__MAIN_TEXT__

Page 1

ROZHOVOR

ROMAN ŘEHOŘEK

ROMAN ŘEHOŘEK ABSOLVENT 2014, PODNIKATEL „VŠICHNI JSOU OCHOTNI VÁM POMOCI, POKUD UVIDÍ VÁŠ AKTIVNÍ ZÁJEM A TOUHU SE VZDĚLÁVAT.“

TEXT A GRAFIKA: VENDULA KONOPČÍKOVÁ FOTO: TOMÁŠ HOLÍK


ROZHOVOR

JAK BYSTE JEDNODUŠE ZHODNOTIL STUDIUM NA MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLE OLOMOUC? Studium probíhalo perfektně a organizovaně. Vždy, když jsem potřeboval nějaké informace, měl jsem se na koho obrátit. Vystudoval jsem obor Podniková ekonomika a management, kterému jsem se vždy chtěl věnovat. CO VÁS MOTIVOVALO STUDOVAT TENTO OBOR? Lákala mě nabídka ekonomického zaměření s důrazem na praxi. Podle mého názoru je praxe při studiu velmi přínosná pro budoucí hledání zaměstnání. Člověk se při pohovoru bude cítit připravený. Vždy jsem chtěl studovat ekonomiku, ale zároveň setrvat v Olomouci. Byl jsem rád, že se škola nachází v Olomouckém regionu. JAKÉ BYLY VAŠE OBLÍBENÉ PŘEDMĚTY Oblíbených předmětů jsem měl mnoho, pokud mám jmenovat, tak například Podniková ekonomika, dále také Management podpurných procesů, který mne motivoval vydat se cestou podnikání v oblasti údržby a úklidu.

ROMAN ŘEHOŘEK

POKRAČUJETE VE STUDIU? Ano, pokračuji v magisterském oboru na veřejné univerzitě, konkrétně se věnuji stále oboru Podniková ekonomika. MÁTE MOŽNOST SROVNÁNÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO ŠKOLSTVÍ? JAKÉ ZÁSADNÍ ROZDÍLY JSTE ZAREGISTROVAL? Na MVŠO je velkou přidanou hodnotou zaměření na praktickou stránku, jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi. Hlavním rozdílem mezi soukromým a veřejným školstvím je to, že se v kvantu informací nehledí na to, zda pro studenty bude či nebude učivo prakticky přínosné do života. Druhou věcí je vzájemná komunikace mezi studenty a lektory, která je mnohem komplikovanější, což je vzhledem k obrovskému množství studentů i pochopitelné. Na MVŠO se člověk vždy setkal se vstřícnou komunikací ze strany lektorů. Všichni jsou ochotni vám pomoci, pokud uvidí aktivní zájem a touhu se vzdělávat.

„NA ZAČÁTKU VŠEHO STOJÍ MYŠLENKA.“

1 PR a Marketing

Moravská vysoká škola Olomouc


ROZHOVOR

ROMAN ŘEHOŘEK

V SOUČASNÉ DOBĚ PODNIKÁTE, JAK JSTE SE K PODNIKÁNÍ DOSTAL? Stejně tak, asi jako každý student jsem neměl moc peněz, a tak jsem hledal vhodnou brigádu, která by mě zárověń i uspokojovala. Bohužel jsem však nic nemohl najít. Vystudoval jsem všeobecné gymnázium, a jak je veřejně známo s uplatněním je to těžké. Členové mé rodiny jsou v drtivé většině případu podnikatelé, takže jsem se rozhodl, že to zkusím také. V JAKÉ OBLASTI JSTE ZAČAL PODNIKAT? Vydal jsem se směrem úklidové firmy. PROČ ZROVNA ÚKLID? Když se kolem sebe porozhlédnete uvědomíte si, kolik prostoru kolem nás tvoří skleněné plochy. Jsou to celá velká obchodní centra, spousta výloh a vitrýn. A tak mne napadlo začít tyto plochy udržovat. Nejdříve jsem začal velmi skromně, ale postupně se má práce velmi rychle rozšířila a začaly mi chodit zakázky jedna za druhou. Nyní mám více jak 300 klientů v Olomouckém kraji a mnoho dalších z ostatních krajů. KDY JSTE ZAČAL PODNIKAT? Začal jsem ve druhém ročníku na Moravské vysoké škole. Nejdříve jsem na to byl sám, ale s množstvím zakázek jsem si začal najímat brigádníky, mladé lidi, kteří jsou rádi za možnost si přivydělat.

2 PR a Marketing

Moravská vysoká škola Olomouc


ROZHOVOR ROZHOVOR

ROMAN ROMANŘEHOŘEK ŘEHOŘEK

„USILOVNĚ PRACUJI A PRÁCE SE MI VYPLÁCÍ.“ Ilustrační foto

MÁTE NĚJAKÉ VIZE DO BODUCNA? Vize samozřejmě mám, ale nerad bych předbíhal událostem. Nárůst klientů mám v současné době velmi vysoký, zároveň je v okolí mého působení velmi mohutná konkurence. Člověk může odolat konkurenci, pouze pokud klientům dokáže poskytnout něco navíc a zachová si pevné hodnoty. V mé firmě je velmi důležitá úzká struktura a pevné vazby mezi řízením a okolím. JAK SE DÁ ZVLÁDAT STUDIUM A PRÁCE? Zvládnout to samozřejmě lze, pokud si člověk uvědomí, co je pro něj v životě důležité a srovná si své osobní priority. Musím mnohé obětovat, ale věřím, že se mi to vše v budoucnu

vrátí. Již v současné době pociťuji, že má práce má opravdu smysl. Bez práce to prostě nejde a moc dobře to vím. JSTE V KONTAKTU S VAŠIMI BÝVALÝMI SPOLUŽÁKY A ABSOLVENTY MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC? Ano, mam několik spolužáků, kteří pokračují společně se mnou na oboru Podniková ekonomika. Jiní pracují nebo odjeli za zkušenostmi do zahraničí. Když se občas sejdeme, tak vzpomínáme na společně strávené chvíle ve škole. Je příjemné jednou za čas zavzpomínat na to, jak jsme si roky studia užili.

3 PR a Marketing

Moravská vysoká škola Olomouc

Profile for MVŠO

Rozhovor s Romanem Řehořkem  

Rozhovor s Romanem Řehořkem  

Profile for mvso
Advertisement