Page 1

MVV ‘27 GAAT OP ZOEK NAAR NIEUWE VOORZITTER Interview met Rita van Hardeveld


INTERVIEW MET

RITA VAN HARDEVELD

Het gerucht zong al enige tijd rond, maar nu is het officieel bevestigd: Rita van Hardeveld legt in september de voorzittershamer van MVV ‘27 neer. Na vier jaar als preses te hebben gefungeerd, acht de Maaslandse de tijd rijp om het stokje over te dragen. In dit interview blikt de voorzitter terug op de drieëneenhalf jaar waarin zij de scepter zwaait, kijkt zij vooruit naar de laatste maanden als president en doet zij vooral een oproep aan alle leden van de voetbalvereniging om samen een geschikte opvolger te vinden.

het begin. Daarnaast speelt mee dat ik heel graag naar Rotterdam wil verhuizen. Maaslanders begrijpen daar misschien helemaal niets van, maar ik kom zelf uit Utrecht en wil graag terug in de reuring. Onze kinderen zijn of gaan langzamerhand het huis uit, dus wat dat betreft zijn we vrij om te gaan waar we willen. Als je het voorzitterschap wilt invullen zoals ik dat heb gedaan, kun je niet op grote afstand van de vereniging wonen. In drukke tijden ben je toch al snel twintig uur in de week met de club bezig.”

Van Hardeveld geeft drie belangrijke redenen die ten grondslag liggen aan het besluit om over enkele maanden afscheid te nemen. “Een van mijn afwegingen is dat ik bewust merk dat ik dit jaar alles voor de vierde keer meemaak. Ik heb het hier wel eens over met bestuursleden van andere verenigingen en die zijn het niet altijd met mij eens en geven aan dat ik veel langer op deze stoel zou moeten blijven zitten. Zelf heb ik echter duidelijk het gevoel dat de scherpte iets minder is dan in

Het derde motief om zich niet herkiesbaar te stellen bij de Algemene Ledenvergadering van september is de carrière van zoon Maarten. De doelman speelt nu nog in Feyenoord A1, maar maakt volgend seizoen de overstap naar de senioren. “De laatste vier jaar heb ik nauwelijks wedstrijden van hem kunnen bekijken, omdat ik ‘s zaterdags vrijwel altijd bij MVV ‘27 aanwezig was. Volgend jaar keept hij hopelijk bij een BVO, wellicht bij een leuke club uit de Jupiler League. Het wordt tijd om eens wat vaker bij hem te gaan kijken,” vindt de Programmacoördinator Dienstverlening/ Projecten van de deelgemeente Overschie. De verklaring achter het besluit om na vier jaar voorzitterschap te stoppen is logisch. Wat veel mensen niet weten, is dat het eigenlijk nooit de intentie van Van Hardeveld is geweest om zo’n lange periode als preses te fungeren. “Ik ben er destijds ingestapt omdat Laurens van Eijmeren en Albert van Leeuwen, die de opdracht hadden een nieuw bestuur te formeren, geen andere kandidaat-voorzitter vonden. Het idee was dat ik de rol samen met Stephan van Moerenhout zou invullen, maar al snel bleek dat door omstandigheden niet mogelijk. Vervolgens heb ik ermee ingestemd om als interim te fungeren totdat er een geschikte voorzitter was gevonden. Uiteindelijk heeft het langer geduurd dan in eerste instantie de bedoeling was,” blikt zij terug. De omstandigheden waarin Van Hardeveld haar eerste stappen als voorzitter moest zetten, waren niet altijd gemakkelijk. De club verkeerde bestuurlijk in roerig vaarwater en een van de eerste taken van haar en haar medebestuursleden was de rust


INTERVIEW MET

terugbrengen. “Het eerste jaar was niet altijd even gemakkelijk. Ik merkte in het begin dat er mensen binnen de club waren die nog heel erg gefocust waren op de vorige bestuurders van MVV ‘27. Dat heb ik overigens altijd wel begrepen. Na verloop van tijd moet die mogelijke onvrede echter wel verdwijnen. Uiteindelijk zijn we allemaal clubmensen die samen de vereniging naar binnen en buiten toe uit moeten dragen. Ik denk dat we dat na een moeizaam begin wel hebben gerealiseerd.” Dat Van Hardeveld de eerste vrouwelijke voorzitter in de historie van MVV ‘27 was, deed bij sommige leden in dat eerste jaar misschien ook de wenkbrauwen fronsen. De Maaslandse zelf heeft dit echter nooit als een probleem ervaren. “Ik denk zelfs eerder dat het een voordeel is. Dit seizoen, met een aantal nieuwe tegenstanders, merk ik steeds weer dat je altijd iets om over te praten hebt als je bij een vereniging binnenstapt. Maar

RITA VAN HARDEVELD

ook als je een vergadering bijwoont namens de club. Het is leuk dat wij ons hierin onderscheiden. Uiteindelijk gaat het alleen om kwaliteit en moet je als voorzitter zorgen voor een goede sfeer. Dan maakt het niet veel uit of je een man of een vrouw bent.” Na het roerige begin en de daaropvolgende rust brak er vorig seizoen wederom een moeilijke periode aan door wat Van Hardeveld zelf ‘het financiële debacle’ noemt. Zonder de details opnieuw op te rakelen, stipt de voorzitter aan dat dit een lastige episode was. De geldelijke sores was echter niet te vergelijken met persoonlijk leed dat diverse (oud)leden trof en waardoor ook een vereniging wordt geraakt. “Natuurlijk was het als vereniging vervelend dat we een tekort hadden en dat dit waarschijnlijk is ontstaan binnen de eigen geledingen. Maar de heftigste momenten zijn toch wanneer iemand overlijdt. Je moet op zo’n mo-


INTERVIEW MET

RITA VAN HARDEVELD


INTERVIEW MET

RITA VAN HARDEVELD

ment klaar staan voor de nabestaanden, er moet beslist worden of de wedstrijden op zaterdag door moeten gaan. Je bent continu aan het balanceren om de juiste keuzes te maken. Dat is het mooie van deze taak, maar tegelijkertijd kan dat ook heel zwaar zijn.”

hoop dat die kleedlokalen er op niet al te lange termijn kunnen komen. De Sponsorcommissie kiest er bewust voor steeds een project tegelijk te realiseren en eerst is de entree aan de beurt. Hopelijk kunnen we vervolgens aan de nieuwe plannen beginnen.”

Tegenover de moeilijke momenten staan uiteraard vele mooie herinneringen. Van Hardeveld kijkt dan ook vooral tevreden terug op de afgelopen drieëneenhalf jaar. “Waar ik vooral trots op ben, is dat de positieve sfeer waar MVV ‘27 altijd bekend om heeft gestaan volop heerst. Ik hoor om me heen dat de mensen graag naar de club komen. De organisatie, met onder meer de Sponsor- Evenementen- en Communicatiecommissie, staat. We hebben geprobeerd een open cultuur te hanteren. De deur van de bestuurskamer staat bijna altijd open, eens per maand houden we spreekuur en mensen konden en kunnen mij altijd bellen of mailen als hen iets dwarszit. Ook sportief zitten we weer in de lift, al gaat het de laatste weken even iets minder. Persoonlijk denk ik dat we op dit niveau thuishoren, omdat we er bewust voor kiezen spelers niet te betalen. Voor de jongens die nu in de selectie spelen, zou het leuk zijn om een keer in de eerste klasse te voetballen. Maar dat moeten we niet ten koste van alles willen bereiken.”

Daarnaast zal Van Hardeveld het de komende maanden druk krijgen met de zoektocht naar een opvolger. De voorzitter wil niet over haar graf heen regeren, maar zal zich wel bemoeien met de procedure die uiteindelijk tot de komst van een nieuwe sterke man, of vrouw, moet leiden. “De ideale situatie is dat we met zijn allen op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Mensen die eerder dachten dat de functie iets voor hen is, maar er destijds de tijd niet voor konden vinden, zijn nu misschien wel enthousiast. Ik nodig hen van harte uit hun interesse kenbaar te maken. Maar wellicht zijn er ook leden die een goede voorzitter in iemand anders zien. Ook zij zouden zich wat mij betreft bij het bestuur moeten melden. Ik hoop dat we op die wijze een geschikte kandidaat vinden en dat diegene tijdens de Algemene Ledenvergadering dan ook gekozen wordt. Als niemand zich meldt, dan zullen we als bestuur een lijst met gegadigden opstellen. De uiteindelijke beslissing wordt natuurlijk door de leden genomen.”

Wie denkt dat Van Hardeveld op haar lauweren gaat rusten nu zij eenmaal haar afscheid heeft aangekondigd, komt bedrogen uit. “Het komende halve jaar wil ik me onder meer nog inzetten voor de bouw van twee nieuwe kleedkamers voor onze G-teams. Door de financiële perikelen is dat project vooralsnog niet van de grond gekomen. Het bedrag dat de Commandeur van de RDO Balije van Utrecht zou schenken, is inmiddels gehalveerd, omdat er gekozen is voor renovatie van twee kleedkamers in plaats van nieuwbouw van vijf kleedkamers. Toch heb ik nog steeds goede

De nieuwe preses hoeft niet bang te zijn dat hij of zij dadelijk in het diepe gegooid wordt en het wiel opnieuw moet uitvinden. “Het is niet zo dat ik in september de deur achter me dichtgooi en dan nooit meer mijn gezicht bij MVV ‘27 laat zien. Ideaal zou zijn als zich snel een mogelijke opvolger meldt die de komende maand al aan kan schuiven bij vergaderingen. Na mijn afscheid ben ik echter ook te allen tijde bereid de nieuwe voorzitter, waar mogelijk, te ondersteunen. Nou ja, tot het moment dat de verhuizing naar Rotterdam werkelijkheid is geworden, toch zeker,” besluit Van Hardeveld.

Interview met rita van hardeveld  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you