__MAIN_TEXT__

Page 1

ROZHOVOR

Filip Heitel absolvent MVÅ O


ČLOVĚK SI MUSÍ JÍT ZA SVÝM CÍLEM Filip Heitel, absolvent Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO), je nyní úspěšným obchodním manažerem v olomoucké průmyslové společnosti. Jak se mu daří od ukončení studia na MVŠO a jak hodnotí rozjezd své kariéry, se dočtete v rozhovoru.

1


2


V JAKÉ SPOLEČNOSTI PRACUJETE?

JAK VZPOMÍNÁTE NA STUDIUM NA MVŠO?

Pracuji v ALW INDUSTRY, s. r. o., což je tlaková

Studium na MVŠO bylo skvělé. Dalo mi dosta-

slévárna hliníku. Společnost sídlí v Olomouci

tek prostoru utvrdit se, co bych chtěl dělat.

a má přibližně 490 zaměstnanců. Vyrábí hliní-

A předně při něm člověk získal řadu nových

kové odlitky – například reflektory a chladiče

příležitostí a nasbíral spoustu kontaktů.

do

automobilů

renomovaných

značek,

jako jsou Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz nebo Bentley.

NA JAKÉ POZICI PRACUJETE? Začínal jsem na pozici obchodního zástupce. Díky svým dobrým výkonům jsem se dostal na pozici obchodního manažera. Hlavní náplní mé práce je komunikace s konečnými

„Přístup ke studentům byl na MVŠO vždy velmi vstřícný a plný respektu.“

odběrateli, příprava procesů na audit či kalkulace jednotlivých dílů. Na MVŠO jsem se dobře naučil sebeprezentaci a komunikaci s lidmi –

VRÁTIL BYSTE SE NA MVŠO?

obojí

Na školu bych se určitě znovu vrátil.

je

nezbytně

důležité

pro

to,

co teď dělám.

Čekám, až na MVŠO bude navazující magisterské studium. Přístup ke studentům

JAK JSTE SE K TÉTO PRÁCI DOSTAL?

byl na MVŠO vždy velmi vstřícný a plný

Oslovil jsem vedoucího obchodního oddělení

respektu, ne na všech školách tomu tak je.

ALW INDUSTRY, jestli nehledají nějakou

3

posilu do svých řad. Naštěstí firmě chyběli lidé

CO VÁS NA STUDIU BAVILO NEJVÍCE?

na obchodním úseku. Když se firma rozvíjí,

Hlavně možnost jednat s lidmi. Nejvíce bych

potřebuje nové lidi. Po týdnu mi tedy zavolali

ale vyzdvihnul vyžádané přednášky, na nichž

a domluvili jsme se na pohovoru. Na něm

jsme přišli do kontaktu s lidmi přímo z firem,

jsem se setkal s vedoucím obchodního úseku

kterých jsme se mohli ptát na vše týkající se

a s ředitelem. Ti mě po zvážení mých

jejich praxe. Každá taková přednáška byla

schopností přijali.

zajímavá a přínosná.


NA MVŠO JSTE HRÁL GOLF. VĚNUJETE SE TOMUTO SPORTU I NADÁLE?

Nejlépe v něčem, co by mi dělalo radost.

Během studií jsem byl členem extraligového

do podnikání. V práci bych ale nebýval osm

týmu mužů v Golf clubu Olomouc ve Vésce.

hodin denně.

Pomáhal bych mladším nadějným investorům

Také jsem ve spolupráci s MVŠO pořádal golfovou akademii, na níž mohli studenti získat po jednom kreditu. Tento rok se bude

JE NĚCO, CO BYSTE CHTĚL NAŠIM ČTENÁŘŮM VZKÁZAT?

konat již třetí ročník akademie, s největší

Vždy si běžte za svým cílem a nenechte se

pravděpodobností proběhne v září.

ničím odradit.

KDYBYSTE MĚL TOLIK PENĚZ, ŽE BYSTE NEMUSEL PRACOVAT, CO BYSTE DĚLAL? JAK BYSTE SE REALIZOVAL?

Děkujeme za rozhovor.

Líbí se mi přísloví, že peníze nekazí charakter, ale ukazují charakter. Koupil bych nějaké byty, zařídil si pasivní příjem tak, aby se moje děti neměly špatně. Pořád bych ale pracoval.

Moravská vysoká škola Olomouc tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc 779 00 www.mvso.cz

4

Profile for MVŠO

Filip Heitel  

absolvent MVŠO

Filip Heitel  

absolvent MVŠO

Profile for mvso
Advertisement