Issuu on Google+

MWH & Ultimo Effectief assetmanagement

Goed georganiseerd beheer en onderhoud van assets is essentieel in een tijd dat de maatschappij hoge eisen stelt aan het verantwoord besteden van budgetten. Ultimo asset-managementsoftware maakt het mogelijk om onderhoud doelmatig uit te voeren, de installatiebeschikbaarheid te maximaliseren en storingen, fouten en efficiëntieverlies terug te brengen. MWH heeft jarenlange ervaring met de functionele begeleiding bij het gebruik van Ultimo (waaronder dataverzameling), hierbij kan gebruik worden gemaakt van uniforme standaarden zoals de NEN 2767-4. Door onze krachten te bundelen haalt u als gebruiker alles uit de software.

Softwareondersteuning: de oplossing

Assetmanagement: van data naar kennis

Ook het implementeren van dataverzamelingen in een assetmanagementsysteem maakt het genereren van zowel interne als externe rapportages eenvoudig en eenduidig

Assetmanagement is een sturingsfilosofie waarmee richting wordt gegeven aan het beheer van activa in een sterk veranderende maatschappelijke omgeving. Cruciaal voor de filosofie is dat op elk niveau van een organisatie wordt gezocht naar samenhang in alle beslissingen in termen van prestaties, kosten en risico’s. Binnen veel organisaties is een schat aan data beschikbaar, maar vaak wordt deze niet op een bruikbare wijze ontsloten op het juiste niveau. Door de data om te zetten naar bruikbare informatie en deze op het juiste moment te leveren, worden werkprocessen efficiënter en beslissingen beter onderbouwd.

Kennis en informatie geven handvatten bij het maken van strategische keuzes en het voorspellen van de gevolgen hiervan in termen van prestaties, risico’s en budgetbestedingen. Door de inzet van gedegen assetmanagementsoftware kunt u, door gebruik te maken van beschikbare data, informatie genereren op basis waarvan managementbesluiten kunnen worden genomen. Naarmate u beter in staat bent verbindingen te leggen, kunt u zelf anticiperen op de eisen die een veranderende omgeving zal stellen.

Ultimo: robuuste assetmanagementsoftware Ultimo levert voor maintenancemanagement een pakket aan softwaremodules waarmee op eenvoudige wijze gegevens over installaties, procesfuncties en de interne organisatie kunnen worden vastgelegd. Informatie over onderhoudshistorie, periodieke onderhoudsmodellen, meetresultaten en servicecontracten

van de desbetreffende installaties worden hiermee inzichtelijk. Naast installaties biedt de module ook de mogelijkheid om procesfuncties te definiëren en andere objecten onder te brengen, zoals transportmiddelen, gereedschappen en instrumenten.

In stelling brengen Voor een optimale inzet van de software is het van groot belang dat dit op een strategische en consistente manier wordt gedaan. MWH weet dankzij jarenlange ervaring met de vulling van Ultimo software voor Rijkswaterstaat, dat het correct en consequent invoeren van gegevens het verschil maakt tussen goed en uitstekend assetmanagement. Met de juiste manier van gebruiken van de software, wordt het genereren van rapportages een kwestie van één druk op de knop. Hierdoor kunnen onderhoudsplannen worden gebaseerd op actuele informatie, waardoor kosten worden bespaard en kans op uitval van assets afneemt.


Bewezen expertise en ervaring MWH heeft jarenlange ervaring met functionele begeleiding bij het gebruik van Ultimo (waaronder dataverzameling). Met onze hulp haalt u alles uit de software.

Toegespitst op uw bedrijfsproces, levert de integratie van Ultimo meerwaarde door het beschikbaar maken van informatie op het juiste niveau. De volgende stappen zijn hulpmiddelen om tot een pasklare integratie te komen. Dromen: Welke informatie dient geleverd te worden op welk niveau in uw organisatie? Met hulp van een open discussie brengen we samen met u uw ‘droom’ in beeld. Denken: Tot welk niveau is het zinvol om een decompositie uit te voeren? De neiging om een volledige decompositie uit te voeren leidt vaak tot frustratie en stagnatie. Bij het bepalen van het gewenste niveau kunnen onze consultants u van praktijkgericht advies voorzien. Durven: Het maken van duidelijke keuzes en het nemen van duidelijke beslissingen en daar voor staan. De beslissing om over te stappen op een nieuw systeem brengt onzekerheden met

In de praktijk

ZRC organiseert klantrapportage en planmatig onderhoud met hulp van Ultimo en MWH De Zeeuwse Radar Combinatie (ZRC) - een samenwerking tussen Istimewa Elektro en Signalis - heeft een langlopend contract met Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud van radarposten in Zeeland. Binnen dit contract worden stringente eisen gesteld aan responstijden, levering van rapportages en planmatig onderhoud. Om hier op een eenduidige en praktische wijze aan te voldoen ging ZRC een partnerschap aan met Ultimo Software Solutions en MWH. ZRC heeft Ultimo software ingezet voor de decompositie van de radarposten, het genereren van onderhoudsplannen, de registratie van de uitvoering van gepland onderhoud en het verhelpen van storingen. De software genereert met één druk op de knop rapportages, geschikt om te voldoen aan de contracteisen van Rijkswaterstaat. Het resultaat is dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer op elk gewenst moment over de gewenste informatie beschikt. Om deze procedure mogelijk te maken is het noodzakelijk de decompositie, digitale tekeningen en foto’s van de installaties in te voeren in de database van het Ultimo systeem. De invoer van de relevante gegevens is door MWH uitgevoerd. Dankzij jarenlange ervaring met het Ultimo-systeem binnen RWS, kon de software op een uniforme wijze met data worden gevuld, waarmee het een kleine stap was om het systeem in gebruik te nemen. ZRC en Istimewa Elektro zijn voornemens om werkzaamheden en bevindingen nog sneller te registreren door de inzet van Ultimo GO+. Een eenvoudige mobiele toepassing die monteurs in het veld helpt werkorders realtime af te handelen.

zich mee. Vanuit de praktijk is bewezen dat Ultimo zowel voor u als uw klanten van grote meerwaarde kan zijn als er vooraf duidelijke doelen zijn gesteld en er reëele kostenramingen en planningen zijn opgesteld. Doen: Implementeren van Ultimo en invoeren van uw assets.

Richard van Eijkeren T: 06 20 54 09 93 E: rveijkeren@istimewa.nl

Albert van Steeg T: 06 14 78 41 06 E: avsteeg@istimewa.nl

Patrick Beekman T: 06 10 75 90 14 E: patrick.beekman@ultimo.net

Wouter Hoogenraad T: 06 22 19 94 54 E: wouter.hoogenraad@mwhglobal.com

Op basis van het gewenste niveau van informatie dient Ultimo gevuld te worden met gegevens (data). Daarna worden werkprocessen geïntegreerd, werkzaamheden uitgevoerd en en rapportages opgesteld.


MWH & Ultimo - Effectief assetmanagement