__MAIN_TEXT__

Page 1

ROZHOVOR

KATEŘINA JEMELKOVÁ

KATEŘINA JEMELKOVÁ absolventka MVŠO „Vím z vlastní zkušenosti, jak je při hledání zaměstnání důležitá osobní invence, chuť a zápal.“


ROZHOVOR

KATEŘINA JEMELKOVÁ

Ing. Kateřina Jemelková se rozhodla při zaměstnání studovat vysokou školu (MVŠO). Získané ekonomické vzdělání byly jedním z faktorů, které jí pomohly vyhrát výběrové řízení na pozici ředitelky pobočky ČSOB v Regionálním centru Olomouc, kde v současné době pracuje.

profesně, jelikož jsou mými klienty. Při studiu jsme si hodně vzájemně pomáhali. Nejen, při přípravě na státnice,

ale

před

každou

zkouškou.

Některé předměty pro nás znamenaly obtížnost číslo deset, jako matematika, manažerské účetnictví, statistika. Setkávali jsme se i mimo školu, společně jsme počítali, posílali jsme si vypracované otázky, doučovali jsme se, podporovali se. Vznikla mezi námi skutečná přátelská

JAK VZPOMÍNÁTE NA SVÁ STUDENTSKÁ

pouta.

LÉTA?

u vínka.

Občas se někteří potkáváme

Tato otázka ve mně vyvolává vzpomínky na Vysokou školu dopravní v Žilině,

POKRAČOVALA JSTE DÁL NA MAGISTER-

kterou jsem studovala po gymnáziu.

SKÉM STUDIU?

Byla Sametová revoluce a já jsem se

Ano, pokračovala jsem, to je pravda.

nechala příliš mnoho strhnout atmosfé

Před třemi lety jsem dokončila magister-

rou demonstrací, stávek, změnami na

ské studium na Bankovním institutu

politické scéně, až jsem jednoduše

v Praze.

vypustila

studium.

Dodnes

tohoto

rozhodnutí lituji. Studovat při zaměst-

SETKALA JSTE SE PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚST-

nání je úplně jiné. Nechci říci těžší, spíše

NANÍ S POTÍŽEMI?

časově náročnější, protože jsem v rámci

Po gymnáziu pro mě nebylo obtížné

kombinovaného

MVŠO

najít zaměstnání. Pracovala jsem na

musela na pět let ustoupit od svých

Českých drahách. Do banky jsem se

koníčků, zájmů, někdy i „lenošení“,

dostala svou houževnatostí. Protože mě

protože na to nebyl čas.

gymnázium připravilo báječně na vyso-

studia

na

kou školu, ale ne do práce. Během JSTE V KONTAKTU S VAŠIMI BÝVALÝMI

mateřské dovolené jsem studovala účet-

SPOLUŽÁKY Z MVŠO?

nictví, počítače, které začínaly a psaní na

Ano, s některými spolužáky se setkávám

stroji,

abych

našla

zaměstnání.

2 PR a Marketing


ROZHOVOR

KATEŘINA JEMELKOVÁ

Povedlo se. Během vysoké školy jsem již zaměstnání měla. Vím z vlastní zkušenosti, jak je důležitá osobní invence, chuť, zápal. JE NĚCO, CO ZE STUDIA NA MVŠO VYUŽÍVÁTE? Ano, například SWOT analýzu, kterou jsme se na MVŠO učili. Využila jsem ji při obhajobě diplomové práce v rámci magisterského studia. Připravila jsem komisi SWOTku na moji práci – silné, slabé stránky práce, příležitosti i hrozby. SWOTka mi také pomohla v rámci výběrového řízení na ředitelskou pozici. Je dobré přiznat si své slabé stránky, umět na nich pracovat, znát a stavět na tom, co umí člověk dobře. Také studium účetnictví. Mé poznámky i příklady od pana Puchingera využívám neustále. Jen díky tomu, že jsem se naučila podvojné účetnictví a daně jsem se před dvěma lety odvážila vést podvojné účetnictví rodinné firmě.

„Je dobré přiznat si slabé stránky, umět na nich pracovat, ale hlavně znát a stavět na tom, co umí člověk dobře.“ 3 PR a Marketing


ROZHOVOR

CO

KATEŘINA JEMELKOVÁ

DĚLÁTE

VE

VOLNÉM

ČASE?

JAK RELAXUJETE? Volného času nemám mnoho, pokud nejsem v bance, nebo na obci v rámci zastupitelského mandátu, pak řeším účetnictví ve firmě. Volný čas na zahrádku, nebo procházku se psem se ale snažím najít vždy. Po třiceti letech jsem zase začala hrát na klavír, jde to „ztuha“, ale baví mě to. Největším koníčkem je mi však ochotnické divadlo, které mě dobíjí a které přináší radost nejen nám hercům, ale také našim sousedům, kamarádkům divákům. a cyklistiku.

Mám

ráda

také

CO BYSTE PORADILA MLADÝM LIDEM NA PRAHU SVÉ PROFESNÍ KARIÉRY, MÁTE NĚJAKÝ RECEPT NA ÚSPĚCH, KTERÝ BYSTE NAŠIM STUDENTŮM DOPORUČILA? Do všeho běžte naplno. Pro mě zkouška nikdy nekopírovala slovo zkoušet, jestli to vyjde. Vždy jsem chtěla pochopit a naučit se to, co dělám na sto procent, a to nejen ve škole. Pak můžete zjistit, jestli je to pro Vás správná cesta, nebo ne. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.

turistiku Moravská vysoká škola Olomouc tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc email: mvso@mvso.cz

www.mvso.cz

4 PR a Marketing

Profile for MVŠO

Jemelková Kateřina  

Jemelková Kateřina  

Profile for mvso
Advertisement