Page 1

Навчальна група

Урок

ЗМІНИ В РОЗКЛАДІ ЗАНЯТЬ на 15 березня 2019 року (п'ятниця) Предмет, який замінюється Предмет, яким замінюється Назва

11 11 11 11 12 12 12 12 12

1 2 4 5 1 2 3 4 5

Історія України Техн. обсл. та рем. пром. обл. Алгебра і початки аналізу Фізична культура Географія Біологія і екологія Алгебра і початки аналізу Слюсарна справа Зарубіжна література

12

6 Всесвітня історія

Боєва ОІ

23 Інформатика

13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 18 18 18 18 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22

1 2 4 5 6 3 4 5 6 8 1 4 5 6 1 3 4 5 7 2 3 7 1 2 3 4

Завальнюк ТП Московченко ІО Моісеєнко ВО Вакансія Ткачова ВМ Вакансія Черняєва НІ Шабан ОО Моісеєнко ВО Єретікова ОО Шабан ОО Вакансія Зиновченко ТГ Єретікова ОО Чупир ТІ Черіцева ММ Галушко АВ Шиліна МК Моісеєнко ВО Вакансія Прокопенко СГ Єретікова ОО Вишнякова ТВ Вишнякова ТВ Завальнюк ТП Завальнюк ТП

1 21 12 20 3 20 11 9 12 с/з 9 20 18 с/з 4 30 24 5в 12 20 27 с/з 5б 5б 1 1

22

5

Єфименко ОС

22 24 24 28 28 28 28 28 28 28 33 33 33

6 1 4 2 3 4 5 6 7 8 2 5 6

Шабан ОО Тохтарь ІП Мудрова ОВ Морозова ОМ Галушко АВ Єретікова ОО Боєва ОІ Шиліна МК Морозова ОМ Моісеєнко ВО Завальнюк ТП Галушко АВ Завальнюк ТП

Будова і ремонт тепловоза Технічне креслення Зарубіжна література Історія України Фізика і астрономія Історія України Інформатика Біологія і екологія Зарубіжна література Фізична культура Хімія Історія України Ел.техніка з осн. пром. ел. Фізична культура Орг. обсл. в ресторанах Математика Захист Вітчизни Зарубіжна література Англійська мова Історія України Фізика Фізична культура Англійська мова Англійська мова Будова та обсл. кр. мет. вир. Будова та обсл. кр. мет. вир. Ремонт підйомно-тр. обл. цехів мет. виробництва Біологія Фізична культура Техн. і обл. газоріз. робіт Українська література Захист Вітчизни Фізична культура Всесвітня історія Зарубіжна література Художня культура Англійська мова Правила техн. експл. і інстр. Управ. та техн. обсл. тепл. Будова і ремонт тепловоза

Аудиторія

Назва

Вакансія Вертипорох ОМ Черіцева ММ Тохтарь ІП Чупилко ІМ Чупилко ІМ Кузьменко ЛВ Єфименко ОС Моісеєнко ВО

20 8 30 с/з 26 26 33 28 12

Історія України Фізична культура Техн. обсл. та рем. пром. обл. Алгебра і початки аналізу Зарубіжна література Алгебра і початки аналізу Географія Біологія і екологія Всесвітня історія

Викладач

Викладач

Аудиторія

Пандазі АВ Тохтарь ІП Вертипорох ОМ Черіцева ММ Моісеєнко ВО Кузьменко ЛВ Чупилко ІМ Чупилко ІМ Боєва ОІ Черняєва НІ Оліфір ВС Галушко АВ Моісеєнко ВО Ткачова ВМ Московченко ІО Тохтарь ІП Пандазі АВ Єретікова ОО Черняєва НІ Шабан ОО Моісеєнко ВО Єретікова ОО Пандазі АВ Шабан ОО Зиновченко ТГ Тохтарь ІП Галушко АВ Моісеєнко ВО Пандазі АВ Черіцева ММ Пандазі АВ Єретікова ОО Прокопенко СГ Шабан ОО Черіцева ММ Черіцева ММ Морозова ОМ

20 с/з 8 30 12 33 26 26 23 11 20 24 12 3 21 с/з 20 с/з 11 9 12 с/з 20 9 18 с/з 24 12 20 30 20 с/з 27 9 30 30 19

28 Англійська мова

Вишнякова ТВ

9 с/з 2 19 24 с/з 23 5в 19 12 1 24 1

Вишнякова ТВ Мудрова ОВ Тохтарь ІП Єретікова ОО Ткачова ВМ Боєва ОІ Морозова ОМ Ткачова ВМ Моісеєнко ВО Морозова ОМ Галушко АВ Мудрова ОВ Мудрова ОВ

5б 2 с/з с/з 3 23 19 3 12 19 24 2 2

Захист Вітчизни Зарубіжна література Фізика і астрономія Технічне креслення Фізична культура Історія України Фізична культура Інформатика Біологія і екологія Зарубіжна література Фізична культура Історія України Хімія Ел.техніка з осн. пром. ел. Фізична культура Захист Вітчизни Англійська мова Історія України Математика Історія України Фізична культура Фізика Біологія Алгебра і початки аналізу Геометрія Українська мова

Англійська мова Техн. і обл. газоріз. робіт Фізична культура Фізична культура Ел.техніка з осн. пром. ел. Всесвітня історія Українська література Ел.техніка з осн. пром. ел. Англійська мова Художня культура Управ. та техн. обсл. тепл. Осн. теоретичної механіки Осн. теоретичної механіки


Урок

Навчальна група

33

Предмет, який замінюється Назва

Викладач

Предмет, яким замінюється Аудиторія

Назва

Викладач

7 Будова і ремонт тепловоза Консультація з предмету 9 будова і ремонт тепловоза 1 Захист Вітчизни 3 Екологія 5 Основи проф. мобільності 6 Фізична культура 2 Математика 4 Історія України 5 Техн. і обл. сталепл. робіт 6 Екологія 7 Основи проф. мобільності 1 Основи проф. мобільності 3 Монтаж, нал. та експ. ел.обл. 5 Астрономія 7 Захист Вітчизни Інформатика, обчисл. техніка і 5 програмування Інформатика, обчисл. техніка і 6 програмування

Завальнюк ТП

1 Управ. та техн. обсл. тепл.

Завальнюк ТП

1 ------------------------------------------ -------------------------- ----

Галушко АВ Чупилко ІМ Вертипорох ОМ Тохтарь ІП Черіцева ММ Боєва ОІ Коміссаренко АА Чупилко ІМ Вертипорох ОМ Вертипорох ОМ Зиновченко ТГ Прокопенко СГ Галушко АВ

24 26 8 с/з 30 23 25 26 8 8 18 27 24

Черняєва НІ

11

Черняєва НІ

11

48

1 Соціологія

Ругаєва ВО

12

48

2 Соціологія

Ругаєва ВО

12

48

5

Єгорова ТІ

48

6

58

1

58

2

58

4

58

5

58

6

58

7

58

8 ------------------------------------------ -------------------------- ----

33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 38 38 38 38 41 41

Теорія авт. регулювання та автоматичні регулятори Теорія авт. регулювання та автоматичні регулятори Автоматизація технологічних процесів Автоматизація технологічних процесів Економіка, організація і планування виробництва Англійська мова (за професійним спрямуванням) Англійська мова (за професійним спрямуванням) Монтаж та налагодження техн. засобів авт. систем

Екологія Фізична культура Англійська мова Англійська мова Екологія Математика Основи проф. мобільності Історія України Техн. і обл. сталепл. робіт Монтаж, нал. та експ. ел.обл. Астрономія Монтаж, нал. та експ. ел.обл. Основи проф. мобільності Механічне та транспортне обладнання цехів по ОМТ Механічне та транспортне обладнання цехів по ОМТ Теорія авт. регулювання та автоматичні регулятори Теорія авт. регулювання та автоматичні регулятори

Галушко АВ

Аудиторія

24

Чупилко ІМ Тохтарь ІП Шиліна МК Шиліна МК Чупилко ІМ Черіцева ММ Вертипорох ОМ Боєва ОІ Коміссаренко АА Зиновченко ТГ Прокопенко СГ Зиновченко ТГ Вертипорох ОМ

26 с/з 5в 5в 26 30 8 23 25 18 27 18 8

Коміссаренко АА

25

Коміссаренко АА

25

Єгорова ТІ

Єгорова ТІ

5а Соціологія

Ругаєва ВО

12

Єгорова ТІ

5а Соціологія

Ругаєва ВО

12

Єгорова ТІ

Вишнякова ТВ

Єгорова ТІ

Вишнякова ТВ

Мальцева ОО

32

Вишнякова ТВ

Вишнякова ТВ

Єгорова ТІ

Вишнякова ТВ

Єгорова ТІ

Єгорова ТІ

Єгорова ТІ

Мальцева ОО

32

Дерев'яшкіна ММ

6

Дерев'яшкіна ММ

6

Англійська мова (за професійним спрямуванням) Англійська мова (за професійним спрямуванням) Англійська мова (за професійним спрямуванням) Автоматизація технологічних процесів Автоматизація технологічних процесів Автоматизація технологічних процесів Економіка, організація і планування виробництва Осн. техн. токарних, шліф. робіт у т.ч. на верст. з ЧПК Осн. техн. токарних, шліф. робіт у т.ч. на верст. з ЧПК

ТУ-6 1 Допуски та техн. вимір.

Мудрова ОВ

2

ТУ-6 2 Фізична культура

Єретікова ОО

с/з

Дерев'яшкіна ММ

6 Технічне креслення

Московченко ІО

21

Дерев'яшкіна ММ

6 Фізична культура

Єретікова ОО

с/з

Московченко ІО

21

Дерев'яшкіна ММ

6

Осн. техн. токарних, шліф. робіт у т.ч. на верст. з ЧПК Осн. техн. токарних, шліф. ТУ-6 5 робіт у т.ч. на верст. з ЧПК ТУ-6 4

ТУ-6 6 Технічне креслення Заступник директора з НР

Осн. техн. токарних, шліф. робіт у т.ч. на верст. з ЧПК

Т.В. Бондар

Profile for mvmpu99

15/03/2019  

15/03/2019  

Profile for mvmpu99
Advertisement