Page 1

— VERLINDEN Thomas

P

O R E S C S F O I L O Sint Lucas Antwerpen — 2013 - 2014

1


INDEX

01

INTEGRATED )entr’acte(

P.4-23

02

WERKVELD

P.24-35

03

HALLUCINATIE P.36-47

2


05

04

AA

h AUDIO & TYPE

EXPERIMENTAL TYPEFACE

P.74-93

P.48-73

06

NODEBOX

P.94-109

07

HEILIGE GEOMETRIE P.94-126

3


I

T N E G

4


2013

R T

A E

D 5


6


INTEGRATED is een tweejaarlijkse interdisciplinaire conferentie die wordt georganiseerd vanuit Sint Lucas Antwerpen en deSingel. Eerder dan zich toe te spitsen op één centraal thema, is Integrated een festival waar design, architectuur, Kunst, illustratie ... elkaar ontmoeten en met elkaar in interactie treden. Dit jaar was het centrale thema van de conferentie ‘the fluidity in-between’ hiermee wordt het karakter van het festival in de verf gezet door de vergelijking te maken tussen Integrated en een immatiële kleurlijke vloeistof die zich tussen de verschillende disciplines van de Kunst beweegt.

7


T N R

G

TE(

C A ’

R

)E

O E N 8


De studenten van Sint Lucas Antwerpen kregen de opdracht een filmpje te maken, in groepen van 3 personen, van maxiumum twee minuten. De bedoeling van het filmpje was om te dienen als een ‘entr’acte’ tussen de verschillende sprekers in. Het thema van het filmpje werd bepaald aan de hand van de kleuren van de regenboog. Aangezien er in de regenboog maar zeven kleuren aanwezig zijn waren er per kleur groepen van drie tot vier studenten. Per kleur werd het beste filmpje getoont op Integrated. Mijn groep had de kleur GROEN, en ons filmpje is ook getoont op de conferentie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9


GROENE )ENTR’ACTE( We moesten dus een filmpje maken van maximum twee minuten rond de kleur groen. We hadden afgesproken ieders ideeÍn te verzamelen rond de kleur groen en tijdens de volgende samenkomst de verschillende invalshoeken te bespreken. Omdat ik een intresse heb voor optische illusies was het voor mij dus ook vanzelfsprekend om animaties te maken rond kleurenillusies, meerbepaald illusies rond de kleur groen. De andere groepsleden en de doncenten vonden dit een goed idee en dus zijn we begonnen met het maken van het filmpje. Ons eerste idee was om het filmpje in stop motion te maken maar deze techniek leek na een aantal pogingen toch niet zo geschikt voor onze filmpje en het eindresultaat dat we beoogde te bereiken.

10


LILAC CHASER; stop motion

11


CHUB ILLUSIE; stop motion

01

03

12


02

13


Vervolgens hebben we belsoten onze filmpje dan toch maar digitaal te animeren. Hieronder vind men de schetsen voor de animaties van ons filmpje. Het scenario is op te splitsen in vijf delen, die bestaan uit vijf illusies. Het eerste deel is de ‘Lilac Chaser’, het tweede deel is de ‘Chub Illusie’, het derde deel bestaat uit de ‘Munk Illusie’, het vierde deel handelt over het ‘Verschil in Groen’ en tenslotte het vijfde noemt ‘Integrated Flash’.

14


* OPTISCHE ILLUSIES

01 — LILAC CHASER De eerste illusie waarvan we gebruik maken in onze kortfilmpje noemt de ‘Lilac Chaser’. Bij deze illusie hebben we zestien magenta gekleurde bolletjes geplaatst op gelijke afstand rond een zwart symbool, een oog. In het begin van het filmpje wordt gevraagd om zich te concenteren op het symbool. Vervolgens verdwijnt telkens, kloksgewijs, één bolletje. Hierdoor lijken de bolletjes te bewegen. Waar telkens een bolletje verdwijnt lijkt een groen bolletje in de plaats te komen. Dit groene bolletje is echter niet echt! Het is een negatief nabeeld van het magenta bolletje dat ontstaat omdat men op één punt geconcentreerd is ten opzichte van de kleur magenta die telkens verdijwnt. Tijdens deze illusie treed er nog een tweede illusie op, namelijk ‘Troxler Fading’. Bij het concentreren op het middelpunt lijken de objecten op de omterk te verdwijnen waardoor er alleen nog maar een groen bolletje lijkt over te blijven.

15


02 — CHUB ILLUSIE Dit is een optisch effect waarbij het schijnbare contrast van twee objecten lijkt de variÍren door het relatieve contrast waar de objecten zijn op weergegeven. Bij deze illusie lijkt het dus alsof er twee verschillende groenen zijn in het centrum van de groenen vlakken. Eigenlijk zijn de groenen bollen in het midden dezelfde kleur groen. Maar deze lijken te verschillen omdat ze zijn gepresenteerd op twee vlakken die een verschillende kleur groen hebben.

16


17


18


03 — MUNK ILLUSIE Voor deze illusie hebben we blauwe strepen gezet op een gele achtergrond. Als men blauw en geel met elkaar mengt krijgt men namelijk groen. Op en tussen de blauwen strepen hebben we groenen strepen geplaatst. Deze groene strepen hebben dezelfde tint groen, toch lijkt het groen aan de linkerkant intenser te zijn dan het groen aan de rechterkant. Deze illusie wordt verklaard door laterale inhibitie, waarbij helderheid van een zelfde kleur verschillend ervaren wordt. Aan de rechterkant wordt er meer licht gededecteerd en worden de donkere fototreceptoren gedeactiveerd. Aan de linkerkant zijn zowel lichte als donkere fotoreceptoren geactiveerd. Hierdoor worden de hersenen in de maling genomen en ervaren ze het groen aan linkerkant als donkerder.

19


20


04 — VERSCHIL IN GROEN Bij de kleur groen merkt het menselijke oog een nuanceverschil, in tegenstelling tot andere kleuren, direct op. Daarom besloten we voor de voorlaatste scene van ons filmpje een straatbeeld te tonen in een groene kleur waar dan iemand in een een andere tint groen voorbij loopt. Vervolgens herhalen we deze scene en plaatsen boven het hoofd van de persoon een bolletje, zodanig het nog extra opvalt, en vragen we aan de toeschouwer of ze het nuanceverschil hebben opgemerkt. In het vervolg van de scene tonen we nog een ander straatbeeld waar er meerdere mensen verschillende tinten groen hebben.

21


0 5 — IN T E G R A T E D FLASH Tijdens de laatste scene van filmpje spelen we nogmaals met het ‘Lilac Effect’. We laten het woord INTEGRATED in de kleur magenta gedrurende een aantal seconden flisten op een grijse achtergrond op het scherm. Hierdoor ontstaat er wazig groen nabeeld van de letters op het netvlies.

I N TEGR ATED 22


23


WERK VEL D

24


Het vak werkveld is gericht op het zoeken en het vinden van een stageplaats. Het atelier bestaat uit een grote opdracht die is onderverdeeld in kleinere opdrachten. De overkoepelende opdracht bestaat uit het zoeken en creeĂŤren van een grafische identiteit. Het eerste deel van de opdracht bestaat uit het maken een naamkaartje en en een creatief cv of worksheet. In het tweede deel van de opdracht werd er gevraagd een portfolio, blog of website te maken.

25


Als naam voor mijn grafische identiteit, als pseudoniem voor mijn grafisch werk, heb ik gekozen voor MVMNT DSNT FLW (lees movement doesn’t flow). Op de rechterzijde van deze spread vind men het definitieve resultaat voor mijn naamkaartje. De afmetingen van het naamkaartje zijn 8,5 cm op 5,3 cm. (01) Op de volgende spread vind men enkele voorontwerpen voor het naamkaartje. (02) Het creatief CV vind men op de spread daarna. Het formaat van de CV is A3. De CV is zo opgemaakt dat het opgeplooid kan worden volgens een grid van 3 kolommen. (03) Tenslotte heb ik als portfolio gekozen voor het maken van een website. De website is gemaakt via portfoliobox. Het adres van de website met mijn portfolio is www.verlinden.thomas.com. (04)

26


01

27


02

NT

FL

W

MV

M

MV

DSNT

M NT DSN T

W

FL

MVMNT DSNT FLW

28


NT DSNT FL W VM M

ES

T

E

ST

IN

OD

FE

QU

RIU

ET

S

XIX VII MCMXCI

SU

PE

RIU

S EST SIC U T Q

UO

D

Hello! My name is Verlinden Thomas. I’m a student graphic design at Sint Lucas college in Antwerp. My interest from art, music, philosophy, psychologie and esotericism to partying. My work can been seen online at www.verlinden.thomas.portfoliobox You can contact me by mail at verlinden.thomas@hotmail.com. You can also call me at +32 (0)4 724 506 32

29


RES Hello! my name is

THOMAS VERLINDEN

rl

inden

a

w

hom

ww.ve

FLW

.t

voorzijde

DSNT

com

CRE

Student graphic design at Sint Lucas college of arts in Antwerp

30

M y i n t e re s t v a r y f ro m a r t a n d m u s i c , p h i l o s p h y, spirituality and psychologie and esotericism to partying :)

MVMNT

s.

UME

ATIVE

03


Motived to work hard and eager to learn more and improve my skills.

verli

nd

0

en.

4

t

ho

4

ma

72

s@

5

hot

ma

il. c o

06 2

m

3

achterzijde

P ro f i c i e n t i n : Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Photoshop A d o b e A f t e r E ff e c t s Drawing Photography

31


04

32


33


GO VISIT! WWW.VERLINDEN.THOMAS.COM

34


35


36


37


Als eerste onderdeel in de bachelorklas moesten per groepjes van vier rond een thema werken. Ik en mijn groep hebben gekozen voor het onderwerp ‘Hallucinatie’. Vervolgens het was de bedoeling om het onderwerp in al zijn facetten te onderzoeken en daar een e-publicatie rond te maken. De onderwerpen in onze publicatie waren: Audio en hallucinatie, Film en hallucinatie, Drugs en hallucinatie, Kunst en hallucinatie en Dromen en hallucinatie. Ik heb mij vooral bezig gehouden rond het onderzoeken van dromen en het opzoeken van informatie over hallucinogene drugs. De taal waarin de e-publicatie is geschreven is engels. Uiteindelijk moest ook alle verzamelde informatie op een of andere manier worden verzameld op een poster. De poster die we hebben gemaakt bestaat uit alleen maar tekst, waarin een moiré effect hebben bij gestoken. De coprsgrootte van de tekst is enorm klein en bijna niet te lezen, het oorspronkelijke formaat van de poster was A1. Op de rechterpagina van deze spread is de poster te zien. Hieronder zien we een deel van de poster zodanig uitvergroot dat de tekst en moiré process zichtbaar worden. Op de volgende pagina’s vind men enkele onderdelen van de e-publicatie terug.

38


39


E - P U B L I C AT I E In het eerste onderdeel van de e-publicatie word eerst een definitie geven aan wat hallucinatie juist inhoud. Vervolgens volgt de etymologische betekenis en de oorsprong van het woord hallucinatie. Daarna worden de verschillende soorten typen van hallucinatie nader verklaard, deze zijn visuele-, auditieve-, geur-, smaak- en lichamelijke hallucinaties. (01) Vervolgens komen we bij het onderdeel ‘Dromen en hallucinaties’. Eerst wordt de link tussen dromen en hallucinaties nader verklaard. Vervolgens worden de psycholoog Gustav Carl Jung en zijn concept van archetypes uitgelegd. (02) In het derde deel worden ‘Drugs en hallucinaties’ onder de loop genomen. Eerst kijken we naar wat de woorden ‘hallucinogene drugs’ betekenen en wordt er een opsomming gegeven van een aantal van deze psychedelische middelen. Vervolgens worden er een aantal van deze bewust-zijnsveranderende middelen uitvoerig besproken. Bij deze pagina’s in de staat er altijd een grafische voorstelling van de drug, bij XTC is dit bijvoorbeeld een pilletje, wanneer men op dit symbool van het drug klikt veranderd de achtergrond van de e-publicatie; deze begint dan te draaien, in- en uit te zoomen enzovoort om een soort van drugservaring te simuleren. Ten slotte wordt de intelectueel en schrijver Aldous Huxley besproken en diens visie op hallucinogene middelen en zijn concept ‘Mind at Large’. (03) Het onderliggende grid van de e-publicatie veranderd altijd, wat weer een referentie is naar een drugservaring, en is gebaseerd op de Fibonacci-reeks.

40


01

41


02

42


43


03

44


45


IT’S A 46

N I L L


N THE IND M 47


48

EXPERIMENTAL TYPEFACE

G

3


De opdracht was het maken van een lettertype waarbij de vormelijke aanpak van het font geïnspireerd is op het gekozen jaarthema, in mijn geval hallucinatie. Het resultaat moest een ‘klassiek’ lettertype zijn dat digitaal bruikbaar is.

Q 2 exploitation of the traditional typeface exploitation of the traditional typeface

49


ONDERZOEK Een van mijn eerste ideeĂŤn was om een font te maken waar de lettervorm is geplaatst onder een raster en de zichtbaar en leesbaarheid wordt bepaalt door de asfstand en de hoek waarmee men naar de lettervorm kijkt. (01) Nog een ander idee was, door middel van indicators en de uitsparingen in de lettervormen de contouren van de letters aan te geven. Zodanig deze toch zichtbaar zijn, zonder er werkelijk te staan. (02) Een derde idee was om en font te maken op basis van gefragmenteerde delen van de letter. (03)

03

50


01

02

51


P E N R O S E - T Y P E FA C E Een eerste uitgangspunt voor het maken van het lettertype was het gebruik van ‘onmogelijke figuren’. Onmogelijke figuren zijn modellen weergegeven in twee of meerdere dimensies, die in het echt leven onmogelijk naast elkaar lijken te bestaan. Het font is geïnspireerd op werk van Escher en zou de naam Penrose-typeface krijgen, naar de Britse wiskundige Roger Penrose die in 1958 de eerste onmogelijke figuur bedacht.

52


53


H A L L I C U N AT I E STIJL Een ander idee was het maken van een ‘hallicunatie-stijl’ voor verschillende lettertypes. Zoals een letter een cursieve of vettere versie van de letter heeft, een hallicunatie variant ervan maken. Hieronder ziet men een eigen ontworpen font, rechts twee mogelijke ‘hallucinatie’ varianten erop.

54


55


H E LV E T I C A H A L L U C I N AT I O N

A 56

A A

Exploitation of the world's number one typeface.

Bij dit experiment heb ik met behulp van het programma NodeBox de conturen van Helvetica bepaald en aan de hand daarvan een font gegenereerd dat bestaat uit lijnen die vertekken vanuit het midellpunt van de lettervorm. Het idee was om voor Helvetica een nieuwe ‘stijl’ te maken. Zoals men een cursieve-, regular-, bold- ... stijl heeft van Helvetica een ‘hallucinatie-stijl’.


You read about it, You heard about it, But have you ever seen HELVETICA HALLUCINATION?

The molestation of HELVETICA ((((((not

for sensetive eyes

57


H E LV E T I C A C Y

abcdef ghijklm nopqrst uvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 0123456789 . , ?

58


H E LV E T I C A C Y — h a l l u c i n a t i o n s t y l e 0 1

abcdef ghijklm nopqrst uvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 0123456789 . , ?

59


H E LV E T I C A C Y — h a l l u c i n a t i o n s t y l e 0 2

abcdef ghijklm nopqrst uvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 0123456789 . , ?

60


61


VORONOI-FIBONACCI FONT Tevens een typografisch experiment met het programma NodeBox. Bij dit experiment worden de basispunten van de letter verspreid over een oppervlak op basis van de Fibonacci reeks, vervolgens worden de punten met elkaar verbonden aan de hand van een voronoi-diagram. Sommige punten overlapen elkaar waardoor de verbonden lijnen van het vornoi-diagram soms over elkaar komen te liggen.

62


63


FLOWER OF LIFE TYPEFACE Dit lettertype is gebaseerd op ‘The Flower of Life’. De Bloem van het Leven is een geometrische figuur dat is opgebouwd uit enkel cirkels. Dit patroon is gebruikt als onderliggend grid voor de opbouw van de letters.

64


abc def ghi jkl mno pqr stu vwx yz

try to realize its all within yourself no one else can make you change and to see youre really only very small and life flows on within you and without you when you seen beyond yourself then you may find peace of mind is waiting there and the time will come when you see were all one and life flows on within you and without you the beatles within you withoutyou

65


Z A PA D A T Y P E F A C E Zapade is een lettertype dat ik heb gemaakt met behulp van het programma NodeBox. Hierbij worden de contourpunten van de letters op een willekeurige manier verspreid over een oppervlak en vervolgens worden deze verbonden via driehoeken.

The quick onyx goblin jumps over the lazy dwarf.

01 23 45 67 89

66


ABCDE FGHIJK LMNOP QRSTU VWXYZ abcde fghijk lmnop qrstu vwxyz 67


e ? !

a9

AG,

6

X4 68

z

f ow


e

f

In trigonometry and geometry, triangulation is the process of determining the location of a point by measuring angles to it from known points at either end of a fixed baseline, rather than measuring distances to the point directly. The point can then be fixed as the third point of a triangle with one known side and two known angles.

69


SUPERSHAPE FONT ‘Supershape’ is een typografisch experiment dat ik heb gemaakt met behulp van het programma NodeBox. Hierbij worden de contouren van een letter herleid naar enkele essentiële punten, zodanig dat de letter herkenbaar blijft, waar vervolgens de supershape node word op aangesloten. Deze node plaatst een sterachtige vorm op de punten die vervolgens de nieuwe letter gaan vormen. De vorm van de supershape kan vervolgens ook nog aangepast worden.

70


71


72


73


74

AUDIO


A A TYPE De opdracht was het maken van een conceptueel lettertype met ‘Audio and Type’ als uitgangspunt. Het lettertype moet resulteren in ‘iets’ wat een traditioneel lettertype overstijgd. En moet te maken hebben met audio.

75


. WAV

01

Een van de eerste ideeÍn die bij me opkwam voor de uitwerking van het lettertype was gebaseerd op .wav bestanden. Een .wav bestand is een standaard voor het opslagen van audio op computers. De visuele voorstelling van zo’n bestand in close up ziet eruit als een schrille lijn. (03) Uitgezoomd ziet het eruit als een grote massa met uitsparingen. (01) + (02) Op deze pagina ziet men de .wav voorstelling van Tomorrow Never Knows van The Beatles.

02

03

76


77


. WAV T Y P E Verdergaant op het .wav bestand leek het me wel een leuk idee een ‘.wav type’ te maken. Dus ben ik begonnen met het ontwerpen van enkele letterkarakters. De letters die men op deze pagina ziet zijn voorontwerpen, op de volgende spread kan men het uiteindelijk font zien. Het font bestaat wel enkel uit kapitalen. Na enig reflectie moest ik natuurlijk wel tot de constatering komen dat zo’n lettertype niet echt een traditioneel font overstijgd, omdat het natuurlijk herkenbare karakters blijven die gewoon dienen om getypt te worden.

78


79


80


81


HARMONOGRAPH T Y P E FA C E De Harmonograph is een 19e-eeuwse uitvinding voor het visualiseren van de wiskunde van muziek. Het bestaat uit twee, of meer, slingers die oscilleren met verschillende frequenties en die beide zijn bevestigd aan een pen. Door het afstemmen van de frequenties naar verschillende harmonische intervallen, zal de pen andere geometrische vormen uittekenen. De harmonograph onthuld de prachtige patronen gevonden in de muziek.

82


01

Bij een eerste poging naar het zoeken naar een lettertype gegenereerd door de harmonograph maakte ik gebruik van een digitaal nagemaakte versie. Ik ging opzoek naar herkenbaarheid van lettervormen in de geproduceerde grafieken van de harmonograph. De vormen op pagina zouden A (01) en B (02) kunnen voorstellen.

02

83


Vervolgens heb ik samen met mijn docent een computergestuurde harmanograph gemaakt in het programma Nodebox. We hebben deze simulator gemaakt aan de hand van volgende formule: x(t) = A1 sin(t f1+p1)e−dt + A2 sin(t f1+p1)e-dt. Waarbij x staat voor de beweging van de slinger, f voor frequentie, p voor de fase, d voor de demping en t voor tijd. Hier ziet men enkele grafieken die zijn gegenereed door door de harmongraph.

84


Het uiteindelijk font is gebaseerd op de uitspraak van het alfabet. De letters worden uitgesproken en via de ‘Audio Analysis’-node in NodeBox binnengebracht. Doormiddel van de frequenties van de letter, die worden zich vertalen op een x- en y-as, worden grafieken uitgetekend op basis van de fonetiek van de letter. Uit de gegeneerde grafieken die een bepaalde letter voortbrengt heb ik vervolgens een grafiek gekozen voor die letter. Op de volgende spread ziet men het uiteindelijke font.

85


abc def ghi jkl mno 86


pqr stu vwx yz 87


TIRK 34 Dit font is gebasseerd op herhaling en rotatie van een letter en is gegenereed in het programma NodeBox. De samenstelling van het font is zo gemaakt dat het ook op muziek reageert.

88


89


90


91


92


93


N

E O D

94


O B X 95


NodeBox is een computerprogramma ontwikkeld door de Experimental Media Research Group, een onderzoeksgroep verbonden aan de Sint Lucas Hogeschool voor de Kunsten van de Karel de GroteHogeschool. Omdat dit programma is ontwikkeld door oud-studenten en docenten van onze school leek het me interessant om hier meer over te leren. NodeBox is een programma dat ideaal is voor datavisualisatie en generatieve design. Ook voor experimentele typografie is het programma zeer geschikt, zoals te zien is in het hoofdstuk ‘Experimental Typeface’. NodeBox werkt met ‘blokjes’ die ‘in- en output kanalen’ hebben en aan elkaar verbonden kunnen worden. Het is een programma waar veel mee gedaan kan worden, het is enkel niet erg simpel om met te leren werken. Het leren van het programma heeft dus ook heel wat tijd in beslag genomen met heel wat klassikale oefeningen. Individueel hebben we een aantal opdrachten gekregen waarvan er enkele hier aanbod zullen komen en zullen worden besproken.

96


ARDUINO De Arduino is een langwerpig apparaat, in de vorm van een rechthoek, met een strook LED-lampjes. Via NodeBox kan er informatie naar worden doorgestuurd, dit is meestal een beeld. Als men vervolgens het apparaat heen en weer beweegt wordt het beeld uitgetekend door de Arduino in de vorm van groen licht. Ik heb ervoor gekozen om het apparaat figuurtjes te laten uittekenen, deze zijn gemaakt aan de hand van een grid waarop vierkanten en bollen worden geplaatst. Vervolgens worden het gird en de vormen gespiegelt zodanig dat er figuurtjes ontstaan. De volgorde van de vormen op het gird kan worden veranderd, zodat dat er talloze verschillende figuurtjes gegenereed kunnen worden.

97


98


99


100


101


INFOGRAPHIC — BEST SOLD ALBUMS We kregen de opdracht om een datavisualisatie te maken. Ik had besloten om dit te doen over de best verkochte albums allertijden. Aan de hand van informatie die ik van Wikipedia heb gehaald heb ik dan volgende infographic gemaakt. Op de infographic worden de eenenderig best verkochte albums allertijden getoont. Aan de hand van de kleurengradient vind men artiest en album terug in de lijst en infographic. In de lijst vindt men naam van de artiest, naam van het album en aantal verkochte exemplaren (in miljoenen) terug. Op de graphic vind men ook het jaar van uitgave terug. De graphic is zo gemaakt dat het een vinyl voorstelt.

102


INFOGRAPHIC Best sold albums all times

(number of copies sold in millions)

103


MAKELANGELO DRAWINGMACHINE Makelangelo is een robot die beelden en portretten kan uittekenen. Het bestaat uit een gemotoriseerd pennetje dat kan bewegen via een x- en y-as Eerst moet een beeld ge誰nporteerd worden in NodeBox. (01) Via het programma worden dan bepaalde delen van het beeld geselecteerd en gefilterd. De geselecteerd delen worden vervolgens omgezet in arceringen. (02) Deze node met arceringen wordt dan doorgestuurd naar de G-node die de grafiek doorstuurt naar Makelangelo. De robot zal tenslotte het doorgestuurde beel uittekenen. (03) Ik had gekozen om de robot een portret van John Lennon te laten maken.

104


01

02

03

105


D ATAV I S U A L I S AT I E — ECHONEST http://the.echonest.com is een site waar allerlei informatie kan worden opgevraagd in verband met muziek; over artiesten, liedjes, muziekstijlen enzovoort. Zo kan men bijvoorbeeld de ‘hotness’ of populariteit van een artiest of lied opvragen. Of artiesten die gelijksoortige muziek maken als een bepaalde artiest. Wanneer men de informatie van Echonest koppeld aan NodeBox kan men tal van datavisulisaties en dergelijke maken. Ik heb besloten te werken rond muziekgenres en overeenkomstige of afgeleide genres.

De poster aan de rechterzijde van de spread toont genres en hun overeenkomstige of afgeleide genres. Er worden vier genres onder de loop genomen: Electronic, Pop, Hip Hop en Jazz. Het genre waarover het gaat staat altijd in het centrum van de grafiek, de overeenkomstige genres staan rond het hoofdgenre. Het genre dat het meest gelijkenis vertoont met het hoofdgenre staat het dichstbij het centrum of hoofgenre. De muziekstijl dat het minst gelijkenis vertoont met het hoofgenre staat het verst verwijderd van het centrum.

106


Genres and simular genres This infographic shows main music genres and their most simular genres. The most simular genre is displayed closest to the main genre. The least simular genre is displayed the farest from the main genre.

Data Visualization made in NodeBox.

107


De infographic op deze spread is gelijkaardig aan de poster van de vorige spread. Hier worden weer vier genres gegeven die zijn omringd door gelijkaardige genres. De vier hoofdgenres hier zijn: Pop, Electronic, Hip Hop en Rock. Ieder genre heeft een kleur (Pop is groen, Electronic is rood, Hip Hop is blauw en Rock is geel) zodanig dat men de overeenkomstige stijlen snel kan terugvinden. Sommige hoofdgenres hebben dezelfde overeenkomstige (bij-)genres, deze zijn dan verbonden met twee kleuren.

108


109


sacred

E

IE

I G L I

T ME R

E

GEO

H

geometry 110


Als tweede deel voor de bachelorproef heb ik gekozen om te werken rond ‘Heilige Geometrie’. Men zou het kunnen omschrijven als een interdisciplinaire studie naar werkelijkheid en mythe. Het benaderd grafisch ontwerp als een magisch model, d.w.z. als iets dat door middel van grafische voorstelling van de werkelijkheid of door manipulatie van woorden, beelden en symbolen (on)bewust verandering kan toebrengen in het bewustzijn. De bedoeling achter ‘Sacrale Geometrie’ is echter om tot een dieper bewustzijn te komen van de wereld en werkelijkheid.

111


Over ‘Heilige Geometrie’ is heel wat informatie terug te vinden, met gevolg dat veel informatie erg zweverig, incompleet of gewoonweg foutief is. Een grote periode is dan ook besteed aan onderzoek, het verzamelen van informatie, en het ordenen van informatie. Ik ben begonnen met veel te lezen over Pythagoras, filosoof uit de Oudheid die veel bezig was met ‘Sacrale Geometrie’ en zo tot andere intelectuelen gekomen die ook met dit thema bezig waren.

Het symbool links ‘The Flower of Life’ is het symbool van de ‘Heilige Geometrie’ en is al ouder dan de (geschreven) geschiedenis. Door contemplatie en door het maken van dit symbool overweegt men de oorsprong van alle dingen en komt men tot een groter besef van de realiteit, wereld en universum omdat het mystieke waarde bevat die de fudamentele vormen van ruimte en tijd bezitten en daar toe inzicht bieden. Een van de belangerijkste aspecten van de ‘Sacrale Geometrie’ is dan ook dat het kan dienen als een grafische allegorie om verhalen over de schepping en de aard van de wereld te verklaren. In de Heilige Geometrie worden patronen en verhoudingen geopenbaard die we terugvinden in de natuur. De esoterische gedachte achter de ‘Heilige Geometrie’ is dat het gehele universum Eén is.

112


BO DY

erme

ight H

nte i u

ss

Q

of al L

S tic e

en c e

SP IR IT Atalanta Fugiens “Make of man and woman a circle; thence a square; thence a triangle; form a circle, and you will have the Philosopher’s Stone” — Michael Maier

SO UL

Wilt men de ‘Heilige Geometrie’ begrijpen, dan moet men eerst los komen van het materialistisch en puur wetenschappelijk denken. Men moet zich terug kunnen verplaatsen in het magische denken, waar een mens nog een ziel heeft en spiritualiteit nog leeft. Ik heb me ook verdiept in de oorsprong van mythologieën en de studie van de alchemisten. Op deze pagina en de volgende spread ziet men poster ontwerpen die verband houden met de diepere betekenis van alchemie, als een zoektocht naar het Zelf. 113


114


Interiora Terr ae sita Vi

m ltu

SPIRITUS

Recti f i c a nd oI n

idem Lap

ANIMA

es ni ve

Oc cu CORPUS

“If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is infinite.” — William Blake : The Marriage of Heaven and Hell

115


Hexagram

Seal of Solomon

EGYPT MOTHER OF ALL RELIGIONS

Nog twee poster ontwerpen die handelen over esoterisme en verborgen symboliek. 116


Uiteindelijk heb ik besloten om relevante informatie over de ‘Heilige Geometie’ te verzamelen in een boekje. Het bekijkt de principes van de ‘Heilige Geometrie’ vanuit het Quadrivium, de studie van Pythagoras. Het Quadrivium was het oorspronkelijke curriculum van de vrije kunsten in de Westerse wereld. Het bestaat uit vier onderdelen namelijk; het getal of numerologie (aslook wiskunde), geometrie of meetkunde, muziek en astronomie. Bij alle vier de onderdelen staat het getal centraal. Het onderwerp van Geometrie bestudeert het getal in de ruimte. Muziek is het getal in de tijd. Astronomie is nummer zowel in ruimte en tijd. Het onderliggende onderwerp is de orde van de Natuur en natuur van orde zoals het zich manifesteert in tijd en ruimte. Het Quadrivium biedt een uniforme manier van leren waarbij elk van de vier thema een bepaalde manifestatie ontvouwt van een werkelijkheid bekend als Eenheid. Het is een educatieve methode en filosofie met als doel de ziel te bevrijden van beklemming in de materie. Op de volgende spread ziet men enkele pagina’s van het boek.

117


118


119


120


Vervolgens ben ik begonnen met een een vormelijk geometrisch experiment gebaseerd op de principes van de Heilige Geometrie in NodeBox. Door herhaling, rotatie en verbindingen tussen de snijpunten van ‘The Flower of Life’ en diens onderdelen zijn er een heleboel patronen ontstaan die ik in dit boek heb trachten te documenteren. Ik ben op dit idee gekomen nadat ik me had verdiept in de ‘Heilige Geometrie’ en had ontdekt dat Venus, de aarde en de zon om de acht jaar een geometrisch patroon vormen in de ruimte, dat ‘De Kus van Venus’ noemt. Dan heb ik geprobeerd ,met de informatie die ik hier over terugvond, om dit patroon uit te tekenen via NodeBox. Met succes, het resultaat is zichtbaar op de volgende bladzijde. (01) Vervolgens ben ik verder gaan experimenteren met geometrische figuren op basis van Heilige Geometrie. Een deel van dit onderzoek heb ik genbundeld in een klein boekje. (02)

121


01

D

V

N

E

V A

E

K U S

N

S

U

Venus is na de zon en de maan het helderste punt aan de hemel. Om de 584 dagen ‘kust’ Venus de aarde wanneer hij tussen ons en de zon passeert. Telkens wanneer Venus en de aarde kussen vormen de zon, aarde en Venus twee vijfde van een omtrekkende circkel. Doormiddel van conjunctie van deze hemellichamen trekken ze in exact acht jaar, of dertien Venusjaren, een pentagram. De omlooptijden van Venus en de aarde verhouden zich tegenover elkaar als de gulde sneden. Wanneer men de vooruitgang van Venus rond de zon bekijkt vanaf de aarde krijgt men na tweeëndertig jaar een prachtig bloemachtig patroon te zien. Venus draait sneller dan de aarde en legt dus een hele baan af in de tijd dat de aarde een have baan aflegt. De Kus van Venus is niet het enigste patroon door beweging van sterren aan de hemel, andere hemellichamen in conjunctie — aarde — Venus — zon met elkaar vertonen andere prachtige kosmisch patronen.

122


02

123


124


125


MVMNT DSNT FLW

126

Process Folio (2013—2014)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you