Page 1

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА

ви з н а й ш л и

вибухонебезпечний

ПРЕДМЕТ - ЩО РОБИТИ?

З

найти сьогодні «небезпечну іграшку» можна практично скрізь: у лісі, в старому окопі, на свіжозораному полі, на власному городі і навіть на вулицях міст. І якщо вибухові пристрої серйозного зразка легко розпізнати за зовнішнім виглядом і діяти відповідно до ситуації, то саморобні вибухівки, що можуть з’явитися на вулицях міст і селищ, опізнати набагато складніше.

• дочекатися прибуття фахівців, щоб вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО:

До вибухонебезпечних предметів відно­ сяться: • вибухові речовини - хім ічні з’єднання або суміші, здатні під впливом певних зовніш ніх дій (нагрівання, удару, тертя, вибуху інш ого вибухово­ го п ри строю ) до швидкого хім ічн ого перетворен­ ня, що саме поширюється, з виділенням великої кількості енергії й утворенням газів; • боєприпаси - вироби військової техніки од­ норазового вживання, призначені для поразки жи­ вої сили супротивника; ® піротехнічні засоби; • ракети (освітлювальні, сигнальні); • сам оробні вибухові пристрої - це пристрої, в яких застосований хоча б один елем ент кон­ струкції са м оробн ого виготовлення; • сам оробні міні-пастки; • міни-сюрпризи, щ о імітують предмети д о ­ машнього побуту, дитячі іграшки або речі, що при­ вертають увагу. Саме том у н еобхідн о ж орстко дотримуватись правил поведінки при виявленні таких предметів.

• наближатися до предмета; • пересувати його або брати в руки; • розпалювати поряд багаття або кидати в НЬОГО предмет; • користуватися запальничками, іншими дже­ релами відкритого вогню, а також предметами, що можуть його утворювати; • у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення; • курити.

Пам’ятайте! Одна з основних причин нещасних випадків з вибуховими пристроями - грубе порушення елементарних правил безпеки.

У разі знаходженні вибухового пристрою або підозрілої речі НЕОБХІДНО: • відійти на безпечну відстань(230-250 метрів); • зберігати спокій; • негайно повідомити про знахідку представ­ ників пожежно-рятувальної служби та м іліції за н о ­ мерами телеф онів 101 та 102; • припинити всі види робіт у районі виявлен­ ня ц ього предмета; • не користуватися засобами радіозв’язку, м о ­ більним и телеф онам и (вони можуть спровокувати вибух);

Н. В. Ільченко, м. Київ

№ 5 / травень /2018

Ви знайшли вибухонебезпечний предмет що робити  
Ви знайшли вибухонебезпечний предмет що робити  
Advertisement