Page 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГ ОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАУКОВА УСТАНОВА 0 3 0 4 5 , м. Киї в, пров. В і т о - Л и т о в с ь к и й , буд. 98- а

Тел./факс (044)259-45-53,тел. 252-71-75, 252-74-83 Е-шаіІ: іпГо@ІУЄІ-иа.8сіепсе, ірІо_іпіо@икг.пеі

Від / Ї - Ж М № & -/1 Г //& Н а__________від_________________ Директорам закладів професійної та фахової передвищої освіти Щодо опитування педагогічних працівників закладів професійної та фахової передвищої освіти Шановні колеги! Інститут професійно-технічної освіти НАПН України проводить опитування педагогів закладів професійної та фахової передвищої освіти для з’ясування рівня їхньої готовності до використання у своїй професійній діяльності знань з енергоефективності. За результатами анкетування передбачається розроблення відповідного дистанційного курсу. Просимо посприяти у заповненні анкети педагоТічними працівниками Ваших закладів. Анкета знаходиться за посиланням: Ьйр5://іуеї-иа.5сіепсе/роо1-2018-05 та відкрита до 1 липня 2018 року. У разі виникнення запитань звертайтеся за телефоном 093-756-65-04 або за електронною адресою е1еатіпц@іуе1:-иа.5сіепсе, контактна особа Базелюк Олександр Васильович, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання. З повагою директор Інституту, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України

Директорам закладів професійної та фахової передвищої освіти fr12(1)  
Директорам закладів професійної та фахової передвищої освіти fr12(1)  
Advertisement