Page 1

БЕЗПЕКА МОГО ЖИТТЯ

БЕЗПЕКА М О ГО ЖИТТЯ

ДІТИ & ІНТЕРНЕТ: НАВЧАЄМО БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ Удосконалення інформаційних технологій створює умови для ефективного розвитку сучасного суспільства. Комунікаційні засоби стали невіддільною складовою життя людей у всіх сферах діяльності. Інтернет може бути чудовим місцем як для навчання, так і для відпочинку, і спілкування з друзями. Проте, як і весь реальний світ, мережа теж може бути небезпечною

ж *| к

адмірне перебування дітей за комп'ютером може призвести до ізоля­ ції сором'язливих дітей, відволікання їх від інших видів діяльності, таких як виконання домашньої роботи, занять спортом, сну, спілкування з іншими дітьми наживо, а також викликати тривожність та дратівливість.

Н

ВИКОРИСТОВУЄМО ПРАВИЛЬНО

Тож одним із головних завдань як для педа­ гогічних працівників, так і для батьків - навчи­ ти дітей користуватися мережею Інтернет пра­ вильно. Ми вчимо дітей безпеці в реальному житті, дотримуючись безлічі загальновідомих правил, зокрема: - дорогу переходити на зелене світло світ­ лофора; - уникати темних закутків, повертаючись пізньої пори додому; - цікавитися, хто прийшов, коли дзвонять у двері; - тримати сумку з гаманцем ближче до себе; - з обережністю ставитися до незнайомців. Так само нам необхідно навчити їх безпеч­ ній поведінці у віртуальному житті - в Інтернеті. Діти як найбільш активна й допитли­ ва аудиторія часто першими знайомляться з новими технологіями, зокрема Інтернетом, випереджаючи в технічній освіченості батьків. У цьому є позитивний сенс: підвищення рівня ерудиції, формування навичок спілкування з людьми. Проте є й негативний момент - відсут­ ність життєвого досвіду, як правило, підвищує ризик зіткнутися з онлайн-загрозами: - онлайн-насилля; - шахрайство; - порнографія; - отримання особистої інформації з метою злочинного використання. ПОВОДИМОСЯ ВВІЧЛИВО

У Всесвітній мережі дитина має поводитися ввічливо, не робити нічого, що може образити інших людей або суперечити закону. Поясніть дітям, що в Інтернеті також варто з повагою ставитися до людей та їхніх авторських прав. Незаконне копіювання та розповсюдження матеріалів, що є чиєюсь власністю, вважається крадіжкою. Навчіть дитину не надто довіряти незнайо­ мим людям у мережі. Адже віртуальний співрозмовник може видавати себе за іншого. Дитина повинна знати, що не можна призна­ чати зустріч із віртуальними знайомими без дозволу батьків. Віртуальний світ іноді вимагає реальних

ВЕРЕСЕНЬ/2018

ЧївІ.1


БЕЗПЕКА М О ГО ЖИТТЯ

Тривожна статистика

понад

28 %

опитуваних дітей готові надіслати свої фотокартки незнайомцям у мережі

■ s

22%

дітей, побачивши в Інтернеті рекламу алкоголю або куріння, хоча б один раз спробували їх купити

без вагань надають інформацію про себе і свою родину: адресу, професію, графік роботи батьків, наявність цінних речей у домі

дітей періодично потрапляють на сайти для дорослих

спробували купувати наркотики

близько

14%

з Інтернету, дитина має отримати дозвіл батьків. Навчіть перевіряти інформацію з мережі за допомогою додаткових запитів і звернення до перевірених джерел.

грошей. Завжди потрібно з'ясову­ вати, скільки коштують спеціальні Інтернет-сервіси: наприклад, якою є повна вартість SMS в онлайн-грі. Якщо така інформація не зрозумі­ ла дитині, вона має звертатися за порадою до батьків. Радитися з батьками - необхід­ но. Повідомте дитині, що вона може звернутися до вас у будь-якій ситу­ ації. Якщо в Інтернеті (у повідом­ ленні електронної пошти, на сайті, форумі, маті) щось не зрозуміло, хвилює або лякає, дитина завжди має звертатися по допом огу до батьків. Інформація та послуги в Інтернеті не завжди безпечні, тому перш ніж завантажувати, ко п ію ­ вати чи встановлювати будь-що

опитуваних час від часу відправляють платні SMS за бонуси в онлайн-іграх і лише деякі звертають увагу на вартість послуги

реджений, отже озброєний. Не забувайте, що крім Інтернету, у дитини повинні бути улюблені книжки, заняття спортом і прогу­ лянки з друзями на свіжому повітрі.

Дитина повинна знати, що не можна призна­ чати зустріч із віртуальними знайомими без дозволу батьків Отже, не треба нехтувати жод­ ними засобами захисту. Пам'ятайте про те, що йдеться про безпеку, здо­ ров'я та навіть життя ваших дітей. Та, використовуючи будь-які техніч­ ні засоби безпеки, не забувайте, що найнадійніший захист - це знання і розуміння. Не дарма кажуть: попе­

А Інтернет - це лише зручний засіб отримання інформації та надійний помічник у навчанні. Світлана УСИК, Лілія БОГДАНОВИЧ, НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області

КОРОТКА ПАМ 'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Підвищуйте власну комп'ютерну та інтернет-обізнаність

Станьте для своєї дитини другом і порадником, опановуйте Інтернет разом

Оберіть найбільш прийнятний спосіб технічного захисту: від регулярно поновлюваного антивірусу до спеціального про­ грамного забезпечення, що вста­ новлює батьківський контроль на комп'ютері та мобільному теле­ фоні дитини

Створіть територію безпечного Інтернету. Запропонуйте дітям пізнавальні, цікаві та захоплюючі інтернет-ресурси

64

ВЕРЕСЕНЬ/2018

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +

Навчіть дитину правилам безпечної роботи у мережі

Роз'ясніть дитині важливість захисту своєї та чужої конфіденційної інфор­ мації: - не можна викладати в Інтернет інформацію про сім 'ю та її фінан­ сові справи, адреси проживання та навчання, номери телефонів, кредитної картки та банківські дані; - нікому, крім батьків, не можна називати власні паролі до інтернет-сервісів (навіть найкращим друзям) Навчіть дітей поводитися в Інтернеті так само, як у реальному житті

Profile for mvmpu99

Діти та інтернет, навчаємо безпеці у віртуальному світі  

Діти та інтернет, навчаємо безпеці у віртуальному світі  

Profile for mvmpu99
Advertisement