__MAIN_TEXT__

Page 1

Сприяння пошуку та підтримці талановитих, обдарованих учнів, надання їм всебічної допомоги;

Посилення колективізму і товариської взаємодопомоги серед учнів для підвищення особистої відповідальності та зацікавленості в результатах навчання, виховання і розвитку творчого потенціалу;

Допомога керівництву училища в організації навчально-виховної роботи, створенні умов для залучення учнів до різноманітних видів творчої діяльності: культурно-просвітницької, спортивно-масової, суспільно-гуманістичної тощо; Здійснення контролю за дотриманням учнями дисципліни та правил внутрішнього розпорядку МВМПУ, підвищення їх загального культурного рівня;

Допомога учням в організації самоврядування в навчальних групах, пропаганда його ідей та цінностей Проведення роботи, направленої на підвищення свідомості учнів і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого відношення до майна, зміцнення учбової дисципліни і правопорядку в учбових корпусах і гуртожитку Організація дозвілля та відпочинку учнів, проведення тематичних свят, предметних тижнів, конкурсів, спортивних змагань;

Безпосередня участь в плануванні, підготовці, проведенні і аналізі позаучбових заходів;

У випадках порушення і/або обмеження прав і свобод учнів, а також прав Ради внесення пропозиції керівництву МВМПУ про вживання заходів по відновленню порушених прав і застосуванню заходів дисциплінарної дії до винних осіб

Підтримка соціально значущих ініціатив учнів

Участь у заходах, що проводяться в МВМПУ та місті

Profile for mvmpu99

Основные направления деятельности  

Основные направления деятельности  

Profile for mvmpu99
Advertisement