Page 1

JAN SPRENGERS I


COLOFON Gedigitaliseerd en gebundeld door: Mark Verlijsdonk Biografie: Suzanne, André en Anne-lies Sprengers Deze uitgave © 2013 door Mark Verlijsdonk

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

wwww.jansprengers.nl


JAN SPRENGERS Jan Sprengers werd geboren op 29 maart 1922 in Lierop, Noord Brabant. Hij was het derde kind in een groot gezin met elf kinderen. Op 21-jarige leeftijd begon Jan potloodtekeningen te maken omdat hij wegens ziekte veel thuis was. Zonder opleiding of cursus was hij volledig autodidact. Tekenen verdween tijdelijk naar de achtergrond door zijn drukke baan bij de bakkerij, zijn spontane beslissing om met de Amerikanen mee te lopen in de Tweede Wereldoorlog, en daarna het stichten van een gezin. Tien jaar later, inmiddels wonend in Helmond, pakte Jan het potloodtekenen weer op na een operatie. In 1964 verruilde hij het werken in de bakkerij voor een brouwerij, waardoor hij meer tijd kreeg om te tekenen. In die tijd tekende hij vooral met vetkrijt.

Zijn eerste tekeningen met Oost-Indische inkt dateren van 1974. In het begin maakte Jan vooral fantasietekeningen in kleur, later tekende hij alleen nog met zwarte inkt. Toen Jan op 59-jarige leeftijd met de VUT ging in de jaren tachtig kreeg hij pas echt veel tijd voor zijn grote hobby. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig zat Jan veel achter zijn tekentafel. Omdat zijn vrouw hem daartoe aanspoorde begon hij naast zijn abstracte werk ook veel afbeeldingen na te tekenen van het vroegere Helmond en Brabant. Hij exposeerde zijn werk in de bedrijfskantine van de SKOL Brouwerij en in ‘t Speelhuis. Jan is tot het einde van zijn leven in 1995 blijven tekenen.


1974 - 1979


1.


2.


3.


10.


11.


12.


13.


78.


79.


1980 - 1992


81.


82.


83.


84.


85.


JAN SPRENGERS Jan Sprengers werd geboren op 29 maart 1922 in Lierop, Noord Brabant. Hij was het derde kind in een groot gezin met elf kinderen. Op 21-jarige leeftijd begon Jan potloodtekeningen te maken omdat hij wegens ziekte veel thuis was. Zonder opleiding of cursus was hij volledig autodidact. Tekenen verdween tijdelijk naar de achtergrond door zijn drukke baan bij de bakkerij, zijn spontane beslissing om met de Amerikanen mee te lopen in de Tweede Wereldoorlog, en daarna het stichten van een gezin. Tien jaar later, inmiddels wonend in Helmond, pakte Jan het potloodtekenen weer op na een operatie. In 1964 verruilde hij het werken in de bakkerij voor een brouwerij, waardoor hij meer tijd kreeg om te tekenen. In die tijd tekende hij vooral met vetkrijt.

Zijn eerste tekeningen met Oost-Indische inkt dateren van 1974. In het begin maakte Jan vooral fantasietekeningen in kleur, later tekende hij alleen nog met zwarte inkt. Toen Jan op 59-jarige leeftijd met de VUT ging in de jaren tachtig kreeg hij pas echt veel tijd voor zijn grote hobby. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig zat Jan veel achter zijn tekentafel. Omdat zijn vrouw hem daartoe aanspoorde begon hij naast zijn abstracte werk ook veel afbeeldingen na te tekenen van het vroegere Helmond en Brabant. Hij exposeerde zijn werk in de bedrijfskantine van de SKOL Brouwerij en in ‘t Speelhuis. Jan is tot het einde van zijn leven in 1995 blijven tekenen.

Jan Sprengers I  

Abstract black & white drawings made by Jan Sprengers (1922 - 1995†)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you