M&V Time 2018

Page 1

M&V Software Asiakaslehti

1/2018

WWW.MVS.FI

Miten osoitat, että käsittelet

henkilörekisterejä

tietosuoja-asetuksen mukaisesti? s. 4 TYÖHYVINVOINTI Uutta virtaa aivoille yhdessä liikkumisesta s. 8

KATRINAN ASIAKASKYSELY: Erinomaista asiakastyytyväisyyttä s. 10


Arjen pähkinöitä

S

”Olen vakuuttunut siitä, että tunti liikuntaa – ja vielä yhdessä tiimin kanssa – tuo kaksi tuntia jaksamista lisää työ- ja vapaa-aikaan.”

purtavana

anotaan, että työhyvinvointiin laitettu euro tulee kuusinkertaisena tuottona takaisin. En ole laskenut euroja, mutta meillä M&V Softwarella investoinnin vaikutukset tiimimme tekemisen meininkiin ovat olleet ilmeisiä. Teemme paljon asiakastyötä: liikumme asiakkaidemme parissa ja vastaamme tukiposteihin ja -puheluihin. Nämä kaikki ovat tilanteita, joissa pirteä ja hyväntuulinen tiimimme välittää eteenpäin positiivisuutta. Asiakastyytyväisyytemme lähtee tiimimme asiantuntijoista: heidän motivaatiostaan ja halustaan tehdä työnsä hyvin. Olemme miettineet uusia keinoja tiimimme hyvinvointiin jo vuodesta 2012 saakka. Olemme kokeilleet yhdessä erilaisia liikuntalajeja, saaneet neuvoja ruokavalioon, tehneet kuntotestejä ja siirtyneet käyttämään seisomapöytiä. Ja paljon muuta, eri toimenpiteistä saisi jo pitkän listan. Olen vakuuttunut siitä, että tunti liikuntaa – ja vielä yhdessä tiimin kanssa – tuo kaksi tuntia jaksamista lisää työ- ja vapaa-aikaan. Jaksamista lisää myös se, että työvälineet ovat kunnossa. Työrutiineja automatisoimalla voidaan poistaa päällekkäistä, turhaa työtä. Aikaa vapautuu mielekkäisiin ja oleellisiin työtehtäviin, jotka vaativat ihmiselle ominaista ongelmanratkaisutaitoa. Meillä on arjessa paljon pähkinöitä purtavaksi. Esimerkiksi meillä M&V Softwarella on tuotekehityksessä jatkuvasti uusia ohjelmistoja, joiden innovointiin tarvitsemme virtaa. Automaatio lisää myös turvallisuuden tunnetta, kun voi olla luottavaisin mielin, että asiat etenevät virheettömästi eteenpäin. Toivottavasti kirjoitukseni antoi uusia ajatuksia työyhteisösi hyvinvoinnin edistämiseen. Oivaltavia hetkiä Time-lehtemme parissa! Ps. Luitko jo tiimimme haastattelun työhyvinvoinnista sivuilta 8–9? Minun tavoitteenani on liikkua neljä tuntia viikossa. Käyn kahvakuulailemassa, kuntosalilla ja TRX-ryhmäliikunnassa. Liikunnan lisäksi nautin lukemisesta. Viimeisen vuoden aikana olen lukenut 50 kirjaa! JANI KONSI Kirjoittaja on M&V Software Oy:n toimitusjohtaja

TOIMITUS Julkaisija: M&V Software Oy Osoitteenmuutokset ja tilaukset: Merja Löytönen, merja@mvs.fi Toimituskunta: M&V Software Oy ja Jooli markkinointi & viestintä Oy Ulkoasu ja taitto: HR Graphics Kannen kuva: Tero Takalo-Eskola Painopaikka: Sata-Seri Oy

2


KUULUMISIA RUOTSISTA

”Kaiken A ja O on Katrinan mobiiliversio” Toiminnanohjausjärjestelmä Katrina on käytössä Ruotsissa jo kolmessa eri seurakuntayhtymässä ja sen myötä useassa paikallisessa seurakunnassa. Vastaanotto on ollut hyvä ja tarpeet pitkälti samanlaisia kuin suomalaisissa seurakunnissa. Vist och Vårdnäsin seurakuntayhtymässä Katrina on ollut käytössä toukokuusta 2017. Ennen Katrinaa työntekijät käyttivät paperisia kalentereita. Reaaliaikaista kokonaiskuvaa työtilanteesta ei ollut saatavilla. – Johtaminen ja töiden jakaminen oli aikaa vievää, kun kunnollista kokonaiskuvaa ei ollut. Katrinan tärkein ominaisuus on järjestelmän mobiiliversio, jonka avulla kalenterit pysyvät ajan tasalla silloinkin, kun tietokoneelle ei heti pääse, Vist och Vårdnäsin seurakuntayhtymän kirkkoherra Elin Strömblad kuvailee. Mobiiliversion lisäksi Katrinan valttina Ruotsissa ovat toimivat rajapinnat lukuisiin muihin järjestelmiin, kuten jäsenrekisteriin, tapahtumakalenteriin ja hautausmaapalveluun. Strömblad pitää Katrinan etuna sitä, että monista ominaisuuksista on jo olemassa paljon kokemusta Suomessa. – Annan Katrinalle arvosanaksi 4/5. Vaikka tarpeet ovat samankaltaisia täällä kuin Suomessa, joitain maiden välisiä eroavaisuuksia löytyy. Kun puutteita on havaittu, on M&V Softwarella aina ollut halu ratkaista haasteet mahdollisimman nopeasti. Kaikista käyttämistäni toiminnanohjausjärjestelmistä Katrina vastaa parhaiten seurakuntamme tarpeita, Strömblad tiivistää.

Seuramappi uudistuu Urheiluseurojen käyttöön suunniteltuun toiminnanohjausjärjestelmä Seuramappiin on tulossa monia uusia lisäominaisuuksia vuoden 2018 aikana. Seurojen toimintaa tehostavat esimerkiksi laskutuksen verkkomaksumahdollisuus ja entistä parempi reaaliaikainen tilahallinta, jossa voidaan perua ja jakaa uudestaan joukkueille suunnattuja tilavuoroja. – Yksi odotettu ominaisuus on valmentajatyökalu, jolla valmentaja pystyy entistä yksilöllisemmin ohjaamaan yksittäisiä urheilijoita ja joukkueita. Kun

kaikki seuran joukkueet ovat saman järjestelmän alla, seura pystyy automaattisesti kokoamaan yhteen joukkueiden pelaaja- ja treenimäärät sekä vaikkapa testitulokset. Joukkueenjohtajat monissa seuroissa taitavat edelleen koota käyntikerrat manuaalisesti exceliin ja ilmoittaa ne sitten seuralle, kertoo tuotepäällikkö Sari Markkula. Järjestelmän käyttöä helpottaa myös uusi kirjautumisominaisuus Facebook-tunnuksella sekä koko perheen jäsenhallinta huoltajan tunnuksilla. Seuramapin uudistus ennakoi versio- ja lisäominaisuuspäivityksiä, jotka M&V Software hoitaa kaikille seuroille portaittain.

Ennen Katrinaa meillä ei ollut reealiaikaista kokonaiskuvaa työtilanteesta, kertoo kirkkoherra Elin Strömblad.

Tiesitkö? Seuramapissa voit käsitellä henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tervetuloa GDPR 25.5.2018!

3


TIETOSUOJA-ASETUS

Miten osoitat, että käsittelet henkilörekisterejä tietosuojaasetuksen mukaisesti? Seurakunnissa on kymmeniä henkilörekisterejä useissa tietojärjestelmissä ja manuaalisissa arkistoissa. Toukokuussa voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa osoittamaan, miten tietosuoja on varmistettu henkilörekistereissä. Jyväskylän seurakunnassa valmistautuminen tietosuojauudistukseen on jo aloitettu. Helpotusta antavat toiminnanohjausjärjestelmä Katrina-ohjelmistot, joiden perusominaisuudet auttavat henkilötietojen suojaamisessa.

4


H

enkilörekistereillä on eri salaamistasot riippuen tiedon arkaluontoisuudesta. Ääripään esimerkeiksi sopivat henkilötiedot diakoniatyön asiakkaista ja seurakunnan luottamushenkilöistä. Tietotilinpäätöksessä osoitetaan, miten luottamukselliset tiedot suojataan. Katrina-ohjelmistoissa kahdenkertainen kirjautuminen ja eritasoiset käyttöoikeudet ovat ominaisuuksia, jotka seurakunnat voivat kirjata tietotilinpäätökseensä. – Kirkkohallitus, hiippakunnat ja IT-alueet ovat julkaisseet seurakuntien käyttöön tietoa tietosuojauudistuksesta. Seurakunnat tarvitsevat kuitenkin vielä paljon valtakunnallista ohjeistusta konkreettisiin toimintatapoihin sekä esimerkiksi mallia tietotilinpäätökseen liittyen. Uudessa tietosuoja-asetuksessa yhtenä isoimpana uutena asiana on nimenomaan osoitusvelvollisuus, jota ei ole nykyisessä henkilötietolaissa vuodelta 1999, toteaa tietohallintopäällikkö Jouni Lahtinen Jyväskylän IT-aluekeskuksesta. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa ennakoivaa tietosuojan suunnittelua ja kykyä todistaa toimenpiteet. Ei riitä, että kertoo noudattavansa asetusta, vaan se on osoitettava. Tähän avuksi M&V Software on kehittänyt Katrinan loki-ominaisuuden, jolla voidaan seurata ohjelmiston käyttäjien toimia. – Lokitietoihin tallentuvat tiedot henkilöstä, joka on käynyt käsittelemässä tai

katsomassa henkilötietoja, kuvailee kouluttaja Satu Tuulaniemi M&V Softwarelta.

Toimintatavat syyniin Dokumentoinnista huolehtivat tietosuojavastaavat tai isoissa organisaatioissa tietosuojaryhmät. Jyväskylän seurakunta tulee nimeämään tietosuojavastaavan lisäksi vielä oman tietosuojaryhmän lähiaikoina. Myös Lahtinen osallistuu ryhmän toimintaan. – Seurakunnissa kannattaakin jo kartoittaa, kuka henkilöstöstä olisi kiinnostunut tietosuojavastaavan tehtävästä ja tarvitaanko ryhmää. Sanoisin, että alle parin kymmen henkilön seurakunnissa riittää, että yksi henkilö on perehtynyt asiaan ja kouluttaa muita. Muissa seurakunnissa laajemman tietosuojaryhmän perustaminen voi olla järkevää. Sen jälkeen on hyvä alkaa kartoittaa, millaisia sähköisiä ja paperisia henkilörekisterejä seurakunnassa on käytössä. Ainakin Katrina on hyvin laajasti käytössä Keski-Suomen IT-alueen seurakunnissa, neuvoo Lahtinen. Keski-Suomen IT-alueen seurakunnat toimivat yhteistyössä Jyväskylän IT-aluekeskuksen nimeämän tietosuojavastaavan, IT-tukihenkilö Matti Metson kanssa. Myös kirkkohallitukseen on nimetty tietosuojavastaava. Metso

TIETOSUOJA-ASETUS Velvoittaa 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa Tavoitteena parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia Tavoitteena edistää digitalisaatiota Ohjeita tietosuoja-asetukseen valmistautumiseen: www.tietosuoja.fi

Kuva: Tero Takalo-Eskola

5


Toiminnanohjausjärjestelmä Katrina on hyvin laajasti käytössä Keski-Suomen IT-alueen seurakunnissa, kertoo Tietohallintopäällikkö Jouni Lahtinen Jyväskylän IT-aluekeskuksesta.

Kuva: Tero Takalo-Eskola

koordinoi Jyväskylän alueen seurakuntien tietosuojatyötä. Alkuvuoden ajan hän on muun muassa kartoittanut, miten seurakunnat käsittelevät henkilörekisterejään, ja osallistunut kirkon valtakunnallisen tietosuojaryhmän käynnistämiseen. – Tarkoituksenamme ei ole yhtenäistää seurakuntien toimintamalleja, vaan ohjeistaa toimiviin tietosuojakäytänteisiin. Tietosuoja-asetus vaatii kaikilta seurakunnilta toimintatapojen tarkastamista. Samalla voidaan havaita riskitekijöitä, jolloin voidaan miettiä, onko manuaalisia käytäntöjä tarve siirtää sähköisiin järjestelmiin, sanoo Lahtinen.

Henkilöstöä koulutettava Henkilöstön kouluttaminen on seurakuntien omalla vastuulla, vaikka tässäkin asiassa kannattaa tehdä yhteistyötä. Metso osallistuu parhaillaan kahden muun Jyväskylän seurakunnan työntekijän kanssa Itä-Suomen yliopiston järjestämään Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutuksen, joka osoittautui hyödylliseksi. – Koulutushan ei ole uusi, sillä tietosuojavastaavia on ollut jo kauan sosiaali- ja terveyspuolella. Nyt tietosuojavastaava tulee nimetä kaikkiin organisaatioihin ja yhtiöihin

eri toimialoilla, joten koulutus tuli ajankohtaiseksi meillekin, sanoo Lahtinen. Keski-Suomen IT-alueen seurakunnat osallistuivat Lapuan hiippakunnan järjestämään tietosuojapäivään 10. tammikuuta. Vastaavia koulutuksia on järjestetty muissakin Suomen hiippakunnissa. M&V Software puolestaan järjestää koulutuksia Katrina-ohjelmistojen käyttäjille. – Koulutuksiimme on osallistunut jo yli 50 seurakuntaa. Olemme kertoneet yleisesti tietosuoja-asetuksen tuomista uusista velvoitteista, joita seurakunnille tulee rekisteripitäjinä, mutta myös tietosuojan toteutumisesta Katrinassa, kertoo Tuulaniemi.

Katrina-ohjelmistot ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia Katrina on seurakunnille luotu toiminnanohjausjärjestelmä, jossa työt, varaukset ja muut arkiset tiedot juttelevat sujuvasti keskenään. Uusia ohjelmistoja ovat CRM eli asiakkuudenhallintajärjestelmä, Kyrkogård ja Asiointi. Tutustu Katrina-ohjelmistoihin: www.katrina.fi Kysy lisää: 050 434 8411, myynti@katrina.fi 6


Seurakuntapalvelut digitalisoituvat Tietosuoja-asetus on kiihdyttänyt M&V Softwaressa myös uusien ohjelmistojen suunnittelua. Työn alla olevat CRM eli asiakkuudenhallintajärjestelmä, Kyrkogård ja Asiointi tulevat jatkamaan seurakuntapalvelujen digitalisointia. – Henkilörekisterejä on helpompi hallita sähköisissä järjestelmissä kuin manuaalisesti, joten seuraamme mielenkiinnolla hankkeita. Olemme olleet mukana suunnittelemassa Asiointia, sillä haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden asioida ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoturvalliseen asiointiin tarvitaan jokin vahva tunnistau-

tumiskeino, kuten pankkitunnukset, kertoo Lahtinen. CRM on suunniteltu lähtökohtaisesti niin, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset toteutuvat. Esimerkiksi seurakuntalaisten oikeus ”tulla unohdetuiksi” voidaan järjestää helposti, sillä ohjelmistossa on toiminto, jolla tiedot voidaan poistaa pysyvästi. – Seurakuntasektori on kaivannut tällaista kokonaisvaltaista asiakkuudenhallintajärjestelmää, johon kerätään seurakuntalaisten toimintatietoja. Rekisteritiedoilla voi tulevaisuudessa olla vaikutuksia ihan seurakuntien strategiatasollakin, mikäli kerätty data osataan valjastaa oikeanlaisiksi raporteiksi, arvelee Tuulaniemi.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA Jyväskylän seurakuntaan kuuluu lähes satatuhatta jäsentä Suomen suurin evankelisluterilainen seurakunta Hallinnoi Jyväskylän IT-aluekeskusta, joka huolehtii keskitetysti KeskiSuomen IT-alueen 16 seurakunnan tietohallintopalveluista Käyttänyt Katrina-ohjelmistoja vuodesta 2004 saakka

CASE: Siunausvaraus

ja hautapaikka-anomus VARAUS

ASIOINTI

CRM

LASKUTUS KYRKOGÅRD

ASIOINTI - Seurakuntalaisen sähköinen asiointikanava - Mahdollistaa asioinnin perinteisten tapojen lisäksi myös sähköisesti, silloin kun se seurakuntalaiselle parhaiten sopii KATRINA CRM - Seurakunnan asiakasrekisteri - Kokoaa eri Katrinan osioissa olevista erillisistä henkilörekistereistä rekisteröityjen tiedot yhteen paikkaan

VERKKOMAKSU Kipan myyntilaskutilaus

SAPjärjestelmä

KYRKOGÅRD - Katrinan Kyrkogård-ohjelma sisältää hautarekisterin sekä erillisen karttaohjelman hautapaikkojen hallintaan - Mahdollisuus hallita hautojen hoitoon liittyviä tilauksia, sopimuksia, laskutusaineistoja sekä työtehtäviä - Katrina CRM:n ansiosta on mahdollista toteuttaa hautojen hoidon tarjouslaskutus kätevästi suoraan Katrinasta

7


TYÖNTEKIJÄMME KERTOVAT

Uutta virtaa aivoille yhdessä liikkumisesta Kuvat: Tero Takalo-Eskola ja Samuli Ahtiainen

Kaikkia innostavat tavoitteet ”Viime vuonna meillä oli liikuntakisa, jossa pisteitä sai jokaisesta liikutusta puolesta tunnista. Se ei kuitenkaan ollut kaikille motivoivaa, koska joukkoomme mahtuu eritasoisia kuntoilijoita. Nyt uudessa kisailussa jokaisella on personal trainerin kanssa luodut henkilökohtaiset tavoitteet ja pistekertoimet. Oma tavoitteeni on liikkua neljä kertaa viikossa. Olen ilmoittautunut toukokuussa järjestettävään polkujuoksutapahtumaan, jota varten pitäisi pikkuhiljaa alkaa harjoitella kunnolla. Juoksuharrastuksen lisäksi käyn työkavereiden kanssa yhdessä kuntosalilla ja parina päivänä viikossa tekemässä TRX-treeniä aamuisin. Yleensä kahvipöydässä aina joku kyselee, kuka lähtisi mukaan treenaamaan.” Heidi Valtanen Kehityspäällikkö Työskennellyt 2,5 vuotta M&V Softwaressa

Tiiviimpi työyhteisö ”Kun tehdään yhdessä muutakin kuin töitä, yhteishenki kasvaa ja työilmapiiri paranee. Käymme usein työpäivän jälkeen kuntosalilla, joka on kävelymatkan päässä työpaikasta. Jotkut pirteät käyvät siellä myös aamuisin. Kuntosalin ohella tykkään tehdä koiran kanssa pitkiä lenkkejä ja harrastaa välillä tanssia. Toimistotyön lisäksi teen kouluttajana jonkin verran reissuhommia. Uskon, että liikunta auttaa jaksamaan paremmin työssä ja pysymään terveenä. Liikuntaa antaa aivoillekin uutta virtaa ja voi auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita.” Katja Arvela Asiakaspalvelija ja kouluttaja Työskennellyt vuoden M&V Softwaressa

8

Katja Arvela

Heidi Valtanen


Perustettu: v. 2000 Toimipaikat: Rauma ja Jyväskylä Työntekijöitä: 18 + 4 myyntiedustajaa eri puolilla Suomea

Toimitusjohtaja: Jani Konsi

Tuotteet:

Katrina, Perheneuvos, Seuramappi, Yhdistysmappi, Rekrymappi, Tilamappi, Vapaaehtoispankki + vaativat asiakaskohtaisesti räätälöidyt ohjelmaratkaisut

Parempaa asiakaspalvelua ”Työnkuvaani kuuluu paljon yhteydenpitoa asiakkaisiin ja keskustelua tiimiläisteni kanssa. Kun panostamme työpaikalla liikkumiseen, pysyy henkinen vireys hyvällä tasolla, jonka uskon puolestaan vaikuttavan positiivisella tavalla meidän asiakaspalveluun. Kävimme syksyn aikana yhdessä kokeilemassa monipuolisesti eri lajeja, kuten crossfitiä, squashia ja kehonhuoltoa. Tarkoituksena oli löytää jokaiselle mielekkäitä tapoja liikkua. Henkilökohtainen tavoitteeni on liikkua neljä kertaa viikossa, joista yksi kerta on voimaharjoittelua. Muut liikuntakerrat menevät yleensä palloilulajien, hiihdon tai motocrossin parissa. Suosittelen liikkumista kaikille, se auttaa taatusti jaksamaan työarjessa.” Jukka Tiihonen Tuotepäällikkö Työskennellyt 2,5 vuotta M&V Softwaressa

Jaksamista ja motivaatiota ”Omalla kohdallani työpaikan yhteinen liikuntahaaste on toiminut hyvin ja sen vaikutukset ovat olleet positiivisia. Olemme käyneet työporukan kanssa yhdessä testaamassa lajeja, joita en ehkä olisi kokeillut yksin. Ilman haastetta en myöskään varmaan olisi ollut näin aktiivinen. Liikkumisen ansiosta kunto on kasvanut ja töissä jaksaa paremmin. Tavoitteenani on pari tuntia liikuntaa viikossa. Näin talviaikaan olen innostunut luistelusta, ja kotona harrastan kuntopyöräilyä ja kahvakuulailua.” Antti Lehtonen Ohjelmistosuunnittelija Työskennellyt 9 vuotta M&V Softwaressa Antti Lehtonen

Jukka Tiihonen

9


“Ainoa aina luotettavasti toimiva palvelu seurakunnille” Toiminnanohjausjärjestelmä Katrina on helpottanut seurakuntien arkea jo lähes 20 vuoden ajan. Syksyllä 2017 toteutetussa asiakaskyselyssä ilmeni, että Katrinalla on erinomainen asiakastyytyväisyys. Kyselyyn vastasi 238 Katrinan pääkäyttäjää yli kahdesta sadasta seurakunnasta.

7 2016

t n e l l e c x E

ERINOMAINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Suosittelijat 65 % Passiiviset 27 % Arvostelijat 8 % Katrinan NPS-luku on 57

moter o r P t e N Score

Net Promotor Score on kansainvälinen asiakaskokemuksen mittaustapa, jossa suosittelijoiden prosenttiluvusta vähennetään arvostelijat. Jäljelle jää NPS-luku.

SUOSITTELUHALUKKUUS 10 erittäin todennäköisesti 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 erittäin epätodennäköisesti

Otanta: 238 Katrinaohjelmiston pääkäyttäjää Lähde: M&V Software asiakaskysely 2017. Kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2017 sähköpostitse informoituna Internetkyselynä. Tutkimuksen toteutti Camp Consulting Oy.

41% 24% 22% 6% 3% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuinka todennäköisesti suosittelisitte Katrina-ohjelmistoja myös toiselle seurakunnalle?

10


Mitä suosittelijat sanovat Katrinasta? ARVOSANA 10 •

Ainoa aina luotettavasti toimiva palvelu seurakunnille.

Ohjelmisto on erittäinen monipuolinen, toimii usealla eri alustalla ja on riittävän helppo käyttää ja oikeasti tuo lisäarvoa päivittäiseen toimintaan.

On toiminut meillä hyvin, tarvittaessa olemme aina saaneet apua. Tilastointiosuus ja työaikalaskenta helpottavat kummasti elämää.

Soveltuu hyvin seurakunnan käyttöön, kun on seurakuntia varten tehty. Henkilökunta tuntee seurakunnan erityispiirteet ja tarpeet. Tuki on hyvä.

Todella hyvä ja helppokäyttöinen työväline, jota en antaisi pois mistään hinnasta.

Toimii hyvin pienessä, liikkuvassa työyhteisössä ja olen nähnyt sen toimivan isossa työyhteisössäkin.

Kalenterista on helppo tarkistaa kaikkien resurssien osalta tilanne myös kotoa tai kännykästä. Pitää vaan aluksi opetella oikeat tavat käyttää ohjelmaa.

ARVOSANA 9 •

Helpottaa arkea ja viestintää koko työyhteisön kesken.

Hyvin joustava ohjelmisto seurakunnan tarpeisiin.

Koko henkilöstö näkyy yhdellä ruudulla ja työntekijöiden varaus tilaisuuksiin onnistuu näppärästi. Tietää missä kukin menee.

Luotettava, seurakunnan tarpeisiin taipuva kokonaisuus, kehittyvä, pystyy hyvin räätälöimään tarpeen vaatiessa.

Ohjelma on ollut meille juuri sopiva ja helppokäyttöinen.

Ohjelmisto on kansantajuinen, looginen ja tehokas.

Varmasti paras ohjelma nykyseurakuntien tarpeisiin.

11


M&V Software Oy on suomalainen ohjelmistotalo, joka suunnittelee vaativia, asiakaskohtaisesti räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja niin pieneen kuin suureen tarpeeseen. Asiakkaitamme ovat seurakunnat, kunnat, yhdistykset ja yritykset.

Katrina on seurakunnille luotu toiminnanohjausjärjestelmä

Perheneuvos on kirkon perheasiain neuvottelukeskuksien asiakaskortisto-, ajanvaraus- ja tilastointiohjelma

Seuramappi on verkossa toimiva urheiluseurojen toiminnanohjausjärjestelmä

Yhdistysmappi on verkossa toimiva yhdistysten jäsenrekisteriohjelma

Rekrymappi on selainpohjainen, henkilöstövuokrausyrityksille suunniteltu ohjelmisto

Tilamappi on verkossa toimiva aika- ja tilanvarausjärjestelmä

Vapaaehtoispankki on vapaaehtoisten ja vapaaehtoistehtävien koordinointiin tarkoitettu ohjelma

M&V Software Oy Puh. 010 328 0910 Pyynpäänkatu 17 B 26100 Rauma

Vapaaherrantie 2 40100 Jyväskylä

www.mvs.fi

Vaativia asiakaskohtaisesti räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja