Page 1

PROGRAMA ELECTORAL Esquerra Republicana de Catalunya CASTELLBELL I EL VILAR

Impuls republicÃ

A Castellbell i el Vilar

#TeiximFutur

Castellbell i el Vilar


Més que un programa electoral, us presentem el nostre projecte de poble.

Butlletí informatiu d’Esquerra Republicana de Castellbell i el Vilar www.esquerra.cat/castellbell

Castellbell i el Vilar

esquerra.castellbell@gmail.com

erc.castellbell @erccastellbell @castellbell


EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT L’escola reflecteix la diversitat del poble i alhora és l’espai idoni per avançar en la cohesió social. Per això és fonamental potenciar l’àmbit educatiu i donar coherència a l’itinerari pedagògic. El Consell Escolar Municipal és l’eina que integra i connecta els diferents centres i la comunitat educativa. A Castellbell i el Vilar volem seguir les directrius del Pla Nacional d’Educació de la Generalitat de Catalunya per passar d’un model d’ensenyament transmissor (currículums prescriptius, assignatures i matèries diferenciades, memorístic, repetitiu...) a un model basat en l’aprenentatge i en l’adquisició de competències. És per això que volem posar en valor la participació de les famílies, tant en el seu vessantindividual com col·lectiu per assolir una educació integral de qualitat, que requereix del compromís i la participació de tothom més enllà de l’estricte marc escolar. L’Educació 360 (Educació a temps complet) implica les famílies, l’escola i el temps de lleure no lectiu, vacances escolars incloses, perquè tot el temps és una oportunitat educativa en funció dels interessos i capacitats de cada persona. • Treballarem per un Projecte Pedagògic Singular a Castellbell i el Vilar que sigui coherent i integrador entre els centres al poble, potenciant l’Escola Pública de Qualitat.

• Treballarem per ampliar el banc d’empreses col·laboradores amb l’IES i amb l’Ajuntament, oferint més formació i pràctiques a partir de nous programes i convenis.

• Treballarem per assolir les condicions necessàries per fer un model d’Institut/Escola. Les ràtios estan disminuint i el Departament treballa en aquest sentit per establir sinergies i aprofitar els recursos i els seus avantages.

• Treballarem per formar part del Parc Rural del Montserrat i del Projecte Life, buscant sortides als nostres alumnes en els sectors de l’agricultura, la ramaderia, la forestal i l’alimentària.

• Després de 10 anys d’ocupar mòduls, l’Ajuntament posarà tots els mitjans que tingui al seu abast per a la construcció definitiva de l’institut. Treballarem per aconseguir definitivament els terrenys municipals adients per oferir a la Generalitat i iniciar les obres de construcció prioritàriament, seguint el model d’un Institut/Escola, o si més no, de l’actual Institut Bages Sud. Farem un estudi tècnic de viabilitat urbanística per si la construcció d’un Institut/Escola pot ubicar-se als terrenys que actualment ocupen el CEIP Jaume Balmes, l’Escola Bressol i l’actual Deixalleria quina ubicació serà desplaçada. Si l’estudi demostra que no és viable, trobarem una alternativa de terrenys per l’institut. • Ens dotarem i aplicarem Plans Educatius efectius de desenvolupament, contra la marginació, la prevenció de drogues, el consum d’alcohol i el tabaquisme, principals xacres que amenacen els nostres infants i joves.

• Establirem convenis amb altres centres per potenciar pràctiques al propi entorn o en serveis.

• Promourem la creació d’un esplai a Castellbell i el Vilar que ha de promoure valors com el respecte i coneixement de l’entorn, el companyerisme, el civisme i la tolerància. • D’acord amb la Comunitat Educativa, orientarem l’oferta dels Cicles Formatius de l’IES cap a formacions adreçades a les necessitats específiques i estratègiques del poble com poden ser l’Esport, el Medi Natural, l’Electromecànica, Tècnics de Muntanya i Escalada, en el sector del metall, l’alimentari, el sector primari, l’artístic, etc, que permetin obrir possibilitats de realització personal i professional als nostres joves.

• Implementarem l’Educació 360 (educació en temps complet), colaborant amb la Fundació Bofill i la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’augmentar noves iniciatives. • Establirem comunicació (feed-back) amb pobles veïns aprofitant models i experiències d’èxit existents, per exemple, amb Rellinars, Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç de Castellet. • Des de la Regidoria d’Educació promourem en el sí del Consell Escolar una diagnosi de les necessitats dels nostres alumnes, també utilitzant les dades estadístiques de matriculats als centres, becats, alumnes amb necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE), alumnes amb necessitats educatives per situacions socioeconòmiques desfavorables (NSCD), etc. • Promourem els Patis creatius amb criteris lúdics i educatius, i obrirem equipaments més enllà de l’horari escolar pel seu aprofitament. • Garantirem el treball transversal i coordinat que impliqui als diferents agents: la Regidoria de l’Ajuntament, els professionals dels seus serveis socials, els del CAP, els equips de direcció dels centres educatius i les associacions de Famílies d’alumnes (AFA’s). 3


• A través del Pla d’Igualtat, realitzarem tallers i xerrades participatives per conscienciar tothom sobre temes bàsics com la coeducació, la prevenció de la violència, per trencar amb els estereotips, sobre el llenguatge sexista, el bulling, la diversitat sexual, i donarem eines i recursos a la comunitat educativa per garantir-los. • Colaborarem en la generació d’espais de formació pels docents, envers les seves necessitats i demandes. • Treballar per assolir una representació paritària en el consell escolar del centre i en altres òrgans de participació. Promourem la participació i l’assumpció de responsabilitats equitatives entre els nois i les noies defugint dels estereotips i rols associats a determinades tasques i responsabilitats. Promourem d’acord amb els equips de docents que els agrupaments dels alumnes a l’aula, en els grups de treball i en les activitats que s’organitzen siguin paritaris. • Farem un Pla per a la Conciliació de la vida familiar i laboral potenciant les relacions família-escola.

• Vetllarem perquè les festes locals i de lliure disposició siguin escollides tenint en compte els criteris de coherència en la conciliació familiar. • Treballarem per oferir formació musical i artística als nostres infants i joves, impulsant la creació artística local i promovent un espai d’aprenentatge (Escola de Música). • Crearem aules d’adults per les persones que vulguin ampliar els seus coneixements (Escola d’Adults). • L’Escola Bressol Municipal és un projecte de poble i de futur. Vetllarem per la seva qualitat i continuïtat. • Executarem el programa de millora i manteniment dels centres educatius que ja existeix. • A través de programes d’educació cívica, colaborarem amb els centres per educar en els valors de civisme i de respecte. Farem campanyes que expliquin els drets i els deures de la ciutadania envers la comunitat.

CULTURA I MEMÒRIA HISTÒRICA La cultura ens enriqueix i ens dóna consciència de qui som, de forma individual i col·lectiva. Des de l’Ajuntament facilitarem l’accés a la vida associativa i als recursos culturals a totes i a tots els veins i veines, perquè promouen la solidaritat, la integració i la cohesió social i ens ajuda a combatre la soledat, les malalties mentals, el fracàs escolar, la xenofòbia. La cultura ens ajuda a consolidar els nostres valors com a poble. L’activitat cultural i la salut d’un poble sovint van vinculats a un Associacionisme viu, perquè són les persones qui fan el poble. • Donarà suport i potenciarà qualsevol entitat i/o associació cultural i esportiva sense ànim de lucre. • Promourem un Consell o Coordinadora d’Entitats per a la bona comunicació i coordinació de totes les entitats. Respectant la dinàmica i la independència de cadascuna, establirem un calendari anual d’actes previstos, per poder preveure i millorar la difusió, i que les seves activitats puguin ser gaudides i compartides per tothom. • El Consell o Coordinadora d’Entitats permetrà potenciar la inter-participació i evitarà que puguin coincidir festivals d’escoles, de Cant Coral, estrenes teatrals, Jornades Literàries, Trofeus Esportius, Ball de Sevillanes, etc.

4

• Potenciarem l’ús del Bibliobús itinerant pels diferents barris del poble així com l’intercanvi d’experiències al voltant de grups de lectura i escriptura. Farem un conveni amb la Diputació de Barcelona com altres municipis. • La Regidoria de Cultura treballarà per a la recuperació del patrimoni històric de Castellbell i el Vilar. .Projectarem l’aprofitament lúdic-cultural de l’edifici de l’estació de Renfe establint conveni amb ADIF per l’ús. Adequar-lo amb bancs, taules i cadires i utilitzar-lo com a mirado.

• Promourem l’hàbit de la lectura programant visites d’autors i presentacions de llibres.

• Farem un projecte per l’ús de l’església de la Bauma mentres es fan les obres de restauració i rehabilitació. La volem reconvertir en un espai cultural per exposicions, actes i concerts que ha de servir per dinamitzar el barri de La Bauma.

• Dinamitzarem espais d’estudi, per fer treballs, una ludoteca, conta-contes i bebeteca per dur a terme un programa adreçat als infants, els joves i les persones grans. (Ateneu).

• Treballarem per consolidar els actes i la “marca” de “Resistents” en circuits d’interès cultural a nivell comarcal, regional i nacional.


• Crearem un Centre d’Interpretació i Museístic al voltant dels fets del 1714 a Castellbell i el Vilar i de la figura d’en Mansuet Buxó el 1822 durant la guerra del francès. • Integrarem Castellbell i el Vilar en el circuit del Correllengua (iniciativa popular per promoure l’ús social de la llengua catalana) i també en la rebuda de la Flama del Canigó. • Treballarem per la recuperació del patrimoni arquitectònic a partir del catàleg elaborat per la Diputació de Barcelona. • Revisarem els parcs i els espais de lleure al poble perquè els nostres infants i joves puguin gaudir zones d’esbarjo en condicions adequades.

MEMÒRIA HISTÒRICA • Recuperarem el projecte de l’Arxiu Històric del poble actualment pràcticament en desús, que està ubicat al soterrani del Centre Cultural Joan Masats. • Renomenarem la plaça Esteve Biosca per una denominació més àmplia que abasti els alcaldes i regidors afusellats durant la guerra civil recuperant la Memòria històrica. Obrirem un procés de participació ciutadana per escollir el nom. • Avaluarem la possibilitat de renomenar alguna plaça o carrer per fer palesa la memòria històrica sobre fets o fites importants, persones rellevants... com per exemple 1 d’octubre, Joan Valls, Independència, etc. • Senyalitzarem i identificarem els espais/ubicacions on succeïssin fets destacables de la història de Castellbell i el Vilar, tenint en compte, per exemple, el passat tèxtil i industrial.

ESPORTS L’esport és una font de salut, també és una eina potent per a l’educació i el creixement personal. La pràctica de l’esport, en qualsevol de les seves disciplines, va acompanyada de valors que enriqueixen la persona, com ara la millora constant, el sacrifici, el respecte i la solidaritat. • Revisarem l’avantprojecte de la Diputació de tancament del Poliesportiu. • Millorarem els serveis del poliesportiu. Rendibilitzarem el seu ús potenciant la seva utilització i la informació de la seva disponibilitat. • Recuperarem pistes municipals de bàsquet, futbol, tennis de taula, etc, als barris fora del poliesportiu. Instal·larem cistelles de bàsquet i taules de ping-pong als diferents nuclis urbans, perquè els nostres infants i joves puguin gaudir de l’esport en les seves estones d’esbarjo. • Adequarem una pista de tennis com a pista de pàdel.

• Promourem altres esports envers el futbol i la participació femenina (pàdel, escalada, BTT, basquet, etc.). Donarem suport a l’activitat esportiva en totes les edats i en totes les seves formes i disciplines. • Oferirem suport i assessorament jurídic al monitoratge voluntari que forma part del teixit esportiu i que garanteix l’activitat. • Vetllarem perquè la pràctica de l’esport a Castellbell i el Vilar es faci d’acord als valors esmentats a l’enunciat, també a nivell de competició. (Ètica i Esport) • Ampliarem i connectarem les nostres rutes de senderisme, de vies ferrades i de BTT, aprofitant la proximitat del Parc Natural de Montserrat, Sant Llorenç i la Serra de l’Obac. (Connexions amb l’entorn).

5


ACCIÓ SOCIAL I SALUT Totes les polítiques i l’acció del govern de l’Ajuntament va adreçades a oferir els millors serveis a la ciutadania. La millora de la vida de les persones és la prioritat. La obligació de l’Ajuntament és protegir el vulnerable. Crearem el Consell Municipal d’Acció Social i de Salut Pública com a eina per a detectar, dissenyar accions, desenvolupar i avaluar les polítiques Socials i de Salut adients. Aquest Consell comptarà amb la participació dels agents de salut, representants dels centres educatius, els serveis tècnics de la Regidoria d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament i del seu responsable. La Regidoria d’Acció Social i Salut en colaboració amb la d’Urbanisme elaborarà un Pla Local d’Habitatge i un estudi acurat de les necessitats de les persones dependents i les susceptibles de ser subjectes vulnerables per evitar situacions d’exclusió social, desemparament i marginació. Un poble, en tant que comunitat, ha de ser capaç d’atendre la seva gent. El Pla Local d’Habitatge:

formula de Comptadors Solidaris, fent servir expedients que atenen criteris de vulnerabilitat i de protecció de la finca. (El Jutjat dona permís per entrar i canviar el comptador).

1 Elaborarem un cens de pisos buits propietat de Bancs i de Particulars, un cens d’infrahabitatges i de pisos i cases okupades.

• Utilitzarem la llei 24/2015 sobre la pobresa energètica: 2 Crearem la figura de tècnic/tècnica especialista en Habitatge.

-

3 L’Ajuntament es dotarà almenys d’un pis per emergència social. Actuacions: • Masoveria urbana. Pisos deteriorats arranjats pel llogater. • Mediació amb bancs i propietaris per lloguer social.

-

• Mediació amb bancs i propietaris per compra social i destinar els pisos municipals a lloguer social.

• L’Ajuntament exigirà el compliment als bancs i farà multes coercitives.

• Mediació per l’obtenció de pisos socials propietat de la Generalitat.

• Crearem la Mesa d’Emergència per disposar tots els mitjans possibles per aturar desnonaments. (Fins ara els desnonaments eren de pisos propietat de bancs. En aquest cas, el Jutjat informa l’Ajuntament (Serveis Socials) i aquest convoca la Mesa d’Emergència i fa informes de vulnerabilitat i el desnonament s’atur. La Generalitat assumeix que ha de donar pis, però la família no sap quan. En aquests casos, l’Ajuntament hauria de fer-se càrrec a través del lloguer social de pisos de la seva propietat. Ara, s’estan fent desnonaments de pisos de privats, on resulta difícil establir criteris de vulnerabilitat perquè les dues parts poden acollir-se.).

• Implementarem els informes de vulnerabilitat a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament per aturar judicialment els desnonaments. • Aplicarem les mesures legals necessàries i existents perquè els preus de lloguer social no excedeixin el 30% dels ingressos de la unitat familiar. • Establirem lloguers socials en els pisos de titularitat municipal amb preus simbòlics, com fan altres ajuntaments (a Manresa 2€/m2).

6

Exigirem a les companyies que recordin que estan obligades a tenir un fons de contingència per fer-se càrrec de les factures impagades. Si existeix informe de vulnerabilitat favorable, les companyies no poden tallar el subministrament. L’inquilí disposa de llum, l’Ajuntament NO ha de pagar l’acumulació de deute perquè queda cobert pel fons de contingència. Exigirem a les entitats bancàries que cedeixin el 20% de pisos que estableix la llei per lloguer social.

• Incentivarem la rehabilitació dels infrahabitatges i dels pisos buits a través de microcrèdits.

• Treballarem per dotar-nos de pisos de la SAREB i també en sol·licitarem a l’Agència Catalana d’Habitatge. Exercirem el dret de “tanteig i retracte” per tal de disposar d’una oferta de lloguer social que sigui suficient a la demanda.

• Establir un Protocol de mediació amb empreses energètiques, i en el cas de pisos i cases okupats, introduirem la

• La Regidoria d’Acció Social i Salut es dotarà de personal especialitzat i suficient (treballadors/res socials i familiars)


així com d’un Educador/a social per tal que les persones més necessitades i les dependents rebin atenció. • Promourem xerrades de sensibilització ciutadana i de formació pràctica per tenir cura de la gent gran a casa. • Farem assessorament i acompanyament als aturats/des del municipi. Potenciarem la formació. • Crearem una Taula d’Envelliment i Dependència per fer una diagnosi inicial de les necessitats i un Pla d’Actuació. • Dinamitzarem el Casal d’Avis. Valorarem la necessitat d’un Centre de Dia adequant un equipament municipal que reuneixi les condicions, d’acord amb criteris d’especialistes de l’Àrea de Salut de la Conselleria de la Generalitat. • Es valorarà la posta en marxa d’un menjador social i/o d’un servei de menjar a domicili per garantir l’alimentació de persones soles grans o dependents. • Crearem un Consell de la gent gran com a Espai de trobada i de teràpia ocupacional. • Impulsarem polítiques per a un envelliment actiu. • Desenvoluparem mecanismes de detecció de situacions de pobresa infantil, de famílies amb risc d’exclusió social i de persones grans que viuen soles.

• Tramitarem l’entrada del nostre municipi en el Banc d’Aliments de Barcelona, que dona servei als Ajuntaments. El punt que ens toca és Manresa. Crearem la figura del coordinador/a de campanyes puntuals de recollida d’aliments. • Lluitarem contra el malbaratament alimentari amb campanyes de sensibilització, buscant minimitzar, en la mesura que sigui possible, els excedents que no són comercialitzables. • Posarem a l’abast de les persones vulnerables una Targeta moneder per a consum Km0 en els nostres comerços. SALUT • És un objectiu prioritari aconseguir que el CAP de Castellbell i el Vilar funcioni com el Centre Assistencial de referència que li pertoca per centralitat (Àrea Bàsica Montserrat). Amb reserva d’aparcaments per usuaris, un espai per a una ambulància d’urgències i equipament per fer guàrdies de nit. • Treballarem per recuperar els serveis d’Urgències els caps de setmana a Castellbell i el Vilar, dins de l’EAP Montserrat, que van desaparèixer amb les retallades. • Treballarem per l’ampliació de l’EAP amb el Servei de Pediatria i Planificació Familiar. Elaborarem un avantprojecte amb l’Institut Català de la Salut (ICS), posant a disposició els terrenys municipals situats al costat del CAP.

• Promourem l’ús del “Xec Servei” (empreses amb segell de qualitat) per cures a la Persona com podologia, fisioteràpia, serveis a domicili, etc.

• Desenvolupar un programa de prevenció a la drogodependència i salut mental.

• Oferirem assistència emocional a les persones que estan soles a través del servei d’atenció telefònica de psicòlegs (Fundació Salud y Persona).

• Tindrem especial cura de les conductes alimentàries a l’escola Bressol i la de Primària amb les persones més dependents i/o vulnerables.

• La Regidoria d’Acció Social i Salut promourà un Punt/ Espai d’Atenció i Recursos a la Dona (CIRD #Dibaoberta, Catàleg de serveis 2018) i un Punt/Espai i Recursos d’Acollida per persones i col·lectius de nouvinguts, especialitzant el personal propi amb tots els recursos a l’abast de l’Ajuntament i facilitant la seva formació.

VOLUNTARIAT

• Tindrem cura dels nens i nenes a l’època d’estiu: ajuts, beques menjador, canguratge, activitats, etc. • Promourem un Aula d’alfabetització, parelles lingüístiques, etc, d’acord amb la Regidoria d’Educació. • Farem ajudes d’Alimentació Bàsica i vetllarem per a cobrir les necessitats d’aliments frescos, saludables, adequats a dietes, i de roba i vivenda per a les persones susceptibles de ser subjectes vulnerables.

• Incentivar el Voluntariat: promoure iniciatives socials com el banc d’hores, col·laboració amb el banc d’aliments, acompanyament, etc. • Incentivar i donar continuitat a la interacció entre persones de diferents edats, a través de projectes compartits com per exemple les escoles, el Casal d’Avis i la Residència Geriàtrica. • Promourem la gestió d’horts urbans. • Farem actes i campanyes per visibilitzar les dones (teatre, activitats, cursa d’orientació familiar, etc). P r o m o u r e m grups de dones empoderades d’acord amb el Consorci de Sanitat.

7


• Promourem accions com el canguratge a totes les trobades i actes que faci l’Ajuntament i les diferents Regidories. • Revisarem la llei de 2015 per actualitzar i adaptar a Castellbell i el Vilar el Pla d’Igualtat massa genèric que proporciona el Consell Comarcal del Bages.

• Realitzarem tallers/xerrades informatives sobre polítiques de igualtat. Farem una diagnosi de la realitat a Castellbell i el Vilar en quan a l’eficiència de les Polítiques d’Igualtat també a partir de dades estadístiques. • Recuperarem i treballarem el Pla del Consell Comarcal Bages per garantir els drets de les persones LGTBI (20182021).

URBANISME La resolució judicial que ha desestimat el POUM ens obliga a redefinir el poble que volem i a iniciar el llarg i econòmicament costós procés de disseny i de tramitació administrativa. Ho veiem com a una oportunitat, doncs l’anterior POUM preveia un creixement de població irreal, inasumible i insostenible. Castellbell i el Vilar està constituït per una vintena de nuclis urbans diferents. És imprescindible definir les actuacions sobre aquest territori per tenir un entorn adequat i assolir una bona qualitat de vida a tot el municipi. Cal una planificació que ens permeti imaginar el futur de Castellbell i el Vilar d’una manera racional i sostenible. Iniciarem el disseny i la tramitació del nou POUM realitzant consultes a la ciutadana en aquells aspectes que siguin determinants pel model de poble que volem.

• D’acord amb la Regidoria d’Acció Social i Salut, farem un cens d’habitatges buits per saber qui és el propietari i aplicar mesures que repercutiran en un augment d’oferta de lloguer social. • D’acord amb la Regidoria d’Educació, des d’Urbanisme treballarem per aconseguir uns terrenys municipals adequats que puguem oferir al Departament d’Ensenyament i poder reclamar la construcció definitiva de l’Institut o de l’Institut/ Escola. • Treballarem per millorar les connexions amb la renfe i la mobilitat dels usuaris. • Millorarem la mobilitat i la connexió dels diferents nuclis habitats de Castellbell i el Vilar.

• Treballarem perquè la Fibra Òptica i una connexió a internet (banda ampla suficient) arribin a tot el poble. • Connectarem totalment els nuclis de La Bauma, El Borràs, el Burés, El Baix Vilar i el Vilar al col·lector del clavegueram. • Desenvoluparem per fases els Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització de La Vall de Montserrat i de Mas Enric/Can Prat, d’acord amb les entitats socials i les Juntes de Cooperació dels Propietaris. • Establirem una xarxa de camins habilitats per BTT i rutes temàtiques. • Habilitarem una zona municipal de pícnic amb barbacoes i una font. 8

• Treballarem per la obertura del barri Borràs, millorant la comunicació entre el carrer Joaquim Borràs i l’Avinguda Catalunya. • Eliminarem les barreres arquitectòniques als espais públics i als carrers del poble impulsant un Pla d’Accessibilitat Municipal. SEGURETAT CIUTADANA • Consolidarem el tercer vigilant i estudiarem la reconversió d’una plaça nova per incrementar el servei de vigilància, ampliar la cobertura i que els treballadors puguin fer torns de vacances. • Entrarem en el programa per a municipis de menys de 5.000 habitants que preveu un servei d’identificació de matrícules connectat amb la central dels Mossos d’Esquadra per prevenir robatoris. • Revisarem el Pla d’Emergència d’incendis i el sistema de boques de rec a tots els nuclis. • Millorarem l’accessibilitat de les cubes d’aigua dels bombers a tot el terme. Donarem suport a l’agrupació dels ADF Protectors del Bosc. • Treballarem per la gratuïtat del peatge de la C-16 i per la millora de la seguretat i reducció de trànsit a la C-55 i a la C-58. Donarem suport a la Plataforma No + morts a la C-55. • Destinarem una part fixe de l’Impost d’IBI Especial de l’Autopista C-16 per a Projectes Socials.


PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRESA I COMERÇ Castellbell i el Vilar ve d’un passat tèxtil que ens ha deixat unes Colònies que són patrimoni històric i cultural. Aquest patrimoni és en mans privades. Després de molts anys, la manca de Projecte de futur i d’un Pla Estratègic de desenvolupament i de reconversió, no ha permés el diàleg sinó que ens ha portat a un seguit de denuncies, de resolucions judicials i contenciosos que encara ara perduren. Nosaltres volem acabar amb aquesta praxi per poder generar riquesa i llocs de treball pel poble a través del diàleg i acords amb els propietaris. Aquesta és una assignatura pendent que té el poble per la dificultat, però també per la demostració de manca de capacitat de negociació d’anteriors governs. Esquerra Republicana trencarem aquestes dinàmiques i assumim el compromís de resoldre aquest repte des del govern de l’Ajuntament. Farem un Pla Estratègic Econòmic Municipal que dependrà de la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Comerç. Aquest Pla ha de garantir una millora de la comunicació entre l’Ajuntament i les empreses i el comerç. Les portes obertes i la interlocució estaran garantides.

• Estudiarem i promourem la cistella tributària. • Treballarem per a la creació d’una associació d’Empresa i Comerç a Castellbell i el Vilar aprenent dels errors d’experiències anteriors (UBIC). • Des de l’Ajuntament incentivarem la seva posta en marxa fent una primera proposta estratègica i de bonificacions fiscals, fruit d’una inicial roda d’entrevistes i contactes, i d’una diagnosi en colaboració amb la Diputació i els seus serveis d’orientació i dinamització empresarial. L’objectiu serà l’activació, la millora de la qualitat i el creixement del comerç a Castellbell i el Vilar. • Aplicarem mesures de suport a les empreses del municipi com l’assessorament en internacionalització, gestió de marques (brand management), mesures de suport a la contractació de personal local, etc. • Prendrem mesures per afavorir l’aparició de noves iniciatives empresarials al poble, tant per a joves com per a persones majors de 45 anys (emprenedoria oberta), ja sigui oferint assessorament, com a través de bonificacions fiscals municipals. • Promourem la creació d’un espai de coworking, de microempreses per compartir despeses i d’un viver d’empreses per incentivar l’emprenedoria i la consolidació de les noves iniciatives. • Promourem la creació d’una marca del comerç local de proximitat al poble i promocionarem els seus productes, així com les botigues, potenciant les xarxes de consum i els productors per sectors com pagesos, xarcuters, foners, matoners, etc. • Estudiarem la possibilitat d’adquirir/rehabilitar patrimoni industrial en desús, per adaptar-lo i promocionar-lo per al seu aprofitament.

• Donarem suport i incentivarem amb bonificacions fiscals la rehabilitació i millora en la sostenibilitat energètica dels locals del comerç local. • Prioritzarem els industrials i el comerç local com a proveïdors de l’Ajuntament. • Promourem i organitzarem cursos d’aparadorisme pels establiments (disseny, senyalització, promoció, etc) • Promourem la creació de Cooperatives. • Serà un objectiu prioritari entrar a formar part de l’Associació del Parc Rural del Montserrat. Ens hem quedat fora en la seva recent constitució, i ofereix un ampli ventall de possibilitats i recursos econòmics per a la reactivació del sector primari, l’alimentari i la creació de llocs de treball relacionats. • Dins del Pla Estratègic Econòmic Municipal treballararem per donar suport a les empreses i per desenvolupar activitat als polígons industrials (Pla de les Vives, Burés II, Pla del Riu i La Bauma)• Promourem l’arribada de noves empreses fent una oferta de d’avantatges fiscals municipals amb caràcter temporal fins assolir la seva consolidació• Ho farem atenent el model de grau de responsabilitat social amb el poble (Finestreta empresarial de Cardona). PROMOCIÓ TURÍSTICA • Revisarem i promourem el Pla Estratègic de Turisme. • Totes les iniciatives i projectes que promocionarà l’Ajuntament portaran associat un estudi i Pla de Manteniment per garantir la seva consolidació. • Vetllarem pel total desplegament del projecte “Vies Blaves Barcelona”, al voltant del Llobregat en el nostre municipi (i que finalitza el 2019). 9


• Adequarem la llera del Llobregat i els meandres dins del projecte Vies Blaves com a zones de passeig, d’esbarjo i d’observació d’aus, atenent les limitacions que condiciona la protecció de la fauna i l’entorn. • Promocionarem el turisme específic per a l’observació d’aus als meandres de Castellbell i el Vilar i recuperació d’ecosistemes fent convenis amb el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt – Serra de l’Obach i el Parc Natural de Montserrat. • Dins la revisió, senyalització i rehabilitació de les Vies Verdes de Castellbell i el Vilar, adequarem el camí del Cremallera. • Crearem un espai d’aparcament municipal d’autocaravanes amb tots els seus serveis per pernoctar i farem difusió a les guies i apps. • Recuperarem l’espai natural de la llera de la riera de Merà, la de Marganell i la de Rellinars. • Promourem un calendari de Fires i Festivals d’acord amb les Regidories de Promoció Econòmica i Cultura (Consell/ Coordinació d’entitats).

• Treballarem per assolir les condicions que permetin incloure Castellbell i el Vilar en la xarxa de turisme industrial, especialment el relacionat amb el món del tèxtil. • Des de l’Ajuntament promourem un centre d’interpretació o museu sobre “el pany i la clau” a partir d’una donació particular. • Integrarem l’oferta Turística de Castellbell i el Vilar en els Plans Comarcals i Provincials de Promoció del Turisme i en el Geoparc. • Habilitarem Punts d’Informació de cap de setmana a llocs estratègics com les estacions de trens (FFCC i Renfe) i a les entrades del poble (Bauma i Burés). • Promourem una guia d’excursions a peu i en BTT pel nostre municipi. Valorarem fer servir el sistema de “joc de pistes” amb codis QR i la creació d’un espai “punt de trobada” per a persones que fan escalada i BTT, habilitant serveis a la seva disposició.

• Dins del Pla de Recuperació del Patrimoni, revisarem el Catàleg fet pels serveis de l’Ajuntament i la Diputació per rehabilitar els Pous de glaç, els forns de ceràmica, els molins, les barraques de vinya i de pastor.

• Promocionarem iniciatives per a la creació de més espais d’allotjament de turisme rural.

• Inclourem Castellbell i el Vilar en les directrius de la Carta Europea de Turisme Sostenible i treballarem per assolir quotes de qualitat Turística.

• Promourem el municipi com a espai de localitzacions cinematogràfiques aprofitant l’entorn natural i també l’industrial. (contactar amb Barcelona-Catalunya Film Commission)

• Promourem i estudiarem l’ampliació de l’oferta de rutes culturals, històriques i arquitectòniques, com per exemple amb la inclusió del Molí de l’Alzina. Les visites trobaran senyalitzats els camins, els edificis i disposaran de material

10

gràfic explicatiu (díptics, plànols, etc), així com recomanacions sobre gastronomia (guia de restaurants) i la pernoctació.

• Aprofitarem el “Camí Ignasià” com atractiu turístic.

• Crearem un “Welcome Pack” per a persones que es plantegin venir a viure a Castellbell i el Vilar, on s’explicarà el poble, els serveis, les associacions, etc.


SEGURETAT, INFRAESTRUCTURES I VIA PÚBLICA: • Treballarem per a la Mancomunitat de Serveis amb altres municipis veïns i a través del Consell Comarcal del Bages. • Actualitzarem l’Ordenaça Municipal de Convivència atenent criteris de solidaritat, civisme i respecte. • Estudiarem la ubicació i nova creació d’una plaça major al poble. • Dins del disseny del nou POUM buscarem la localització de nous espais d’aparcament al poble. • Farem un estudi amb la Diputació per pacificar el trànsit al carrer Joaquím Borràs que no perjudiqui els comerços. Aquest estudi i les mesures que comporti també tindran com a objectiu suprimir les aturades i parades en doble fila en el carrer La Bauma i Joaquím Borràs. • Millorarem la Seguretat Vial als carrers de tot el municipi amb estudis del trànsit i sancions a les infraccions més habituals d’acord amb la Diputació de Barcelona, que és la titular de la carretera B-1121 que travessa el municipi. • Millorarem els accesos viaris de transports a les empreses i evitarem que hagin de passar pel mig del poble. • Farem estudi tècnic per millorar la cobertura de telefonia mòbil a les urbanitzacions vinculat al 5G. • Exigirem a les administracions tenir unes infraestructures viàries àgils, modernes i segures en la línia R4 de rodalies, la C-55, C-58 i la A-16. • Serà un objectiu prioritari per l’Ajuntament treballar fermament per avançar en l’execució de les obres d’urbanització de la Vall de Montserrat i Mas Enric/Can Prat d’acord amb les AAVV i les Juntes de Propietaris. Aquestes obres podran abordar-se per fases o per carrers. L’Ajuntament posarà tots els seus recursos a disposició d’aquest repte històric, garantint que es tindran en compte i s’estudiaran tots els casos perquè cap veí no quedi exclós degut a la seva situació socio-econòmica. • Treballarem en la preparació dels Plecs i les Clàusules per iniciar les licitacions d’obres a La Vall de Montserrat. • Treballarem en la gestió de llicències i permisos, en el procés previ a les obres de la urbanització del Mas Enric i Can Prat. • Col·laborarem pel total desplegament de la fibra òptica a tot el municipi.

vigilància que estan connectades a la central dels Mossos d’Esquadra com han fet altres municipis amb les nostres característiques (com a Castellnou de Bages). • Instal·larem càmeres en els llocs susceptibles de requerir vigilància nocturna com les piscines municipals. • Arranjarem les “Escales del Trampero” com a punt de connexió amb el Camí del Cremallera. • Regularitzarem amb una “guia d’estil” la denominació, senyalització i numeració de carrers i cases del municipi, quan s’escaigui. • Recuperarem l’Estudi de Regeneració Urbana del Barri de La Bauma. El revisarem i farem un Pla d’Intervenció per aplicar mesures de rehabilitació i recuperació. • Davant del risc d’incendi degut a les característiques del nostre municipi on hi ha un alt percentatge de massa forestal: - L’Ajuntament tindrà especial cura del manteniment de les franges perimetrals dels nuclis habitats. - L’Ajuntament garantirà un manteniment i neteja de les parceles abandonades a les urbanitzacions. Exigirem als seus propietaris el desbrossament. Si no els trobem o no ho fan quan siguin requerits, ho farà l’Ajuntament de manera subsidiària. - L’Ajuntament garantirà el manteniment dels hidrats i dipòsits d’aigua dispersos dins del terme i que han d’estar a disposició de Bombers i les ADF’s. • Revisarem els contractes de les empreses de subministrament d’aigua i les elèctriques. Exigirem el manteniment i l’estat de conservació òptim de les línies d’alta, mitja i baixa tensió promovent el soterrament quan s’escaigui. • Estudiarem jurídicament si és possible reclamar el pagament de l’espai de sòl que ocupen les torres elèctriques (cas de Santa Maria d’Oló). • Obrirem expedients sancionadors en els casos de detecció d’incompliment de la normativa de salubritat i per manca de cura i/o manteniment de fosses sèptiques. • Treballarem per connectar tot el poble a la xarxa del clavegueram. Tramitarem subvencions a tal efecte, perquè és una necessitat prioritària. • Aplicarem polítiques de sostenibilitat i d’eficiència energètica, incentivant l’aplicació de bonificacions fiscals a les ordenances municipals en cas de projectes de millora i estalvi energètic.

• Instal·larem càmeres lectores de matricules per millorar la 11


• Farem un estudi de viabilitat amb l’objectiu d’utilitzar centrals de biomassa a tots els edificis i equipaments públics.

• Donarem suport i acompanyament a la dona en l’entorn rural.

• Revisarem l’estat dels contractes de l’Ajuntamnent pel que fa als preus i als subministraments d’Aigua potable (dipòsits i distribució), Clavegueram (estacions depuradores), el Reciclatge (empresa de recollida de residus, abocadors, incineradores) i les Telecomunicacions (telefonia fixa i cobertures de mòbils).

• Integrar-se a tots els efectes a l’Associació de municipis del Parc Rural del Montserrat

• Revisarem la normativa respecte a la instal·lació d’aires condiconats i en general, de qualsevol element penjat a les façanes d’edificis. • Revisarem la construcció i rehabilitació d’habitatges, promovent la dignitat de les persones i la sostenibilitat i integració en el paisatge natural. • D’acord amb la Regidoria d’Acció Social i Salut, impulsar l’ampliació i actualització del CAP, respecte les necessitats actuals i la previsió de necessitats futures • Complir un pla de manteniment i millora continua en els edificis de l’escola Bressol, Jaume Balmes i l’institut. • Adequarem un espai municipal com a Sala de Vetlles per evitar desplaçaments familiars. DESENVOLUPAMENT RURAL • Crearem un canal de comunicació amb el DARP (departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) per preservar l’arrelament de la població rural i el desenvolupament del sector agrari, ramader i de l’alimentació. • Crearem una nova regidoria de Desenvolupament Rural que promourà la creació d’un Pla Municipal de gestió Forestal. Aquest estarà vinculat al desenvolupament de l’activitat i també serà responsable de l’aplicació de les mesures per a la protecció contra incendis i l’aprofitament de la massa forestal. • Afavorir l’accés a la terra de persones que es vulguin incorporar a l’activitat del sector primari (col·laborar amb banc de terres). • Facilitarem mesures fiscals que incentivin la recuperació de terres pel conrreu o la pastura. • Establirem convenis amb centres educatius i escoles agràries, per a la formació de joves.

12

• Fer un estudi de viabilitat per a la construcció d’una planta de producció de biomassa. • Equipar les dependències municipals amb calderes de biomassa produïda als boscos del municipi. Substituir el gasoil per fusta. • Per evitar els boscos abandonats i minimitzar el perill d’incendis, impulsar la gestió forestal d’una manera activa a través de la promoció de la creació d’una associació de propietaris forestals. Aquesta hauria de facilitar l’accés a l’assessorament i als ajuts per part de l’administració pública i la UE. • Incentivar privats per a la recuperació productiva de les antigues vinyes. • Promoure el coneixement i l’ús de les herbes medicinals del nostre entorn. • L’Ajuntament estudiarà les diferents alternatives i contractarà empreses amb certificat d’Energia Verda. • Canviar els hàbits de la ciutadania i comerços per promoure la contractació d’empreses amb certificat d’Energia Verda. • Les polítiques de l’Ajuntament aniran encaminades a assolir la Sobirania Energètica. • Garantirem el descans dels veïns i veïnes. • Regularem la pertinença d’animals domèstics creant un cens d’ADN i fent campanya perquè tots tinguin el xip d’identificació. Regularem els permisos de criadors i/o ensinistradors. • Regularem la pertinença d’animals exòtics. • Senyalitzarem els carrers de Sant Cristòfol. • Substituirem l’enllumenat Públic per Leds de baix consum en el camí per instal·lar fanals amb plaques fotovoltàiques a tot el poble. • Utilitzarem LED’s en tots els equipaments i edificis municipals.

• Suport a l’agricultura i la ramaderia ecològiques.

• Estudiarem i si s’escau, crearem un nou espai de joc i lleure a La Farinera.

• Promocionar la ramaderia com a forma de manteniment natural dels boscos.

• Creació d’un nou mirador i d’una àrea recreativa a la zona de l’estació dels FGC i del pont vell al Burés.


MEDI AMBIENT A Castellbell i el Vilar proposem avançar en la promoció d’actituds sostenibles, responsables i respectuoses amb el medi ambient, tant en l’actuació municipal com en la ciutadania. A Castellbell i el Vilar és imprescindible una reactivació econòmica que ens permeti generar riquesa i ocupació. L’Ajuntament ha de tenir un paper actiu en la promoció de l’activitat econòmica local, impulsant el desenvolupament equilibrat i sostenible. L’Ajuntament iniciarà el camí de fer ús exclusiu de la banca ètica. • Farem un Pla de Manteniment i dotarem de rètols i papereres els entorns per a la neteja de la llera del Llobregat, la Riera de Merà aLa Bauma, la riera de Rellinars i la de Marganell al Burés. Establirem una periodicitat i una frequència que garanteixi el seu estat òptim.

• Buscarem i desplaçarem la ubicació de la Deixalleria i la treurem del costat de les escoles.

• Substituirem la totalitat de l’enllumenat públic per bombetes LED.

• Revisarem els criteris de bonificacions per l’ús de la Deixalleria, amb l’objectiu de reduir el volum de residus.

• Promourem l’ús del Calendari que recull els dies internacionals/mundials de temes relacionats amb el medi ambient per poder organitzar actes al voltant d’aquest dia. Per exemple, el 6 d’octubre, dia internacional de les aus, organitzant una sortida ornitològica i de caire pedagògic per donar a conèixer les aus del nostre entorn. Farem rutes de descdoberta de l’hàbitat vinculant-les al Pla Estratègic de Turisme.

• Vetllarem per l’ús de la Deixalleria com a dipòsit de les restes de poda i farem campanyes de sensibilització per millorar la consciència perquè els particulars avisin l’Ajuntament per a la seva retirada. Si aconseguim recollir volums significatius, poden utilitzar-se com a biomassa i fer bonificacions en els rebuts d’escombraries.

• Promocionarem tallers de construcció de caixes niu i jornades per penjar-les. DEIXALLERIA I CONTENIDORS • Realitzarem un estudi per augmentar el reciclatge al municipi, a través del servei de consultoria del Consorci de Residus del Bages. • Valorarem i implementarem nous sistemes com el porta a porta o els contenidors tancats amb xip personalitzat (Balsareny, Sant Fruitós i Rajadell), projecte per fases, campanyes de sensibilització, etc, amb estudis d’impacte mediambiental i valoració econòmica de la reducció del “rebuig”. Si apliquem el mètode del xip, premiarem qui generi menys residus. • Revisarem la contractació de l’empresa de recollida de residus. El redimensionat en el nombre i tipus de contenidors ha de fer disminuir significativament les tones de rebuig, fracció més cara. En la nova contractació del servei de recollida exigirem vehicles amb “autobàscula. • Realitzarem un estudi específic de nombre, tipus i llocs de contenidors per a la captació a les urbanitzacions. • Renovarem contenidors d’escombraries millorant el sistema d’obertura perquè sigui fàcil per a la gent amb mobilitat reduïda o persones grans.

• Farem campanyes de civisme mediambiental i d’ús de la Deixalleria.

• Revisar si el poble està ben dotat de papereres. Augmentarem el nombre de papereres a La Bauma. ENERGIES VERDES • Invertirem per comprar un vehicle elèctric de neteja pels carrers del municipi. • Equiparem les dependències municipals amb generadors d’energia sostenible (geotèrmia/solar/aerotèrmia) i plaques solars. • Engegarem una campanya que anomenarem “plàstics zero” per promoure que els establiments comercials deixin d’emprar el plàstic i facilitarem que el substitueixin per alternatives eco-sostenibles com el paper, embalatges biodegradables, roba o venda a granel. • Elaborar un pla a mig termini per substituir tots els vehicles municipals per vehicles elèctrics o híbrids. • Dotarem el poble amb un punt experimental de recàrrega de vehicles elèctrics. • Promourem la instal·lació de noves foses sèptiques i adquisició de depuradores a les cases aïllades fent servir la “compra agregada” mancomunada amb l’objectiu de substituir les que estiguin fora de normativa. • Revisarem la gestió de l’aigua del municipi, depuradora i els abocaments incontrolats de residus.

13


• Fomentarem la consciència mediambiental per a l’autogeneració i consum d’energies renovables per part de particulars. Farem sessions d’informació, assessorament i aplicarem bonificacions fiscals municipals. Donarem suport en la gestió de subvencions d’altres administracions a particulars, petit comerç i empreses. • Planificarem l’execució del Pla Director del clavegueram i connectarem tota la xarxa al col·lector general, deixant d’abocar aigües brutes al Llobregat. • Mantindrem les franges perimetrals de protecció contra incendis a les urbanitzacions i la neteja de boscos en coordinació amb l’ADF.

• Consolidarem la recollida selectiva de les escombraries i analitzarem la implementació del sistema porta a porta o el de xip. Revisarem i actualitzarem els criteris de bonificacions per l’ús regular de la deixalleria segons tipus de residus, volum i frequència. • Entrarem a formar part del Pla d’estalvi energètic promogut pel Consell Comarcal del Bages. Implantarem l’ús de les energies renovables. • Elaborarem un catàleg d’espais d’interès ecològic del terme municipal. • Promourem i facilitarem poder fer compostatge a casa a qui ho desitgi.

GOVERNANÇA i TRANSPARÈNCIA La governança és l’estructura i el sistema de regles que s’estableixen per a la presa de decisions de manera participativa en els afers col·lectius i públics. Serveix per formular polítiques orientades al benefici de la ciutadania, del propi poble i del país. El nostre objectiu és fer un Ajuntament que torni a ser proper, transparent i clar a ulls de la ciutadania. • Farem una auditoria pública a l’inici del mandat per donar a conèixer l’estat de comptes.

saber la destinació dels diners públics. Editarem un butlletí digital que serà informatiu i evitarem la propaganda.

• Millorarem la comunicació entre l’ajuntament i els ciutadans a través d’una relació més propera i accesible a totes les Regidories i amb procesos de participació ciutadana per a la pressa de decisions.

• Millorarem el web de l’Ajuntament per fer-lo més visual i tindrem actualitzat el Portal de Transparència.

• En la mesura del possible, utilitzarem la Banca Ètica traslladant els comptes municipals.

• Treballarem per millorar l’accés a la informació municipal, a la remuneració dels membres del Consistori i a les despeses. • Revisarem la paritat en la contractació.

• No contrarem empreses amb comptes a paradisos fiscals. • Demararem a les empreses proveidores i a les que optin a convenis i licitacions amb l’ajuntament que tinguin correcta la situació contractual amb els seus treballadors, i es valorarà si tenen mesures de beneficis socials i pla d’igualtat. • Millorarem la comunicació entre les diferents entitats i col· lectius oferint canals de participació com el Consell/Coordinadora d’Entitats, el Consell Municipal d’Acció Social i de Salut Pública i altres òrgans consultius. • Farem xerrades públiques informatives on s’explicaran, per exemple, els Pressupostos, i qualsevol ciutadà podrà

14

• Aplicarem el model de Fiscalitat Progressiva a les quotes municipals. • Inclourem formació específica en llenguatge no sexista dins dels cursos de formació de llenguatge administratiu. • Elaborarem i es difondrà una guia amb orientacions sobre l’ús del llenguatge inclusiu per a les persones i institucions. • Vetllarem per l’ús del llenguatge gràfic, escrit i oral inclusiu i no sexista en l’àmbit administratiu. • Posarem en marxa un Pla de viabilitat econòmica de l’acció


de govern municipal per al mandat 2019-2023. Ho farem amb sessions de treball de portes obertes. • Replantejarem les despeses analitzant les prioritats explícites en el Programa de govern. • Promourem la participació ciutadana per temes importants a través de consultes populars amb punts de votació i amb l’ús de les noves tecnologies.

• Promourem la representativitat dels diferents nuclis de població en un òrgan consultiu municipal (Coordinadora Municipal de Territori). • Començarem a treballar els Pressupostos Participatius que s’han deixat de fer el 2019, on la ciutadania podrà decidir sobre determinades partides i prioritzar on van a parar els diners públics.

• Incrementarem els ingressos per la via de la negociació amb les administracions de nivell superior, però sobretot millorant els propis a través de polítiques de Promoció Econòmica.

• Treballarem per regularitzar la situació contractual del personal de l’ajuntament consolidant places i/o creant-ne de noves, i facilitant la formació necessària perquè els actuals treballadors puguin optar al concurs en condicions d’igualtat d’oportunitats.

• Aplicarem una congelació general d’impostos, taxes i preus públics fins que no estigui definit el nou model de Fiscalitat Progresiva.

• Si l’estudi de les hores extres i compensacions realitzades es confirmen, ampliarem el nombre de vigilants municipals consolidant el 4t.

• Simplificarem al màxim els mecanismes de relació de ciutadans i empreses amb l’Ajuntament.

• Revisarem el catàleg de llocs de treball de l’Administració local i l’organigrama, amb l’objectiu d’optimitzar els processos administratius i millorar l’eficiència en els serveis amb criteris d’equitat i transparència.

• Agilitzarem els procediments de sol·licitud de llicències de diferents tipologies i els tràmits establint una Carta de Serveis. Potenciarem l’administració electrònica, per tal de disminuir els costos econòmics i ecològics.

15


Un equip transversal, dinàmic, preparat, potent i amb ganes de treballar per teixir el futur de Castellbell i el Vilar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Albert Mulero i Miras (Borràs) Raquel Cebrián i López (Pl. Sellarès) Núria Martorell i Soldevila (Pla de les Botges) Adrià Valls i Sellés (Mas Enric) Marina Vazquez i Porqueras (Burés) Ramon Rubira i Teran (Borràs) Maria Masats i Suriñach (Borràs) Emili Tudela i Ferrandis (Borràs) Marga Estruch i Torrents (Vall de Montserrat) Montse López i Simó (Borràs) Artur Junqueras i Esteve (La Farinera)

Suplents: S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8

Concepció Enrich i Puig (St. Cristòfol) Esteve Frontera i Torras (Borràs) Alícia Pérez i Alonso (Mas Enric) Agustí Soler i Conde (Baix Vilar) Manoli Guerra i Villafaina (Borràs) Sergi Gotarra i Franch (Vall de Montserrat) Montserrat Palau i del Pulgar (Baix Vilar) Ernest Suñol i Bosch (El Vilar)

Profile for Maria Vilarnau

Programa electoral 19-23 ERC Castellbell i el Vilar  

Programa electoral 19-23 ERC Castellbell i el Vilar  

Profile for mvilarnau
Advertisement