Page 1

МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИЩЕ МЕТАЛУРГІЙНЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАКАЗ « / / » лютого 2018 р.

м. Маріуполь

Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту, комплексного об’єктового тренування в училищі Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, на виконання Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу МОН України від 21.11.2016 р. № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях», плану основних заходів підготовки з Цивільного захисту, з метою підвищення якості навчання учнів і постійного складу, способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їх готовності до негайного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природничого характеру та дій з ліквідації останніх НАКАЗУЮ: 1. 12.04.2018 р. провести День цивільного захисту, комплексного об’єктового тренування в училищі. 2. Метою та завданнями Дня цивільного захисту, комплексного об'єктового тренування визнати: 2.1. Навчання керівного складу організації проведенню заходів цивільного захисту в училищі. 2.2. Перевірка дій учасників навчально-виховного процесу та постійного складу училища при надзвичайних ситуаціях. 2.3. Контроль знань і умінь постійного складу училища відповідно до програми загальної підготовки, а також під час проведення комплексного об'єктового тренування. 2.4. Практичне закріплення учнями теоретичного матеріалу щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій. 2.5. Формування в учнів високих морально-психологічних якостей, патріотизму, любові до Батьківщини, відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при виконанні завдань ЦЗ. 3. До участі у Дні цивільного захисту, комплексному об’єктовому тренуванні залучити керівний склад ЦЗ училища, особовий склад формувань ЦЗ, постійний склад працівників училища, учнів. 4. Призначити штаб керівництва тренуванням для підготовки тренування та контролю дій тих, хто навчається, у складі: - керівник тренування - Чекмак С.С. - відповідальна особа з питань ЦЗ - Скудар М.Д. - помічники: керівник фіз. виховання Єретікова О.О. викладач Захисту Вітчизни Галушко А.В. 5. Призначити загально-училищну комісію з оцінювання проведення змагань, естафет, конкурсів під час Дня цивільного захисту у такому складі: - голова комісії - директор училища Єфименко О.С., - заступник голови - начальник штабу керівництва тренуванням Чекмак С.С.. - члени комісії: фахівець з ЦЗ Скудар М.Д. заст. директора з НВихР Петрів Г.М.


2

заст. директора з НР Бережной О.Є. старший майстер Шпак М.Г.; - підкомісія з проведення змагань та естафети з ЦЗ: керівник фіз. виховання Єретикова О.О. 6. Посадовій особі з питань ЦЗ - начальнику штабу керівництва тренуванням С.С.Чекмак: 6.1. Розробити та представити на затвердження план підготовки та проведення Дня цивільного захисту, комплексного об'єктового тренування. До 12 березня 2018 р. 6.2. Розробити суддівську документацію разом з членами комісії, ознайомити членів підкомісії з порядком проведення змагань, естафет, вікторин, конкурсів. До 12 березня 2018 р. 6.3. Підготувати навчально-матеріальну базу ЦЗ училища до проведення Дня цивільного захисту, комплексного об'єктового тренування. До 21 березня 2018 р. 7. Завідувачу господарством Коваленко Л.В. забезпечити формування ЦЗ необхідним майном і підготувати територію училища для опрацювання нормативів ЦЗ, проведення змагань. До 21 березня 2018 р. 8. Майстрам в/н та класним керівникам: 8.1. Довести до відома учнів цілі та завдання Дня цивільного захисту, комплексного об'єктового тренування; провести бесіди про правилами безпеки під час проведення Дня цивільного захисту і комплексного об'єктового тренування та про порядок евакуації з училища при надзвичайній ситуації. З 26 березня до ЗО березня 2018 р. 8.2. Розглянути питання уміння користуватися засобами індивідуального захисту у разі надзвичайних ситуацій. З 26 березня 2018 р., за графіком виховних годин 9. Інженеру з охорони праці Гурко О.В. провести з учасниками навчально-виховного процесу, що задіяні у комплексному об’єктовому тренуванні, цільовий інструктаж з дотримання вимог правил безпеки праці та протипожежної безпеки. 10. Загальна готовність до «Дня цивільного захисту», комплексного об'єктового тренування 12 квітня 2018 року. 11. Наказ оголосити керівному та постійному складу училища в частині, що стосується. 12. Контроль виконання даного наказу залишаю за собою.

Галушко А.В. -


ПЛАН-ГРАФІК проведення заходів Дня цивільного захисту і об’єктового тренування з учасниками навчально-виховного процесу Час проведення заходів

Заходи Дня цивільного захисту та тренування за участю в них відповідних структур ЦЗ училища Заходи

Учні у складі навчальних груп

8.15 - 8.45

Відкриття Дня цивільного захисту училища по кабінетам. Заняття в навчальних групах. Класна година за тематикою «Дії при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій» Уроки за розкладом

8.55-9.40 актовий зал

Заняття на тему: «Дії при загрозі терористичного акту» - групи 10, 11, 12, 13, 18

8.00-8.15

9.45 - 10.35 спортивний зал 10.50- 11.00 З б ір на плацу

формування ЦЗ

Майстри в/н

Представники поліції

Змагання та естафети з питань ЦЗ з визначенням переможців - групи 10,11,12,13,18 Відпрацювання плану евакуації. Інформування постійного складу та учнів про порядок захисту і дій в умовах НС, що виникла в навчальному корпусі училища Оголошення (за Схемою оповіщення) сигналу «Збір - аварія» для керівного складу та формувань ЦЗ училища. Евакуаційні заходи.

11.00- 11.30 плац

Ознайомлення з засобами та заходами протипожежної безпеки в умовах пожежі

12.00-12.30

Уроки за розкладом

мне

Волонтери товариства Червоного Хреста

Заняття в навчальних групах за тематикою надання першої медичної допомоги - групи 10, 11, 12

13.30-13.45

Завершення участі учнів у заходах Дня ЦЗ

13.45 - 14.00

Підготовка матеріалів для підведення підсумків Дня ЦЗ

14.00- 15.00

Завершення та підведення підсумків проведення в училищі заходів практичної підготовки до дій у НС —

Заступник директора училища - начальник штаба з питань цивільного захисту училища Виконавець; Скудар М.Д.

Викладачі Майстри в/н, викладачі за розкладом Єретікова О.О., викладачі за розкладом Чекмак С.С., Скудар М.Д.

Представники

12.30-13.30 спортзал

Відповідальні

^ "7

^^7

*

С.С. Чекмак

Майстри в/н, викладачі за розкладом Викладачі Єретікова О.О., майстри в/н, викладачі за розкладом майстри в/н, викладачі за розкладом Чекмак С.С., Скудар М.Д., Потьоміна О.Е. Єфименко О.С., Чекмак С.С., Скудар М.Д., Потьоміна О.Е.

Наказ про підготовку та проведення дня цивільного захисту  
Наказ про підготовку та проведення дня цивільного захисту  
Advertisement