Page 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

05001584

Галузь знань та спеціальність / напрям 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі

визнано акредитованою (акредитованим) за рівнем вищої освіти відповідно до рішення Акредитаційної комісії від

молодший спеціаліст З липня 2017 р.

Строк дії сертифіката до 1 липня 2027

протокол № 126

(наказ МОН України від 05.07.2017 № 139-л), (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565)

Міністр

Л. М. Гриневич

12 лютого 2018 р

ПК «Україна». Зам. 17-3444. 2017 р. III кв.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Серія

КП

05001583

Галузь знань та спеціальність / напрям 13 Механічна інженерія 136 Металургія у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі

визнано акредитованою (акредитованим) за рівнем вищої освіти

молодший спеціаліст

відповідно до рішення Акредитаційної комісії від

27 грудня 2013 р.

Строк дії сертифіката до 1 липня 2019 р

протокол № 108

(наказ МОН України від 08.01.2014 № 1- л), (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565)

Міністр

Л. М. Гриневич

12 лютого 2018

ПК «Україна». Зам. 17-3444. 2017 р. Ш кв.


•: V

М ІН ІС Т Е Р С Т В О ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

05001585

Галузь знань та спеціальність / напрям 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі

визнано акредитованою (акредитованим) за рівнем вищої освіти

молодший спеціаліст

Міністр

Строк дії сертифіката до 1 липня 2027 р.

Л. М. Гриневич

12 лютого 2018 р

П К «Україна». Зам. 17-3444. 2017 р. III кв.

Serteficate  
Serteficate  
Advertisement