Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти Керівникам закладів середньої освіти

Щодо документів, які посвідчують особу

Шановні керівники закладів освіти! Звертаємо Вашу увагу, що згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, є обов’язковою наявність у вступника документа, який посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року). Відповідно до статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі - Закон), документом, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України. Наразі паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Повний перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, наведено в частині першій статті 13 Закону, а саме: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України. З 01 жовтня 2016 року набрали чинності зміни до статті 21 Закону в частині встановлення зобов’язання отримання паспорту громадянина МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Г Г України після досдай©нші7ч«.'іирн®дцяїирічного віку. Відповідно до пункту 1 розділу V «Перехідні окументи, цщЩосвідчують особу, видані до дня набран коном, є чинними до закінчення а!і

і/н -ік й і

0 8 .0 5 .2£>і4*


2

строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні. Замовлення та виготовлення паспорту потребує певного часу. Тому просимо Вас роз’яснити особам, які планують в 2018 році продовжити навчання в закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, та не отримали досі документів, що посвідчують особу, необхідність їх завчасного замовлення.

З повагою Заступник Міністра

Виконавець Шикова О. М. 481 32 67

Ю.М. Рашкевич

Лист мон щодо документів вступників лютий 2018  
Лист мон щодо документів вступників лютий 2018  
Advertisement