Page 1

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ. ЯК І Д ЛЯ ЧОГО ЇЇ ВИКОРИСТОВУВАТИ В Ж ИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ? Для впевненого протистояння стресу енденції інтенсивного і напруженого сучас­ важливі кілька факторів: н о го ритм у життя лю ди н и призводять до збільш ення негативних емоцій, які, накопичу­ • ефективне планування часу; ючись, ф орм ую ть яскраво виражені та тривалі • схильність до оптимізму; стресові стани. Кожна людина по-різном у ставить­ • уміння розслаблятися; ся до проблеми, щ о виникає, і відповідно до цього • р о з у м ін н я СВОЇХ е м о ц ій ; • сам оконтроль і позитивний настрій. формується поняття «стресостійкості». Стресостійкість дає можливість уникнути стре­ Не варто ставитися до стресових ситуацій без­ су шляхом перегляду ставлення до ситуації. Напри­ думно і несвідомо. Як тільки ви відчуваєте нервове на­ клад, чи варто бігти і нервуватись, якщо вже запізни­ пруження, проаналізуйте свій стан і спробуйте приве­ сти його в норму: сповільнити серцебиття, налагоди­ вся? Будь-яка людина, не залежно від статусу і рангу, відчуває при цьому негативні емоції. Відмінність л и ­ ти нормальне дихання, направити потік думок у ше у причинах, що їх викликають. На жаль, позбути­ раціональне русло. Такий тренінг зменшить стрес і ся від злості, обурення, образ, розчарування, уникну­ навчить протистояти йому. Як можна рідше уявляйте собі негативний розвиток подій у ситуації, яка викли­ ти стресових ситуацій - не в наших силах. А ось кає у вас тривогу. Навпаки - уявляйте, як уже все змінити ставлення до негативних реакцій, що виник­ закінчилося з найкращим для вас результатом. ли, можливо. Це і називається стресостійкість. Перша позитивна функція стресостійкості Учіться контролювати гнів або роздратування. захист організму від негативного впливу на здоров’я З самого початку конфліктної ситуації постарайтеся людини. Багатьом знайомий стан, коли навіть після розпізнати спалах гніву і «загасити його». Можете р о ­ бити це подумки: уявіть, як ваша емоція розгорається невеликого перезбудження виникають головні болі, нездужання, млявість, утома, піднімається тиск, часті­ у вигляді багаття, а ви виливаєте у вогонь чашку води. Така вправа підвищує стресостійкість організму та шає серцебиття та інші неприємні відчуття, пов’язані з погіршенням здоров’я. З медичної точки зору, під час допоможе протистояти емоційному напруженню. стресу різко збільшується рівень кортизолу*. Саме за Не забувайте вчасно «випускати пар», якщо негатив узяв над вами верх. Після такого дня краще рахунок підвищення цього горм ону відбуваються зміни стану людини, але не в кращий бік повністю викластися на тренуванні або по дорозі зайти в зал для занять боксом. Наступною функцією можна назвати легке і незалежне існування у всіх життєвих сферах. Усе ж кращого способу, як підвищити власну стресовитривалість, ніж ефективно вирішувати проблеми, немає. Розбийте велику проблему на кілька маленьких і складіть план 'їх вирішення. Тренуючись таким чином, ви зможете швидше та ефективніше знаходити шляхи виходу зі складних ситуацій, а значить, зменшите кількість сгресу. Важливо навчитися вирішувати проб­ леми, а не хвилюватись через них і нічого не робити. У комплекс заходів «як підвищити стресо­ стійкість» входять не тільки вправи, але й здоровий спосіб життя. Протистояти стресу повного мірою допо­ магає вітамін Б. Цей антиоксидант дозволяє нівелювати наслідки стресу, а значить, робить нас менш вразливи­ ми до наступного нервового напруження. Кращий спосіб наситити організм цим вітаміном - частіше приймати сонячні ванни. У зимовий час варю вживати в їжу більше жирної риби - тунця, скумбрії, лосося. Стресостійка людина у будь-яких умовах може Висока стресостійкість - запорука глибокого, виконувати поставлене завдання. Її не відволікають повноцінного сну. А це важлива складова м іцного шум, сторонні питання, заздрість колег, сімейні проб­ здоров’я, м олодості та профілактика значної кіль­ леми. Такий індивід завжди виділяється з маси спокійний, упевнений у собі, самодостатній. Це - люкості захворювань. дина-лідер. З будь-якої, навіть найекстремальнішої си­ туації (пожежа, потоп, повінь тощ о), вона знаходить Алла Тищенко, вихід. Грубість, агресію, глузування, плітки, інтриги во­ Рівненська област ь на пропускає повз себе, просто не помічаючи.

Т

’ Кортизол - природний глюкокортикоїдний гормон, що виробляється корою наднирників. Кортизол синте­ зується організмом з холестерину, що надходить в організм у складі ліпопротеїдів низької щільності або синтезується в клітинах зацетил-коензиму А.

№ 5 / травень /2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

МІ ■

Стресостійкість  
Стресостійкість  
Advertisement