Page 1

MATÈRIA: INFORMÀTICA NIVELL: IV ESO ENUNCIAT I DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA El 78% dels joves espanyols d’entre 16 i 24 anys es connecten diàriament a Internet dedicant 16,4 hores setmanals, un percentatge molt més alt que la mateixa dada a Europa (61%). Les principals activitats online són accés a websites, cercadors, descarrega d’aplicacions, visionat de pel·lícules, TV i vídeo on-line i descarrega d’aquests i sobretot, per comunicar-se. L’anomenada “generació digital” ha adoptat Internet com a eina principal de comunicació, passant de conversacions telefòniques i el correu convencional a utilitzar email o la missatgeria instantània. La gran majoria fan servir el email i es comuniquen a través de xarxes socials i missatgeria instantània (88, 81 y 81 %, respectivament). Per aquest motiu és necessari conèixer les possibles amenaces que ens arriben de la xarxa i conscienciar als joves perquè posin en marxa mesures de protecció contra aquestes amenaces. Et demanem que pensis en la forma de transmetre als joves de la teva edat algunes de les recomanacions que els poden a ajudar a navegar amb seguretat per la xarxa. Per això seria convenient que seguissis els següents passos: - Investiga les possibles amenaces que pots trobar a la xarxa i busca notícies actuals sobre el tema - Investiga les mesures de protecció que es poden fer servir per evitar-ho - Confecciona un protocol de seguretat a la xarxa. RECURSOS -

-

Llibre de text http://www.seguridadenlared.org www.inteco.com / Oficina de Seguretat del Internauta / Sigue nuestros consejos http://internetambseny.cesicat.cat/ http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/ http://www.cesicat.cat

PRESENTACIÓ DE LES SOLUCIONS -

Mural per grup amb els principals problemes de Seguretat que pots trobar a la xarxa.

-

Protocol de seguretat a la xarxa: Les mesures de Seguretat han d’anar classificades per temàtiques, en forma de consells que siguin comprensibles pels joves de la teva edat. Pots presentar aquesta part de la forma que creguis més adient, fes servir la teva creativitat (calendari,


punts de llibre...) CRITERIS D’AVALUACIÓ Respecte al mural (25%): Anomena els diferents tipus d’amenaces a la xarxa (1 punt ) Presentació del mural • capacitat de síntesis (0,5 punts) • disseny i/o originalitat del mural (1 punts) Respecte al protocol de seguretat a la xarxa (75%): Consells donats (2,5 punts) • Capacitat de síntesis i coherència dels consells. • Construcció de les frases. Originalitat (2,5 punts) Disseny i presentació (2,5 punts)


Planificació Presentació i clarificació del problema. 1ª sessió

Formació dels grups i repartiment de tasques . Full 1. Investigació individual

2ª sessió

3ª sessió

Reunió d’expertes Reunió per grups i compartir informació

Elaboració del mural.

Penjada de murals a la classe 4ª sessió

Repartiment de tasques. Full 2 Investigació individual

5ª sessió

Reunió d’expertes Reunió per grups i compartir informació

6ª sessió

Planificació del protocol de seguretat

7ª sessió

Elaboració del protocol

8ª sessió

Elaboració del protocol

17 de maig

Lliurament del protocol

seguretat a la xarxa  

Treball investigació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you