Page 1

Навчальна група

Урок

ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ ЗАНЯТЬ на 17 травня 2018 року (четвер) Предмет, який замінюється

10 10 10 10 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7

10

8

12 12

1 2

12

5

12 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18

7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

21

1 Англійська мова

21

3

Назва Математика Історія України Інформатика Техногічне обладнання Українська мова Правознавство Фізична культура Техн. виготовлення та кул. хар. страв і напоїв Біологія Інформатика Матеріалознавство з осн. мет. виробництва Українська література Інформатика Математика Українська мова Українська література Українська мова Ел.техніка з осн. пром. ел. Математика Електроматеріалознавство Технічне креслення Фізика Географія

Викладач

Викладач

Аудиторія

Виробниче навчання

Чупир ТІ

----

30 23 11 4 31 23 с/з

Чупир ТІ

4

Шабан ОО Черняєва НІ

9 Українська література 11 Математика

Морозова ОМ Черіцева ММ

19 30

Московченко ІО

21 Ел.техніка з осн. пром. ел.

Ткачова ВМ

24

Морозова ОМ Черняєва НІ Черіцева ММ Морозова ОМ Морозова ОМ Морозова ОМ Ткачова ВМ Кузьменко ЛВ Галушко АВ Московченко ІО Кузьменко ЛВ Чупилко ІМ

19 11 30 19 19 19 24 33 3 21 33 26

Боєва ОІ Галушко АВ Черняєва НІ Черіцева ММ

23 3 11 30

Єретікова МК

5в Інформатика

Черняєва НІ Черіцева ММ

11 12

Коміссаренко АА

25 Зарубіжна література

Морозова ОМ

19

Гетман АІ

23 Всесвітня історія Технологія та обладнання 19 прокатного виробництва Будова та обслуговування 31 кранів мет. виробництва Рем. підй.-тр. обл. цехів мет. 33 виробництва

Боєва ОІ

23

Коміссаренко АА

25

Завальнюк ТП

1

Єфименко ОС

28

Завальнюк ТП

1 Фізика

Прокопенко СГ

27

Єфименко ОС

28 Математика

Кузьменко ЛВ

33

Завальнюк ТП

1 Фізика

Прокопенко СГ

27

Галушко АВ Єретікова МК Галушко АВ Кузьменко ЛВ Прокопенко СГ Галушко АВ Зиновченко ТГ Ясинська АІ Чупилко ІМ Тохтарь ІП

3 5в 3 33 27 3 18 31 26 с/з

Ясинська АІ Галушко АВ Кузьменко ЛВ Прокопенко СГ Боєва ОІ Зиновченко ТГ Черняєва НІ Галушко АВ Ясинська АІ Чупилко ІМ

31 3 33 27 23 18 11 3 31 26

21 21

6 Зарубіжна література

Морозова ОМ

22

1 Українська література

Ясинська АІ

22

2 Математика

Кузьменко ЛВ

22

3

22

5

22

6

22 23 23 23 23 28 28 28 28 28

8 2 4 5 6 1 3 4 5 8

Заступник директора з НР

Назва

Черіцева ММ Гетман АІ Черняєва НІ Чупир ТІ Ясинська АІ Боєва ОІ Тохтарь ІП

Технологія та обладнання прокатного виробництва 4 Історія України

Будова та обслуговування кранів мет. виробництва Рем. підй.-тр. обл. цехів мет. виробництва Будова та обслуговування кранів мет. виробництва Захист Вітчизни Англійська мова Технологія галузі Математика Фізика Захист Вітчизни Ел.техн. з осн пром. ел. Українська мова Біологія Фізична культура

Аудиторія

Предмет, яким замінюється

Правознавство Допуски та тех. вимір. Інформатика Математика

Виробниче навчання

Українська література Автогальма Математика Фізика Всесвітня історія Ел.техн. з осн пром. ел. Інформатика Захист Вітчизни Українська мова Біологія

Слюсарев ВО

О.Є. Бережнов

----

Zameny 17 05 2018  
Zameny 17 05 2018  
Advertisement