Page 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Шановні старшокласники!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ХІІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКА – ПЕРШІ КРОКИ» 23-27 квітня 2018 року

у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за адресою: м. Маріуполь, вул. Університетська, 7 На конференції передбачається робота наступних секцій:

1. Металургія сталі 2. Металургія чавуну 3. Металознавство та термічна обробка металів 4. Матеріалознавство 5. Ливарне виробництво 6. Обробка металів тиском 7. Машинобудування 8. Металорізальні верстати та системи 9. Механічне обладнання заводів чорної металургії 10. Підйомно-транспортні машини і деталі машин 11. Опір матеріалів 12. Будівництво 13. Графіка та нарисна геометрія 14. Теплофізика та теплоенергетика металургійного виробництва 15. Електроенергетичні комплекси та системи 16. Системи автоматизації та електроприводу 17. Промислові теплоенергетичні установки та теплопостачання 18. Охорона праці й навколишнього середовища 19. Автоматизація та механізація зварювального виробництва 20. Металургія і технологія зварювального виробництва 21. Технологія міжнародних перевезень та логістика

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Транспортні технології підприємств Автомобільний транспорт Транспортний менеджмент і логістика Соціологія та соціальна робота Філософські науки Слов'янська філологія Історія України Переклад Туризм Фізичне виховання та спорт Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології Інформатика Комп’ютерні науки Вища та прикладна математика Фізика Біомедична інженерія Економіка підприємства Маркетинг та бізнес-адміністрування Фінанси і банківська справа Облік і аудит Економічна теорія та підприємництво Інтелектуальна власність Інноватика та управління

Строк подання: заявки на участь та тез доповідей – до 23 березня 2018 року ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ  учням шкіл, ліцеїв, гімназій необхідно заповнити ЗАЯВКУ (Додаток 1) та в електронному вигляді надіслати на електронну адресу: stud_nauka_pstu@ukr.net ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ Текст тез повинен бути побудований за наступною схемою (Додаток 2):  перший рядок - назва тез доповіді (вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, розмір 10, ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ);  другий рядок - ініціали та прізвище автора, група (клас), назва навчального закладу (вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, розмір 10);  третій рядок - порожній;  четвертий рядок: - з абзацу (відступ 0,75 см) тези доповіді (редактор Microsoft Word, doc., шрифт Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал 1, формат А5, поля з усіх боків – 2 см, сторінки не нумеруються);  останній рядок - "Роботу виконано під керівництвом..." (вказати вчений ступінь, посаду, прізвище, ім’я та по батькові керівника, виділити курсивом). Обсяг тез не більше 1 сторінки. Тези, які не відповідають вимогам, до розгляду прийматися не будуть! ТЕЗИ надсилати на електронну адресу: stud_nauka_pstu@ukr.net

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська Графік роботи конференції буде оголошено додатково За додатковою інформацією звертатися: Залевська Наталя Володимирівна, спеціаліст з організації науководослідної роботи студентів ДВНЗ «ПДТУ», тел.: 098-312-38-62

УВАГА! Доповідачі зі шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів отримують СЕРТИФІКАТИ учасників, які надають перевагу при вступі до ДВНЗ «ПДТУ»


Додаток 1 ЗАЯВКА на участь у ХІІ Регіональній студентській науково-технічній конференції «НАУКА-ПЕРШІ КРОКИ» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 23-27 квітня 2018 року №

Прізвище, ім’я, по батькові учасника (українською)

Назва навчального закладу

Клас

Секція

Тема доповіді

Науковий керівник, ПІП, посада, телефон, e-mail

Відповідальна особа, ПІП, посада, телефон

1 2 ..

Додаток 2 РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ А.Л.Петренко, 11-А клас, ЗОШ №65 Чорна металургія є однією з найбільш енергоємних галузей української промисловості ……………..….…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Роботу виконано під керівництвом вчителя І категорії Клименко Т.В.

Конференция в пгту 2018  
Конференция в пгту 2018  
Advertisement