Page 1

PERSONAL GUIDE


GBN PERSONAL GUIDE 3

Over het Grote Bedrijven Netwerk voor wie?

Uitdaging: samen veranderen

Het Grote Bedrijven Netwerk (GBN) is hét MVO-netwerk voor grote bedrijven in Nederland met een stevige MVO-ambitie (> 500 medewerkers). Sommige bedrijven zijn al ver in het waarmaken van hun MVO-ambities, anderen zijn pas begonnen. Het Grote Bedrijven Netwerk verbindt, versterkt en stimuleert grote bedrijven om MVO vanzelfsprekend te maken, zowel in het bedrijf als daarbuiten. Vaak is het GBN een opstap naar onderlinge samenwerking.

MVO Nederland heeft de ambitie om met het Nederlandse bedrijfsleven tot de wereldtop van MVO te behoren. En we geloven dat we de wereldtop alleen bereiken als we samen veranderen. Grote bedrijven hebben de veranderkracht voor échte invloed en impact op de directe omgeving. Zij zijn in staat om een innovatieve, duurzame samenleving tot stand te brengen.

Meerwaarde We werken vraaggestuurd: voor specifieke kansen, uitdagingen en dilemma’s van GBN’ers zoeken we oplossingen en mogelijkheden. We hanteren een doelgroepbenadering waardoor we activiteiten aanbieden voor Raad van Bestuur/directie, MVO-managers, lijnmanagers en young professionals. De jaaragenda van het GBN wordt mede bepaald door de stuurgroep, bestaande uit MVOmanagers van enkele GBN-deelnemers.

Design: Mattmo Foto: Baasin Fotografie

Kosten voor deelname Voor deelname aan het Grote Bedrijven Netwerk betaalt u een netwerkbijdrage van jaarlijks 5.625 euro. Deelname aan het Grote Bedrijven Netwerk is uitsluitend voor partners* van MVO Nederland.

* Nog geen partner van MVO Nederland? Bedrijven >500 FTE betalen 1.875 euro voor het partnerschap van MVO Nederland.


4

Wat houdt deelname aan het GBN in?

Accountmanagement Iedere deelnemer van het Grote Bedrijven Netwerk krijgt een eigen accountmanager: het primaire aanspreekpunt vanuit MVO Nederland. De accountmanagers werken sectoraal en zijn daardoor goed bekend met uw sector en de thema’s die er spelen. Zij kunnen uw individuele wensen vertalen naar een passend (maatwerk)aanbod.

Actief netwerken Voor alle deelnemers aan het netwerk organiseren we twee maal per jaar een CSR Managers Meeting. De CSR Managers Meeting staat in het teken van trends en ontwikkelingen en is gericht op netwerken, inspiratie en kennis delen/opdoen.

Nieuw in 2013: GBN Personal Guide Vanaf 2013 heeft elke GBN-deelnemer 2.000 euro aan ‘vrij besteedbare ruimte’. Hierdoor kunt u uw deelname aan het GBN (nog meer) laten aansluiten op uw persoonlijke wensen en/of de behoefte van uw bedrijf. Ieder jaar stelt u zelf een persoonlijk opmaat-pakket samen uit al onze activiteiten. Op deze manier sluit de GBN-deelname aan bij uw specifieke wensen.

In deze GBN Personal Guide vindt u een overzicht van de activiteiten die u binnen uw vrije ruimte uit kunt volgen.

GBN PERSONAL GUIDE 5

Nieuw in 2013

Ons aanbod – GBN Expedities In 2013 starten we met ambitieuze GBN Expedities op de thema’s People, Planet en Transparantie. Deelnemers van het Grote Bedrijven Netwerk kunnen zich –als onderdeel van hun vrije ruimte- hierbij aansluiten. Deelnemers aan de GBN Expeditie stellen gezamenlijk op 1 van de thema’s een (meerjaren) ambitie vast en werken met vereende kracht aan het realiseren van deze ambitie. Elke GBN Expeditie wordt actief begeleid door één van de leden van de stuurgroep. Het GBN-team verzorgt de procesbegeleiding en communicatie.

Voorbeelden van te bepalen ambities: Planet: “ Twintig procent CO2-reductie binnen het bedrijf in drie jaar” People: “ E  en opleidingsplan opstellen voor kwetsbare jongeren” Transparantie: “Integrated reporting inbedden in de bedrijfsvoering in 2015”

Robert van der Laan, partner CR and Sustainability & Climate PWC: “Het is belangrijk dat wij als deelnemers van het GBN ook laten zien dat we als bedrijven van Nederland ergens voor staan. Dat we iets vinden. Samen doelen formuleren, hiernaar toe werken en resultaten zichtbaar maken. Deze actiegerichtheid vind ik erg belangrijk binnen het GBN.”


6

GBN PERSONAL GUIDE 7

afdelingen in uw organisatie.

Ons aanbod Een greep

uit ons aanbod per thema

Beleid, Strategie en stakeholdermanagement *Masterclass stakeholdermanagement In een dagdeel onderzoekt u vernieuwende vormen van stakeholderdialoog.

LEGENDA RvB/directie

Kennisniveau waarop de sessie wordt aangeboden:

MVO-manager

Beginnend

Lijnmanager

Gevorderd

Young professionals

Koploper

* Inspiratie sessie Onder leiding van MVO Nederland directeur Willem Lageweg discussieert u met 5 andere deelnemers van het GBN de trends en ontwikkelingen op MVO.

*Dit zijn activiteiten waar uitsluitend GBN’ers aan deelnemen.

Transparantie, integriteit en verslaglegging

Draagvlak creëren

* GBN Expeditie Transparantie Zie pag 5.

*Intervisie Draagvlak Met minimaal 6 deelnemers helpt en ondersteunt u elkaar met vraagstukken voor draagvlak creatie.

*Masterclass Ethiek Hoe gaat u om met ethische vraagstukken in uw bedrijf? In een middag staat u weer op scherp.

*Intervisie Draagvlak Met minimaal 6 deelnemers helpt en ondersteunt u elkaar met vraagstukken voor draagvlak creatie.

Analyse van uw MVO verslag Schriftelijke feedback op uw MVO jaarverslag of op uw MVO jaarplan.

MVO Expeditie Tijdens dit intensieve incompany-traject nemen we in enkele maanden de hele organisatie mee op weg naar MVO (maatwerk).

Workshop Hoe te communiceren over MVO? Een workshop over de do’s en dont’s van communicatie over MVO.

MVO workshop Inspirerende workshop over MVO, de trends, de ontwikkelingen en het belang van MVO. Voor andere

* Inspiratie sessie Onder leiding van MVO Nederland directeur Willem Lageweg discussieert u met 5 andere deelnemers van het GBN de trends en ontwikkelingen op MVO.

Stakeholder analyse U ontvangt een rapport met de verwachtingen van uw belangrijkste stakeholders en een advies hoe u met hen in gesprek kunt gaan over maatschappelijke onderwerpen.

 VO Visie Vitalisator Samen met MVO M managers van aantal andere bedrijven in één dag uw MVO visie of –beleid aanscherpen en doorontwikkelen.

MVO heidag Tijdens deze 1-daagse heisessie zet u samen met andere lijnmanagers uit uw bedrijf persoonlijke drijfveren om in een MVO actieplan (maatwerk).

Strategische sessie met uw Raad van Bestuur Samen met Raad van Bestuur/ directie bepalen wat MVO wat voor uw organisatie betekent en hoe MVO strategische kansen biedt (maatwerk).

Duurzaam inkopen, Internationaal MVO en ketenverantwoordelijkheid Workshop Ketenverantwoordelijkheid Tijdens deze incompany-training krijgt u inzicht in dilemma’s bij duurzaam (internationaal) inkopen.

Training Duurzaam Leveren aan de overheid In deze workshop komen alle duurzaamheideisen aan bod op het gebied van milieu, social return en sociale voorwaarden.

Mens en werk, sociale innovatie *GBN Expeditie People Zie pag 5.

Expeditie Sociale Innovatie In totaal 12 bedrijven uit de 9 topsectoren werken gezamenlijk en individueel aan een concrete toepassing van sociale innovatie binnen hun bedrijf.


8

GBN PERSONAL GUIDE 9

 NW kick start Tijdens deze in-company H training gaat u met uw medewerkers in dialoog over de zin en onzin van het nieuwe werken.

Sabine van Dam, deelnemer FLE2012 vanuit Grand Catering: “Deelname aan het FLE is een opstapje en motivator om naast het verschil te willen maken, nu ook echt te gaan aanpakken.

Deelnemen in extra netwerk?

I nitiatiefgroep MOON (Maatschappelijk Ondernemen in het Onderwijs). Meer inzicht krijgen in hoe de onderwijsprojecten van bedrijven aansluiten op de actuele vraagstukken uit het onderwijsveld.

Innovatie

Naast het Grote Bedrijven Netwerk zijn er binnen MVO Nederland ook een aantal specifieke netwerken. Zij zijn themagericht. U kunt uw vrije ruimte natuurlijk ook inzetten om aan een aanvullend netwerk deel te nemen.

Milieu, klimaat en circulaire economie

Bijeenkomsten MVO Nederland is expert bij het (mede)vormgeven en/of organiseren van (onderdelen van) uw evenement. We geven suggesties voor inspirerende sprekers, zijn uw dagvoorzitter of verzorgen bijvoorbeeld een MVO Stellingenspel of een workshop Persoonlijk Leiderschap.

*GBN Expeditie Planet Zie pag 5.

Community of practice Circulaire economie Een community van professionals die de omslag willen maken naar een circulaire bedrijfsvoering.

Management Development Future Leaders Event Een energiek en eigentijds 2-daags evenement om high potentials bewust te maken van het nut en de noodzaak van verantwoord ondernemen.

MVO Business Accelerator MVO als aanjager voor innovatie! Creatieve sessie met andere bedrijven met als doel nieuwe business te creëren.

Onderzoeksdesk Bent u benieuwd welke MVO-initiatieven er al zijn in uw sector? Welke andere bedrijven in uw sector al bezig zijn met MVO? Of bijvoorbeeld aan welke richtlijnen u zich moet houden voor bijv inkoop van papier? De onderzoeksdesk geeft antwoord op de meest uiteenlopende MVO vragen.

Koplopernetwerk MVO-koplopers zijn bedrijven die MVOinnovaties in hun bedrijfsvoering toepassen. Ze creëren nieuwe MVO-businesskansen met hun producten/diensten, samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Voor MKB-ondernemers en grote bedrijven. Jaarlijks 4 netwerkbijeenkomsten (wanneer wenselijk 2 intervisiebijeenkomsten)

MVO Netwerk Zorg Het MVO Netwerk Zorg is opgericht om (organisaties in) de Nederlandse zorgsector kennis te laten maken met MVO en de kansen om dankzij een integraal MVO-beleid de uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden. Jaarlijks 4 themabijeenkomsten en voorlichting aan Raden van Bestuur/directies met Roadshows en masterclasses.

De Normaalste Zaak Ondernemers die partner zijn van De Normaalste Zaak (DNZ) streven naar een ‘inclusieve onderneming’ waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken. DNZ brengt MKB-ondernemers en grote bedrijven bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en om gezamenlijk aan de slag te gaan. Jaarlijks 3 algemene- en 5 thema-bijeenkomsten.

MVO Netwerk Beton In het MVO Netwerk Beton werken partijen uit de keten samen om beton te verduurzamen. Belangrijke thema’s zijn onder andere ‘energiegebruik en emissie in bodem’, ‘water en lucht’ maar ook ‘winning en verbruik/hergebruik van grondstoffen’. In oktober 2011 bestempelde de Rijksoverheid het programma tot een Green Deal. Eén platformbijeenkomst en 6 werkgroepen.


10

Gebruik maken van de GBN Personal Guide? In deze GBN Personal Guide vindt u een overzicht van de activiteiten die u binnen uw vrije ruimte kunt volgen. Op www.mvonederland.nl/mvo-netwerken/grote-bedrijvennetwerk staat een volledig overzicht, inclusief data, kosten en de algemene voorwaarden. (Let op: het activiteitenaanbod wordt gedurende het jaar uitgebreid!).

Wilt u weten hoe u gebruik kunt maken van deze activiteiten, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Contactgegevens GBN Erwin van Overbeek programma- en accountmanager GBN 06 537 63581 e.vanoverbeek@mvonederland.nl Ruby Mussendijk accountmanager GBN 06 31778271 r.mussendijk@mvonederland.nl Kitty Geertman communicatie- en eventmanager GBN 030 2305615 / 06 15043330 k.geertman@mvonederland.nl

GBN PERSONAL GUIDE 11

Het Grote Bedrijven Netwerk bestaat per 1 januari 2013 uit: ABN AMRO Bank N.V. Accell Group N.V. Achmea Holding N.V. AEGON Albron B.V. Alliander ANWB APG Algemene Pensioen Groep Athlon Car Lease International Atradius A-Ware Food Group B.V. Bavaria Capgemini Centric CocaCola Enterprises Nederland B.V. Cofely Conclusion DELI XL Deloitte Delta Lloyd Groep Douwe Egberts Nederland Eneco Ernst & Young Essent N.V. Experis ManpowerGroup Holland Casino Heijmans Nederland BV

IBM Imtech N.V. ING Bank Joulz Koninklijke BAM Groep Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. KPMG NS Oracle Ordina Holding B.V. Pameijer PGGM Puur Water Nederland PwC Nederland Q-Park Rabobank Nederland Randstad Holding N.V. Ricoh Nederland B.V. Royal Cosun Strukton Thermaflex TNO UMC St. Radboud USG People N.V. UWV Van Lanschot Bankiers Van Nieuwpoort Groep Vebego International B.V. Vitens N.V. Vodafone Wehkamp


12

GBN Personal Guide  

Het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland introduceert in 2013 de GBN Personal Guide: GBNdeelnemers kunnen met behulp van deze Guide een...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you