Page 1

kvereniging Muzie

De Heerlijkheid Sterksel

Het Heerlijkheidje

Datum Activiteit Groep Aanvang Plaats Verzamel Verzamel2013 tijdstip plaats 14/15 jun hulp open dagen VIC benaderde personen vlaamseweg 22 jun muziekfeesten allen kerkplein 23 jun muziekfeesten allen kerkplein 24,27,28 jul laatste repetities fanfare/j.fanf/j.drumband 11 jul laatste repetities slagwerkensemble 9 aug afsluiting jeugd- vakantieweek fanfare/slagwerk 22.15 u dorpshuis 22.00 u dorps12,15,16 aug eerste huis repetities fanfare,j.fanf.,j.drumband dorpshuis 17 aug feest Pisa 85 jaar fanfare/slagwerk 18.30 u pisa 18.30 u v.lith zonnefarm 25aug afscheid paters fanfare/ slagwerk 10.45 u kerk/dorpshuis 10.45 u kerk 6 okt slagwerkfestival kleine kring slagwerk Budel 13 okt jubileumfeest dorpshuis fanfare/slagwerk 10.30 u dorpshuis 10.30 u kerk 24 nov inhalen Sint slagwerk en fanfare 7 dec concours slagwerk Etten-Leur 21 dec opluisteren mIs fanfare 18.30 u providentia 18.00 u 22 dec kerstconcert fanfare/slagwerk? 19.00 u dorpshuis 25 dec opluisteren mIs fanfare en slagwerk 10.30 u parochie- kerk 10.00 u uitgave 12 juni 2014 23 mrt solisten- concours allen 10.00 u dorpshuis

PROGRAMMA

Nummer 47 juni 2013


Ereleden: Frans Arendsen † Joep te Dorsthorst † Joop Polman Teun Arendsen † Jan Eilers Gerard Reiling Henk Bax Bert Eilers Joop Reiling Frits Bongers Willie Eilers † Han v.d. Vleuten jr. Leo Bongers Jan Kemperman Fried te Dorsthorst † Koos Polman Beschermvrouwe: Mevr. Hanneke Pisa-Rentenaar Lid van verdienste: Jan Loeff † Boy Hendrix Hanne Huysmans Bestuur: Voorzitter: Tom Strijbos 06 21 83 51 99 tom@marquis.nl Secretaris: Netta van Gastel 040 226 29 63 musicnetje@live.nl Pennigm. & archivaris: Eef van Maaren 0495 59 21 30 e.maaren@planet.nl Vice-voorzitter: Roland van der Linden 06 23 65 28 65 rolandvanderlinden@hotmail.com Lid: Engel Beenders 040 226 28 05 g.beenders@chello.nl José Noordman 040 226 26 46 g.Noordman@hetnet.nl Vacature PR Notulist: Wim van Laarhoven Directie: Fanfare: Frits Mennen 0495 56 37 66 Slagwerkensemble: Rob van de Meulenhof 06 53 81 02 04 Jeugdfanfare: Hilde Kiggen 06 46 71 51 22 Jeugdslagwerk: Loes Reiling 040 226 40 88 The Blue Band: Netta van Gastel 040 226 29 63 Angelique Renders 0495 84 08 78 Commisies: Co = coorinator Activiteiten: Roland v.d. Linden Co Edward Scheepers Petrie van der Kruijs Henk Bax Carli Verstappen Tonny van der Pas Engel Beenders Gzn Marlou Verstappen Bas van Weert Muziek: Netta van Gastel Co Roland van der Linden Thea Jaspers Manon de Louw Dick Duisters Anique Noordman Frits Mennen Jeugd: José Noordman Co Koen de Louw Robin Gereats Netta van Gastel Loes Reiling Manon de Louw Hilde Kiggen Tom Schrama Joop Reiling Redactie: Engel Beenders Gzn Co Sophie Kempkens sophie-kempkens@hotmail.com José Noordman g.noordman@hetnet.nl Jac van Stratum jac@vanstratum.eu Drukwerk: Wim Stolp Sponsor: Tom Strijbos Co Joop Reiling Karin Tiemessen (verslag legging) Henk Bax Frans Tiemessen Tonny van der Pas Joop Polman Jac van Stratum Frans van Weert Rob Reiling Kleding: Annie Bax 0408 42 48 64 Eef van Maaren 0495 59 21 30 Instrumenten: Henk Reijers 040 226 12 47 Eef van Maaren 0495 59 21 30 Bouwploeg: Henk Bax Co 0495 59 18 39 Engel Beenders Mzn Frits Bongers Koos Polman Annie Bax Eef van Maaren Joop Polman Leo Bongers Stef Noordman Henk Reijers Tonny van der Pas Frans Scheepers Interne dienstregeling: José Noordman Co Helga Jansen-Koller Annie Bax Jeroen Loeff PR: Tom Strijbos A.I. Anique Noordman Sophie Kempkens Vacature Afmelden repetities: Fanfare: Joop Reiling 040 226 55 46 Netta van gastel 040 226 29 63 Slagwerkensemble: Eef van Maaren 0495 59 21 30 Jeugdfanfare: José Noordman 040 226 26 46 Jeugdslagwerk: Loes Reiling 040 226 40 88

2

VOORWOORD Beste Mensen, Muzikanten, We hebben wederom een drukke tijd achter de rug met onze Vereniging, maar er staat ook nog veel op ons programma na de vakantie.

Recent hebben we genoten van het unieke Music for Kids, dit succesvolle optreden mede met als doel om de jeugd geïnteresseerd te krijgen en te houden om lid te zijn van onze gezellige Vereniging. De aanwas van nieuwe leden, jong of oud(er), is noodzakelijk om op termijn met voldoende en goed opgeleide leden aantrekkelijke muziek te blijven maken. De samenwerking met de Talententoren is constructief en dit optreden is voor herhaling vatbaar. Alle activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enorme inzet van de vele vrijwilligers in de diverse commissies en niet te vergeten de bouwploeg. Het besturen van een Muziekvereniging met al zijn uitdagingen in ruimste zin lijkt soms net op een echt bedrijf. Nieuwe commissie (csie) leden om ons te assisteren zijn altijd welkom, in het bijzonder voor de PR csie. in oprichting (herhaalde oproep) en de sponsor csie. We kunnen o.a. terug kijken op een bijzonder succesvol optreden van het Sterksels Orkest, de lat voor volgend jaar zal door de diverse dirigenten ongetwijfeld weer wat hoger worden gelegd, een prima en zeer gewaardeerd initiatief. Het jeugd slagwerk o.l.v. Loes Reiling

bestaat inmiddels 5 jaar, met prestaties waar we zeker trots op mogen zijn, op naar het de volgende lustrum. De vele repetities hebben hun nut bewezen, zonder deze extra e.o. gezamenlijke repetities kan de kwaliteit nu eenmaal niet optimaal zijn, dus graag af en toe jullie begrip en gewaardeerde inspanningen bij evt. extra of langere repetities voor het gezamenlijk doel; maximaal luister plezier voor de gasten en ons zelf. Voor de hoge leden opkomst bij de serenades aan familie Pisa en de Kermis wil ik jullie nogmaals bedanken, top! Ga zo door, dit versterkt ons club gevoel en doel; samen regelmatig gezellig muziek maken. De lay-out van dit Heerlijkheidje is enigszins aangepast, zie ook ons nieuwe modernere logo wat je terug ziet op de nieuwe website en FaceBook, ook wij gaan mee in de ontwikkelingen rondom Social media. Binnenkort staan we weer voor de enorme uitdaging om onze Muziekfeesten goed te laten verlopen, dit vergt extra veel energie en inzet van vele vrijwilligers en deelnemers, terwijl om allerlei redenen de noodzakelijke 3


UNIEKE EXPOSITIE inkomsten en revenuen zoals gratis entree onder druk staan, reden voor het bestuur om zicht binnenkort te gaan beraden over de invulling en inhoud in 2014. Deze Muziekfeesten zullen een gevarieerd aanbod brengen, veel slagwerk op zaterdag avond en op zondag met o.a. het koor Con Amore uit Limburg en harmonie Sint Cecilia uit Hamont. Ik hoop jullie allen ook daar weer te ontmoeten, Muzikale groet, Tom Strijbos

In het Peter van den Brakencentrum

De firma George Pisa en Zn. Tailleurs BV ontving voor het afscheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix en de troonswisseling het verzoek ceremoniële kleding te leveren voor de Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee. Vanaf 1 april tot en met 30 april was er een unieke expositie te bezichtigen in het Peter van den Brakencentrum Heezerweg 2 in Sterksel. Leo en Hanneke Pisa en Truus Prozeé hebben enorm hard gewerkt om het centrum om te toveren en om een model van de kleren ten toon te stellen van: De Luchtdoel Artillerie Koninklijke Militaire School Korps Commandotroepen Regiment Genietroepen Korps Militaire Administratie Regiment Bev.- & Transporttroepen Korps Nationale Reserve Regiment Verbindingstroepen Regiment Technische Troepen Regiment Infanterie Oranje Gelderland Graderegiment Grenadiers Regiment Geneeskundige Troepen Koninklijke Marechaussee Koninklijke Marine Ook was het huwelijkskostuum van Prins Willem Alexander te bezichtigen evenals schilderijen en portretten van diverse hoogwaardigheidsbekleders. Hierbij enkele foto’s van de expositie.

Leo Pisa toont hier hoe intensief er gewerkt is om de goudendraadjes zo secuur op zijn plaats te krijgen. 4

5


BAKKERIJ VAN WEERT Mijn naam is Frans van Weert, zoon van bakker Jan van Weert en Leentje van der Steen. In 1947 ben ik geboren te Leende, als vijfde in de rij van acht kinderen en begin jaren vijftig verhuisd naar Oostrikkerstraat 29 (het pand waar nu mijn dochter Chantal, samen met haar man Edward en dochters Catootje, Leentje en Neeltje woont).

Mijn opa had dit pand gekocht van bakker De Leijer. Er stond een oven die nog met “mutsert” (takkenbos) gestookt moest worden. Rond 1940 is mijn vader daar begonnen met bakken, nadat hij eerst bij verschillende andere bakkers in de leer was geweest. Mijn vader ging met zijn gebakken produkten naarfamilie en bekenden in Leende en Eindhoven en bouwde zo een klantenkring op. Door kwaliteit, zorg en service voor een goed product groeide de omzet en al snel werd de transportfiets vervangen door paard en wagen. Rond 1950, toen wij bij de bakkerij gingen wonen, werd deze verbouwd en de oude oven werd vervangen door een heetwateroven van het merk “Becker”. De ovenmond van deze oven hangt nu in de winkel in Leende als wandversiering. De bakkerij werd betegeld en voorzien van de benodige machines. Het werk ging nu sneller en beter. We bakten voornamelijk witte mik, tarwebrood, roggebrood, speculaas en peperkoek. Ook is mijn vader toen begonnen met het bakken van vlaai. Vaak kwamen de klanten zelf hun ingemaakt of vers fruit brengen, waardoor we op de vlaaien een blaadje met naam moesten leggen. Je snapt wel dat dit wel eens fout ging. Als kleine jongen moest ik al vroeg meehelpen in de bakkerij met o.a. roggebrood snijden en speculaas inpakken. De slogan: “Geef ons heden ons dagelijks brood” heb ik letterlijk opgepakt en ben begonnen aan mijn bakkersopleiding. In Roermond haalde ik mijn diploma’s: gezel, eerste gezel en patroon. Daarna volgde ik de handelsavondschool in Eindhoven en vele cursussen om bij de tijd te blijven. Rond 1960 kocht mijn vader van bakker Van Hoof uit Stratum “bakkerij Brabants Roem” erbij. Deze naam hebben wij dus overgenomen. In 1969 leerde ik mijn Annie kennen (zij is de dochter van Cor de Louw en Cato van Nuenen die in 1967 vanuit Nuenen naar Sterksel waren verhuisd). Zij volgde toen de M.M.S. te Eindhoven en daarna de analisten-opleiding. In 1974 zijn we getrouwd en na 7 jaar in Leende te hebben gewoond zijn we naar Sterksel verhuisd. Samen kregen we vier zonen en een dochter. Van mijn kinderen werken er op dit moment 3 in de bakkerij. Mijn vrouw doet de boekhouding en weet als geen ander wat er gedaan moet worden om als ambachtelijke bakker overeind te blijven tegen de moordende concurrentie van industriele bakkerijen en supermarkten. 6

Al meer dan dertig jaar woon ik nu in Sterksel. Ik ben trots op mijn kinderen (BasChantal-Frank-Joris en Jeroen) en supertrots op mijn kleinkinderen. Nu ik met “pensioen”ben, heb ik meer tijd om ook andere dingen te doen als alleen bakken en met name noem ik dan o.a. “opa” zijn en “brokmoppen” verkopen op Lind mert.

Verder help ik als vrijwilliger bij onze dorpswinkel en ben daar bijna elke vrijdag- en zaterdagochtend als bakker present. Voor de muziekvereniging “de Heerlijkheid” ben ik gevraagd voor de sponsorcommissie, dit bevalt me uitstekend en ik hoop hier mijn nodige “broodjes” aan deze mooie vereniging te kunnen bijdragen.

Frans van Weert 7


MUSIC FOR KIDS Een idee dat de jeugd zich kan presenteren waar zij voor oefenen. Eerst hebben we een datum geprikt. Dit is altijd moeilijk want er is tegenwoordig zoveel te doen. Toen een thema.

Omdat we toch nog The pirates of the Carribbean op de lessenaar hebben bij de jeugdfanfare was de keuze gauw genoeg gemaakt. Het thema werd Piraten. De dirigenten Hilde en Loes hebben de stukken uitgezocht en zelfs enkele zelf gearrangeerd. Ook hebben zij samen met Robin, Manon, Koen en Tom het verhaal geschreven. De groepen 4 en 5 van De Talententoren zijn ook bij deze voorstelling betrokken. Zij hebben op school een muziekproject gevolgd vanuit muziekschool Rick gefinancierd door Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. De leraar van de muziekschool is Harry Boom. Na de generale repetitie op vrijdag 7 juni was het dan eindelijk zover. Zondag 9 juni Music for kids. De show bestaat uit een verhaal wat door de piraten Roland en Marlou wordt voorgedragen. Afwisselend spelen de Jeugdfanfare en de jeugddrumband. Maar ook spelen deze twee gezelschappen samen met de groepen 4 en 5 van De Talententoren. Een hele happening. Het verhaal gaat over de piraten die verschillende landen aangaan. Maar ook wordt er aandacht besteed aan de nieuwe shirts die de jeugd van onze muziekvereniging heeft gekregen van de firma Pisa. Daarnaast is er nog een extra hoogtepuntje want de jeugddrumband bestaat dit jaar 5 jaar. Ook hier wordt extra aandacht aan besteed. Je ziet maar dat je gewoon met eigen mensen een mooie middag neer kunt zetten. Geweldig!!!. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zegt men. Hopelijk blijft de jeugd nog lang bij onze vereniging spelen zodat we meerdere van deze uitvoeringen kunnen geven. Naast deze uitvoerende muzikanten zijn er natuurlijk ook vrijwilligers nodig voor het opbouwen en afbreken van de hele zaal, het podium. Maar ook de mensen voorzien van hun drankje. Bij deze willen wij deze mensen van harte bedanken voor hun inzet. Vooral onze piraten Roland en Marlou ook bedankt voor de leuke presentatie. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer een leuke middag neerzetten met al onze jeugdmuzikanten van Sterksel. Dus van onze vereniging maar ook van De Talententoren. Tot een volgende muzikale uitvoering!!! 8

9


MUZIEKFEESTEN PROGRAMMA Zaterdag 22 juni 2013 Tijd Wat 1 19.30 uur Alle muzikanten zijn aanwezig. 2 19.45 uur Opening slagwerkavond 3 20.00 uur Optreden slagwerkensemble De Heerlijkheid Sterksel 4 20.30 uur Optreden Loods35 5 21.00 uur Optreden jeugdslagwerk Sterksel 6 21.30 uur Optreden slagwerkgroep Heeze 7 22.00 uur Optreden Loods35 en tijd voor juryberaad. 8 22.15 uur Uitreiking wisselbokaal. 9 22.30 uur Muziek verzorgt door DJ Mark de Louw. 10 01.00 uur Afsluiting slagwerkavond. Plaats 1 Tent Sterksel zet spullen klaar 2 Tent 3 Tent 20.20 uur Loods35 spullen klaar. 4 Tent 20.50 uur jeugdslagwerk spullen klaar. 5 Tent 21.20 uur Heeze spullen klaar. 6 Tent 7 Tent Mark zet spullen klaar. 8 Tent 9 Tent 10 Tent Elke groep 20 min. speeltijd en 10 min. opruimtijd

10

Zondag 23 juni 2013 Tijd Wat 1 10.00 uur Ontvangst muzikanten. 2 10.30 uur Iedereen zit op het podium en vervolgens repetitie Sterksel / Hamont 3 11.30 uur Repetitie Sterksel / Hamont / Koor 4 12.00 uur Soundcheck Hamont 5 12.20 uur Soundcheck koor (Hamont kan al gaan lunchen) 6 12.40 uur Soundcheck Sterksel (koor kan al gaan lunchen) 7 13.00 uur Gezamenlijke lunch. 8 13.45 uur Ontvangst publiek. 9 14.00 uur Opening concert met aansluitend optreden Sterksel met zanger en zangeres 10 14.40 uur Optreden gemengd koor 11 15.10 uur Pauze (ondertussen muziek door Cornel v.d. Sommen) 12 15.30 uur Optreden Hamont + sluiting lotenverkoop en aansluitend trekking in stilte 13 16.10 uur Optreden Hamont en Sterksel 14 16.30 uur Uitslag loterij 15 16.45 uur Optreden Hamont, Sterksel en koor 16 17.05 uur Slotwoord en aansluitend muziek van Cornel v.d. Sommen 17 20.00 uur Afsluiting Plaats 1 Tent 2 Tent 3 Tent 4 Tent 5 Tent 6 Tent 7 Tent 8 Tent 9 Tent 10 Tent 11 t/m 17 Tent 11


GESLAAGD OPTREDEN ORANJECONCERT Tijdens het jaarlijks oranjeconcert op 29 april 2013 heeft de muziekvereniging weer van zich laten horen!!

De avond begon al om 18.00 met een korte serenade bij onze beschermvrouwe H. Pisa in het Peter van den Braken centrum waar een expositie was van de ceremoniele kleding gedragen bij het afscheid van H.M. Koningin Beatrix en de troonswisseling. Tevens werd de muziekvereninging nieuwe kleding aangeboden ten behoeve van de optredens van de jeugdfanfare en het jeugdslagwerk. Nadat we de oranjebitter hadden laten smaken werd een rondgang door het dorp gemaakt om de plaquette van de koningslinden te onthullen tesamen met wethouders W. de Rijt en J van Bree. Tijdens het aansluitende oranjeconcert gaf het jeugdslagwerk een gevarieerd optreden onder leiding van Loes Reiling. Waarbij speciale aandacht was voor 2 debutanten van het jegudslagwerk. Vervolgens nam het ‘grote-mensen’ slagwerk het stokje over en werden onder leiding van Rob vd Meulenhof 2 nummers ten gehoren gebracht, welke in december tijdens het concours gespeeld zullen worden. Dit program-

12

ma-gedeelte werd spetterend afgesloten door Happy Drumsticks te spelen met fluoriserende drumstokken!! Na de pauze maakte het Sterksels Orkest zijn debuut. Het orkest wat bestond uit de leden van Ger van Huis, The Blue Band, fanfare en jeugdfanfare van onze muziekvereniging. Daarnaast hadden de volgende muzikanten zich spontaan aangesloten: Eric Berkers, Roland Giebels, Jan Reiling, Anja Swinkels, Tyrone Pelzers, Jos Swinkels, Toon Doorn. Ook was er een speciale rol weggelegd voor onze voorzitter Tom Strijbos die ook zijn muzikale debuut maakte. Onder leiding van alle dirigenten werd een fantastisch optreden gegeven, waar de zaal met volle teugen van genoot!! Het was een geweldig geslaagde avond voor alle muzikanten & Sterkselnaren waarover nog regelmatig gesproken zal worden. Onze speciale dank voor deze avond gaat uit naar Wocom die deze avond financieel medemogelijk heeft gemaakt!

ORANJECONCERT Dit jaar was er voor gekozen om het concert in een ander jasje te steken. Na de nodige denksessies vooraf, werden alle muzikanten via folders en krantenberichten gevraagd om mee te doen.

De bestaande muziekgroepen die bekend waren kregen een uitnodiging om mee te denken. Ieder muziekgezelschap kreeg het verzoek om een muzieknummer in te brengen om deze gezamenlijk ten gehore te brengen. Hierdoor kregen we een gevarieerd aanbod van muziek. De individuele muzikanten kregen deze nummers ook toegestuurd zodat er thuis goed geoefend kon worden. Na verscheidene gezamenlijke repetities kon de uitvoering al niet meer stuk. Een hele klus voor de dirigenten om zo’n groot orkest met jonge en oudere muzikanten van verschillend niveau een muzikale eenheid te maken.

De sfeer was geweldig en er werd goed gerepeteerd en ook nog gelachen. Zoals gezegd, de uitvoering kon niet meer stuk. Op een vol podium waar we bijna opeengestapeld zaten, werd er zijn best gemusiceerd en het publiek reageerde enthousiast met een groots applaus. Het was een verfrissend concert met dank aan de Fanfare, jeugdfanfare, Bleu-Band, Ger van Huis en de individuele muzikanten. Hopelijk zijn er bij de volgende editie nog meer gegadigde want ik denk dat er nog wel meer verborgen talent zit in Sterksel. Groetjes van een deelnemer.

13


DE LAATSTE KONINGINNEDAG De laatste Koninginnedag was heel bijzonder voor onze muzikanten. Bij de aubade waren niet de fanfare leden enof de slagwerkers aanwezig, maar vijf piepjonge muzikanten en één slagwerker bezorgden de gedecoreerden een korte leuke muzikale hulde.

Een dag later bracht een bijna volledige fanfare en slagwerkensemblegroep een korte serenade aan het Peter van Brakencentrum waar een heel unieke expositie ten toon gesteld werd. Dit waardeerden de Heer en Mevr. Pisa heel in het bijzonder en trakteerden allen op oranje-bitter of wat anders. Tevens schonk onze beschermvrouwe aan alle jeugdmuzikanten een mooie nieuwe outfit

14

JEUGDHOEK

Na deze verrassende serenade dirigeerde onze tambour-maître ons richting Laathof waar de plaquette onthulling plaats vond bij de nieuwe koningslinde. Wethouder Mevr. van de Rijt hoopte dat deze jonge boom op deze plek mag opgroeien tot een volwaardige boom als herinnering aan de inhuldiging van koning Willem Alexander. Na ’n korte dorpswandeling werd begonnen aan een heel bijzonder Oranje concert met als hoogtepunten het zangduo Lot en Lieke Engelen, de koninklijke onderscheiding van Toon de Brouwer en het eerste optreden van het Sterksels Orkest.

Gefeliciteerd Het muziekschooljaar loopt weer ten einde, de afgelopen week zijn een aantal leerlingen op examen geweest, wij als muziekvereniging zijn erg blij de volgende leerlingen te kunnen feliciteren. Anton van Gastel, Koen de Louw en Tom Schrama voor het halen van hun B diploma slagwerk. Maura van de Heijden, Lieke Tromp en Sharon Tiemessen voor A diploma op Bugel en Lynn Berkers voor A diploma trompet. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie successen.

Nieuwe Leerlingen Afgelopen jaar hebben wij als muziekvereniging het project muziekwinkel op de basisschool neer gezet. Met de gezamenlijke afsluiting Music for Kids voor jeugdfanfare, jeugdslagwerk en groep 4- 5 van de Talententoren, kunnen we zeggen dat het een mooi en leerzaam jaar is geweest. We kunnen mededelen dat hieruit een aantal nieuwe leerlingen zijn gekomen die het komende muziekschooljaar gaan starten met muziekles. Guus Kursten, Rik van Moll en Luca Pontes gaan beginnen met slagwerk, Lizan Tiemessen op bugel, Carmen Pontes en Nienke Duisters op alt-sax en Eline van der Peet op sopraan –sax. Hartelijk welkom. Veel succes en plezier bij onze vereniging.

15


HET GOUDEN PENNETJE Mijn naam is Jolanda Huybregts en ik speel trompet bij the Blue Band.

Ik ben met muziek begonnen toen ik op de lagere school zat. In mijn herinnering moet dat in de 4de klas zijn geweest maar helemaal zeker weten doe ik dat niet. Ik was ongeveer 10 jaar. Op de lagere school kregen alle kinderen een briefje mee naar huis met de informatie of je lid wilde worden van Fanfare St Nicasius Heeze. Voor 50 gulden-cent per week omgerekend naar nu 25 eurocent, kreeg je theorieles en een instrument van de fanfare. Dat leek me wel wat en mijn moeder stimuleerde dat enorm want bladmuziek lezen was volgens haar altijd goed voor de ontwikkeling. Natuurlijk had ze gelijk, (zoals moeders dat vaak hebben) want jaren later toen ik met de kleuteropleiding startte heb ik daar mooi mijn voordeel mee kunnen doen. In die tijd startten we met een klas vol enthousiastelingen. Na een half jaar alleen maar saaie theorie, dunde het gezelschap snel uit en bleven we met ongeveer 6 personen over. Drie kwart jaar later kregen we dan toch eindelijk een instrument. Ik kreeg een piston in mijn handen gedrukt en tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet waarom ik dat instrument kreeg. Van een piston ging ik naar een cornet en nu bij the Blue Band speel ik trompet.

jaar had ik het eigenlijk wel gezien. Mijn goede vriendin die naast me zat was inmiddels gestopt en ik vond de muzieknummers niet leuk, vooral de concours stukken waar eindeloos op gerepeteerd werd. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voordat ik er onderuit ging omdat ik op de dinsdagavond startte met de cursus Speciaal Onderwijs. De laatste 2 jaren waren teveel en te lang geweest en ik had inmiddels voor mezelf afgesproken…… IK GA NOOIT MEER EEN BLAASINSTRUMENT BESPELEN……….., totdat ik 18 jaar later Tony vd Pas tegenkwam tijdens een fanfare feest in Sterksel. Het dorp waar ik inmiddels in woonde. Daar stond ik op een zondagmiddag samen met Rob, mijn man, aan een hangtafel te luisteren naar de optredens van de fanfare, Ger van Huis en The Blue Band. Ik vond het zo geweldig mooi en vooral de nummers van de

Het was een leuke tijd bij de fanfare, maar na 10

16

The Blue Band kregen mijn voorkeur. Na afloop kwamen er verschillende mensen bij ons staan, spontaan werd er gevraagd of er misschien al weer muziek-kriebels waren. Met verschillende mensen werd er over en weer gesproken totdat Tony wat dichterbij kwam staan en vroeg of ik ook muziek kon maken. “Ja, Tony maar dat is al heel wat jaren geleden”……. “dat is mooi, dan kom ik jou dinsdagavond ophalen want dan hebben we repetitie” zei Tony. In mijn spontaniteit heb ik daar positief op gereageerd. En daar stond hij dan, twee dagen later om 20.15u. op de stoep. Ik wilde Tony geen blauwtje laten lopen

en ben uiteindelijk bij hem ingestapt richting Valentijn. Maar o jee, waar ga ik toch aan beginnen……….!?!?! Ik had al 18 jaar geen instrument meer aangeraakt. Zou ik er überhaupt nog wel geluid uit kunnen krijgen!!? Weet ik de grepen nog wel? Maar na de repetitie was het duidelijk ……. DIT IS LEUK!!! En tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds blij dat Tony mij is komen ophalen want dat zetje had ik …. net nodig. De volgende gouden pen wil ik graag aan Mathieu Moons doorgeven de gitarist van the Blue Band.

17


MUZIEKCOMMISSIE

WIST U DATJES

Bij deze weer een stukje van de muziekcommissie. Ten eerste wil ik jullie mededelen dat Jack Smulders is gestopt met de muziekcommissie en dat Manon de Louw heeft toegezegd om de plaats van Jack op te vullen. We wensen Manon veel succes in onze muziekcommissie.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

We zijn met de fanfare druk bezig om de muziekstukken voor de Difanfareproms in te studeren. We spelen een aantal stukken alleen en enkele met een harmonieorkest. Maar ook spelen we met een koor en met het harmonieorkest samen. De repetities die we nog hebben duren een half uurtje langer om tot een goede uitvoering te komen. Hopelijk komt iedereen op tijd en elke keer op de repetities zodat Frits weer tevreden over ons kan zijn. Verder willen we dit jaar een kerstconcert organiseren. Dit willen we anders dan anders doen. Wie er gaat optreden en wat er verder rondom georganiseerd gaat worden daar wordt later nog informatie over gegeven. Dit moet nog vorm krijgen.

18

Ook is het de bedoeling dat we het programma van 2014 weer gaan bespreken. Als we iets aparts willen moeten we op tijd beginnen met de organisatie hiervan. Heb je ideeën geef ze dan door aan iemand van de muziekcommissie. Ook als je toevallig een mooi leuk muziekstuk hoort. Zeg het tegen iemand van ons en wij kijken gezamenlijk of het iets is voor de fanfare. Wij wensen iedereen een goede gezellige en fijne uitgeruste vakantie toe. Dan kunnen we na de vakantie weer met goede moed muziek maken met elkaar. Muzikale groetjes van de muziek- commissie!!!

Het sterksels orkest op 29 april een groot succes was. De Tom toch wel goed naar Frits moet kijken als hij de volgende keer weer mee doet Het toch wel leuk was hoe dit verliep Hij misschien wel een muzieklesje van Frits nodig heeft voordat hij weer inschuift. Er vele mensen nog dagen over napraten Dit zeker nog wel voor herhaling vatbaar is We het podium nog net niet hoefde uit te bouwen We met 80 muzikanten nog net op het podium paste Er ook leuke reacties waren over de voor ieders club aangekondigde stukken Men het een afwisselend programma vond. We voor het volgend jaar ons best doen om met nog meerdere muzikanten op het podium te komen staan Er weer verschillende muzikanten op examen gaan in de maand juni We hun veel succes toe wensen met hun voorbereidingen Music for kids echt leuk was Het thema piraten is De kinderen voor niets kunnen komen kijken We hopen op vele bezoekers De jeugddrumband dit jaar 5 jaar bestaat We hun daarmee feliciteren We hopen dat Loes nog lang samen met de jongens muziek mag maken De jeugd nieuwe shirts heeft gekregen Dat deze milde gever de heer Leo Pisa is We hem weer hartelijk bedanken voor zijn schenking We heel blij zijn dat we weer goed passende kledij hebben We hiermee weer verschillende jaren vooruit kunnen Deze gepresenteerd zijn op 9 juni bij Music for kids Dit op een speciale manier gebeurde We elk jaar een middag willen organiseren voor de jeugd Ze dan goed kunnen laten horen en zien waar ze voor gerepeteerd hebben Het dan natuurlijk weer een ander thema wordt De opkomst van de leden weer goed was op kermismaandag Het bestuur daar heel blij mee is Ook de jeugdfanfare in de mis goed heeft gepresteerd Zij van verschillende mensen complimenten krege n voor hun optreden We hopen nog veel mooie muziek te maken met deze kinderen en met 19


FELICITATIES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20

Hilde De vakantie weer voor de deur staat We iedereen weer een hele fijne ontspannende vakantie toewensen We hopen dat iedereen weer heelhuids thuis komt Er eerst nog een grote uitvoering op het programma staat Iedereen er nog even stevig de schouders onder moet zetten voor een goed resultaat De fanfare voor het eerst met een harmonieorkest en een koor optreed Het beloofd voor een spectaculair optreden We muziekfeesten 2014 een andere opzet willen geven We daar nog over gaan brainstormen met het bestuur Iedereen die daar nog leuke originele ideeën voor heeft deze door kan geven aan het bestuur of iemand van de activiteitencommissie We dit jaar een kerstconcert gaan uitvoeren Dit een hele andere opzet heeft dan vorige kerstconcerten We hopen dat er vele bezoekers komen luisteren en kijken The Blue Band dringend op zoek is naar een of meerdere drummers We op dit moment nog zonder zitten We wel al een proefloper hebben We ook een eventuele invaller hebben, maar deze niet lid wil worden We hopen dat er snel iemand deze vacature(s) opvult De laatste repetitie van de fanfare 24 juni is En de eerste repetitie weer op 12 augustus Het slagwerkensemble de gehele vakantie door repeteert vanwege concours Wij hun veel succes toe wensen met hun voorbereidingen

DATUM ROEPNAAM NAAM 04-06-1992 04-06-2004 11-06-1991 13-06-2002 14-06-1952 18-06-1998 20-06-1982 23-06-1952 28-06-2000 02-07-1947 06-07-1936 09-07-1961 10-07-1997 11-07-2003 12-07-1965 13-07-1933 18-07-1939 27-07-1935 27-07-1998 01-08-1992 03-08-2001 08-08-1974 09-08-1987 10-08-1940 12-08-1963 16-08-1961 19-08-2002 24-08-1955 29-08-1981 30-08-1940 08-09-1935 11-09-1945 11-09-1969 14-09-1933 20-09-1990 26-09-1997 29-09-1987 04-10-1942 04-10-1969 09-10-1944 10-10-1995 13-10-2000 15-10-1942 21-10-1958 21-10-1968 23-10-1994 23-10-2001 27-10-2002 31-10-1949

Sophie Fleur Anneke Anouk Boy Caitlin Paul Dick Anouk Henk Hanne Tom Lieke Paul Harrie Jan Joop Jan Tom Hilde Julia Rob Anique Leo Dennis Bart Rinske Francien Steven Bertie Engel Jac Edward Jac (sr) Jeroen Aukje Jeroen Frans Helga Engel Robin Lynn Gerard Hanne Rob Manon Sharon Lieke Kees

van van van de van de

Kempkens Bongers Gastel Kemperman Hendrix Jansen Duisters Duisters Tromp Reijers Pisa-Rentenaar Strijbos Scheepers Berkers Kemperman Kemperman Reiling Eilers Schrama Kiggen Bree Meulenhof Noordman Bongers Peters Feijen Gielen Reijers-de Louw Dupree Eilers Beenders Stratum Scheepers Smulders Loeff Gielen Daniëls Scheepers Jansen-Koller Beenders Geraets Berkers Reiling Huijsmans Reiling Louw Tiemessen Tromp Schalkwijk

21


UIT DE OUDE DOOS

CLUB VAN 50 2013

Als hoogtepunt van 1958 kunnen we gerust noemen de viering van het 12,5 jarig bestaan der vereniging. Het feest werd gevierd op 15 augustus.

Wij danken de 68 leden van de Club van 50:

Uitgenodigd waren als goede buren: De Poort van Brabant uit MaarheezeSoerendonk, de fanfare St. Nicasius uit Heeze, de Philharmonie uit Leende en het Kinderkoor De Nachtegaal uit Waalre o.l.v. onze Directeur de heer L.Karsmakers. De voetbalvereniging Sterksel had welwillend haar mooie terrein beschikbaar gesteld en het Gemeentebestuur had keurig gezorgd voor het kiosk. Het had dagen geregend, maar die middag brak de zon door. Het terrein was windstil en de muziek klonk inderdaad feestelijk tot ver in Sterksel. De zeereerwaarde heer pastoor, voorzitter en oprichter der Fanfare, opende

het feest en verwelkomde de optredende verenigingen. De Edelachtbare heer Burgemeester van Schaik hield een grote feestrede, waarin hij vooral prees de durf om in zo’n kleine plaats een fanfare op te richten en de energie van de leden, om deze vereniging in stand te houden en tot bloei te brengen. Een oorkonde voor trouw lidmaatschap gedurende 12,5 jaar werd uitgereikt aan de zeereerwaarde heer Pastoor, voorzitter en de heren G.Bongers, M.Eilers, F.Michels en P. de Vries. Uit het jaarverslag 1958, samengesteld door Dhr J.Frissen

Mevr. Arendsen-Verbeek J.G. Noordman Fam. Van Asten Fam. Noordman-Raaymakers Fam. Bax-van Heugten A.C.M. Van Oss/Maas Fam. Beenders-Cuppens A.J.M. Van Oss jr. Fam. Benjamins Fam. H. Peek-van Leeuwen C. van den Berg L. Pisa Fam. Broekman-Teunissen Mevr. G. van de Rijt A. de Brouwer Mevr. A. van de Rijt-Majewska Miet de Brouwer-v. Meijl Fam. Reiling- van Stipdonk M. de Busser-Nass Mevr. Rubbens-Winters Centrum voor Creatief Leren Fam. J. Ruijten-Tromp Jan Cox Café/frituur “De Scheep” Joop Cox Fam. Scheepers-Welten Fam. Cranenbroek-Brouwers Fam. Scholten-Huizinga Fam. H. Derks-v.d. Vin Dhr. en Mevr. J. v.d. Schoor-van Eijl Fam. Th. Dokman Mevr. T. Schrama-Stijns Mevr. Te Dorsthorst-Michiels Fam. D. Snoeyen P. Dumoulin Camping St. Jorishoeve Mevr. Toos Eilers-van Meijl Mevr. M. Stals C.J. Feijen-Cappers Dhr. J. Swinkels Dhr. R. Geilleit Fam. Thijssen-Gielen Fam. Gijsbers-van Gennip Ria Tromp-Boerenkamp Fam. Boy Hendrix A.M.T. Van de Ven-Van den Berg Annie v.d. Heuvel-eilers Fam. P. Verhoeven Dhr. en Mevr. Hendriksen-Daams Fam. C. Verhoeven-van Kempen Fam. Huijsmans-Vertogen Mevr. A. van de Ven-van de Berg Fam. Huybregts-Wouters Vester/Vaarschool Veilig Varen Hans Janssen Han van der Vleuten Fam. P. Krijnen-Verhoeven Fam. P. Vogels Kriya-Yoga Centrum Fam. R. Weda-Houtsma Hans en Rina Lijbers-Bosch Fam. Van Weert- de Louw Mevr. Loeff-Hurkx Fam. De Werdt Mevr. J. Louwers-van Leeuwen Fam. N. van Werde Fam. Noordman-Hendriks H. F. van Winkel-Essers Noten Twee wielers En de overige leden, die hun namen niet vermeld willen hebben, alsmede de ontelbare donateurs, die een bijdrage hebben gegeven. Geachte Lezer, bent u al lid van onze club van 50, dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor. Mocht dat niet zo zijn, meld u zicht dan aan bij een van onze bestuursleden. (zie pag. 2)

22

23

Het heerlijkheidje 47  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you