbare technologieën’ en het respecteren

project. Door de verandering van het klimaat

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

van regel­geving. In 2006 heeft MWH het

worden rampen onvoorspelbaarder en is er

Clinton Global Initiative getekend. We hebben

meer aandacht nodig voor de gevolgen van

een eigen Climate Change Commitment om

rampen. Naast preventie is er ook aandacht

de CO2-uitstoot van ons bedrijf verder terug

voor een pro-actieve organisatie van rampen­

te dringen. Dit meerjarige en multivariabele

bestrijding en herstelplanning. Kennis en

programma focust op het bestrijden van

ervaringen uit Europa en de Verenigde Staten

klimaatverandering en creëert tevens

vullen elkaar aan. Het Internationale Katrina-

bewustzijn voor de oorzaken en gevolgen.

project faciliteert deze kennisuitwisseling.

duurzaam betrokken

Schoon en veilig drinkwater Op het Indonesische eiland Pomona voorzien twee enorme Nederlandse waterpiramides de lokale bevolking van schoon water. De duur­zame uitvinding, een grote witte tent van ­­8 meter hoog en met een diameter van 30 meter, is opgebouwd door medewerkers van MWH.

Persoonlijk professioneel

Dynamisch

Medewerkers van MWH werken vanuit

De meest voor de hand liggende oplossing

hun maatschappelijke betrokkenheid aan

van vandaag is niet altijd de beste oplossing

innovatieve concepten op het gebied van

voor morgen. Vooruitkijken vraagt vaak om

consultancy en engineering. Een open

denkkracht buiten de gebaande paden.

bedrijfscultuur met ruimte voor eigen

En om lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en

initiatief creëert een voedingsbodem voor

creativiteit. Eigenschappen die bij medewerkers

continue innovatie, groei en ontwikkeling.

van MWH hoog in het vaandel staan en vaak

Dit verrijkt onze professionele relatie met

bepalend zijn voor een succesvol verloop

onze opdrachtgevers en zorgt ervoor dat wij

en eindresultaat van projecten. Ook snel

doorgaan waar anderen stoppen. Daarbij willen

en adequaat kunnen inspelen op vragen en

wij ons positief onderscheiden in onze zorg

wijzigingen van opdrachtgevers zijn kwaliteiten

voor mens, milieu en het economische succes

die hieraan bijdragen.

van onze samenleving.

2

MWH | Building a better world

MWH | Building a better world

3


Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk betrokken

Projecten van MWH staan vaak in het teken

In het kader van MWH’s Climate Change

WaterAid

Medewerkers van MWH zijn niet alleen

van duurzaamheid. Klimaatneutraal en

Commitment en haar steun aan het Clinton

Vele MWH-vestigingen en medewerkers

persoonlijk betrokken bij collega’s, projecten

maatschappelijk verantwoord zijn voor ons

Global Initiative, is MWH onder andere een

steunen WaterAid. WaterAid is een organisatie

en opdrachtgevers maar dragen hun

geen hype-begrippen maar staan voorop in

vaste sponsor van het KVIV initiatief

die voorziet in veilig water, sanitaire

toewijding en enthousiasme ook uit buiten de

onze visie en aanpak van projecten.

‘Klimaat Schept Kansen’. Dit initiatief is

voorzieningen, hygiëne en onderwijs in derde

dagelijkse projecten. Bijvoorbeeld als spreker

Wij vinden dat managementpraktijken

gericht op het stimuleren van het debat rond

wereldlanden. Wereldwijd leveren MWH-

op congressen en schrijver van artikelen in

economisch, ecologisch en maatschappelijk

klimaatverandering in de technologische en

medewerkers een bijdrage aan WaterAid door

vakbladen. De open bedrijfscultuur van MWH

duurzaam moeten zijn. Dit komt vooral tot

zakelijke gemeenschap in Vlaanderen.

fondsenwerving en deelname aan

biedt alle ruimte voor eigen initiatieven van

evenementen van WaterAid.

medewerkers. Binnen projecten maar ook

uitdrukking in energie-efficiëntie, efficiënt

Betrokken

gebruik van grondstoffen, het inzetten van ‘best

We steunen ook het Internationale Katrina-

buiten het dagelijkse werk op het gebied van

beschikbare technologieën’ en het respecteren

project. Door de verandering van het klimaat

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

van regel­geving. In 2006 heeft MWH het

worden rampen onvoorspelbaarder en is er

Clinton Global Initiative getekend. We hebben

meer aandacht nodig voor de gevolgen van

een eigen Climate Change Commitment om

rampen. Naast preventie is er ook aandacht

de CO2-uitstoot van ons bedrijf verder terug

voor een pro-actieve organisatie van rampen­

te dringen. Dit meerjarige en multivariabele

bestrijding en herstelplanning. Kennis en

programma focust op het bestrijden van

ervaringen uit Europa en de Verenigde Staten

klimaatverandering en creëert tevens

vullen elkaar aan. Het Internationale Katrina-

bewustzijn voor de oorzaken en gevolgen.

project faciliteert deze kennisuitwisseling.

duurzaam betrokken

Schoon en veilig drinkwater Op het Indonesische eiland Pomona voorzien twee enorme Nederlandse waterpiramides de lokale bevolking van schoon water. De duur­zame uitvinding, een grote witte tent van ­­8 meter hoog en met een diameter van 30 meter, is opgebouwd door medewerkers van MWH.

Persoonlijk professioneel

Dynamisch

Medewerkers van MWH werken vanuit

De meest voor de hand liggende oplossing

hun maatschappelijke betrokkenheid aan

van vandaag is niet altijd de beste oplossing

innovatieve concepten op het gebied van

voor morgen. Vooruitkijken vraagt vaak om

consultancy en engineering. Een open

denkkracht buiten de gebaande paden.

bedrijfscultuur met ruimte voor eigen

En om lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en

initiatief creëert een voedingsbodem voor

creativiteit. Eigenschappen die bij medewerkers

continue innovatie, groei en ontwikkeling.

van MWH hoog in het vaandel staan en vaak

Dit verrijkt onze professionele relatie met

bepalend zijn voor een succesvol verloop

onze opdrachtgevers en zorgt ervoor dat wij

en eindresultaat van projecten. Ook snel

doorgaan waar anderen stoppen. Daarbij willen

en adequaat kunnen inspelen op vragen en

wij ons positief onderscheiden in onze zorg

wijzigingen van opdrachtgevers zijn kwaliteiten

voor mens, milieu en het economische succes

die hieraan bijdragen.

van onze samenleving.

2

MWH | Building a better world

MWH | Building a better world

3


Wet Infrastructure en Management

Geen geografische grenzen

es

on

van vraagstukken rondom watervoorziening,

nc

co

(afval)waterbehandeling, waterbeheer, op

bodemsanering, grondstoffen, afval,

ba

si

gi

de

ta

bo

ile

we

me ,p

olo

roc

gie

es

ëva

van

lua

de

op

en

bed

ergie

am

he

er

n

s

tie

uim

te

ru

k oe rz

de

on

g

ba

en

st

ko

n

de

tie

lec

in

de

he

sa

ne

Programma- en

lokaal én multinationaal bedienen. We zijn groot of klein, afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. We combineren internationale technologie, regionale kennis en lokale vaardigheden in een wereldwijd netwerk. i

t

procesmanagement

n

e

lys

a an

t

rs r ve

g nin

un

rg ve

ME

Wereldwijde kwaliteit MWH Way is ons wereldwijde kwaliteits­ managementsysteem met drie componenten:

eid

h veilig

en

ie

industr

Wet en

expertise

Infrastructure Management

ministe

hnolo n tec

Havens en Industrie

m

er

ce

de

rs

Duurzaamheid begint bij ambitie en het is niet

str

onze bedoeling dat het daar bij blijft. Duurzaam­

stu

in heldere project­beschrijvingen en uitvoerbare

ie

heid moet vertaald worden in concreet beleid,

die

w er ng ki

sla gb

en betaalbare projecten. Onze project- en

sb

ij v er

proces­managers slaan een brug tussen

ko o

p

ter

inno­va­tieve ideeën en de praktijk van plan­

re

vorming en beleids­voorbe­reiding. Zij maken zo

ine

n

de vertaalslag richting innovatieve en praktische

r ed

uitgangs­punten, zodat het niet blijft bij ambitie

t

en ijv

en

em ag

an

ra mm a

ing

alleen. Met programmamanagement creëren we meerwaarde door met kennis van zaken

en ing

ro g

er

er tv

dw at

he

en er ov

als

unn

sen p

be

ge n

en

ner

du

illi

er

-m

on

wa t

EQ

on

ati

ltin

gr

ed

sin

Duurzame vertaalslag

iteit

)sa

ce

du

SH

mu

de adviseurs van MWH de rol te laten innemen

oc e

s

op continue kwaliteitsverbetering van het

rg )ve ieu

• Met ‘Manage The Project’ sturen wij

inal

in alle MWH-producten wereldwijd.

situ

pro

l (mi

projecten. Dit biedt onze klanten herkenbaarheid

utor

(in-

enten

derz oek

hav ena

Water

ovincie s, gem e

mon

m di

pen hap c s r e wat g erin ine g en n en nte rp e ee w t m n e r o ee ng eh se e b i r c s te vin er wa rd pro e , e ies eh ter rb nis i e t m wa

ter m olie

rapportage en financiële paramaters binnen

bode

e

• ‘Manage the Business’ zorgt met behulp van ons globale IT-platform, voor consistentie in

ries, pr

Engineering

en

carrière en professionele groei.

Consulting

gie)

op

om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen

est

asb

en loop

se

• ‘Engage the workforce’ stimuleert werknemers

le

s

on ito aa rin nn g em ma er na s ge me nt inn ind ova us tiem trie ana gem ent

c

leid

ha

ties

ora

drijven

e cy (b

en

ten

p cor

e

grenzeloze ltan onsu

g nin

h nd

jec

ro R-p

plann

aterbe drinkw

ing

av

en

iënti

nergie

landen, verspreid over vijf continenten.

pl

ke

ij el

tw

Milieu en Ruimte

We werken vanuit 197 kantoren in achtendertig

ng

rm vo an

a ela ikk

on

Afval en Energie

organisatie. Opdrachtgevers kunnen wij

im

rijve

-effic

ame e

gi

za

ali

-se

re r

en

ov er

tim

nba

rgie

ts en

duurz

tie

ope

ene

audi

d

rk

na

tec hn

ei rh

rijf

eer

de

en

uw

ed

beh

va n

aa lb

inb

ng

c

a ha

vo l

klimaat en energie.

tue ep

milieubeleid, gebiedsontwikkeling,

ie-visie s mini steri es, p rovin duu cies, rzam gem eent e ge en ene bied rgi s o n tw ebe ikke leid wa ling ter spl ann be he en e n e rd er gi e er s mi -ui lie tvo uer om ing en ge sp du ro vin ur gr za gs am a di m ma en he ’s id st be en lei d

oc

hergebruik staan centraal bij het oplossen

de openb are ruimte

pr

Thema’s als duurzaamheid, schaarste en

MWH verbindt lokale kennis aan een globale

energ

kern van wat wij ‘Wet Infrastructure’ noemen.

beheer va n

sbedrijven n reiniging inzamel- e eleid afvalb oden lmeth zame n iek, in nge ogist tedi afvall bes s aan ker r se) ope rwe (Eur dve en ein ing ed g est nb nin aa eu n en r st de pe tiek er - on gis rie en allo ntw st o afv erp s le du tw ie in ud st ds

Onze werkzaamheden bewegen zich rond de

van strategisch adviseur. Zij houden rekening

pr

projectproces. De systematiek definieert de standaardeisen voor project­management en

met de krachten en belangen die spelen bij alle

garandeert onze klanten een consistente

betrokken stakeholders binnen en buiten het

benadering, budgettering- en plannings­controle.

werkveld. Zij verstaan de kunst om via een

Essentieel in de systematiek is ook dat de beste

goede samenwerking het gewenste doel van

man/vrouw op de juiste plek wordt ingezet.

onze klanten te bereiken.

4

MWH | Building a better world

MWH | Building a better world

5


Wet Infrastructure en Management

Geen geografische grenzen

es

on

van vraagstukken rondom watervoorziening,

nc

co

(afval)waterbehandeling, waterbeheer, op

bodemsanering, grondstoffen, afval,

ba

si

gi

de

ta

bo

ile

we

me ,p

olo

roc

gie

es

ëva

van

lua

de

op

en

bed

ergie

am

he

er

n

s

tie

uim

te

ru

k oe rz

de

on

g

ba

en

st

ko

n

de

tie

lec

in

de

he

sa

ne

Programma- en

lokaal én multinationaal bedienen. We zijn groot of klein, afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. We combineren internationale technologie, regionale kennis en lokale vaardigheden in een wereldwijd netwerk. i

t

procesmanagement

n

e

lys

a an

t

rs r ve

g nin

un

rg ve

ME

Wereldwijde kwaliteit MWH Way is ons wereldwijde kwaliteits­ managementsysteem met drie componenten:

eid

h veilig

en

ie

industr

Wet en

expertise

Infrastructure Management

ministe

hnolo n tec

Havens en Industrie

m

er

ce

de

rs

Duurzaamheid begint bij ambitie en het is niet

str

onze bedoeling dat het daar bij blijft. Duurzaam­

stu

in heldere project­beschrijvingen en uitvoerbare

ie

heid moet vertaald worden in concreet beleid,

die

w er ng ki

sla gb

en betaalbare projecten. Onze project- en

sb

ij v er

proces­managers slaan een brug tussen

ko o

p

ter

inno­va­tieve ideeën en de praktijk van plan­

re

vorming en beleids­voorbe­reiding. Zij maken zo

ine

n

de vertaalslag richting innovatieve en praktische

r ed

uitgangs­punten, zodat het niet blijft bij ambitie

t

en ijv

en

em ag

an

ra mm a

ing

alleen. Met programmamanagement creëren we meerwaarde door met kennis van zaken

en ing

ro g

er

er tv

dw at

he

en er ov

als

unn

sen p

be

ge n

en

ner

du

illi

er

-m

on

wa t

EQ

on

ati

ltin

gr

ed

sin

Duurzame vertaalslag

iteit

)sa

ce

du

SH

mu

de adviseurs van MWH de rol te laten innemen

oc e

s

op continue kwaliteitsverbetering van het

rg )ve ieu

• Met ‘Manage The Project’ sturen wij

inal

in alle MWH-producten wereldwijd.

situ

pro

l (mi

projecten. Dit biedt onze klanten herkenbaarheid

utor

(in-

enten

derz oek

hav ena

Water

ovincie s, gem e

mon

m di

pen hap c s r e wat g erin ine g en n en nte rp e ee w t m n e r o ee ng eh se e b i r c s te vin er wa rd pro e , e ies eh ter rb nis i e t m wa

ter m olie

rapportage en financiële paramaters binnen

bode

e

• ‘Manage the Business’ zorgt met behulp van ons globale IT-platform, voor consistentie in

ries, pr

Engineering

en

carrière en professionele groei.

Consulting

gie)

op

om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen

est

asb

en loop

se

• ‘Engage the workforce’ stimuleert werknemers

le

s

on ito aa rin nn g em ma er na s ge me nt inn ind ova us tiem trie ana gem ent

c

leid

ha

ties

ora

drijven

e cy (b

en

ten

p cor

e

grenzeloze ltan onsu

g nin

h nd

jec

ro R-p

plann

aterbe drinkw

ing

av

en

iënti

nergie

landen, verspreid over vijf continenten.

pl

ke

ij el

tw

Milieu en Ruimte

We werken vanuit 197 kantoren in achtendertig

ng

rm vo an

a ela ikk

on

Afval en Energie

organisatie. Opdrachtgevers kunnen wij

im

rijve

-effic

ame e

gi

za

ali

-se

re r

en

ov er

tim

nba

rgie

ts en

duurz

tie

ope

ene

audi

d

rk

na

tec hn

ei rh

rijf

eer

de

en

uw

ed

beh

va n

aa lb

inb

ng

c

a ha

vo l

klimaat en energie.

tue ep

milieubeleid, gebiedsontwikkeling,

ie-visie s mini steri es, p rovin duu cies, rzam gem eent e ge en ene bied rgi s o n tw ebe ikke leid wa ling ter spl ann be he en e n e rd er gi e er s mi -ui lie tvo uer om ing en ge sp du ro vin ur gr za gs am a di m ma en he ’s id st be en lei d

oc

hergebruik staan centraal bij het oplossen

de openb are ruimte

pr

Thema’s als duurzaamheid, schaarste en

MWH verbindt lokale kennis aan een globale

energ

kern van wat wij ‘Wet Infrastructure’ noemen.

beheer va n

sbedrijven n reiniging inzamel- e eleid afvalb oden lmeth zame n iek, in nge ogist tedi afvall bes s aan ker r se) ope rwe (Eur dve en ein ing ed g est nb nin aa eu n en r st de pe tiek er - on gis rie en allo ntw st o afv erp s le du tw ie in ud st ds

Onze werkzaamheden bewegen zich rond de

van strategisch adviseur. Zij houden rekening

pr

projectproces. De systematiek definieert de standaardeisen voor project­management en

met de krachten en belangen die spelen bij alle

garandeert onze klanten een consistente

betrokken stakeholders binnen en buiten het

benadering, budgettering- en plannings­controle.

werkveld. Zij verstaan de kunst om via een

Essentieel in de systematiek is ook dat de beste

goede samenwerking het gewenste doel van

man/vrouw op de juiste plek wordt ingezet.

onze klanten te bereiken.

4

MWH | Building a better world

MWH | Building a better world

5


Havens

Industrie

De focus van MWH binnen Havens en

MWH werkt in opdracht van de grootste havens

Grote bedrijfscomplexen van (petro-)chemische

Industrie ligt op milieu, bodem, emissie

van Europa, Rotterdam en Antwerpen. Dat

industrieën hebben te maken met scherpe

en energie. We bieden environmental

doen we al gedurende een lange periode

regel­geving voor veiligheid, emissie van

consultancy en environmental engineering,

waardoor we een uitgebreide kennis hebben

schade­lijke stoffen, het voorkomen van

apart maar steeds vaker ook als integrale

van deze lokaties. De projecten kennen een

bodem­schade en het saneren van bedrijven­

projecten. Adviseurs van MWH hebben

divers karakter, zowel voor het droge als natte

terreinen. MWH ondersteunt deze bedrijven

vaak ‘met beide benen in de klei gestaan’

deel van de havens.

met adviezen en onderzoeken om milieuschade

en dat geeft de adviezen een praktische

Door de aanwezigheid in het havengebied

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

meerwaarde die door opdrachtgevers wordt

van industrieën met extra veiligheids- en

Op het gebied van vergunningverlening en

gewaardeerd.

financiële risico’s, is specifieke kennis nodig

-hand­having wordt regelmatig een beroep

om onderzoeken te kunnen uitvoeren.

gedaan op de kennis van MWH door zowel

Kenmerkend voor projecten in havengebieden

lokale overheden als door industrieën. Kennis

is het nautische karakter, bijvoorbeeld het

vanuit beide perspectieven verrijkt onze

verrichten van onderzoeken voor het op peil

adviezen aan beide partijen.

houden van de waterdiepte en het verwerken, bergen en hergebruiken van het slib dat

MWH heeft een sterke reputatie in de

daarbij vrijkomt. Ook is MWH betrokken

engineering van integrale milieuprojecten: van

bij de ontwikkeling van Greenports, uitgifte

afval tot energie, van afvalwater tot proces­

van terreinen aan erfpachters, engineering

ruimten, van energie-audit tot de implementatie

voor haveninfrastructuur en complexe

van energiebesparende projecten. Maar ook de

bodemsaneringen.

behandeling van besmette sedimenten en de milieu-engineering voor mijnbouw zijn voor ons bekende terreinen.

water

havens en industrie

Water beheren

Engineering met oog voor duurzaamheid

Voldoende schoon water is voor mens en

MWH adviseert overheden, bedrijven en publiek

MWH heeft een lange staat van dienst op

natuur de belangrijkste bron van leven.

bij het duurzaam beheer van waterlopen en

het gebied van ontwerp en engineering.

MWH is wereldwijd leider op de markt van

stroomgebieden. Zo leveren we voor het halen

Voorbeelden zijn waterleiding- en

de waterketen. We managen projecten en

van een goede waterkwaliteit producten voor

rioleringsnetwerken, infrastructuur voor de

programma’s voor de productie van drinkwater,

stedelijke waterplannen, afkoppelprojecten en

behandeling van drink- en afvalwater en

het afvoeren via de riolering en het zuiveren

grondwatermeetnetten. Wij zijn betrokken bij

geavanceerde centra voor slibverwerking. De

van afvalwater. In de droge gebieden van

plannen rondom de Europese Kaderrichtlijn

samenwerking van gespecialiseerde engineers

onze wereld is MWH toonaangevend in het

Water, de Europese Hoogwaterrichtlijn en de

en multi-disciplinaire projectmanagers maakt

opwerken van waterbronnen tot schoon water

gevolgen van de nieuwe Waterwet.

MWH tot een sterke partner. Samen met opdrachtgevers zoeken wij naar optimale

via geavanceerde technologieën.

duurzaamheid van projecten.

6

MWH | Building a better world


Havens

Industrie

De focus van MWH binnen Havens en

MWH werkt in opdracht van de grootste havens

Grote bedrijfscomplexen van (petro-)chemische

Industrie ligt op milieu, bodem, emissie

van Europa, Rotterdam en Antwerpen. Dat

industrieën hebben te maken met scherpe

en energie. We bieden environmental

doen we al gedurende een lange periode

regel­geving voor veiligheid, emissie van

consultancy en environmental engineering,

waardoor we een uitgebreide kennis hebben

schade­lijke stoffen, het voorkomen van

apart maar steeds vaker ook als integrale

van deze lokaties. De projecten kennen een

bodem­schade en het saneren van bedrijven­

projecten. Adviseurs van MWH hebben

divers karakter, zowel voor het droge als natte

terreinen. MWH ondersteunt deze bedrijven

vaak ‘met beide benen in de klei gestaan’

deel van de havens.

met adviezen en onderzoeken om milieuschade

en dat geeft de adviezen een praktische

Door de aanwezigheid in het havengebied

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

meerwaarde die door opdrachtgevers wordt

van industrieën met extra veiligheids- en

Op het gebied van vergunningverlening en

gewaardeerd.

financiële risico’s, is specifieke kennis nodig

-hand­having wordt regelmatig een beroep

om onderzoeken te kunnen uitvoeren.

gedaan op de kennis van MWH door zowel

Kenmerkend voor projecten in havengebieden

lokale overheden als door industrieën. Kennis

is het nautische karakter, bijvoorbeeld het

vanuit beide perspectieven verrijkt onze

verrichten van onderzoeken voor het op peil

adviezen aan beide partijen.

houden van de waterdiepte en het verwerken, bergen en hergebruiken van het slib dat

MWH heeft een sterke reputatie in de

daarbij vrijkomt. Ook is MWH betrokken

engineering van integrale milieuprojecten: van

bij de ontwikkeling van Greenports, uitgifte

afval tot energie, van afvalwater tot proces­

van terreinen aan erfpachters, engineering

ruimten, van energie-audit tot de implementatie

voor haveninfrastructuur en complexe

van energiebesparende projecten. Maar ook de

bodemsaneringen.

behandeling van besmette sedimenten en de milieu-engineering voor mijnbouw zijn voor ons bekende terreinen.

water

havens en industrie

Water beheren

Engineering met oog voor duurzaamheid

Voldoende schoon water is voor mens en

MWH adviseert overheden, bedrijven en publiek

MWH heeft een lange staat van dienst op

natuur de belangrijkste bron van leven.

bij het duurzaam beheer van waterlopen en

het gebied van ontwerp en engineering.

MWH is wereldwijd leider op de markt van

stroomgebieden. Zo leveren we voor het halen

Voorbeelden zijn waterleiding- en

de waterketen. We managen projecten en

van een goede waterkwaliteit producten voor

rioleringsnetwerken, infrastructuur voor de

programma’s voor de productie van drinkwater,

stedelijke waterplannen, afkoppelprojecten en

behandeling van drink- en afvalwater en

het afvoeren via de riolering en het zuiveren

grondwatermeetnetten. Wij zijn betrokken bij

geavanceerde centra voor slibverwerking. De

van afvalwater. In de droge gebieden van

plannen rondom de Europese Kaderrichtlijn

samenwerking van gespecialiseerde engineers

onze wereld is MWH toonaangevend in het

Water, de Europese Hoogwaterrichtlijn en de

en multi-disciplinaire projectmanagers maakt

opwerken van waterbronnen tot schoon water

gevolgen van de nieuwe Waterwet.

MWH tot een sterke partner. Samen met opdrachtgevers zoeken wij naar optimale

via geavanceerde technologieën.

duurzaamheid van projecten.

6

MWH | Building a better world


MWH Global • 197 vestigingen • 36 landen • 6 continenten • 8.000 medewerkers

MWH in Nederland • Arnhem, Delft • 125 medewerkers

global en local


MWH Global • 197 vestigingen • 36 landen • 6 continenten • 8.000 medewerkers

MWH in Nederland • Arnhem, Delft • 125 medewerkers

global en local


Ruimte voor het milieu

Minder ruimte slimmer gebruiken

Ruimte is in onze omgeving schaars, het

Milieubescherming vereist multidisciplinaire

De ruimtelijke kwaliteit staat in onze dynamische

benutten van de beschikbare ruimte leidt tot

competenties. MWH biedt consultancy en

wereld constant onder druk. Gebieden worden

spanningen. Tussen milieu en economie, tussen

engineering op het gebied van milieu en

ontwikkeld en na verloop van tijd herontwikkeld.

wonen, werken en mobiliteit, maar ook tussen

duur­zaamheid, met speciale aandacht voor

Dit zijn complexe vraagstukken die vragen om

burgers, overheden en bedrijven.

bodem, grondwater, leefmilieu, natuur, afval en

een integrale aanpak. MWH draagt zorg voor

De inzet van MWH is erop gericht om deze

klimaat, mitigatie en adaptatie. We weten hoe

het projectmanagement van multidisciplinaire

spanningen te verminderen of, bij voorkeur,

deze competenties samen tot optimale

en omvangrijke projecten voor overheden en

te voorkomen door preventieve maatregelen

resultaten kunnen leiden.

projectontwikkelaars. Wij zijn actief in alle fasen

en tijdige communicatie. Dat kan alleen

MWH zet een uitgebreide ervaring in voor de

van gebiedsontwikkeling.

met grondige kennis van de lokale situatie,

evaluatie van milieu-effecten, het herontwik­

regelgeving en cultuur.

kelen van bedrijventerreinen, woon­wijken en/of centrumlocaties, de karakterisering van deze terreinen en het herstel van de bodem- en grond­waterkwaliteit. Ook hebben wij ervaring met het ontwerp en het herstel van stort­ plaatsen.

milieu en ruimte

afval en energie Afval = energie

Energiek besparen

We kunnen er niet meer omheen. Materialen

MWH legt zich al sinds de jaren vijftig toe op

Twee uitdagingen van deze eeuw: energie­

en energie zijn kostbare grondstoffen waar we

afval­beheer en -beleid, het voorkomen van

bevoorrading en het beperken van CO2-uitstoot.

zuinig mee moeten omspringen. We moeten het

afval, afvalinzameling en afvalverwerking.

MWH zet zich op energieke wijze - we worden

verbruik van energie en grondstoffen beperken,

Hierin zijn wij niet alleen actief op het gebied

wel eens idealistisch genoemd - in met

de CO2-uitstoot verminderen en het hergebruik

van huishoudelijk en bedrijfsafval, maar helpen

programma’s en diensten voor het verbeteren

van materialen en afvalstoffen bevorderen.

wij u ook met oplossingen voor industrieel en

van de industriële energie-efficiëntie, hernieuw­

MWH zet hierbij nieuwe technieken in maar

gevaarlijk afval en voor het zwerfafval in de

bare energieoplossingen en het beperken van

onze expertise richt zich ook op nieuwe

publieke ruimte. We hebben wereldwijd

CO2-uitstoot.

toepassingen van bestaande technieken en het

installaties en beheersplannen ontworpen en

ontwikkelen van ‘cradle to cradle’ concepten.

uitgevoerd. Maar ook geïntegreerde centra voor

We werken binnen MWH regelmatig samen in

afvalverwerking en recycling die via moderne

internationale teams waarin we expertise en

installaties afval omzetten in energie.

kennis van de lokale afval- en energiemarkten

MWH bezit uitgebreide expertise op het vlak

koppelen.

van warmtekrachtkoppeling met biomassa en

De samenwerking tussen consultancy en

biogas. Wij bevorderen initiatieven voor de

engineering op het gebied van afval en energie

bewustmaking van het publiek, om onze

maakt onze adviezen realistisch én het legt

strategieën doeltreffend uit te kunnen voeren.

een degelijk fundament onder de realisatie van

MWH helpt ondernemingen en overheden om

projecten.

een toonaangevend afval- en grondstoffen­ beleid te realiseren en dit als concurrentie­ voordeel te gebruiken.

MWH | Building a better world

11


Ruimte voor het milieu

Minder ruimte slimmer gebruiken

Ruimte is in onze omgeving schaars, het

Milieubescherming vereist multidisciplinaire

De ruimtelijke kwaliteit staat in onze dynamische

benutten van de beschikbare ruimte leidt tot

competenties. MWH biedt consultancy en

wereld constant onder druk. Gebieden worden

spanningen. Tussen milieu en economie, tussen

engineering op het gebied van milieu en

ontwikkeld en na verloop van tijd herontwikkeld.

wonen, werken en mobiliteit, maar ook tussen

duur­zaamheid, met speciale aandacht voor

Dit zijn complexe vraagstukken die vragen om

burgers, overheden en bedrijven.

bodem, grondwater, leefmilieu, natuur, afval en

een integrale aanpak. MWH draagt zorg voor

De inzet van MWH is erop gericht om deze

klimaat, mitigatie en adaptatie. We weten hoe

het projectmanagement van multidisciplinaire

spanningen te verminderen of, bij voorkeur,

deze competenties samen tot optimale

en omvangrijke projecten voor overheden en

te voorkomen door preventieve maatregelen

resultaten kunnen leiden.

projectontwikkelaars. Wij zijn actief in alle fasen

en tijdige communicatie. Dat kan alleen

MWH zet een uitgebreide ervaring in voor de

van gebiedsontwikkeling.

met grondige kennis van de lokale situatie,

evaluatie van milieu-effecten, het herontwik­

regelgeving en cultuur.

kelen van bedrijventerreinen, woon­wijken en/of centrumlocaties, de karakterisering van deze terreinen en het herstel van de bodem- en grond­waterkwaliteit. Ook hebben wij ervaring met het ontwerp en het herstel van stort­ plaatsen.

milieu en ruimte

afval en energie Afval = energie

Energiek besparen

We kunnen er niet meer omheen. Materialen

MWH legt zich al sinds de jaren vijftig toe op

Twee uitdagingen van deze eeuw: energie­

en energie zijn kostbare grondstoffen waar we

afval­beheer en -beleid, het voorkomen van

bevoorrading en het beperken van CO2-uitstoot.

zuinig mee moeten omspringen. We moeten het

afval, afvalinzameling en afvalverwerking.

MWH zet zich op energieke wijze - we worden

verbruik van energie en grondstoffen beperken,

Hierin zijn wij niet alleen actief op het gebied

wel eens idealistisch genoemd - in met

de CO2-uitstoot verminderen en het hergebruik

van huishoudelijk en bedrijfsafval, maar helpen

programma’s en diensten voor het verbeteren

van materialen en afvalstoffen bevorderen.

wij u ook met oplossingen voor industrieel en

van de industriële energie-efficiëntie, hernieuw­

MWH zet hierbij nieuwe technieken in maar

gevaarlijk afval en voor het zwerfafval in de

bare energieoplossingen en het beperken van

onze expertise richt zich ook op nieuwe

publieke ruimte. We hebben wereldwijd

CO2-uitstoot.

toepassingen van bestaande technieken en het

installaties en beheersplannen ontworpen en

ontwikkelen van ‘cradle to cradle’ concepten.

uitgevoerd. Maar ook geïntegreerde centra voor

We werken binnen MWH regelmatig samen in

afvalverwerking en recycling die via moderne

internationale teams waarin we expertise en

installaties afval omzetten in energie.

kennis van de lokale afval- en energiemarkten

MWH bezit uitgebreide expertise op het vlak

koppelen.

van warmtekrachtkoppeling met biomassa en

De samenwerking tussen consultancy en

biogas. Wij bevorderen initiatieven voor de

engineering op het gebied van afval en energie

bewustmaking van het publiek, om onze

maakt onze adviezen realistisch én het legt

strategieën doeltreffend uit te kunnen voeren.

een degelijk fundament onder de realisatie van

MWH helpt ondernemingen en overheden om

projecten.

een toonaangevend afval- en grondstoffen­ beleid te realiseren en dit als concurrentie­ voordeel te gebruiken.

MWH | Building a better world

11


Energie uit afval Ingenieurs uit België en Engeland werken samen aan de engineering van Ierland’s eerste energie­uit­afvalcentrale. De centrale, die in 2011 in werking trad, verwerkt 200.000 ton huishoudelijk afval per jaar en voorziet 20.000 gezinnen van elektriciteit. De installatie, die vlakbij Dublin staat, is een van de eersten voor geïntegreerde afvalverwerking in Ierland. En zorgde ervoor dat Ierland op deze duurzame wijze energie kan opwekken.

Excellence MWH scoort regelmatig hoog op internationale rankings zoals de ‘Engineering News-Record Top 200 Environmental Firms’ van september 2013: • #2 in het segment Wastewater • #3 in het segment Water Treatment & Supply • #2 in het segment Engineering & Design Work • #8 overall in de Top 200 Enviromental Firms

wereldwijde excellence Grenzeloze kwaliteit

Wereldwijde kennis

Onderzoek energiegebruik

MWH heeft in Nederland in 2009 haar

Onderlinge kennisuitwisseling is voor MWH

MWH is één van de adviesbureaus die door

kwaliteitssysteem opnieuw laten certificeren

onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.

SenterNovem in een Europese aanbesteding

volgens de nieuwe NEN-ISO 9001:2008

Het verbreden, verdiepen van ieders visie,

zijn geselecteerd om chemische bedrijven te

norm (kwaliteitsmanagementsysteem).

kennis en kunde worden gefaciliteerd door

faciliteren bij het ontwikkelen van hun Energie-

Het nieuwe certificaat omvat het uitvoeren

onze bekroonde IT-systemen. Daarmee kunnen

efficiencyplan (EEP) in het kader van de

van advies, onderzoek, begeleiding en

wereldwijd medewerkers direct samenwerken

meerjarenafspraak energie-efficiënte 2001-

engineering op het gebied van ruimtelijke

aan projecten, ongeacht hun standplaats.

2020 (MJA 3). Het doel van deze afspraak

inrichting, milieu en energie, veiligheid en

is om in de periode 2009-2010 een jaarlijkse

gezondheid, bouw- en sloopmanagement,

energie-efficiencyverbetering van 2% te

(water) bodemverontreinigingen, waterbeheer

bewerkstelligen. MWH ondersteunt in het kader

en ondergrond. Daarnaast bezit MWH in

van dit project elf bedrijven uit de chemische

België en Nederland talloze proces- en

MWH heeft het delen van kennis hoog in

industrie.

productcertificeringen en accreditaties.

het vaandel staan. Door het verzorgen van

Cursussen en handboeken

praktijkgerichte cursussen en handboeken delen wij onze kennis met onze klanten. Het aanbod van MWH is verdeeld over de vakgebieden afvalstoffen, handhaving, milieuzorg, veiligheid en vergunningverlening.

12

MWH | Building a better world


Thema’s nu en in de toekomst We houden ons bezig met thema’s die onze samenleving nu en in de toekomst raken: • leven met en in water; • de duurzame (her)ontwikkeling van het stedelijk en landelijk gebied; • duurzame oplossingen voor energie en afval voor de industrie; • zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte; • optimalisatie van werkprocessen op het gebied van milieu, ruimte, bouw en sloop.


Poortweg 4

Westervoortsedijk 50

2612 PA Delft

6827 AT Arnhem

Nederland

Nederland

T +31 (0)15 751 1600

T +31 (0)26 750 75 00

E MWHdelft@mwhglobal.com

F +31 (0)26 751 38 18 E MWHarnhem@mwhglobal.com

www.mwhglobal.nl www.mwhglobal.com


MWH Global in Nederland