Page 1

PRŮVODCE PRVÁKA

2016/2017


OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO

3

2 O MVŠO

4

Organizační struktura Vedení školy Ústavy Několik zásad, jak se chovat na vysoké škole

5 6 7 8

3 DŮLEŽITÉ TERMÍNY 4 S JAKÝMI PŘEDMĚTY SE SETKÁM U STÁTNIC?

9 13

5 JAKÉ PŘEDPISY BYCH MĚL/A ZNÁT? 6 KAM SE MŮŽU PŘIJÍT PORADIT?

14 15

Nejčastější dotazy k plnění studijních povinností Kolik času bych měl/a věnovat studiu na VŠ?

16 19

7 JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

20

Proč je do výuky zahrnuta případová studie? Jak případové studie fungují?

21 22

8 ODBORNÁ PRAXE PRO STUDENTY 9 KOLIK MĚ BUDE STUDIUM STÁT?

24 25

Nejčastěji využívané poplatky Jakým způsobem lze poplatky hradit?

26 27

10 CO KDE VE ŠKOLE NAJDU?

29

Knihovna, informační centrum a klubovna Kde se můžu najíst? Přístupové karty

31 32 32

11 KDE ZÍSKÁM DŮLEŽITÉ INFORMACE?

33

Web MVŠO Intranet pro studenty IS/STAG Školní e-mailové adresy Infoportál

34 34 36 37 38

12 MŮŽU STUDOVAT V ZAHRANIČÍ?

40

Nejčastější mýty, proč studium v zahraničí není pro mě

13 JAK MŮŽU TRÁVIT VOLNÝ ČAS?

42

43

Jak se ještě můžu zapojit do života školy?

45

14 DESATERO ÚSPĚŠNÉHO STUDENTA PODLE MVŠO

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

47

2


1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, vážení studenti, společně stojíme na startu něčeho nového a tím je vaše studium na Moravské vysoké škole Olomouc. Důvody pro vaše rozhodnutí studovat na MVŠO byly různé - zajímáte se o ekonomiku a management, chcete podnikat nebo dokonce již podnikáte, působíte v manažerských pozicích a potřebujete si některé oblasti doplnit, upřesnit, či zkonzultovat s odborníky, chcete studovat na moderní vysoké škole, v níž se prolíná věda a byznys. Někteří jste si možná ještě nebyli zcela jistí, jaký obor je pro vás vhodný, některým s rozhodováním pomohli rodiče, přátelé či učitelé na střední škole. Ať byly vaše důvody jakékoli, všechny byly správné, protože důležité je chtít studovat a využít všechny možnosti a příležitosti, které vám studium na MVŠO přináší. Jako dynamicky se rozvíjející soukromá vysoká škola je MVŠO ve srovnání s tradičním univerzitním prostředím České republiky více zaměřena na propojení s praxí a transfer know-how ze zahraničí. Studium na MVŠO je tedy svým způsobem unikátní – během studia inovovaného studijního programu Ekonomika a management budete mít možnost se v rámci vyžádaných přednášek odborníků z praxe, při řešení případových studií, seminárních či bakalářských prací seznámit s reálným životem malých a středních podniků v regionu. Budete mít také jedinečnou příležitost získat v řadě z nich zajímavé pracovní zkušenosti, které vám umožní vytvořit si cenný náskok na trhu práce před absolventy jiných vysokých škol. Studenti, kteří již své praktické uplatnění našli ve vlastním podnikání či v zaměstnanecké sféře, ocení možnost konzultovat problematiku, kterou pracovně řeší, se zkušenými odborníky z řad akademických pracovníků školy i podnikové praxe. Čím se od jiných vysokých škol dále lišíme? Na MVŠO ctíme firemní principy a hledáme 3

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

k sobě zodpovědné, samostatné a aktivní partnery. Jako malá soukromá škola si zakládáme na osobním přístupu, respektujeme osobnost každého studenta a snažíme se řešit jeho individuální potřeby. Podporujeme aktivní studenty, kteří školu reprezentují vynikajícími studijními výsledky, spolupracují na projektech školy či pomáhají rozvíjet náš region prostřednictvím kvalitních společensky odpovědných projektů. Pomáháme studentům profesně se rozvíjet v souladu s výsledky testování jejich kariérních preferencí a osobnostních inventářů. Podporujeme získávání zahraničních zkušeností v rámci mezinárodního programu studentské výměny Erasmus (21 zemí mj. Belgie, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Portugalsko, Slovinsko či Irsko). Úspěšní absolventi pak mohou navázat studium magisterského studijního programu Management Information Systems, který realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Hasselt v Belgii. Vysokoškolské studium vnímáme jako všestranný rozvoj vaší osobnosti, proto podporujeme rovněž sportovní, společenské a kulturní aktivity našich studentů. S ohledem na vaše přání a potřeby také rozvíjíme naše prostory v rámci technologicky špičkového zázemí BEA campusu Olomouc, abyste zde našli nejen komfortní prostředí pro plnění studijních povinností, ale též příjemné místo k odpočinku a relaxaci.

Přeji vám úspěšný rok plný zážitků a studijních úspěchů. Irena Kovačičinová prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti


2 O MVŠO Základní informace: založena roku 2005, soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, výchova vysokoškolsky vzdělaných a jazykově vybavených odborníků pro ekonomicko-manažerské profese, získání nejen teoretických, ale i praktických dovedností, uplatnění jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejné a státní správě, důraz na praktické využití poznatků v regionu Olomouckého kraje – formou odborné praxe, přednáškami či jinou vzdělávací činností zaměřenou na podnikatele, instituce a veřejnost.

Moravská vysoká škola Olomouc v letech 2005–2016

97

20 spolupracujících univerzit umožňujících studijní pobyty a pracovní stáže ve 14 zemích světa

procent absolventů úspěšných na trhu práce, v podnikání či v dalším studiu

3000 jedenáct let stále stejná výše měsíčního školného

1164 absolventů programu Ekonomika a management

156 reálných studentských CSR projektů v regionu

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

4


Organizační struktura

5

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


Vedení školy RNDr. Josef Tesařík ředitel tel.: (+420) 587 332 311 e-mail: mvso@mvso.cz

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. rektor tel.: (+420) 587 332 311 e-mail: vladimir.smejkal@mvso.cz

Ing. Michal Menšík, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy tel.: (+420) 587 332 322 e-mail: michal.mensik@mvso.cz

Mgr. Bc. Irena Kovačičinová prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti tel.: (+420) 587 333 521 e-mail: irena.kovacicinova@mvso.cz

Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj tel.: (+420) 587 332 318 e-mail: jarmila.zimmermannova@mvso.cz

Mgr. Vladimíra Sedláčková náměstkyně ředitele tel.: (+420) 587 333 623 e-mail: vladimira.sedlackova@mvso.cz

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

6


Vedení MVŠO sídlí na rektorátu MVŠO ve 3. patře křídla B2 budovy BEA campusu Olomouc.

Dále na rektorátu MVŠO sídlí: Sekretariát, Ekonomické oddělení, Personální oddělení, Poradenské a kariérové centrum, Oddělení mezinárodních vztahů, Oddělení provozování a služeb.

Rektorát

Ústavy, studijní oddělení

Ústavy Ústav managementu a marketingu Manažer ústavu: Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. tel.: (+420) 587 332 331 e-mail: daniela.navratilova@mvso.cz Ústav podnikové ekonomiky Manažer ústavu: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. tel.: (+420) 587 332 329 e-mail: lucie.meixnerova@mvso.cz Ústav ekonomie Manažer ústavu:

Ing. Eva Jílková, Ph.D. tel.: (+420) 587 332 315 e-mail: eva.jilkova@mvso.cz

Ústav společenských věd a práva Manažer ústavu: Mgr. Jitka Lidaříková tel.: (+420) 587 332 383 e-mail: jitka.lidarikova@mvso.cz Ústav informatiky a aplikované matematiky Manažer ústavu: PhDr. Zdeňka Krišová, Ph.D. tel.: (+420) 587 332 392 e-mail: zdenka.krisova@mvso.cz Ústavy jsou umístěny ve 3. patře budovy B3 BEA campusu Olomouc.

7

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


Několik zásad, jak se chovat na vysoké škole Oslovování. V komunikaci s vyučujícími

elektronice.

vždy používáme akademické tituly. Drži-

ve svém oboru a zaslouží si pozornost.

telé akademických titulů si zaslouží naši úctu projevenou správným oslovením. Neudělá dobrý dojem, když se zeptáme: „Je tu nějakej Novotný?“ a ptáme se právě Mgr. Novotného.

Představení se. Při komunikaci s vyučujícími i ostatními pracovníky školy je vhodné se představit. Platí to pro osobní i e-mailovou komunikaci.

E-mail. E-maily čteme až do konce, nejdůležitější informace nemusí být vždy umístěna na začátku či v předmětu zprávy. Pokud naopak e-mail píšeme my, vyvarujeme se gramatických a jiných nepřesností, používáme diakritiku a správné oslovení dle funkce/akademické hodnosti adresáta, nezapomeneme se podepsat včetně uvedení ročníku, formy studia a osobního čísla. Výuka. Na výuku se chodí včas. Akademická čtvrthodinka je od slova akademický a ne studentský. Také si vždy v hodinách vypínáme zvuk na mobilu a další

Vyučující

je

profesionál

Taháky a plagiáty. Taháky na vysokou školu nepatří, a pokud jim nejde odolat, vězme, že to může být expresní cesta pryč z akademické půdy. Nejinak tomu je u plagiátů – proto všechny práce zpracováváme sami a použité zdroje řádně citujeme. Informace. Měli bychom znát všechny potřebné informační zdroje – často nám to usnadní život (nejen čas nebo peníze). Dříve než zahltíme dotazy (ne)správnou osobu, zkontrolujeme si školní e-mail, web, FB profil či IS/STAG. Stejně tak neopomínáme studijní materiály a termíny zkoušek.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

8


3 DŮLEŽITÉ TERMÍNY Pro každý akademický rok je stanoven příslušný harmonogram akademického roku, který určuje termíny zápisu, výukového období, zápočtového a zkouškového období, termíny pro plnění studijních povinností a jiné důležité povinnosti studenta.

Harmonogram zimního semestru (prezenční studium)

19. 9. 2016–9. 12. 2016

Zimní semestr (výuka 12 týdnů)

1. ročník Propedeutický (přípravný) týden - povinný

12. 9. 2016–16. 9. 2016

Výuka (12 týdnů)

19. 9. 2016–9. 12. 2016

Státní svátky, kdy neprobíhá výuka

Zápočtové období (1 týden) Vánoční prázdniny (zimní) Zkouškové období (6 týdnů)

9

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

středa 28. 9. 2016 pátek 28. 10. 2016 čtvrtek 17. 11. 2016

14. 12. 2016–20. 12. 2016 21. 12. 2016–1. 1. 2017 2. 1. 2017–10. 2. 2017


Harmonogram letního semestru (prezenční studium)

Předzápis volitelných předmětů do letního semestru

16. 12. 2016–9. 1. 2017

Letní semestr (15 týdnů)

30. 1. 2017–14. 5. 2017

1. ročník Výuka (13 týdnů)

13. 2. 2017–14. 5. 2017

Propedeutický (přípravný) týden - povinný

6. 2. 2017–10. 2. 2017

Obhajoby případových studií

15. 5. 2017–16. 5. 2017

Zápočtové období (1 týden)

17. 5. 2017–21. 5. 2017

Zkouškové období (7 týdnů)

22. 5. 2017–30. 6. 2017

Volba specializace Splnění studijních povinností

1. 6.–23. 6. 2017 11. 8. 2017

Poznámky k harmonogramu: 1. První den semestru připadá zpravidla na pondělí a poslední den semestru na pátek. 2. Termíny opravných zkoušek se stanovují podle potřeb již od poloviny zkouškového období. 3. V předzápisu předmětů do příslušného semestru si studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů v IS/STAG; povinné předměty

studijním oddělením po zápisu do ročníku. 4. Harmonogramy pro následující akademické roky obdržíte u zápisů do dalších ročníků a budou vyvěšeny na intranetu školy. 5. Harmonogramy plnění studijních požadavků v jednotlivých předmětech obdržíte od svých vyučujících na začátku semestru, souhrnně pak budou umístěny na Intranetu pro studenty.

jsou studentům v systému přiřazeny P R Ů V O D C E P R VÁ K A

10


Harmonogram zimního semestru (kombinované studium)

Zimní semestr (výuka 12 týdnů)

19. 9. 2016–9. 12. 2016

1. ročník Přípravný týden – nepovinný (Repetitorium matematiky)

12. 9. 2016–16. 9. 2016 21. 10. 2016–22. 10. 2016 11. 11. 2016–12. 11. 2016 25. 11. 2016 –26. 11. 2016 19. 12. 2016–10. 12. 2016

Termíny tutoriálů (4 pátky + 4 soboty)

1. ročník Vodo Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota)

Zápočtové období (1 týden)

6. 10. 2016–8. 10. 2016 3. 11. 2016–5. 11. 2016 1. 12. 2016–3. 12. 2016

14. 12. 2016–20. 12. 2016

Vánoční prázdniny (zimní)

21. 12. 2016–1. 1. 2017

Zkouškové období (6 týdnů)

2. 1. 2017–10. 2. 2017

11

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


Harmonogram letního semestru (kombinované studium)

Zápis volitelných předmětů do letního semestru

16. 12. 2016–9. 1. 2017

Výuka (15 týdnů)

30. 1. 2017–14. 5. 2017

1. ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 4 soboty

17. 2. 2017–18. 2. 2017 17. 3. 2017–18. 3. 2017 31. 3. 2017–1. 4. 2017 28. 4. 2017–29. 4. 2017

Zápočtové období (1 týden)

15. 5. 2017–21. 5. 2017

Zkouškové období (6 týdnů)

22. 5. 2017–30. 6. 2017

Volba specializace Splnění studijních povinností Zápis volitelných předmětů do ZS

1. 6. 2017–23. 6. 2017 11. 8. 2017 28. 7. 2017–20. 8. 2017

Poznámky k harmonogramu: 1. První den semestru připadá zpravidla na pondělí a poslední den semestru na pátek. 2. Termíny opravných zkoušek se stanovují podle potřeb již od poloviny zkouškového období. 3. V předzápisu předmětů do příslušného semestru si studenti volí z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů v IS/STAG; povinné předměty jsou studentům v systému přiřazeny

studijním oddělením po zápisu do ročníku. 4. Harmonogramy pro následující akademické roky obdržíte u zápisů do dalších ročníků a budou vyvěšeny na intranetu školy. 5. Harmonogramy plnění studijních požadavků v jednotlivých předmětech obdržíte od svých vyučujících na začátku semestru, souhrnně pak budou umístěny na Intranetu pro studenty.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

12


4 S JAKÝMI PŘEDMĚTY SE SETKÁM U STÁTNIC? Tematické oblasti státní závěrečné zkoušky pro studenty nastupující v akademickém roce 2016/2017

Studijní obor Podniková ekonomika a management Obhajoba bakalářské práce Ekonomie

13

Makroekonomie Mikroekonomie

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika 1, 2 Finanční účetnictví 1, 2 Manažerské účetnictví Podnikové finance Podnikání Právo obchodních korporací

Management

Management 1, 2 Management podpůrných procesů Řízení lidských zdrojů Marketing Strategické řízení firmy Logistický management Mezinárodní management

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


5 JAKÉ PŘEDPISY BYCH MĚL/A ZNÁT? Student Moravské vysoké školy Olomouc je povinen se během svého studia řídit následujícími předpisy: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se změnami a doplněními provedenými zákonem č. 137/2016 Sb. Nejdůležitější předpis pro činnost vysoké školy, upravuje i práva a povinnosti studentů. Studijní a zkušební řád Upravuje pravidla studia v akreditovaném bakalářském studijním programu na Moravské vysoké škole Olomouc. Disciplinární řád Upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů. Stipendijní řád Upravuje druhy stipendií, stanovuje podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium Upravuje výši poplatků za administrativní úkony spojené se studiem. Příkaz prorektora SPZ k bakalářským pracím Upravuje proces od zadání tématu pro odevzdání bakalářské práce. Směrnice k organizaci zápočtů, kolokvií a zkoušek Upravuje proces stanovování termínů zápočtů, kolokvií a zkoušek; zápis a odzápis z těchto termínů. Směrnice k seminárním a jiným studentským pracím Upravuje formální požadavky na seminární a jiné studentské práce. Řád knihovny a studoven Upravuje činnost knihovny, a povinnosti uživatelů.

práva

Volební a jednací řád Akademického senátu Upravuje postavení Akademického senátu, jeho fungování, práva a povinnost jeho členů. Všechny předpisy jsou na Intranetu pro studenty.

umístěny

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

14


6 KAM SE MŮŽU PŘIJÍT PORADIT? Studijní oddělení zabezpečuje rozsáhlou agendu spojenou se studijním procesem. Agenda se týká zejména přijímacího řízení, zápisů ke studiu, vedení osobních spisů studentů, koordinace IS/STAG, kontroly plnění studijních povinností studentů, administrace

žádostí studentů, zpracování rozvrhů hodin výuky, evaluace výuky, přípravy studijních plánů a organizace státních závěrečných zkoušek. Studijní oddělení je umístěno ve 3. patře budovy B3 BEA campusu Olomouc.

Úřední hodiny pro studenty Pondělí

7:30–12:00 12:30–15:30

Úterý Středa

7:30–12:00

Pátek

7:30–11:30

12:30–15:30

Kontaktní pracovníci studijního oddělení: Bc. Lenka Kolaříková vedoucí studijního oddělení tel.: (+420) 587 332 361 e-mail: lenka.kolarikova@mvso.cz Vlasta Zapletalová referentka studijního oddělení tel.: (+420) 587 332 303 e-mail: vlasta.zapletalova@mvso.cz Ing. Milan Najman referent studijního oddělení administrátor IS/STAG tel.: (+420) 587 332 305 e-mail: milan.najman@mvso.cz

15

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Bc. Lucie Augustinová referentka studijního oddělení tel.: (+420) 587 332 310 e-mail: lucie.augustinova@mvso.cz


Nejčastější dotazy k plnění studijních povinností Kde najdu rozvrh, úřední hodiny studijního oddělení a konzultační hodiny jednotlivých vyučujících? Rozvrh je studentům zaslán na začátku semestru na jejich studijní e-maily. Konzultační hodiny vyučujících a rozvrhy jsou vyvěšeny na začátku akademického roku na Intranetu pro studenty a na webových stránkách školy. Jak zjistím změnu ve výuce? O změnách ve výuce jsou studenti informováni na Intranetu pro studenty přímo na úvodní stránce. Tyto změny eviduje vedoucí studijního oddělení. Změny ve výuce jsou taktéž zaznamenány v rozvrhu na informačních obrazovkách umístěných při vstupu do atria (budova B4), v knihovně a před vstupem na ústavy. Chtěl/a bych uznat předměty z předešlého studia na jiné VŠ, jak mám dále postupovat? Pro uznání předmětů je nutné dodat studijnímu oddělní průběh studia z předešlé VŠ a sylaby těchto předmětů včetně razítka jako potvrzení správnosti. Zároveň si student musí podat na studijním oddělení oficiální žádost o uznání předmětů. Kolik kreditů musím v průběhu studia získat? Celkově musí student během studia získat 180 kreditů.

Na koho se mám obracet s dotazy na platbu školného a výplatu stipendia? Dotazy týkající se plateb školného a výplaty stipendií řeší ekonomické oddělení (najdete ho na rektorátu MVŠO). Musím

splnit

všechny

předměty

(i ty volitelné), které si zapíši? Povinné, povinně volitelné i volitelné předměty jsou si z hlediska plnění rovnocenné. Všechny předměty, které studentovi zapíše studijní oddělení nebo které si zapíše sám, je povinen splnit. Nesplnil/a jsem všechny předměty, jak mám dále postupovat? V případě, že do dne určeného aktuálním harmonogramem studia (tj. den blízký 15. 8.) student nesplní tři a méně předmětů, které měl zapsán pro daný akademický rok v IS/STAG, má možnost v uvedeném termínu podat písemnou žádost o přesunutí předmětů do dalšího akademického

roku

(žádost

naleznete

ke stažení na Intranetu pro studenty – žádost o podmíněný zápis). V případě, že student nemá do požadovaného data splněno více než 3 předměty, může podat žádost o opakování ročníku. Tato žádost se podává písemně na studijním oddělení (příslušný formulář je ke stažení na Intranetu pro studenty).

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

16


Je možnost poslat žádost o opakování

studentovi zpátky poměrnou část škol-

ročníku e-mailem? Bohužel ne. Je nutné vyplnit oficiální žádost a poštou nebo osobně ji odevzdat na studijním oddělení.

ného při předčasném ukončení studia. V případě, že student požádal o splátkový kalendář a platil školné na několik splátek, musí doplatit celou částku za celý akademický rok i při předčasném ukončení studia.

Nesplnil/a jsem podmíněný zápis, co mám nyní udělat? Nesplní-li student podmíněný zápis, je mu ukončeno studium. Pokud je mi ukončeno studium, do kdy jsem student? Studium je studentovi ukončeno po 30 dnech od doručení Rozhodnutí o ukončení studia. Jak je to s přerušením studia – kdy o něj mohu zažádat? O přerušení studia může student písemně požádat na přelomu semestru nebo ročníku. Doba přerušení studia však nesmí přesáhnout jeden akademický rok. Je možné se v průběhu roku rozhodnout ve studiu nepokračovat a nezaplatit školné? Školné se platí vždy na celý akademický rok. Pokud se student v průběhu roku rozhodne ukončit studium a od letního semestru už ve studiu nepokračovat, není to důvod pro nezaplacení studia na letní semestr, a není ani možné vrátit

17

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Nefunguje mi školní e-mail, na koho se obrátit? Obracejte se na pracovníka oddělení provozování a služeb Ing. Petra Ščigalka, MBA (petr.scigalek@mvso.cz). Zapomněl/a jsem heslo do IS/STAGu /nemohu se přihlásit do IS/STAGu – na koho se obrátit? Obracejte se na koordinátora IS/STAG Ing. Milana Najmana (milan.najman@mvso.cz). Jakým způsobem mám oslovovat vyučující? Na vysoké škole je vhodné používat oslovení dle funkce/hodnosti/titulu oslovovaného. Při oslovení má pracovní funkce, univerzitní hodnost většinou přednost před akademickým titulem (pane rektore, paní prorektorko apod.). Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším, a to v pořadí (od nejdůležitějšího): profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář.


Jak mám oslovovat vyučující a další představitele školy Titul / hodnost / funkce

Psaní titulu

Oslovení

Bc.

bakalář

před jménem

většinou nepoužíváme

CSc.

kandidát věd

za jménem

nepoužíváme

doc.

docent

před jménem

paní docentko, pane docente

DrSc.

doktor věd

za jménem

paní doktorko, pane doktore

Ing.

inženýr

před jménem

paní inženýrko, pane inženýre

JUDr.

doktor práv

před jménem

paní doktorko, pane doktore

Mgr.

magistr

před jménem

paní magistro, pane magistře

Ph.D.

doktor

za jménem

paní doktorko, pane doktore

PhDr.

doktor filozofie

před jménem

paní doktorko, pane doktore

prof.

profesor

před jménem

paní profesorko, pane profesore

RNDr.

doktor přírodních věd

před jménem

paní doktorko, pane doktore

ředitel

paní ředitelko, pane řediteli

rektor

paní rektorko, pane rektore

náměstek

paní náměstkyně, pane náměstku

prorektor

paní prorektorko, pane prorektore

předseda (správní rady, dozorčí rady, akademického senátu)

paní předsedkyně, pane předsedo

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

18


Kolik času bych měl/a věnovat studiu na VŠ? Náročnost předmětů je mimo

zkoušku atd.).

mět), tzn., že nemohou být všechny předměty srovnatelně náročné. Počet kreditů přidělených každému předmětu vyjadřuje míru studijní zátěže nutnou pro jeho úspěšné absolvování. 1 kredit představuje 25–30 hodin studijní zátěže (v ČR obvykle 26 hod.). Studijní zátěž zahrnuje jednak přímou výuku (přednášky, semináře, cvičení) a jednak nepřímou formu studia - zpracování seminárních prací, úkolů, případové studie,

V každém semestru by student měl získat 30 kreditů, což představuje průměrnou studijní zátěž 780 hod./ semestr, z čehož přímá výuka činí přibližně 25 %. Zbývajících 75 %, tj. cca 580 hodin, je určeno pro samostudium a zpracování zadaných úkolů (domácí příprava na výuku a zkoušky, zpracování úkolů do případové studie, tvorba seminárních prací aj.). ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) systém je využívaný na všech vysokých školách v Evropské unii.

1 kredit = přibližně 25-30 hodin studijní zátěže (v ČR obvykle 26 hod.)

19

samostudium, příprava na zápočet,

jiné dána jejich kreditovým ohodnocením (zpravidla 3-5 kreditů/před-

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

přibližně 30 kreditů/ 1 semestr = cca 780 hodin studijní zátěže každý semestr


7 JAK PROBÍHÁ VÝUKA? Výuka je realizována prostřednictvím

Tutoriály jsou hlavní formou výuky

přednášek, seminářů, cvičení, tutoriálů

v kombinované formě studia a jejich

(blokové výuky), řešením případové

účelem je prezentace potřebné studijní látky, zadání studijní literatury, popřípadě zadání témat seminárních prací apod.

studie a samostudiem. Přednáška – forma výuky, při které jsou studentům sdělovány nezbytné a nenahraditelné informace pro další práci v rámci seminářů a cvičení a pro úspěšné řešení případové studie. Hlavním cílem je uvedení do problematiky a poskytnutí studijní opory pro samostudium. Seminář, cvičení – způsob výuky, u kterého je vyžadován aktivní přístup a účast studentů. Cílem je hlubší rozvoj odpřednášených tematických oblastí a praktické uchopení jednotlivých témat. Tutoriál – forma blokové výuky, která není v semestru rozložena rovnoměrně, ale probíhá jednorázově či opakovaně v podobě několikahodinových bloků. Výhodou je obsahová návaznost jednotlivých přednášených témat.

Případová studie – forma výuky, která je aplikována v prezenční formě studia a je založena na prolínání jednotlivých témat a studijních předmětů. Studentům je zadán komplexní problém/situace, který řeší a hodnotí z různých úhlů pohledu. Specializace – soubor povinně-volitelných a volitelných předmětů směřujících k rozšíření nebo prohloubení znalostí a dovedností. Studenti prezenční i kombinované formy studia si volí specializaci před ukončením 2. semestru svého studia dle stanoveného harmonogramu pro volbu specializace. Veškeré předměty jsou rozděleny na povinné (P), povinně volitelné (PV) a volitelné (V). Za splnění předmětů jsou studentům udělovány kredity (min. 180).

Povinné předměty – splnění těchto předmětů je povinné pro všechny. Povinně volitelné předměty – profilují odbornost studentů, studenti jsou povinni si na konci 2. semestru zvolit své zaměření - specializaci. V rámci vybrané specializace absolvují specializační balíček povinně-volitelných a volitelných . Volitelné předměty – umožňují studentům prohloubení své profilace: zaměření na praxi – předměty posilují praktické znalosti a dovednosti využitelné v praxi, zaměření na znalosti – předměty prohlubující odbornost a připravující pro navazující magisterské studium.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

20


Proč je do výuky zahrnuta případová studie? Usnadňuje

orientaci

v

praktických

zvyšuje schopnost studentů argumento-

situacích,

vat a pracovat ve skupině a efektivně se

umožňuje studentům aplikovat teorii v praxi, obhajovat navrhované postupy a správnost řešení, procvičuje manažerské a komunikační dovednosti,

rozhodovat, využívá zábavnější, ale především efektivnější formy výuky.

Kdy se setkáte s případovými studiemi? 1. ročník ZS

1. ročník LS

2. ročník ZS

2. ročník LS

3. ročník ZS

3. ročník LS

Prezenční studium

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Kombinované studium

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Případové studie mají jedno velké kouzlo, prakticky nemají „správná“ řešení, většinou při jejich řešení vygenerujete víc otázek, než odpovědí. A to je cesta správným směrem, cesta k uplatnění se v reálném životě. Během studia každý student prezenční formy studia min. 4x absolvuje obhajobu případové studie, díky čemuž si mj. procvičí dovednosti k obhajobě bakalářské práce.

Student již není pasivním příjemcem požadavků studia

21

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Přebírá za své učení a studium vlastní odpovědnost


Jak případové studie fungují?

Sdělení požadavků k případové studii v přípravném týdnu, obdržení přesného zadání

Rozdělení do 4–6 členných skupin

Obhajoba finálních výstupů - úspěšná obhajoba znamená splnění dílčí podmínky k udělení zápočtů

Podrobné informace k případové studii budou studentům prezenčního studia sděleny v přípravném týdnu, kde budou i mimo jiné upřesněny organizační záležitosti a odpovězeny veškeré dotazy týkající se případové studie. Dotazy týkající se případové studie můžete směřovat na ročníkové učitele,

Zpřesňování případové studie na konzultačních hodinách, doplňování a dohledávání informací, týmová spolupráce, time management

Řešení případové studie - setkávání s garanty jednotlivých předmětů v průběhu semestru, konzultace a odevzdávání dílčích výstupů

kteří vám budou přiděleni v přípravném týdnu. S případnými dotazy k organizaci případové studie vám také poradí: Ing. Jana Urbášková tel.: (+420) 587 332 335 e-mail: jana.urbaskova@mvso.cz

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

22


SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V KONTEXTU VISEGRÁDSKÝCH ZEMÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKTY 2014–2016 Cashflow Summit Para spřežení Havarijní připravenost Dětského centra Ostrůvek Květinářství dětem, děti květinářství Výpomoc Celní správy v útulku pro opuštěné psy Olmíkův piškvorkový den Prevence kriminality Zvuk lepší práce Využijme látky dál Výsadba stromů Ještě lepší klubovna Welcome to Olomouc

15

supervizorů

148

nápadů

73

firem

43

projektů

Přihlas se na předmět XCSRV a staň se dalším šiřitelem společensky odpovědného podnikání.


8 ODBORNÁ PRAXE Předměty Odborná praxe 1–3 jsou před-

Poradenské a kariérové centrum průběž-

měty typu „P“ – tedy předměty povinné.

ně vyvěšuje nabídky praxí na webu školy

Absolvování praxe (požadavky k zápočtu): rozsah:

Ročník

Rozsah

1. a 2.

80 hod.

3.

160 hod.

odevzdání požadovaných dokumentů, aktivní účast na propedeutickém týdnu. Další informace: Předměty Odborná praxe 1–3 jsou garantovány Poradenským a kariérovým centrem (PKC). Podrobnosti (typy dokumentů, termíny, problematika studentů-podnikatelů a podobně) budou upřesněny v rámci propedeutického týdne. Student si vybírá organizaci (firmu), ve které absolvuje praxi, dle svých zájmů a preferencí, s ohledem na zvolenou specializaci.

v sekci pro studenty, pod záložkou Odborná praxe - Nabídka praxí a pracovních příležitostí. V případě, že si student není schopen praxi domluvit vlastními silami, osloví Poradenské a kariérové centrum, které mu s hledáním vhodného poskytovatele praxe pomůže, nebo praxi přímo zprostředkuje. Je-li student osobou podnikající, je možno mu, za předpokladu splnění stanovených podmínek, jeho podnikatelské aktivity uznat jako absolvování praxe. Absolvování praxe může být ve zvláštních případech uznáno na základě realizované jiné aktivity (pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+, stáže v tuzemsku či zahraničí a podobně). Kombinovaným studentům je možno, za předpokladu splnění stanovených podmínek, uznat jejich zaměstnanecký pracovní poměr nebo podnikatelské aktivity jako absolvování praxe. S případnými dotazy k odborné praxi vám poradí: Bc. Marie Dohnalová tel.: (+420) 587 332 342 e-mail: marie.dohnalova@mvso.cz

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

24


9 KOLIK MĚ BUDE STUDIUM STÁT? Na základě Smlouvy o umožnění studia je student povinen zaplatit poplatek za studium, tzv. školné, které je stanoveno ve smlouvě. Číslo účtu pro úhradu školného je 197621416/0300, variabilní symbol je rodné číslo studenta. Bližší informace o školném se nachází ve smlouvě o umožnění studia. S jakými dalšími poplatky je možné se setkat? Na naší škole se kromě školného můžete setkat i s jinými poplatky, a to např. za individuální či opravný termín zkoušky, za změnu tématu bakalářské práce apod. Důležité je mít na paměti, že je nemusí platit každý student. Stačí být poctivým a pilným studentem, který plní řádně své studijní povinnosti, a vyhnete se jim.

Poplatky za administraci splátkových kalendářů: Úkon Půlroční splátkový kalendář

Výše v Kč

Poznámka

1 500

Žádost o splátkový kalendář se podává písemně

(2 splátky - k datu zápisu, k 1. 2.)

na sekretariátu nebo ekonomickém oddělení školy na formuláři "Žádost o splátkový kalendář". Žádost musí být v příslušném akademickém roce podána nejpozději 10 pracovních dní před dnem zápisu ke studiu a je platná vždy na 1 akademic-

Měsíční splátkový kalendář

3 000

ký rok; před zápisem do následujícího ročníku je

(10 splátek - k datu zápisu,

nutné podat ji znovu.

k 15. dni října–června

Schvalování žádosti je plně v kompetenci náměstka pro provoz a ekonomiku, bývá schvalována zejména ze sociálních důvodů.

25

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


Nejčastější poplatky Úkon Komisionální přezkoušení, rektorský termín ZK./K./z., rozdílová zkouška Termín pro splnění studijní povinnosti ZK./K./z. ve 2. opravném termínu

Výše v Kč 2 000

1 000

Individuální termín zkoušky/ zápočtu, kolokvia, zkoušky v řádném nebo 1. opravném termínu pro plnění studijních povinností (především seminární práce)

1 000

Individuální termín zkoušky/ zápočtu, kolokvia, zkoušky ve 2. opravném termínu pro plnění studijních povinností (především seminární práce)

2 000

Administrace žádosti o podmíněný zápis

1 000

Náhradní termín zápisu ke studiu

700

Administrace žádosti o přestup na MVŠO

500

Vyřízení a administrace žádosti o uznání předmětů Administrace žádosti o individuální studijní plán

800 za 1-5 předmětů, dále 800 za každých dalších 1-5 předmětů

Poznámka Poplatek je nutno uhradit před vykonáním ZK./K./z. Poplatek je nutno uhradit před vykonáním ZK./K./z. (Je-li jednotlivá studijní povinnost složena z více částí, hradí student poplatek pouze jednou). Individuálním termínem se rozumí termín mimo standardní termíny vypsané vyučujícím, příp. termín konaný mimo zkouškové období, ve kterém se dle studijního plánu měl konat. Rozhodnutí umožnit studentovi složení zkoušky/kolokvia/zápočtu v individuálním termínu je plně v kompetenci vyučujícího. Poplatek je nutno uhradit před vykonáním zkoušky/kolokvia/zápočtu.

Pokud se student nedostaví ani na náhradní termín zápisu a do pěti dnů od stanoveného termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, jde o nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. B) Zákona o vysokých školách.

Více ve Studijním a zkušebním řádu.

500

Individuální studijní plán / semestr

10 000

Individuální plán studia / akademický rok

15 000

Postup schválení a realizace individuálního plánu studia je popsán v příslušné Směrnici k individuálním studijním plánům. Poplatek je splatný po oboustranném schválení. Individuálního plánu studia, nejpozději při odevzdání Přílohy žádosti o individuální plán studia na studijním oddělení.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

26


Jakým způsobem lze poplatky hradit?

Složenkou, bezhotovostním převodem na č. účtu 197621416/0300, v hotovosti na pokladně MVŠO (sekretariát, knihovna / centrum informačních služeb).

Variabilní symbol při úhradách na účet školy je číslo studenta bez prvního písmene (např. číslo studenta M10245 -> variabilní symbol 10245). Doklad o zaplacení musí být přiložen k žádosti nebo předložen před vykonáním požadovaného úkonu.

Stipendia Na naší škole můžete získat některé z následujících stipendií, pro podrobnější informace navštivte studentský Intranet, kde je vyvěšena příslušná směrnice v sekci Ekonomické oddělení.

Prospěchové stipendium se uděluje za vynikající studijní výsledky dosažené v uplynulém akademickém roce. Aktuální informace naleznete na úřední desce.

27

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

V mimořádných situacích může být studentovi přiznáno jednorázové stipendium. Více informací poskytuje ekonomické oddělení.

Ubytovací stipendium je určeno studentům prezenčního studia, kteří mají trvalé bydliště hlášené mimo okres Olomouc. Další podmínky a informace viz směrnice.

Sociální stipendium je poskytováno studentům, kteří splňují podmínky pro jejich přiznání dle podmínek MŠMT ČR. Více informací naleznete ve směrnici.


Ekonomické oddělení

Sekretariát

Ve vztahu ke studentům zejména zpraco-

Na sekretariátě lze hradit veškeré poplat-

vává:

ky spojené se studiem. platby školného a další poplatky

Sekretariát je umístěn na rektorátu školy,

za studium, žádosti o splátkový kalendář, žádosti o prospěchové, sociální, mimořádné a ubytovací stipendium.

tj. v budově B2 ve 3. patře BEA campusu Olomouc.

Ekonomické oddělení sídlí na rektorátu školy, tj. ve 3. patře budovy B2 BEA campusu Olomouc.

Kontaktní pracovník: Bc. Jana Machová tel.: (+420) 587 332 308 e-mail: jana.machova@mvso.cz

Kontaktní pracovník: Hana Mizeráková tel.: (+420) 587 333 607 e-mail: hana.mizerakova@mvso.cz

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

28


10 CO KDE VE ŠKOLE NAJDU? Moravská vysoká škola Olomouc je

Provoz v hlavní provozní době školy

součástí BEA campusu Olomouc na třídě

aneb kde všude jsou prostory MVŠO?

Kosmonautů, konkrétně využívá dvě nižší křídla budovy. V budově blíže hlavní silnici je umístěn rektorát školy a v budově blíže u řeky jsou umístěny kanceláře pracovníků jednotlivých ústavů a studijní oddělení. Knihovna s informačním centrem a studentskou klubovnou se nacházejí v suterénu budovy. V budově školy jsou všechny místnosti označené písmeny řecké abecedy, orientaci taktéž usnadňují směrovky a nástěnné mapy. Na LCD monitorech, které jsou umístěny v přízemí u vstupu do budovy, v knihovně a ve 3. patře u ústavů, naleznete aktuální rozvrhy místností a další užitečné informace.

Hlavní otevírací doba školy je od pondělí do soboty od 7:30 do 18:30. V tomto čase můžou studenti s platnou ID kartou (ISIC/ALIVE) plně využívat prostory školy. Zpřístupněny jsou tyto učebny: středně velká učebna č. B3/230 (gama) v 1. patře budovy B3, středně velká učebna č. B2/233 (zéta) v 1. patře budovy B2, malé učebny č. B2/330, 333, 334 a 336 v 2. patře budovy B2, malé učebny č. B3/233, 234 v 1. patře budovy B3, knihovna se studovnou v suterénu (vchod u recepce a z klubovny) studentská klubovna v suterénu budovy B1.

Rektorát

Hlavní vstup 29

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Ústavy, studijní oddělení

Parkoviště


Učebna B3 073 (epsilon) se nachází

Večerní provoz aneb kde se dá praco-

v suterénu budovy B3.

vat po setmění?

Velké

učebny

č.

B3/130

(alfa)

Ve večerních hodinách můžete využívat

a B3/131 (beta) v přízemí budovy B3 a PC učebny (B2/331, 332, 335) se nacházejí ve druhém patře budovy B2. Ve 3. patře budovy B2 se nachází rektorát, ve 3. patře budovy B3 studijní oddělení a ústavy. Studijní oddělení je volně přístupné v úředních hodinách, rektorát v pracovní dny od 7:30 do 15:00; v ostatních časech prosím používejte signální zařízení umístěné u vstupů do těchto pater. Vstup na terasu z atria (B4) je zpřístupněn v jarních, letních a podzimních měsících, v zimním období jej prosím nevyužívejte.

studentskou klubovnu, jejíž provozní doba je od 7:00 do 22:00. Po 18:30 jsou všechny ostatní učebny (s výjimkou učeben s večerním rozvrhem) a kanceláře nepřístupné. Při odchodu z učeben nezapomeňte zavřít okna, zhasnout a vypnout klimatizaci či topení. V případě jakýchkoliv problémů s přístupem do místností nebo problémů technického rázu se obracejte na Ing. Petra Ščigalka, MBA (petr.scigalek@mvso.cz). V naléhavých případech se můžete rovněž obrátit na recepci budovy.

Atrium B4

Beta B3/131

Alfa B3/130

Zéta B2/233

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

30


Knihovna, informační centrum a studentská klubovna Knihovna se studovnou a informační centrum se nachází v suterénu budovy B1 (vchod u recepce a z klubovny). Studentská klubovna je k dispozici v suterénu budovy B3 BEA campusu Olomouc.

Knihovna nabízí tyto služby: výpůjčky knih, studovna přístup k databázím elektronických článků, reprografické služby (tisk, kopírování a skenování dokumentů, kroužková vazba), přístup na internet, vázání bakalářských prací.

Kontaktní pracovník: Bc. Martina Schmidtová tel.: (+420) 587 332 332 e-mail: knihovna@mvso.cz

Knihovna Studentská klubovna Studenti sobě! Klubovna byla navržena studenty jako prostor, kde se můžete potkávat, relaxovat, zahrát si fotbálek a společně se bavit.

Klubovna

Provozní doba knihovny a informačního centra Pondělí–pátek

7:30–11:30

Sobota

8:00–13:00

Provozní doba klubovny

31

Pondělí–pátek

7:00–22:00

Sobota

8:00–19:00

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

12:00–17:00


Kde se můžu najíst? Kavárna a restaurace BEATA lunch

V prostorách BEA campusu se dále

& coffee v BEA campusu Olomouc nabízí

nachází řada nápojových a občerstvova-

denně od 8:00 do 16:00 hodin pestrou nabídku občerstvení a obědových menu. Nabídku poledního menu naleznete na www.cafebeata.cz.

cích automatů (2. NP budovy B3). K ohřevu a konzumaci vlastní stravy můžete využít zázemí studentské klubovny.

Přístupové karty Karty ISIC/ALIVE jsou mezinárodními doklady prokazující status studenta, které poskytují mnoho výhod jak ve škole, tak i mimo ni u smluvních partnerů. Všichni studenti MVŠO mají povinnost tuto kartu vlastnit, protože se jedná

Platnost karty: Je časově omezená na příslušný akademický rok. V knihovně školy je možné si na další akademický rok objednat validační známku.

o průkaz studenta MVŠO. Karty opravňují jejich držitele ke vstupu do učeben a dalších prostor MVŠO.

mujte Ing. Petra Ščigalka, MBA z oddělení provozování a služeb na e-mailové adrese petr.scigalek@mvso.cz.

V případě ztráty karty neprodleně infor-

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

32


11 KDE ZÍSKÁM DŮLEŽITÉ INFORMACE? Chcete mít neustálý přehled o tom, co se kde děje? Navštěvujte pravidelně komunikační kanály MVŠO a dozvíte se všechno jako první.

1

Školní e-mail aktuální studijní informace důležité termíny

2

Intranet pro studenty studijní aktuality a informace harmonogramy, rozvrhy, formuláře změny ve výuce

http://outlook.com/studenti.mvso.cz

www.mvso.cz/intranet

3

Web školy komplexní informace o škole přístup do Intranetu pro studenty, IS/STAGu a školních e-mailů

4

Facebook přehled o všech důležitých akcích a událostech

www.mvso.cz www.facebook.com/mvsocz

33

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


Web MVŠO Na webových stránkách školy jsou umístěny přístupy do intranetu pro studenty, IS/STAG i poštovní schránky. Najdete zde spoustu užitečných informací: o systému a organizaci studia, o možnostech zahraničních pobytů, nabídku pracovních příležitostí, videozáznamy ze zajímavých přednášek, informace o vědeckých projektech a mnoho dalšího…

INTRANET PRO STUDENTY Na intranetu pro studenty jsou pravidelně zveřejňovány změny ve výuce. Dále zde naleznete studijní aktuality a studijní informace jako jsou harmonogramy akademického roku, formuláře, rozvrhy, informace k bakalářským pracím a státním závěrečným zkouškám. Mimoto jsou zde umístěny podrobné informace o školném, poplatcích a stipendiích, nebo informace o knihovně.

Připojení k WiFi – Eduroam Eduroam je mezinárodní akademický roamingový systém poskytující síťové WiFi připojení pro své uživatele v připojených organizacích. K síti eduroam je připojena většina českých vysokých škol a také většina partnerských zahraničních univerzit, se kterými MVŠO spolupracuje v rámci programu Erasmus+. Pro připojení k této síti Vám budou stačit přihlašovací údaje z Vaší domovské organizace. Přihlašovací jméno: OsobniCisloStudenta@studenti.mvso.cz Heslo: Vaše heslo Manuál ke stažení naleznete na stránkách školy v sekci Informace pro studenty (www.mvso.cz/eduroam-k129.html). Více informací se můžete dočíst na www.eduroam.org a www.eduroam.cz. V případě problémů s připojením se obraťte na: knihovna@mvso.cz.

Na intranet pro studenty je možné se přihlásit prostřednictvím webových stránek školy přes odkaz intranet pro studenty, nebo přímo na www.mvso.cz/intranet.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

34


V

případě

přihlášení

na

učebnách

a studovně MVŠO je nutné se přihlásit na

Po přihlášení se otevře úvodní stránka s kalendářem akcí:

některý z terminálů – ikony jsou umístěny na ploše. Přihlašovací jméno: MVSO\OsobniCislo, Heslo: xRodneCislo (cizí státní příslušníci vygenerované rodné číslo nebo rodné číslo přidělené cizineckou policií). Při vstupu na intranet pro studenty na webových stránkách budete poté přihlášeni automaticky. Při přístupu mimo prostředí MVŠO je nutné se po vstupu na Intranet pro studenty přihlásit.

Na intranet pro studenty je také možné vstoupit přímo z Pošty studenti po přihlášení: Přihlašovací údaje jsou stejné jako u přihlášení na terminály.

35

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Po zvolení záložky Studenti vstoupíte do části intranetu, která obsahuje veškeré informace týkající se studia.


IS/STAG IS/STAG je systém pro administraci

Jedná se zejména o záložky: Průběh studia – výsledky studia, plnění předmětů, rozvrh hodin.

studia. Odkaz naleznete na webových

Semestrální práce – zápis témat

stránkách MVŠO www.mvso.cz, nebo můžete přímo zvolit https://stag-mvso.zcu.cz

seminárních prací, odevzdávání prací, sledování zpětné vazby od vyučujících (např. míru shody s dalšími dokumenty – pozor na plagiátorství). Zápis na termíny – možnost zapsání a odepsání z vypsaných termínů zápočtů, kolokvií a zkoušek. Kvalifikační práce – zadání podkladů pro zadání bakalářské práce, po schválení možnost doplňovat informace o bakalářské práci. Předzápis – možnost zapsání předmětů. Moje údaje – změna některých osobních údajů studenta. Studijní materiály – přístup ke studijním materiálům zveřejněným vyučujícími zapsaných předmětů.

Přístup je možný po přihlášení, některé informace jsou ovšem dostupné i bez přihlášení. Bez přihlášení je možný přístup do záložky Prohlížení IS/STAG, kde uživatel může získat informace o předmětech, vyučujících, zkouškových termínech, kvalifikačních pracích aj. Přístup do dalších záložek je možný pouze pro přihlášené uživatele. Přihlašovací údaje: Uživatelské jméno: Osobní číslo, Heslo: xRodneCislo. Osobní číslo studenta lze zjistit v záložce Prohlížení IS/STAG > Studenti, po zadání jména a příjmení a volbě Hledat. Nejdůležitější je pro studenty záložka Moje studium, která obsahuje veškeré informace o studentovi a jeho studiu.

Další informace o IS/STAG naleznete v Referenční příručce portálového rozhraní IS/STAG, která je umístěná na Intranetu pro studenty. V případě problémů s IS/STAG kontaktujte administrátora Ing. Milana Najmana (e-mail: milan.najman@mvso.cz).

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

36


ŠKOLNÍ E-MAILOVÉ ADRESY

Po přihlášení se otevře e-mailový klient v programu Outlook:

Studenti jsou povinni využívat pro kontakt s vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy školní e-mail. Vyučující a další zaměstnanci nemají povinnost reagovat na zprávy z jiné e-mailové adresy. Veškerá komunikace ze strany MVŠO bude směřovat také jen na školní e-maily. Ke školnímu e-mailu se můžete přihlásit prostřednictvím webových stránek školy přes odkaz Pošta studenti, který je umístěn ve spodní části stránek.

Nový e-mail si vytvoříte prostřednictvím volby Nový. E-mailovou adresu adresáta můžete vepsat přímo, nebo vyhledat prostřednictvím volby Komu … Můžete vybrat konkrétního studenta, případně skupinu studentů. Skupiny jsou vytvořeny následovně: OborRokZahájeníStudiaFormaStudia@studenti.mvso.cz, například studenti oboru PEM, kteří nastoupili

Nebo je možné se přihlásit přímo na http://outlook.com/studenti.mvso.cz.

V případě přihlášení na učebnách a studovně MVŠO je nutné se přihlásit na některý z terminálů - ikony jsou umístěny na ploše. Přihlašovací údaje jsou stejné jako na intranet pro studenty. Při vstupu do Pošty studenti na webových stránkách budete poté přihlášeni automaticky. Při přístupu mimo prostředí MVŠO je nutné se po vstupu do Pošty studenti přihlásit.

37

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

v roce 2016 a studují prezenční formou, mají společný e-mail: PEM16P@studenti.mvso.cz, pro kombinovanou formu studia: PEM16K@studenti.mvso.cz. V případě technických problémů kontaktujte Ing. Petra Ščigalka, MBA, e-mail: petr.scigalek@mvso.cz. Máte-li problémy s osobním číslem či rodným číslem, kontaktujte Ing. Milana Najmana, e-mail: milan.najman@mvso.cz.


Infoportál Infoportál MVŠO je elektronický magazín, který se zaměřuje na akce, projekty a osobnosti především z prostředí Moravské vysoké školy Olomouc, ale zajímá se i o oblasti ekonomiky, podnikání a vzdělávání. Zvláštní důraz klade na téma osobnostního rozvoje. Infoportál je otevřeným médiem, do kterého mohou přispívat i studenti MVŠO. Chcete-li se stát redaktorem Infoportálu, kontaktujte Mgr. Šárku Štverákovou, manažerku PR a marketingu MVŠO (B1 BEA campusu, 9. patro), tel.: (+420) 724 444 368, e-mail: sarka.stverakova@mvso.cz).

www.infoportal–mvso.cz

Instagram Na Instagramu MVŠO naleznete zajímavé fotografie z prostředí školy.

(moravska_vysoka_skola_olomouc)

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

38


12 MŮŽU STUDOVAT V ZAHRANIČÍ? Moravská vysoká škola Olomouc nabízí svým studentům již od roku 2010 široké možnosti studijních pobytů a od roku 2014 také pracovní stáže v zahraničí. Na období let 2014–2021 získala MVŠO oprávnění Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), což je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Co získáte studiem v zahraničí: výrazné zdokonalení schopnosti komunikovat v cizím jazyce, spoustu zábavy a nových přátel z různých koutů světa, možnost při studiu cestovat a poznávat blíže danou zemi, posílení vlastní samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí, finanční podporu formou stipendia.

Co získáte praxí v zahraničí: zlepšení jazykových dovedností a převedení teorie do praxe, porozumění firemnímu prostředí, posílení sebevědomí, osamostatnění se, převzetí zodpovědnosti za sebe a za vykonanou práci, vyšší uplatnitelnost na trhu práce, posílení iniciativy a podnikatelského ducha.

„Program Erasmus+ mi otevřel dveře

„Mé zkušenosti jsou velmi pozitivní a za sebe

a pomohl mi ujasnit si, co v životě chci

všem studentům pobyt v zahraničí rozhodně

a naopak nechci. Ať už v otázce životního

doporučuji. Jedna věc je slyšet, jak to chodí

tempa v Evropě, lidských vztazích nebo toho,

jinde, vlastní zkušenost je ovšem k nezaplacení.“

že vše je možné. Stačí alespoň trochu chtít.“ (Olga Kozáková, Rusko)

39

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

(Petra Brodecká, Turecko)


MVŠO má v rámci programu Erasmus+ uzavřené meziinstitucionální smlouvy s vysokými školami v Evropské unii i v Turecku.

Našimi partnery jsou: University of Hasselt (Belgie), Technical University Varna (Bulharsko), Institute of Technology Carlow (Irsko), Utena University of Applied Sciences (Litva), Budapest Business School - College of Finance and Accountancy (Maďarsko), Budapest Business School - Business Administration (Maďarsko), Nordhausen University of Applied Science (Německo), DHBW Villingen - Schwenningen (Německo), Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna (Polsko), The Academy of Business in Dąbrowa Górnicza (Polsko), Opole University (Polsko), Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Polsko), Polytechnic Institute of Guarda (Portugalsko), Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt (Rakousko), Technologiko Ekpaideftiko Idryma-Pirea (Řecko), J.SELYE University (Slovensko), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko), University of Maribor, Faculty of Economics and Business (Slovinsko), Yildirim Beyazit University Ankara (Turecko), Istanbul Gelisim University (Turecko), Sakarya University (Turecko).

P R Ů V O D C E P RPVRÁŮKVAO D C E P4R0V Á K A


STUDIJNÍ POBYT 3–12 měsíců za studijní cyklus (tedy Bc.), realizován na základě platných interinstitucionálních dohod mezi MVŠO a zahraniční univerzitou (viz seznam partnerských institucí), může zahrnovat i praktickou stáž, musí být součástí studijního programu a ukončen před absolvováním, lze absolvovat až od druhého roku studia na VŠ, musí být splněno min. 15 ECTS za semestr v zahraničí.

PRACOVNÍ POBYT 2–12 měsíců, praktickou stáž může student absolvovat už od 1. ročníku na VŠ, stáž je možné absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže), student musí být na stáž vybrán ještě za doby studia, seznam zahraničních institucí pro praktické stáže: erasmusintern.org

41

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Další podrobnosti k zahraničním aktivitám jsou k dispozici na webu www.mvso.cz v sekci Informace pro studenty/Erasmus a jiné zahraniční aktivity. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Oddělení vnějších vztahů na rektorátu MVŠO.

Kontaktní pracovník: Bc. Martina Kopecká Erasmus koordinátor tel.: (+420) 587 332 340 e-mail: martina.kopecka@mvso.cz


Nejčastější mýty, proč studium v zahraničí není pro mě 2: s č. u t Mý ám m Ne íze. pen

Mýtus č. 1: Nejsem chytrý(á).

Mylná představa většiny českých studentů. Žádné výmluvy! Dostat se na studijní pobyt do zahraničí není tak komplikované, jak si většina studentů myslí. Zahraniční univerzity, stejně jako ty české, participují v různých vzdělávacích programech a uzavírají mezi sebou partnerské dohody. Každá univerzita si přeje mít studenty z mnoha různých zemí a s trochou úsilí se tak v podstatě kdokoliv může stát součástí mezinárodní třídy.

Mýtus č. 4: S tou moji angličtinou si akorát tak udělám ostudu.

Pasivní znalost angličtiny máte, ale bojíte se mluvit? Angličtina, neboli strašák vysokoškolských studentů. Čeští studenti jsou na tom s jazykovou vybaveností lépe než studenti ze zahraničí. Nejlepší je vyjet do zahraničí, neboť jiný způsob, jak přepnout vaše „mluvidla“ do angličtiny, neexistuje. Všechno, co jste se v angličtině naučili, máte v hlavě, jen jste nedostali příležitost toho využít.

Mýtus č. 3: Vždyť neprojdu ani konkurzem. To je bohužel nejčastější demotivující lež, kterou si student neustále opakuje. Je logické, že student neprojde konkurzem, pokud si ani nepodá přihlášku.

Samozřejmě, že se náklady na živobytí v západních státech Evropy výrazně liší od států na východě, ale také záleží na tom, na jaký komfort jste doma zvyklí. Důležitou informací však je, že dostanete finanční podporu z Evropské unie, mimořádné stipendium od MVŠO a dokonce lze získat i finanční podporu Olomouckého kraje.

KONKURZ ERASMUS+ Pro více informací kontaktujte martina.kopecka@mvso.cz

Mýtus č. 5: Nemám na takové věci čas.

Dokud jste ještě studentem, měli byste ze svého statusu „vyždímat“ co nejvíce. A právě studium v zahraničí je jedna z možností. Pokud tuto šanci nevyužijete, nikdo vám ji už nenabídne. A pokud se taková možnost naskytne, raději si zaměstnavatel vybere právě toho člověka, který byl ať už na Erasmu nebo v rámci jiného programu v zahraničí. A to nemyslím dovolenou s rodiči. Evropská unie nabízí VŠ studentům v rámci programu Erasmus+ 1 rok, který si může student dle libosti naplánovat.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

42

3


13 JAK MŮŽU TRÁVIT VOLNÝ ČAS? KURZOVNÍ VÝUKA Pro nadcházející akademický rok 2016/17 jsme pro studenty MVŠO připravili kurzovní výuku, která bude nejen o aktivním odpočinku a zábavě se spolužáky, ale také o praktických manažerských dovednostech, jako je prezentace, týmová spolupráce, vedení lidí a dalších. Kurzovní výuka bude realizována prostřednictvím jedno – i vícedenních volitelných kurzů, které si studenti zapisují jako volitelné předměty a které se jim budou započítávat do studia na MVŠO.

Golfová akademie V rámci kurzovní výuky pro akademický rok 2016/17 nabízíme tyto kurzy: Zimní semestr: Golfová akademie Kurz horolezectví Taneční kurz Seznamovací kurz

Závod Dračích lodí

43

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Letní semestr Závod Dračích lodí Golfová akademie Summer School

Kurz horolezectví


SPORTOVNÍ AKTIVITY V rámci studia mají studenti také možnost účastnit se různých sportovních aktivit, a to buď formou volitelného předmětu, kde MVŠO spolupracuje a nabízí různé sporty prostřednictvím Academic sport centra UP a fitness centra Help to be fit nebo škola sama pořádá sportovní aktivity (např. fotbal, dračí lodě) či akce (např. Běh do 18. patra, Paintballový turnaj a další).

Fotbalové utkání

STUDENTSKÉ AKCE Studenti se aktivně podílejí na tvorbě a realizaci různých společenských akcí, a s podporou svých pedagogů je připravují pro své spolužáky i pro sebe. Tyto akce jsou ideální možností pobavit se a setkat se se všemi, kteří jsou „duší naší školy“.

Ples MVŠO

Studentské akce, na které se můžete těšit v akademickém roce 2016/2017: Vánoční jarmark Ples MVŠO Běh do 18. patra Summer party Volba sympaťáka roku

Vánoční jarmark

Další aktivity pro vás v současné době připravujeme a vítáme i návrhy a iniciativu studentů. Vaším partnerem je Ing. Zdeněk Silný, DiS., kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: zdenek.silny@mvso.cz nebo na telefonním čísle: (+420) 724 444 304.

Summer Party

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

44


Jak se ještě můžu zapojit do života školy? AKADEMICKÝ SENÁT

Kurie zaměstnanců:

Studenti mohou kandidovat do Akade-

Mgr. Vít Pászto, Ph.D. – předseda AS

mického senátu, který reprezentuje studenty a zaměstnance vysoké školy a prostřednictvím svého předsedy zprostředkovává komunikaci studentů a zaměstnanců s vedením vysoké školy.

e-mail: vit.paszto@mvso.cz

je reprezentativní orgán MVŠO pro akademickou obec, je složen ze tří studentů a tří zaměstnanců MVŠO (tzv. kurie studentů a zaměstnanců), je styčným bodem mezi akademickou obcí a vedením MVŠO, má vliv na dění MVŠO s ohledem na studijní a pedagogické záležitosti, zajišťuje, aby hlas studenta byl vyslyšen, navrhuje opatření ke zlepšení akademického života na MVŠO.

Ing. Jana Urbášková – tajemník e-mail: jana.urbaskova@mvso.cz Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. e-mail: veronika.rihova@mvso.cz „Akademický senát je platformou propojující studenty a vedení naší školy. Umožňuje, aby byla strategická rozhodnutí vedení projednávána i se zástupci studentů a naopak – aby požadavky, názory a postoje studentů byly prostřednictvím akademického senátu vyslechnuty na nejvyšších místech. Myslím, že by se každý student měl o dění v akademickém senátu aktivně zajímat.“ Vít Pászto

Doplňující volby do akademického senátu se budou konat na podzim. I ty můžeš kandidovat a stát se členem AS!

Aktuálně v akademickém senátu působí tito členové: Kurie studentů: Cristina Pasquini e-mail: M14075@studenti.mvso.cz

45

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

Volby do AS V případě námětů a připomínek se obracejte na členy akademického senátu. Můžete vznést podmět k řešení či dát akademickému senátu zpětnou vazbu.


POMOCNÁ VĚDECKÁ SÍLA

V případě zájmu užší spolupráce se

Mají-li studenti zájem zapojit se do účasti

školou se obracejte na personalistku

školních i mimoškolních aktivit nad

Mgr. Markétu Vitoslavskou (e-mail: marketa.vitoslavska@mvso.cz).

povinný rámec, mohou se školou spolupracovat jako pomocné vědecké síly (pomvědi): v rámci bezplatné odborné praxe, v rámci mimořádného stipendia.

P R Ů V O D C E P R VÁ K A

46


14 DESATERO ÚSPĚŠNÉHO STUDENTA PODLE MVŠO

„Mnohdy se studenti obávají dát najevo, že něco nepochopili, aby se nesnížili v očích vyučujího. Přitom opak je pravdou – hloupý je ten, kdo se neptá, ten, kdo se ztrácí v davu.“ Daniela Navrátilová vyučující managementu

„Zpočátku jsem potřebovala slovník na kde co, ale na konci pobytu už jsem četla knihu ke zkoušce a uvědomila jsem si, že tomu rozumím a slovník jsem vůbec nemusela použít.“ Andrea Krejčová absolventka studijního pobytu v Belgii

„Pro mě je nejdůležitější plánování. Snažím se vědět co nejdříve, jaké jsou v každém předmětu požadavky a termíny jejich splnění. Pak si vytvořím svůj osobní studijní plán. Pak už je potřeba jen sebekázeň v důsledném dodržováním mého plánu.“ Petr Karásek absolvent 2016

„Titul sám o sobě nezaručí dobré místo, jestliže k němu nepřidáte velkou dávku cílevědomosti, odvahy a touhy naučit se novým věcem. To vše je důležité proto, aby člověk uspěl v zaměstnání, a také aby získal přidanou hodnotu pro sebe, jako pro člověka, a lidsky mohl růst.“ Jan Slavík absolvent 2014, manažer

47

P R Ů V O D C E P R VÁ K A


Vydavatel a sídlo:

Tisk:

Název: Datum vydání: Vydání: Náklad:

Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. tř. Kosmonautů 1288/1 779 00 Olomouc Tribun EU, s. r. o. Cejl 892/32 602 00 Brno Průvodce prváka září 2016 2. vyd. 100


Moravská vysoká škola Olomouc tř. Kosmonautů 1288/1 779 00 Olomouc www.mvso.cz

Průvodce prváka  
Průvodce prváka  
Advertisement