Jaarverslag Muziekschool Zeeland 2021

Page 1

JAARVERSLAG 2021 GR de Zeeuwse Muziekschool Muziekschool Zeeland


VOORWOORD

2

021 was in veel opzichten een bijzonder jaar. We zaten nog volop met corona. Het piepte en knarste, online lessen werden doorgezet, maar het duurde wel lang allemaal. Bij 10% van de cursisten daalde de motivatie zover dat ze stopten met muzieklessen. Ook veel projecten op scholen gingen niet door. Externen waren niet welkom op de scholen, maar ook onze docenten voelden zich niet veilig. Het is moeilijk afstand houden in een groep met 25 kinderen.

Het was een zwaar jaar, zoals ik ook heb gezegd in onze kerstboodschap. Vooral tegen het einde van het jaar. In december mocht iedereen weer sporten, dan toch ook weer muzieklessen? Klonk het door in Den Haag. Gelukkig werd de sector gehoord en mochten we weer open. Nu we een paar maanden verder zijn in 2022 is alles volop in beweging en wordt er weer muziek gemaakt als vanouds. Waren er dan geen lichtpuntjes in 2021? Zeker wel! We hebben niet stilgezeten. De administratieve organisatie hebben we flink tegen het licht gehouden. Er zijn nieuwe administratieve systemen geïntroduceerd en deels al geïmplementeerd. Als Muziekschool Zeeland hebben we weer volop ingezet op online lessen en deze verder verfijnd. Daarnaast is de studio verder geprofessionaliseerd, waardoor we live presentatie’s voor verschillende gemeenteraden hebben gehouden. Eén van de mijlpalen was het verzorgen van een online Europese meeting van de IMS. Een persoonlijk hoogtepunt in 2021 was mijn toetreden als boardmember tot de EMU (European Music School Union) na een voordracht vanuit Nederland. Dit is de Europese parapluorganisatie die opkomt voor de nationale brancheorganisaties waar muziekscholen aan verbonden zijn. Hierbij zijn 25 Europese landen aangesloten. De EMU vertegenwoordigd 6000 muziekscholen, 150.000 muziekdocenten en 4.000.000 leerlingen/ cursisten. Ook in Europa zijn we zichtbaar als Muziekschool Zeeland! Een leven lang muziek, Leve de muziek!

Robert Vroegindeweij directeur


JAARVERSLAG 2021

CONTENT VOORWOORD

2

1. BESTUURSVERSLAG

4 6

2. INHOUDELIJK VERSLAG 2.1 ACADEMIE 2.2 MUZIEKFABRIEK - EDUCATIE 2.3 MUZIEKFABRIEK - SOCIAAL DOMEIN 2.4 KCE OOSTERSCHELDEREGIO 3. MUZIEK IN DE GEMEENTEN

25

3.1 BORSELE 3.2 GOES 3.3 HULST 3.4 KAPELLE 3.5 MIDDELBURG 3.6 NOORD-BEVELAND 3.7 REIMERSWAAL 3.8 SCHOUWEN-DUIVELAND 3.9 THOLEN 3.10 VEERE

4. ORGANISATIE

36

5. VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

41

6. PARAGRAFEN

42

7. FINANCIEEL VERSLAG

46

BIJLAGE – GESPECIFICEERDE INFORMATIE

Web design & development for Company Name

3


ROBERT VROEGINDEWEIJ - DIRECTEUR

LEDEN VAN HET

ALGEMEEN BESTUUR Het bestuur van Muziekschool Zeeland wordt, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling, gevormd door wethouders van de deelnemende gemeenten. Dat zijn uit de gemeente: Borsele M.C.J. van der Plasse-Nagelkerke Goes C. Pille (penningmeester en lid DB) Hulst D. van Damme-Fassaert (secretaris en lid DB) Kapelle J.H. Herselman Middelburg C.J. Doorn-Roosenburg (voorzitter en lid DB) Noord-Beveland W.H.J.M. Schenkelaars Reimerswaal C.A. Verburg Schouwen-Duiveland A.M.J. van Burg Tholen F.J.A. Hommel Veere P.A.C. Wisse 4


BESTUUR

1

BESTUURSVERSLAG

Het algemeen bestuur vergaderde in de maanden januari, juni en oktober. In deze vergaderingen zijn de volgende stukken vastgesteld: jaarrekening en jaarverslag 2020 en begroting 2022. Daarnaast is het bestuur tijdens de vergaderingen op de hoogte gebracht van financiële en inhoudelijke organisatieontwikkelingen en de impact van Covid-19.

Het dagelijks bestuur overlegde in april, juni, oktober en november. Daarnaast zijn er in de periode januari/februari gesprekken gevoerd met de bestuursleden en betrokken ambtenaren over de meer specifieke wensen van individuele gemeenten. Zowel de vergaderingen als de bestuurlijke overleggen vonden veelal online plaats in verband met beperkende maatregelen rond Covid-19. Presentaties voor raadsvergaderingen c.q. –commissies Als een gemeente dat op prijs stelt verzorgen we met alle plezier een presentatie voor de gemeenteraad of voor raadscommissies. In 2021 zijn er online presentaties gegeven voor de gemeenteraden van Middelburg, Schouwen-Duiveland en Tholen. Ambtelijk overleg In 2021 vonden er naast de contacten met de begeleidingscommissie ter voorbereiding van de financiële stukken ook weer drie overleggen plaats met de cultuurambtenaren van deelnemende gemeenten. Twee van hen zijn voor de inhoudelijk inbreng lid van de begeleidingscommissie. In 2021 is er ook zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg geweest met over onze leslocaties in de gemeenten Middelburg en Hulst. Eerst nog op oriënterende niveau. In 2022 worden deze gesprekken voortgezet met in ieder geval voor Hulst de verwachting dat er een verhuizing plaats zal vinden van Baudeloo naar Den Dullaert.

5


ACADEMIE

INHOUDELIJK

2

VERSLAG

2.1 ACADEMIE Algemeen In 2021 heeft de Academie opnieuw bewezen dat muzieklessen op afstand, door videoverbindingen en opdrachten/feedback via mail en WhatsApp een redelijk alternatief vormen voor fysieke lessen. Tot half mei werden alle instrumentale en vocale lessen online gegeven door de maatregelen tegen COVID. Individuele lessen werden toen weer live mogelijk en tot het eind van het schooljaar is er hard gewerkt om de leerlingen die in de examenroute zaten nog goed voor te bereiden. Maar ook om de tijd voor de leerlingen in de vrije richting nog optimaal te benutten. We merkten dat de loyaliteit van onze klanten groot was. Het merendeel van de leerlingen gaf aan na de zomerstop door te gaan. Zo kon de Academie in augustus weer vol goede moed doorstarten. In de loop van het eerste semester werd duidelijk dat een nieuwe lockdown waarschijnlijk was. Toen dat in december een feit bleek, werden de lessen vanuit de opgedane ervaringen weer vlot digitaal voortgezet.

Runaway Baby - Bigband Muziekschool Zeeland met Lois Spruit

6

Muziek op Schoot in de ZB Bibliotheek van Zeeland

Online Family Music Contest - Halve Finale


Muzikale Oriëntatie 2021

Een leven lang muziek, dat begint al als dreumes en kleuter. De kennismaking met klanken en ritme start als een (groot)ouder-kind activiteit in de cursus Muziek op Schoot. Het is een zorgvuldig ontwikkelde leergang die we in 2021 in een cursus van 8 weken aangeboden hebben in Middelburg, Goes, Hulst en ‘s-Gravenpolder. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd werd algemeen muzikale vorming aangeboden in de cursussen Toby en de verdwenen instrumenten (groep 1/2), Toekomstmuzikantjes (groep 3/4) en Algemene Muzikale Fun (groep 5/6). Deze cursussen zijn aangeboden in Middelburg, Goes en Hulst. Het is allang niet meer zo dat algemene muzikale vorming verplicht is vóórdat je aan een instrument kunt beginnen, maar het biedt wel een mooie basis om een goede start te maken. Maar ook als je geen enkele ondergrond hebt, kun je meteen beginnen met het leren bespelen van een instrument. De gratis proefles is er voor iedereen. Weet je het daarna nog niet zeker, dan is een pakket van drie proeflessen voor een laag bedrag nog mogelijk voordat je je keuze maakt.

Open Dag Nieuwe Stijl Op 2 oktober 2021 werd er een Open Dag georganiseerd. Voor het eerst voor alle vestigingen op dezelfde datum. Zo waren er in Middelburg, Goes, Hulst, Zierikzee en Tholen teams van docenten en collega’s aanwezig om Muziekschool Zeeland onder de aandacht te brengen. Op de meest laagdrempelige manier konden kinderen en volwassenen verschillende instrument uitproberen, waarna ze voor uitgebreidere informatie direct, of via een gratis proefles, bij een vakdocent terecht konden.

Electronic Music Production In oktober startte de opleiding Electronic Music Production in Middelburg en Hulst voor dJ en productie. De docenten hiervoor zijn allen actief werkzaam als dJ. Electronic Music (EM) is gericht op het leren werken met een dJ-draaitafel en een DAW (Digital Audio Workstation). Voor dat laatste maken we gebruik van de firma Ableton, die voor Muziekschool Zeeland een speciale workshop heeft georganiseerd en haar productlicenties tegen een speciaal tarief heeft aangeboden. EM is een richting waar het aanleren van muzikale vaardigheden net zo vanzelfsprekend worden bijgebracht als in traditionele instrumentale opleidingen. Daarom bieden we dit vak ook aan als complete jaarcursus aan.

7


FOTO JEF GEERINCKX

Dag van de Dwarsfluit Op zaterdag 29 mei 2021 werd in de Oostkerk en in de Kuiperspoort (beiden in Middelburg) een dag in het teken van de dwarsfluit georganiseerd. Masterclasses en concerten werden gegeven door de bekende fluitisten Raymond Honing, Egbert Jan Louwerse en Mark Alban Lotz. Ook de firma Adams was aanwezig voor een uitgebreide productdemonstratie. Het evenement werd live gestreamd door een team van de muziekschool, waardoor ondanks de beperkingen alle belangstellingen aan deze dag konden ‘deelnemen’. Onze dwarsfluitleerlingen, maar ook oud-studenten en externe leerlingen konden de hele dag hun hart ophalen. Op de ‘Dag van...’ zal jaarlijks op deze manier een instrument of vak worden uitgelicht.

Convenant met de Oosterscheldebibliotheek Op 2 juli 2021 ondertekenden Robert Vroegindeweij namens de MZ en Jannie van Vugt voor de Oosterscheldebibliotheek een convenant waarin samenwerking op diverse vlakken werd overeengekomen. De komende jaren zal de bibliotheek huisvesting bieden aan groepscursussen en zal het aan leerlingen van de muziekschool de mogelijkheid bieden muziekwerken van de locatie Westwal te lenen. De muziekschool zal o.a. concerten verzorgen in de nieuwe bibliotheek, mede zorgdragen voor het actualiseren van de muziekwerken van de bibliotheek en gezamenlijk projecten voor leerlingen in het primair onderwijs verzorgen.

Family Music Contest Voor het eerst werd in 2021 een ‘talentenjacht’ georganiseerd: de Family Contest. Familieleden konden in de eerste ronde een filmpje insturen om hun muzikaliteit te tonen. Dat leverde een grote hoeveelheid verrassende beelden op van: bestaande duos, trio’s en kwartetten tot spontane gezinsbands op alle in huis voor handen instrumenten. Op 17 april werd de finale gehouden in Goes waarbij vier inzenders live hun bijdrage mochten spelen tijdens een live gestreamde uitzending. Uiteindelijk was de jury eensgezind in haar oordeel dat de winnares Sjoukje Geervliet was die zelf een arrangement had gemaakt voor marimba en zang van ‘Too Much Love will kill you’, waarbij ze werd begeleid door haar vader op euphonium. De 8


ACADEMIE

Talent Academy en Brug voor Talent Uit de talentenklas en de cursus ‘theorie en solfège voor HBO’ werd in 2021 de Talent Academy geformeerd. Externe leerlingen konden na een intake (‘Hear Me’) een advies krijgen over een leerroute op maat (Pre-Course, vooropleiding) om zich voor te bereiden op de toelatingsexamens voor een mbo- of hbo-muziekvakopleiding elders in het land. Een centrale rol in dat proces is weggelegd voor de Music Mentor die leerlingen en ouders begeleid en de weg wijst. De Talent Class is een voortzetting van de al bestaande talentenklas. Door middel van auditie kunnen interne – en soms externe – leerlingen in deze topklas komen. Voor hen is een budget beschikbaar voor uitbreiding van de lestijd en voor bv masterclasses dat in samenspraak met docent en Teamleider Academie wordt afgesproken. Nadat enkele leerlingen uit de Talent Class eind juli met een openbaar D-examen waren afgezwaaid, begon de nieuwe lichting in september met 12 leerlingen in de vakken: piano, viool, hobo, trombone, gitaar, blokfluit, fluit, en harp. Aspirant leerlingen zijn er voor de vakken saxofoon en fluit.

Een aspirant-leerling heeft bij de auditie blijk gegeven van veel aanleg en mag meedoen aan

talentconcerten, maar kan nog geen aanspraak maken op het budget. Voor hen is een tweede auditie nodig om officieel te worden toegelaten.

FAMILY MUSIC CONTEST BEHIND THE SCENES

9


ACADEMIE MUZIEKSCHOOL ZEELAND 2021

Brug voor Talent Het

samenwerkingsverband

Talent

Brug

voor

met het conservatorium van de

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft in 2021 het lesprogramma ontwikkeld dat in januari 2022 is gestart. Dat voorziet in wekelijkse lessen in diverse vakken die door docenten van de HKU fysiek en/of online worden gegeven aan de leerlingen

EINDEXAMEN TALENTLEERLING VERA BURM (HULST)

van de Talent Academy. Op 10 juli 2021 heeft een delegatie van 10 docenten en medewerkers van de muziekschool de start van deze samenwerking gegeven met een werksessie in Utrecht samen met studenten en docenten van de HKU.

OPENING BRUG VOOR TALENT IN UTRECHT

TOTAAL LEERLINGEN ACADEMIE: 1941

10


NIEUWE NAAM MUZIEKFABRIEK ZEELAND Onze nieuwe naam, logo en website zijn in 2021 gelanceerd. De pren communicatie campagne van onze nieuwe naam wordt opgepakt tijdens het uitrollen van het programma voor schooljaar 20222023. We zijn ook bezig met de invoering van een nieuwe applicatie die zowel scholen als ons helpen bij o.a. inschrijving en planning.

2.2 MUZIEKFABRIEK - EDUCATIE Door Covid-19 was ook 2021 geen regulier (school)jaar. Covid-19 loopt als een soort ongewenste rode draad door dit jaarverslag. Steeds weer werd en wordt er een beroep gedaan op onze veerkracht. Toch liep ondanks alles best veel ook gewoon door al ging het soms net even anders dan normaal.

Impact van Covid-19 op muziekeducatie De impact van Covid-19 binnen het muziekonderwijs is groot. Een jaar waarin we veel gestarte projecten, lessen en pilots moesten staken en veel activiteiten niet konden uitvoeren. Vanwege de aangescherpte maatregelen werden we dit jaar tweemaal geconfronteerd met een lockdown: december 2020 - juni 2021 en opnieuw aan het einde van het jaar 2021. De muzieklessen op scholen werden hierdoor stil gelegd. Veel interactieve lesprogramma’s leenden zich niet voor een online voortzetting b.v. voor lessen waarbij fysieke ondersteuning en begeleiding van de instrumentale groepslessen noodzakelijk is. Daarnaast was online het verzorgen van groepslessen, cursussen, projecten en samenspel technisch niet haalbaar. Bij de heropening per 8 februari 2021 van de basisscholen hielden scholen zich bezig met de kernvakken taal, rekenen, spelling en het inhalen van leerachterstanden. De extra maatregelen en adviezen voor de heropening van het primair onderwijs boden voor ons en de scholen onvoldoende mogelijkheden om de muzieklessen op school te hervatten. Voor de overige onderwijsinstellingen bleef onderwijs op afstand gehandhaafd. Pas na de volledige beëindiging van die lockdown, per 5 juni 2021 (dus kort voor de zomervakantie), was er weer ruimte voor het verzorgen van muziekactiviteiten op scholen. Niet alle activiteiten en projecten leenden zich hiervoor. Voor een aantal projecten is er een verkorte variant aangeboden, zodat we toch weer aanwezig en in beeld waren op de scholen. Ondanks de ruimte voor muziekeducatie op locatie werden toch veel lesactiviteiten doorgeschoven naar het schooljaar 20212022. De start van het nieuwe schooljaar was veel belovend. Het rendement van de in 2020-2021 gevoerde ambitiegesprekken was groot. Het nieuwe schooljaar ging daarom van start met het inplannen van ruim 395 inschrijvingen (zo’n 3600 lesuren). Dit overweldigend aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 vroeg aanpassingen binnen onze lesroosters, uitbreiding van uren van onze muziekdocenten en ons huidige team.

11


EDUCATIE

Helaas werden we medio november 2021 met zijn allen toch weer geconfronteerd met hoge besmettingsaantallen. Voor ons betekende dat steeds meer scholen externen niet meer toelieten, uitval van lessen door quarantaine en ziekte. Met het oog op onze verantwoordelijkheid naar de gezondheid en het welzijn van onze docenten is toen besloten om de muziekprojecten op scholen vanaf 24 november voorlopig stil te leggen. Kort op dit besluit volgde de derde lockdown.

5.010

40.345

AANTAL LEERLINGEN

TOTAAL LEERLINGEN BEREIK*

Een overzicht van de activiteiten & bereik in 2021 vind je in de bijlage.

Ontwikkelingen Muziekmatch

Impuls Muziek

De Proeftuin Muziekeducatie Zeeland is gekoppeld aan ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ en maakt onderdeel uit van het gesloten MuziekAkkoord. Vanuit dit akkoord konden basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen aanspraak maken op de MuziekMatch, een financiële ondersteuning om hun muziekonderwijs (verder) vorm te geven. In 2020 is er gestart met het peilen van geïnteresseerde scholen binnen ons ZeeuwsVlaams werkgebied Afspraken werden vastgelegd in een actieplan en worden, zodra de covid-maatregelen dit toelaten opgepakt, gepland en uitgevoerd. Ook deze in de actieplannen opgenomen activiteiten vallen onder de scenario’s: proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren. Bij de meeste scholen ligt het accent op verdiepen en specialiseren.

Voor de impuls scholen van de laatste lichting (2018-2021) is verlenging bij het Fonds Cultuurparticipatie aangevraagd en verleend. Hierdoor hebben deze scholen een extra schooljaar (2021-2022) de tijd voor de verdere implementatie van de regeling. De in 2020 gemaakte afspraken met de scholen om verder te bouwen aan de ingezette ontwikkeling zijn na de zomervakantie 2021 opgepakt en muziekactiviteiten zijn gepland voor het schooljaar 2021-2022.

12

Aantal verlengde muziek 2021

26

impulsscholen


EDUCATIE

Muziekeducatie Proeftuin & CMK3 De Proeftuin Muziekeducatie is een lokale deelregeling die scholen kansen biedt om het muziekonderwijs vorm te geven, te verrijken en toekomstbestendig te maken. Afspraken werden in 2020 vastgelegd in een actieplan en worden, zodra de covid-maatregelen dit toelaten opgepakt, gepland en uitgevoerd. De in de actieplannen opgenomen activiteiten vallen onder de scenario’s: proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren. Bij de meeste scholen ligt het accent op verdiepen en specialiseren. Covid-19 heeft flinke impact op de realisatie van de activiteiten uit de regelingen Impuls muziek, Proeftuin muziekeducatie en de Muziekmatch. Veel activiteiten worden stilgelegd en worden in de tijd gezet. Hierdoor staat het merendeel van de scholen nog niet open om zich te committeren aan CMK3. Desondanks lopen er al wel diverse gesprekken met scholen die geen gebruik hebben gemaakt van eerder genoemde regelingen.

21

Proeftuinscholen met ons als samenwerkingspartner (gehonoreerd) Middelburg 4 | Schouwen-Duiveland 9 |Veere 1 scholengroep (9 scholen) | Goes 2 | Vlissingen 2 Borsele 1 | Reimerswaal 2

MaakMuziek Scholen kunnen voor hun cultuureducatie kiezen uit een breed aanbod aan muziekprojecten die bovendien binnen de verschillende regelingen kunnen worden ingezet. Een van die projecten is MaakMuziek. MaakMuziek

wordt zowel in het basis- als voortgezet

onderwijs uitgezet en gaat uit van de vrije expressie binnen muziek, maar kan ook worden interdisciplinair worden verbonden met dans en theater. Vanuit de vrije expressie maken kinderen kennis met instrumenten en wordt er gewerkt aan vorm, ritme, klank en verhalen. In mei 2021 mochten 9 kinderen van verschillende scholen een promofilm van Meer Muziek in de Klas presenteren in de Keukenhof te Lisse ter gelegenheid van de verjaardag van erevoorzitter MMidK H.M. Koningin Maxima.

7

MuziekMatch scholen met ons als samenwerkingspartner 13


EDUCATIE

VANUIT DE PRAKTIJK Een school die in 2021 met enthousiasme heeft ingezet op het project MaakMuziek is de Jan Wouter van den Doelschool uit Zierikzee. Zij doen dit binnen de regeling Proeftuin Muziekeducatie en het wordt interdisciplinair uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer Zierikzee.

SCHOOLLEIDER JAN WOUTER VAN DEN DOELSCHOOL:

Wij hebben met MaakMuziek Het Project een krachtig

begin gemaakt met de weg richting een CultuurProfielSchool. Naast de rijke culturele impuls voor onze leerlingen is de deskundigheidsbevordering

van

onze

leerkrachten

een

grote plus. Doordat ze stap voor stap zijn meegenomen in het proces van de kinderen hebben ze intensief maar vooral laagdrempelig kennis gemaakt met de didactiek achter MaakMuziek. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen in hun eigen muzikaliteit en er klinkt steeds meer muziek in hun lessen, ook als de MaakMuziek coach er niet is. In het project MaakOrkest zien we een mooi vervolg op MaakMuziek Het Project en hiermee gaan we samen weer een stap verder.

ZEEUWSE ONDERWIJSPRIJS De Zeeuwse Onderwijsprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een school die een bijzonder onderwijsproject heeft uitgevoerd. Basisschool Nobelhorst in Hulst won in november 2021 de eerste prijs in de categorie basisonderwijs met het project talentateliers. Basisschoolleerlingen mogen zelf kiezen uit verschillende activiteiten waar ze een aantal weken mee aan de slag gaan. Het gaat om activiteiten in verschillende thema’s: van het oplossen van creatieve vraagstukken tot kunst en cultuur, muziek en techniek. Ook de Muziekfabriek levert met het programma MaakOrkest het hele schooljaar een bijdrage aan deze talent ateliers Kunst & Cultuur. 14

SAMENWERKING MUZIEK EN LEZEN Dit is een samenwerking tussen de Muziekfabriek, de ZB Bibliotheek en Bibliotheek Oosterschelde op het gebied van muziek en lezen binnen het onderwijsveld. De samenwerking is gestart met een pilot waarin muziek werd gekoppeld aan het project vakantielezen. Vakantielezen kent een schooleditie voor kinderen van groep 3 en 4 en een thuiseditie voor het hele gezin. De schooleditie is verrijkt met een online muzikale activiteit in de klas: Muzikaal je Verhaal. De Thuiseditie gaat uit van een sessie Muzikaal je Verhaal in de zomervakantie. De ervaringen vanuit deze pilot vormen de basis voor verdere samenwerking en activiteiten.


PLAYGROUND MUSIC SESSIONS ACTIVITEITEN IN DE TIJD Helaas was 2021 door Covid-19 weer een jaar waarin we veel muziekactiviteiten niet of maar gedeeltelijk konden uitvoeren. De eerste helft van het jaar 2022 zal grotendeels worden benut voor een ‘reparatieprogramma’, waarin we het merendeel van de gemiste lessen gaan her-plannen. Binnen het reparatieprogramma zal een deel van de in te halen lesactiviteiten worden doorgeschoven naar schooljaar 2022-2023.

Meer Muziek in de Klas - 50 dagen Muziek Koningin Maxima - Music Playground Sessions

Vanuit lopende subsidieregeling zijn er met inmiddels 5 scholen concrete afspraken gemaakt voor een meerjarenplan (2022-2025). Daarnaast wordt met 3 scholen de laatste hand gelegd aan een meerjarenplan voor de komende schooljaren. Samen met de scholen wordt er bekeken hoe verder vorm te geven aan muziekeducatie. 15


OUDERENPARTICIPATIE

ZORG

PREVENTIE

domeinen 2.3 MUZIEKFABRIEK - SOCIAAL DOMEIN De terugkerende beperkingen van de Covid-19 pandemie zorgden ook in 2021 voor pieken en dalen binnen de uitvoering en ontwikkeling. Het gezamenlijk projectplan van zorgorganisatie Ter Weel en Muziekschool Zeeland, Radio Geluk 2.0 vroeg doorlopend om uitstel en om aanpassingen in de uitvoering. En toch bruiste het. Een afwisseling in digitale en fysieke uitvoering werd telkens weer gevonden, agenda’s werden omgegooid. Zo kon het Geheugenkoor tijdens lockdowns blijven zingen doordat er filmpjes met de koorliederen opgenomen werden in de studio van de MZ in Goes. Deze werden bij Ter Weel ingezet wanneer de locaties gesloten werden. Zodra het weer mogelijk was, ging het Geheugenkoor weer in fysieke vorm verder. Zo bleven de mensen de liederen en de dirigent kennen, en kon de draad weer opgepakt worden. De eind 2020 uit nood geboren digitale vorm van Geef Muziek Cadeau werd een vast onderdeel binnen het programma van de dagbestedingen. Meerdere docenten hebben hieraan met plezier hun bijdrage geleverd. Tussen de lockdowns door hebben docenten, al dan niet met leerling, de dagbesteding bezocht om ter plekke te musiceren en op deze manier de interactie te versterken. De ‘Weet je nog wel’ uitvoeringen werden zo vaak als mogelijk was uitgevoerd. Naar deze interactieve muzikale middagen werd steeds enorm uitgekeken, een lichtpuntje in een vreemde tijd.

16

deskundigheidsbevordering ‘Omgaan met mensen met dementie’


SOCIAAL DOMEIN

Onderzoek en deskundigheidsbevordering Twee onderzoeksproducten van twee verschillende groepen studenten van Hogeschool Zeeland zagen in 2021 het licht: “De maatschappelijke meerwaarde en preventieve kracht van muziek. Dit onderzoek werd begin 2021 online gepresenteerd voor een breed publiek. Het tweede product werd een direct toepasbare tool voor de dagbesteding bij Ter Weel: het Activiteitenboek “Muziek en Beweging”. Een mooie en leerzame samenwerking tussen muziekschool, zorgorganisatie, hogeschool. Op een andere manier werd eveneens aandacht geschonken aan leren en inspireren: naast de doorgaande ‘ training on the job’, werd voor betrokken docenten van MZ een boeiende deskundigheidsbevordering ‘Omgaan met mensen met dementie’ georganiseerd, gegeven door trainers van Ter Weel. Eind 2021 vond het onderzoek plaats naar het effect van zingen op de spraak van mensen met vergevorderde Parkinson. Dit werd uitgevoerd bij bewoners van de Parkinson afdeling van Ter Weel. Alweer een bijzondere samenwerking, dit keer door docent/onderzoekers en studenten van Roosevelt University en Hogeschool Zeeland, zorgmedewerkers, logopedie en fysiotherapeut van Ter Weel en zangdocent van Muziekschool Zeeland. Het eindresultaat van deze studie zal voorjaar 2022 gepresenteerd worden.

Bijzondere projecten Voor de Nachtwacht On Tour, een initiatief van het Rijksmuseum om kunst in de verpleeghuizen te brengen, werd een voorstelling gemaakt. De combinatie beeldende kunst, muziek uit Rembrandts tijd, gelardeerd met het verhaal over de geschiedenis van het doek trok veel belangstelling en lokte verrassende, betrokken reacties uit van de verpleeghuisbewoners. Deze voorstelling w erd meerdere keren uitgevoerd, zowel bij Ter Weel als bij SVRZ Middelburg. In de zomervakantie ging de NS-coupé on tour in Zeeland. Vakanties werden opgeofferd om hier aan een muzikale bijdrage te leveren. Een muzikaal feestje! 17


18


19


KCE

2.4 KCE OOSTERSCHELDEREGIO Het jaar 2021 kenmerkt zich door zijn grilligheid. Corona heeft invloed gehad op elk aspect van ons werk. Voorstellingen, workshops en ateliers op de scholen moesten afgezegd, verzet en weer opnieuw ingepland worden. Binnen het team zijn er een aantal wisselingen geweest en hebben we ons ingezet om een goede start te kunnen maken voor het programma cultuureducatie met kwaliteit (CmK). Los van Corona is er ook positief nieuws te melden. Het heeft ons als team inventief gemaakt door kritisch te kijken naar de manieren waarop we met onze opdrachtgevers communiceren. We zijn gestart met KCE-tv en hebben dit jaar voor het eerst het aanbod voor het cultuurmenu volledig online gezet en ervoor gekozen om geen brochure uit te brengen. Het festival Film by the Sea in de maand september werd bijvoorbeeld goed bezocht. Meer dan 2400 kinderen uit de Oosterschelderegio namen deel aan het filmeducatieprogramma. Bezoek aan de filmhuizen FiZi in Zierikzee, ’t Beest in Goes en C-Cinema in Bergen op Zoom werden mogelijk door het vervoer met de Cultuurbus.

KCE’s visie op cultuureducatie Kunstvakken zijn belangrijk binnen het onderwijs. Door het aanbieden van kunsteducatie kan gemakkelijk aansluiting gezocht worden bij de belevingswereld van het kind. In het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs wordt de basis gelegd voor de (culturele) loopbaan van het kind. Cultuureducatie brengt kinderen in aanraking met allerlei vormen van cultuur, het laat kinderen verwonderen en inspireert hen om de wereld om zich heen te verkennen. Muziek, beeldende kunst, erfgoed, theater, spel en dans geven daarmee ieder kind de kans om zijn of haar blik op de wereld te verruimen.

KCE en Muziekfabriek

20

Atelier Moviemakerz

Voorstelling Eureka


Missie KCE Oosterschelderegio

2021 KCE Oosterschelderegio is de partner en cultuurmakelaar voor alle scholen uit de regio. Dat zijn 115 PO-scholen, 14 VO-scholen en het MBO-onderwijs in de gemeenten Borsele, NoordBeveland, Reimerswaal, Kapelle, Goes, Zierikzee en Tholen samen verenigd in het SWVO. Wij vinden het belangrijk dat we oog hebben voor de eigenheid van de plaats waar de school zich bevindt. Onze missie is om leerlingen verbeeldingskracht verder te laten ontwikkelen en cultuuraanbod toegankelijk te maken voor ieder kind. Leerlingen brengen we in aanraking met een breed scala aan kunst- en cultuuruitingen binnen de zeven disciplines: erfgoed, beeldend, literatuur, drama, dans, multimedia en muziek. De educatieve scenario’s proeven, kennismaken, verdiepen en specialiseren helpen ons om deze missie uit te voeren. Wij gaan hierover in gesprek met schooldirecteuren en leerkrachten en organiseren nieuwe ontmoetingen waarbij we hen inspireren en helpen zich te verwonderen. Dit doen wij door nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren tussen het culturele veld en de scholen. Vraaggericht werken is voor ons vanzelfsprekend. KCE Oosterschelderegio helpt scholen met een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod. We sluiten daarbij aan bij de schoolvisie zodat cultuuronderwijs vanzelfsprekend op de scholen ingebed en geborgd kan worden binnen de schoolstructuur.

11.146

214

55

BASISSCHOOLLEERLINGEN CULTUUREDUCATIEVE PROGRAMMA

LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS CULTUUREDUCATIEVE PROGRAMMA

LEERKRACHTEN EN MEDEWERKERS DESKUNDIGHEIDSPROGRAMMA

21


FOTO CULTUURKWADRAAT

Gesprekken met de scholen KCE heeft in 2021 kennismakingsgesprekken en ambitiegesprekken gevoerd met in totaal 42 scholen in de Oosterschelderegio en twee overkoepelende organisaties, namelijk scholengroep OcTho, die acht scholen vertegenwoordigt en UniQ bovenschoolse plusklas, die vijf Radarscholen representeert. Met het merendeel van deze scholen zijn tweede of zelfs derde gesprekken gevoerd. Voor OcTho scholengroep is het team KCE gevraagd het onderdeel cultuureducatie van de Lerarendag op 19 november 2021 voor haar rekening te nemen. Dit zou een teamtraining met spelonderdelen worden voor twee keer een groep van 15 leerkrachten. Helaas werd de Lerarendag gecanceld vanwege Corona.

Inventarisatie culturele omgeving In 2021 zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Bibliotheek Oosterschelderegio, Muziekschool Zeeland, KCE Oosterschelderegio, De Mythe, ’t Beest, Katoen, Jeugd Toneelschool Zeeland (JTSZ) en Kibeo om te komen tot een culturele samenwerking rondom Bleekveld in Goes. Het Midwinterfestival dat plaats zou vinden op 22 december 2021, was een eerste concrete aanzet. Door Corona kon het festival niet doorgaan en het is verplaatst naar 23 maart 2022 met de nieuwe naam: Lentefestival. De eerste echt gezamenlijke programmering wordt verwacht in het najaar van 2022 en wordt geïntensiveerd vanaf 2023.

De Cultuurbus Dit jaar is er door scholen in de Oosterschelderegio in totaal 73

keer gebruikt

gemaakt van de Cultuurbus. Van deze aanvragen werden er 45 gedaan voor vervoer van in totaal 2.320 leerlingen naar het festival Film by the Sea. Er zijn in totaal 3.359 leerlingen vervoerd naar voorstellingen en excursies uit ons aanbod. De Cultuurbus wordt georganiseerd door Cultuurkwadraat. De leerlingen uit de Oosterschelderegio hebben veel belang bij de Cultuurbus. De bus wordt door KCE (en landelijk) gezien als een belangrijke tool voor het creëren van kansengelijkheid. Ook komend jaar denken we veel gebruik te zullen maken van deze dienst.

22


KCE

Cultuureducatie met Kwaliteit, ontwikkelingen en activiteiten We gaan naar een derde periode van Cultuureducatie met Kwaliteit en dit betekent dat we verder kunnen bouwen en meer verdieping kunnen bieden en brengen in de programma’s. Door middel van een persoonlijke aanpak en door een start te maken met de inrichting van cultuurhubs hebben we onze zichtbaarheid in de regio vergroot. Tot nog toe heeft KCE 48% van de scholen in de Oosterschelde bereikt vanuit programmalijn 1 en 2 uit het CmK-plan. De aanpak heeft zich specifiek gericht op intakegesprekken met scholen waar KCE nog geen betrekkingen mee heeft en ambitiegesprekken met scholen waar al wel een relatie mee bestond. Op deze manier hebben wij vraaggericht waar mogelijk de scholen verbonden aan de culturele omgeving en hebben wij gezorgd voor deskundigheidsbevordering en teaching-on-the-job met aandacht voor de specifieke vraagstukken per gemeente. Aan scholen die hun cultuureducatieve ambities in kaart hebben gebracht, worden scenario’s aangeboden die bijdragen aan de verdieping en verankering van de goede relatie en het kwalitatief hoogstaande aanbod in het onderwijs en de culturele instellingen. Daarbij blijft het voor alle scholen die nog een start moeten maken mogelijk om nu aan te haken en geïnspireerd te worden. We nemen de scholen mee in de nieuwe ontwikkelingen binnen de curriculumvernieuwing door vraaggericht te werken en onze kennis aan te bieden. Concrete programmaonderdelen die we in 2021 hebben aangeboden zijn de Inspiratiebijeenkomst Eureka, de uitzendingen van KCE TV en de Ateliers. In 2021 zijn er drie Ateliers tot stand gebracht: MoviemakerZ, Gek Geluid en UniQ. Daarnaast zijn er gedurende het jaar zeven voorstellingen aangeboden, acht excursies, 44 workshops en het festival Film by the Sea met 9 films.

23


Conclusie en vooruitkijken Het team KCE heeft een jaar achter de rug van herpakken, oppakken en zoeken naar mogelijkheden om in een onzekere periode relaties met het onderwijs te versterken en te bestendigen. Het opbouwen van een goede relatie met de scholen uit de Oosterschelderegio was het afgelopen jaar een belangrijk speerpunt. Met het bouwen aan deze basis is het nu mogelijk een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig kennismakingsmenu samen te stellen voor het onderwijs. Daarnaast denken wij met hen mee over het uitvoeren van de verdiepingsprogramma’s. Het uitvoeren van het programma CmK biedt veel kansen om cultuureducatie blijvend te borgen binnen de scholen. Komend jaar zetten wij ons in om de gemaakte relaties te verdiepen en te versterken en nieuwe scholen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Het succes van het festival Film by the Sea heeft ons geïnspireerd om volgend jaar een grootse voorstelling van het Zeeuws Orkest aan te bieden aan alle leerlingen primair onderwijs binnen de zeven gemeenten. 2021 is zo een jaar gebleken dat we afsluiten met vertrouwen in de toekomst.

24


25


GEMEENTEN

3

MUZIEK IN DE GEMEENTEN

3.1 BORSELE

LEERLINGEN ACADEMIE

KCE

• 544 LEERLINGEN NAMEN

DEEL AAN EEN ACTIVITEIT VIA KCE OOSTERSCHELDEREGIO

• 3 GESPREKKEN MET

111 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

SCHOLEN GEVOERD

KCE Oosterschelderegio Het programma van Atelier MoviemakerZ werd in samenwerking met de Culturele Raad Borsele, Filmalot en Film by the Sea ontwikkeld om leerlingen uit groep acht van de basisschool kennis te laten maken met het filmvak. Het lesprogramma werd op verschillende basisscholen tegelijkertijd gestart en duurt tien weken, inclusief kick-off en mini filmfestival. Binnen deze periode hadden de desbetreffende klassen per week circa 60 minuten les over een aspect uit het maakproces van een film. Alle klassen werkten toe naar het maken van hun eigen korte speelfilm binnen het thema ‘van groep-achter naar 111 LEERLINGEN IN brugpieper’. PROGRAMMA AANBOD 1 T/M 6

muziekfabriek - educatie Proeftuin Muziek Voor de Mgr. Heyligersschool in Kwadendamme is een actieplan in ontwikkeling in het kader van de Proeftuin Muziek. 9 projecten geannuleerd i.v.m Covid-19

5 SCHOLEN *leerlingen x contactmoment 26

22 ACTIVITEITEN

448 LEERLINGEN

7.390 BEREIK*


GEMEENTEN

3.2 GOES KCE OOSTERSCHELDEREGIO

LEERLINGEN ACADEMIE

387 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

• 1.754

BASISSCHOOLLEERLINGEN NAMEN DEEL AAN CULTUREEL EDUCATIEF AANBOD OOSTERSCHELDEREGIO ZOALS DE INSPIRATIEBIJEENKOMST EUREKA DIE IS BEZOCHT DOOR LEERLINGEN VAN RKO HOLTKAMPSCHOOL EN SO AURIS DE KRING

• 7 GESPREKKEN MET SCHOLEN GEVOERD

In april vond in Goes de finale plaats van de Familiy Music Contest. De finalisten waren live aanwezig, maar de ‘bezoekers’ bekeken de finale via ons YouTube kanaal.

muziekfabriek Sociaal domein Een afwisseling in digitale en fysieke uitvoering werd telkens weer gevonden, agenda’s werden omgegooid. Zo kon het Geheugenkoor tijdens lockdowns blijven zingen doordat er filmpjes met de koorliederen opgenomen werden in de studio van de MZ in Goes. Deze werden vervolgens bij Ter Weel ingezet wanneer de locaties gesloten werden.

Educatie De Deltaschool en De Sprienke nemen deel aan de regeling Proeftuin Muziekeducatie. 7 projecten op 4 scholen geannuleerd ivm Covid-19.

3 SCHOLEN

9 ACTIVITEITEN

535 LEERLINGEN

1.746 BEREIK*

*leerlingen x contactmoment 27


GEMEENTEN

3.3 HULST LEERLINGEN ACADEMIE

ACADEMIE

• 160 ACADEMIE

LEERLINGEN IN HET PROGRAMMA AANBOD

• IN OKTOBER STARTTE

DE NIEUWE CURSUS ELECTRONIC MUSIC PRODUCTION IN HULST

160 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

muziekfabriek Sociaal Domein De mogelijkheden voor activiteiten binnen het sociaal domein waren beperkt, toch zijn we op bezoek geweest bij Hulst voor elkaar. Ook om de mogelijkheden voor de toekomst te bespreken.

Educatie Basisschool Nobelhorst uit Hulst won in november 2021 de eerste prijs in de categorie BO met het project Talentateliers. De scholen in Hulst nemen deel aan de MuziekMatch in het kader van de Proeftuin Muziekeducatie. 10 projecten geannuleerd i.v.m Covid-19

6 SCHOLEN 2 SCHOLEN *leerlingen x contactmoment 28

29 ACTIVITEITEN

610 LEERLINGEN

10 ACTIVITEITEN

2.960 BEREIK* 236 LEERLINGEN


GEMEENTEN

3.4 KAPELLE LEERLINGEN ACADEMIE KCE OOSTERSCHELDEREGIO

• 517

BASISSCHOOLLEERLINGEN NAMEN DEEL AAN CULTUREEL EDUCATIEF AANBOD

ACADEMIE

• 90 ACADEMIE LEERLINGEN IN HET PROGRAMMA AANBOD

90 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

KCE Oosterschelderegio 517 basisschoolleerlingen hebben deelgenomen aan het cultureel educatief aanbod van KCE Oosterschelderegio.

muziekfabriek Educatie

9 projecten geannuleerd i.v.m Covid-19

2 SCHOLEN 2 SCHOLEN

3 ACTIVITEITEN

78 LEERLINGEN

4 ACTIVITEITEN

411 BEREIK*

118 LEERLINGEN

*leerlingen x contactmoment 29


GEMEENTEN

3.5 MIDDELBURG LEERLINGEN ACADEMIE

ACADEMIE IN MEI VOND DE FLUITDAG PLAATS IN DE OOSTKERK. FLUITLEERLINGEN UIT DE HELE PROVINCIE NAMEN LIVE DEEL (HET KON TOEN EVEN!) AAN WORKSHOPS EN MASTERCLASSES OF KEKEN NAAR OPTREDENS DIE WERDEN GEGEVEN DOOR NEDERLANDSE TOPFLUITISTEN. DE FLUITDAG WAS OOK VIA ONS YOUTUBE KANAAL TE VOLGEN.

517 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

muziekfabriek Sociaal domein Voor de Nachtwacht On Tour, een initiatief van het Rijksmuseum om kunst in de verpleeghuizen te brengen, werd een voorstelling gemaakt. De combinatie beeldende kunst, muziek uit Rembrandt’s tijd, gelardeerd met het verhaal over de geschiedenis van het doek trok veel belangstelling en lokte verrassende, betrokken reacties uit van de verpleeghuisbewoners. Deze voorstelling werd meerdere keren uitgevoerd o.a. bij SVRZ Middelburg. In samenwerking met UCR Middelburg en HZ Vlissingen is er Parkinson onderzoek (en twee andere onderzoeken die begeleiding van studenten vroegen) uitgevoerd. Hoewel de praktijkonderzoeken uiteindelijk bij Ter Weel plaatsvonden, omdat daar de meeste muzikale projecten (aangepast) uitgevoerd konden worden.

Educatie 4 Middelburgse scholen draaien mee in de Proeftuin Muziekeducatie. Tijdens de Cruyff Courts vonden er Music Playground sessies plaats. 15 projecten zijn in de eerste lockdown geannuleerd

9 SCHOLEN *leerlingen x contactmoment 30

39 ACTIVITEITEN

833 LEERLINGEN

2.389 BEREIK*


GEMEENTEN

3.6 NOORD-BEVELAND LEERLINGEN ACADEMIE KCE OOSTERSCHELDEREGIO

• 90

BASISSCHOOLLEERLINGEN NAMEN DEEL AAN CULTUREEL EDUCATIEF AANBOD

• 3 GESPREKKEN MET 53 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

SCHOLEN GEVOERD

muziekfabriek Educatie

In het primair onderwijs loopt al meerdere jaren het project ‘Heel het Eiland Speelt’. Bij Heel het Eiland speelt zijn de scholen: De Vliete uit Wissenkerke; De Kamperschouw uit Kamperland; De Zuidvliet uit Kortgene; Het Stelleplankier uit Colijnsplaat betrokken en de Muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke; Brassband Wilhelmina uit Colijnsplaat en Muziekvereniging E.M.M. uit Kortgene. 4 projecten zijn vanwege Covid-19 geannuleerd

3 SCHOLEN

7 ACTIVITEITEN

148 LEERLINGEN

472 BEREIK*

*leerlingen x contactmoment 31


GEMEENTEN

3.7 REIMERSWAAL

LEERLINGEN ACADEMIE KCE OOSTERSCHELDEREGIO

• 961

BASISSCHOOLLEERLINGEN NAMEN DEEL AAN CULTUREEL EDUCATIEF AANBOD

• 3 GESPREKKEN MET SCHOLEN GEVOERD

59 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

KCE Oosterschelderegio Het Atelier Gek Geluid gaat over het spelen op nieuwe en elektronische instrumenten die zijn gemaakt door geluidskunstenaar Yuri Landman. Aan de hand van de nieuwe instrumenten ervaren kinderen verschillende klanken, maar ook verschillende spelmethoden. Elke leerling kan ieder instrument spelen zonder enige muzikale training. Aan Atelier Gek Geluid deden o.a.: CBS De Welle en De Zevensprong mee.

muziekfabriek - sociaal domein De eind 2020 uit nood geboren digitale vorm van Geef Muziek Cadeau werd een vast onderdeel binnen het programma van de dagbestedingen. Meerdere docenten hebben hieraan met plezier hun bijdrage geleverd. Tussen de lockdowns door hebben docenten, al dan niet met leerling, de dagbesteding bezocht om ter plekke te musiceren en op deze manier de interactie te versterken.

Educatie Twee scholen doen mee aan de Proeftuin Muziekeducatie. 6 projecten zijn in verband met Covid-19 geannuleerd.

2 SCHOLEN 9 SCHOLEN *leerlingen x contactmoment 32

6 110 ACTIVITEITEN LEERLINGEN 11 ACTIVITEITEN

464 BEREIK* 293 LEERLINGEN


GEMEENTEN

3.8 SCHOUWEN-DUIVELAND

LEERLINGEN ACADEMIE

KCE OOSTERSCHELDEREGIO

• 1.283

BASISSCHOOLLEERLINGEN NAMEN DEEL AAN CULTUREEL EDUCATIEF AANBOD

• 14 GESPREKKEN MET

SCHOLEN ZIJN GEVOERD

148 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

REIZEN IN DE TIJD, EEN ERFGOEDPROGRAMMA VAN 9 LESSEN ONTWIKKELD DOOR CULTUURKWADRAAT I.S.M. ERFGOED ZEELAND, JOLIJN RIETBERGEN, 5 MUSEA EN 5 SCHOLEN. ER NAMEN OOK 2 RADARSCHOLEN AAN DEEL; HUN CULTUURCOÖRDINATOR HEEFT EEN PARTTIME ONTWIKKELROL BIJ REIZEN IN DE TIJD.

De huisvesting in Cultuurhuis ZierikC heeft een mooie productie “De Vloed” opgeleverd door samenwerking tussen balletschool Elly Geelhoed en het klarinetensemble Klezz van de Muziekschool. De Vloed is opgevoerd op het terrein van het Watersnoodmuseum.

muziekfabriek - sociaal domein Veel bleek door Covid-19 niet mogelijk binnen het werkgebied sociaal domein al is er met Eilandzorg wel gesproken over mogelijkheden voor de toekomst. Èn op Koningsdag werden bewoners van Eilandzorg in Zierikzee verrast door muzikanten met het programma ‘Weet je nog wel?!’ Educatie In totaal is 9 scholen uit Schouwen-Duiveland nemen deel aan de Proeftuin Muziek. Op bv de JW. Van den Doelschool start MaakOrkest Het Project. Tijdens de talentenmiddag leren kinderen samen muziek maken op de instrumenten van het Muziekdepot van Muziekschool Zeeland. Inmiddels blijkt dat er meer interesse is in dergelijke projecten voor het PO. Zo sluit ook UnIQ zich aan, een initiatief voor hoogbegaafdheids-onderwijs binnen de Radarscholen op Schouwen-Duiveland. 11 activiteiten konden in verband met Covid-19 niet doorgaan

12 SCHOLEN 15 SCHOLEN *leerlingen x contactmoment

48 872 28 ACTIVITEITEN LEERLINGEN ACTIVITEITEN

8.404 976 BEREIK* LEERLINGEN 33


GEMEENTEN

3.9 THOLEN LEERLINGEN ACADEMIE

KCE OOSTERSCHELDEREGIO

• 1.112

BASISSCHOOLLEERLINGEN NAMEN DEEL AAN CULTUREEL EDUCATIEF AANBOD

• 10 GESPREKKEN MET SCHOLEN GEVOERD

• 6 SCHOLEN HEBBEN 18

OKTOBER DEELGENOMEN AAN DE VOORSTELLING ‘DE WOLKENFABRIEK’

129 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

muziekfabriek - educatie 2 projecten konden door Covid-19 niet doorgaan.

4 SCHOLEN *leerlingen x contactmoment 34

14 ACTIVITEITEN

320 LEERLINGEN

4.298 BEREIK*


GEMEENTEN

3.10 VEERE LEERLINGEN ACADEMIE

ACADEMIE

• 136 LEERLINGEN IN

PROGRAMMA AANBOD

MUZIEKFABRIEK

• 9 PRISMACHOLEN DOEN 136 leerlingen maakten gebruik van ons aanbod van de academie

MEE AAN PROEFTUIN MUZIEKEDUCATIE MET ‘HEEL VEERE SPEELT’

muziekfabriek Sociaal domein Bij zorgorganisaties Zorgstroom konden we gelukkig ondanks de vele beperkingen vanwege de Covid19-maatregelen toch een Klassieke middag organiseren.

Educatie In het kader van Proeftuin Muziekeducatie wordt op de negen scholen Primasscholen in Veere ‘Heel Veere speelt’ voortgezet. Helaas heeft Covid daar ook een voet dwars gezet. 10 projecten konden door Covid-19 niet doorgaan

SCHOLEN

5 ACTIVITEITEN

149 LEERLINGEN

636 BEREIK*

*leerlingen x contactmoment 35


ORGANISATIE

4

ORGANISATIE

Personeel De ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben nog eens benadrukt dat onze medewerkers een cruciale rol spelen bij het realiseren van onze doelen. Door de pandemie ging het lesgeven abrupt over op het geven van lesgeven op afstand, er werden online lessen gegeven middels teams, zoom, facetime etc.. De gevolgen hiervan waren voor onze leerlingen groot, maar vroegen ook minstens zoveel aanpassingsvermogen van onze docenten/medewerkers. Er is alles aan gedaan om het werken vanuit huis mogelijk te maken. Zo zijn er bureaustoelen en extra beeldschermen uitgegeven. In feite alles op gebied van veilig thuiswerken. Door het thuiswerken is er een grote stap gezet in het digitale werken. In 2022 zal hiervoor een regeling worden opgesteld.

Functiewaardering Volgens de cao SGO heeft een medewerker met een dienstverband recht op een actuele functiebeschrijving. In 2021 is een groot deel van de functies (her)beschreven. Hiermee is een voorstel voor kwaliteitsverbetering geformuleerd, waarmee samenhang en consistentie in het functiegebouw wordt bereikt. Er is gekozen voor de methodiek vanuit Cultuurconnectie die aansluit bij HR21 van de rijksoverheid. In totaal zijn zo’n 13 functies (her)beschreven. In 2022 wordt de ondernemingsraad die tot dan toe op hoofdlijnen is geïnformeerd, inhoudelijk betrokken en om advies en instemming gevraagd. Daarna vinden er gesprekken met de functiehouders plaats, worden medewerkers in werkoverleggen erbij betrokken en ligt er naar verwachting een definitief functiegebouw.

Vacatures Dit jaar hebben wij vanwege Covid-19 weer online sollicitatiegesprekken gevoerd. Wij hebben opnieuw goede medewerkers kunnen binnenhalen in alle delen van de organisatie van o.a. voor administratieve en project functies, docenten en een teamleider.

36


ORGANISATIE

Functionerings-/beoordelingsgeprekken Helaas

konden

dit

jaar

vanwege

de

pandemie

geen

fysieke

functionerings-/

beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Daar waar het mogelijk was, vonden de gesprekken online plaats. In 2022 zullen de gesprekken worden geactiveerd en zal worden gewerkt aan een gewijzigde normjaartaak methodiek.

Inclusief en diversiteit Wij streven naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en willen een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie waar ieder mens, ongeacht achtergrond, geslacht, geloofsovertuiging, leeftijd, beperking, opleiding, burgerlijke staat, geaardheid zich welkom voelt en zijn/haar/hen kwaliteiten kan inzetten. In 2021 zijn er twee mensen vanuit deze doelgroep aangenomen, zij starten januari 2022, waarmee het totaal komt op drie. Het streven is om medewerkers vanuit de doelgroep diversiteit te bereiken en op te nemen.

WAT FEITEN OP EEN RIJ: AANTAL FTE IN DIENST PER 31 DECEMBER 2021 MAN/VROUW VERHOUDING

33,3 FTE

GEMIDDELDE LEEFTIJD

50 JAAR

GEMIDDELD AANTAL JAREN IN DIENST

12,4

NIEUW IN DIENST GEDURENDE 2021

6

UIT DIENST GEDURENDE 2021

5

DEELNAME GENERATIEPACT IN 2021

3

FLEXIBEL (INHUUR, ZZP’ERS) GEDURENDE 2021 VRIJWILLIGERS INGEZET IN HET KADER VAN UITVOERING VAN DE COVID-19 MAATREGELEN

59 INCL. KCE OOSTERSCHELDEREGIO

UITZENDKRACHTEN INGEZET IN HET KADER VAN UITVOERING VAN DE COVID-19 MAATREGELEN

2

31/31

1

37


9,5%*

6,5%

7,5%

VERZUIMPERCENTAGE

VERZUIMPERCENTAGE EXCL. LANGDURIG VERZUIM

*MEDEWERKERS LANGDURIG (> 6 MAANDEN) ZIEK

ZIEKTEVERZUIM In 2021 heeft de coronacrisis met name invloed gehad op verzuim in de periode van week 7 – 52. Vooral in de eerste helft van het jaar stagneerde de re-integratie van de medewerkers die vóór het uitbreken van de coronacrisis al langer ziek waren. Dit heeft zich echter in de loop van het jaar hersteld. Het thuiswerken is van invloed gebleken op het ziekteverzuim: de meldingsfrequentie is nog nooit zo laag geweest. Desalniettemin is het totale verzuimpercentage in 2021 hoger dan in 2020. Het hoge verzuim wordt met name veroorzaak door medewerkers die langdurig ziek zijn met medische (niet gerelateerd aan corona) problematiek.

Opleidingen Door Covid-19 is een deel van de trainingen/deskundigheidsbevorderingen uitgesteld of omgezet naar een online variant. In deze periode is er meer gebruik gemaakt van intervisie.

Arbeidsomstandigheden De muziekschool heeft juist in de pandemie periode nog meer aandacht besteed aan de vitaliteit en welzijn van de medewerkers. De medewerkers kregen veel mogelijkheden aangereikt om zo gezond en vitaal mogelijk te kunnen blijven werken. Zoals informatie over thuiswerken en de mentale en fysieke gezondheid. Daar waar nodig is een luisterend oor geboden. Tijdens de pandemie is gebleken dat het werk technisch gezien online goed kan doorgaan. Voorzieningen als Zoom en Teams maken het mogelijk om met elkaar o.a. sectievergaderingen en personeelsoverleg te houden, documenten te delen en deze gezamenlijk te bewerken.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) De muziekschool heeft zich gefocust op de verbeterpunt van plan van aanpak RIE, waarmee voor de pandemie is gestart. Raamdecoratie, verlichting, elektriciteit, ergonomische bureaustoelen etc. In 2022 zal de rondgang op de verschillende locaties weer worden gecontinueerd. 38


Bedrijfshulpverlening Dit jaar hebben de bedrijfshulpverleners i.v.m. Covid-19 geen training gehad. Online was dit uiteraard niet mogelijk. BHV’ers zijn geadviseerd om zelf de opgedane kennis bij te houden. In 2022 hopen wij dit te kunnen herstarten.

PR & COMMUNICATIE Het

jaar 2021 stond in het teken van het leggen van een sterke strategische

communicatiefundatie. De ontwikkeling van een strategisch communicatieplan stond op de agenda, samen met het verder uitdenken en uitwerken van promotieactiviteiten om Muziekschool Zeeland nog beter zichtbaar te maken bij de verschillende doelgroepen, sectoren en stakeholders. Het optimaliseren en finetunen van systemen en inrichten van communicatie(stromen) hadden de aandacht. Om communicatie gerichter toe te spitsen en in te zetten is er een strategisch communicatiejaarplan opgesteld met een concrete doelstelling: De Muziekschool Zeeland is in 2021 als portal voor muziek, kunst- en cultuureducatie, ook voor onderwijs, sociaal domein en gemeenten, zichtbaarder geworden in de provincie met de vernieuwde identiteit heeft de verbinding tussen medewerkers vergroot door meer in te zetten op interne communicatie. Daarnaast waren de coronaperikelen en bijbehorende consequenties in 2021 nog geen verleden tijd. Dit vergde blijvend aanpassingsvermogen van de medewerkers waarbij lessen weer deels online werden verzorgd en veel activiteiten en evenementen kwamen te vervallen. Interne communicatie speelde een grote rol in het verbinden en informeren van medewerkers. Minimaal twee teambuildingsactiviteiten organiseren en de informatiedeling verhogen en daarmee beter voorzien in informatiebehoefte van medewerkers stonden op de agenda in 2021.

Doelen externe communicatie •

Minimaal 4 keer per jaar in de media

5% stijging websitebezoeken

Actiever participeren in de sectoren sociaal domein en onderwijs in 2021

stijging aantal volgers social media met 10%

Vindbaarheid in Google vergroten

39


STIJGING VOLGERS SOCIAL MEDIA

43,5% 643

INSTAGRAM

4,6%

34,7%

4%

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

2568

181

231

PR & COMMUNICATIE Externe Communicatie In de externe communicatie was wederom veel beweging dit jaar. De groeiende zichtbaarheid van Muziekschool Zeeland zette ook dit jaar door. Er was een grote stijging in volgers en interactie op de social mediakanalen, het aantal websitebezoekers verdubbelde en in de media verscheen Muziekschool Zeeland maar liefst 35 keer. Daarnaast kreeg het Projectbureau voor het onderwijs en sociaal domein eenzelfde re-brandingstraject als de Muziekschool Zeeland en gaat nu verder onder de naam Muziekfabriek met bijbehorende huisstijl, logo en website. De KCE Gids werd geïmplementeerd aan de achterkant van de website voor de planning en organisatie van het aanbod. Ook werd het Muziekdepot opgericht en in de markt gezet met een eigen logo, werd de communicatiefundering van KCE Oosterschelderegio gelegd met een strategisch communicatieplan en werd de eerste drukbezochte open dag georganiseerd waarbij alle locaties op dezelfde dag de deuren openden voor publiek. In het laatste kwartaal startten de voorbereidingen voor het internationale componistenfestival Mostly Modern Festival - The Netherlands en het symposium Radio Geluk 2.0 voor het sociaal domein.

Interne communicatie Tijdens de lockdowns waren er tweewekelijkse online bijeenkomsten via Zoom en het online platform Microsoft Teams werd ingezet voor algemene mededelingen en het stimuleren van interactie. Het gebruik van Teams is verder uitgerold om interne samenwerkingsprocessen te optimaliseren. Voor onder meer projecten, evenementen en overleggen is het gebruik van het online platform flink toegenomen. Meer dan de helft van de medewerkers was eind 2021 actief op het platform. Daarnaast werden er twee informele teambuildingsactiviteiten georganiseerd. Een online pubquiz tijdens de eerste lockdown en een barbecue in het najaar. 40


102 %

GOOGLE

VERDUBBELING

WEBSITEBEZOEKEN

35

VERSCHIJNINGEN IN DE PERS

OP NR 1 BIJ ZOEKTERMEN MUZIEKLES ZEELAND MUZIEKONDERWIJS ZEELAND MUZIEK SOCIAAL DOMEIN ZEELAND

IkToon Kunst van iedereen

‘De Vloed’ met Elly Geelhoed Ballet en Klarinetensemble Klezz

Ondernemingsraad Ook het jaar 2021 is de OR actief geweest in vergaderingen en overleggen. Hoewel de OR nog steeds functioneert met slechts drie leden liggen er in 2022 kansen om weer op volle sterkte te komen, met een afspiegeling van het gehele werkveld van onze muziekschool, nu er nieuwe verkiezingen voor deze raad nog voor komende zomer zullen plaatsvinden. De OR was betrokken bij de noodzakelijke overstap van ARBO-dienst (waarop instemming werd verleend), en is o.a. ook bezig geweest met de thuiswerkvergoeding van ons personeel (die thuiswerkvergoeding is nu geregeld in de CAO), lief- & leedpot en het leerlingvolgsysteem. Belangrijk item afgelopen jaar was ook het opnieuw inrichten van de normjaartaak. We verwachten dat dit onderwerp in 2022 ook tot een goed einde zal komen. Zo probeert deze OR op een goede manier de belangen van ons instituut (waar momenteel heel veel ontwikkelingen zijn) en de werknemers in balans te houden. De OR is een belangrijke gesprekspartner van het MT. Die OR kan echter niet functioneren zonder feedback van de achterban. Met deze insteek gaan wij ervoor! 41


PARAGRAFEN

5

PARAGRAFEN

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de mate van robuustheid van de begroting aan. Door aandacht te besteden aan een voldoende omvang van het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller moet leiden tot bezuinigingen. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de aanwezige weerstandscapaciteit en in de omvang en achtergronden van de risico’s. Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de muziekschool beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Eigen vermogen Voor de Zeeuwse Muziekschool geldt dat het eigen vermogen als weerstandsvermogen dient. Het eigen vermogen bestaat uit de saldireserves (en eventueel de bestemmingsreserves). Het totaal van het eigen vermogen was € 152.475,- maar bedraagt na toevoeging van de maximale toevoeging voor 2021 € 161.975,-. Hiermee valt het totaal van de reserve binnen de 5% van de jaaromzet, volgens de reserverichtlijn van de gemeenschappelijke regeling art. 29 lid 1.d. 2021 ALGEMENE RESERVE PER 1 JANUARI 2021

152.475

EXPLOITATIESALDO VORIG BOEKJAAR

BIJ: TOEVOEGING ALGEMENE RESERVE PER 31 DECEMBER 2021 42

9.500 161.975


PARAGRAFEN

Risico’s De risico’s die voor het weerstandsvermogen relevant zijn, zijn die risico’s die niet anderszins worden ondervangen. Voorbeelden van dergelijke risico’s zijn de ondernemersrisico’s of bedrijfsrisico’s. De

Zeeuwse

Muziekschool

is,

als

overheidsinstelling,

eigenrisicodrager

voor

de

werkloosheidswet. Van toepassing zijn de werkloosheidsregeling en de regeling voor uitkering bij ziekte van de gemeente Middelburg, daarnaast is er voor de docenten in het kader van werkloosheid een lokale regeling 10d van kracht. Het risico van werkloosheid komt voor rekening van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool. Voor het afdekken van dat risico is er een voorziening frictiekosten getroffen. Bovendien is de verplichting, dat het salaris bij ziekte 0,5 jaar volledig en 1,5 jaar gedeeltelijk wordt doorbetaald, niet door een verzekering afgedekt. Hiervoor is geen specifieke financiële voorziening getroffen. Het maximaal toegestane eigen vermogen van de instelling biedt op zichzelf onvoldoende weerstandscapaciteit ten opzichte van de financiële risico’s. De risico’s die samenhangen met de keus van de VZG om de toegestane algemene reserve te beperken tot 5% wordt echter afgedekt door de deelnemende gemeenten.

In figuur 1 is zichtbaar gemaakt welke weerstandscapaciteit tegenover de financiële risico’s staat.

Web design & development for Company Name

43


De conclusie is dat de weerstandscapaciteit met de huidige regelgeving die van toepassing is op de gemeenschappelijke regeling voldoende is om de risico’s het hoofd te bieden. De gemeenschappelijke regeling voorziet in risicodekking onder artikel 29.1.e, waarin de belangrijkste, specifieke financiële risico’s door de deelnemende gemeenten worden afgedekt. Sinds 2009 wordt een gewogen indexcijfer toegepast op basis van twee gescheiden componenten; loonkosten en overige kosten.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen De voor de hand liggende kapitaalgoederen zoals genoemd in de BBV zijn er niet. De voorziening frictiekosten is gevormd om in de kosten van de ontslaguitkering van de (deeltijd)ontslagen te voorzien.

Voorziening frictiekosten STAND PER 31-12-2020

111.166

AF: 2021

51.998

AF: VRIJVAL STAND PER 31-12-2021

59.168

Door, maar ook los van de beperkende maatregelen is in de eerste helft van 2020 de inhoud v20 en de periode daarna zijn gest

5.3 Financiering Algemene ontwikkeling De treasuryfunctie is als volgt te definiëren: de treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie.

Gelet op de weinig gecompliceerde financiële positie van de Zeeuwse Muziekschool, zijn er geen bijzondere risico’s op het gebied van treasury. De Zeeuwse Muziekschool heeft geen langlopende leningen en dus geen renterisico.

44


PARAGRAFEN

belangrijkste doelstellingen

Indien relevant, verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.

Beheersbaar houden van financiële risico’s (te denken valt aan rente-, liquiditeits- en kredietrisico).

Minimaliseren van rentekosten dan wel, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen zoals leningen u/g.

Binnen het treasurybeleid en in relatie tot de op te stellen meerjarenbegroting hebben wij ons voornemen gerealiseerd om een liquiditeitsprognoses op te zetten en deze periodiek te actualiseren.

De begrote rentebaten voor uitstaande liquiditeiten zijn afhankelijk van de tarieven op de geldmarkt en kunnen daarom zowel positief als negatief worden beïnvloed. De opbrengst is mede afhankelijk van de rentestand, aangezien de middelen risicoloos worden uitgezet in rekening-courant bij de bank.

45


FINANCIEEL

6

FINANCIEEL VERSLAG

RESULTAAT EN VERMOGENSPOSITIE Prestaties De prestaties over 2021, in uren en leerlingen, kunnen als volgt worden samengevat:

DOCENTENUREN ACADEMIE

WERKELIJK

BEGROOT

422,47

483,47

60,54

63,2

483,01

546,67

ACADEMIE

1.941

1.962

MUZIEKFABRIEK

5.010

13.066

6.951

15.028

MUZIEKFABRIEK

LEERLINGEN

46


FINANCIEEL

BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING RESULTAAT)

2021

2020

ACTIVA VASTE ACTIVA INVENTARIS

€ 168.314

€ 170.126

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

€ 732.127

€ 434.470

€ 446

€ 229

€ 568.771

€ 946.713

€ 1.469.658

€ 1.551.538

EIGEN VERMOGEN

€ 280.204

€ 553.964

VOORZIENINGEN

€ 59.168

€ 111.166

€ 1.130.286

€ 886.408

€ 1.469.658

€ 1.551.538

VOORRADEN VOORRAAD T-TAGS TUNNEL

LIQUIDE MIDDELEN SALDI BANKEN EN KAS

TOTAAL

PASSIVA

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN VOORUIT ONTVANGEN LESGELDEN

TOTAAL

47


FINANCIEEL

EXPLOITATIEREKENING LASTEN

UITKOMST 2021

BEGROTING

UITKOMST 2020

VARIABELE KOSTEN KOSTEN ONDERWIJSSECTOREN

€ 1.453.809

€ 1.641.338

€ 1.306.893

€ 1.620.541

€ 1.352.196

€ 1.553.910

€ 418.866

€ 321.268

€ 378.702

€ 3.493.216

€ 3.314.802

€ 3.239.505

LESGELD EN OVERIGEN

€ 995.952

€ 1.126.802

€ 913.190

GEMEENTEN

€ 514.536

€ 514.536

€ 586.864

€ 1.510.488

€ 1.641.338

€ 1.500.054

€ 992.499

€ 992.499

€ 905.507

€ 50.461

€ 64.415

€ 40.985

SLUIS/VLISSINGEN

€ 128.659

€ 128.657

€ 257.314

SWVO

€ 159.324

€ 166.625

€ 155.699

NIET TOEREKENBARE KOSTEN MANAGEMENT, ADMINISTRATIE, OVERIGE PERSONEELSKOSTEN EN ALGEMENE KOSTEN

VASTE KOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN

TOTAAL BATEN BIJDRAGE VARIABELE KOSTEN

BIJDRAGE NIET TOEREKENBARE KOSTEN GEMEENTEN CULTUUR KWADRAAT

SUBSIDIE PROVINCIE KCE

€ 7.500

SUBSIDIE FCP RADIO GELUK + ORANJEFONDS

€ 9.280

ONTTREKKING UIT VOORZIENING FRICTIEKOSTEN ONTTREKKING UIT RESERVE DIVERSE BATEN

€ 114.634 € 24.137

€ 58.972

€ 1.355.080

€ 1.352.196

€ 1.549.891

€ 322.676

€ 301.031

€ 345.148

BIJDRAGE VASTE KOSTEN GEMEENTEN ONTTREKKING UIT RESERVE OVERIGE BATEN

TOTAAL

€ 15.947 € 31.414

€ 20.237

€ 23.272

€ 354.090

€ 321.268

€ 384.367

€ 3.219.658

€ 3.314.802

€ 3.434.312

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN MUTATIES RESERVES EXPLOITATIESALDO

48

€ 273.558

€0

-€ 194.807


BIJLAGE

LEERLINGENAANTALLEN ACADEMIE GEMIDDELD GENOMEN OVER HET GEHELE KALENDERJAAR 2021 GEMEENTE ENSEMBLES

INSTRUMENTAAL T/M 18

INSTRUMENTAAL VOLW.

KORTE CURSUS

MUZIEK ORIËNTATIE

VERENIGINGEN

TOTAAL

BORSELE

7

40

21

15

23

6

111

GOES

19

140

67

30

112

20

387

HULST

4

46

16

13

30

51

160

KAPELLE

4

22

15

5

17

29

90

MIDDELBURG

40

221

77

24

118

37

517

NOORD-BEVELAND

0

10

8

1

17

17

53

REIMERSWAAL

1

34

3

3

13

6

59

SCHOUWEN-DUIVELAND

11

37

19

6

28

47

148

THOLEN

0

58

15

11

10

35

129

VEERE

12

32

24

7

34

27

136

VLISSINGEN

9

32

14

13

54

1

122

SLUIS

0

0

5

9

0

0

15

TERNEUZEN

1

3

3

2

2

3

15

108

675

287

139

458

279

1.942

TOTAAL PER PROGRAMMA

49


BIJLAGE

CIJFERMATIGE INFORMATIE PER GEMEENTE VAN MUZIEKFABRIEK – EDUCATIE ACTIVITEITEN JANUARI T/M JULI 2021 - UITGEVOERD GEMEENTEN

SCHOLEN

ACTIVITEITEN SOORTEN

AANTAL ACTIVITEITEN

AANTAL CONTACTMOMENTEN

AANTAL LEERLINGEN

TOTAAL BEREIK*

BORSELE

1

3

8

30

200

6.225

MIDDELBURG

1

1

1

1

15

15

NOORDBEVELAND

1

1

1

10

22

220

REIMERSWAAL

1

1

3

12

46

184

SCHOUWENDUIVELAND

4

4

5

74

196

1.772

THOLEN

3

3

8

148

183

3.476

VEERE

2

3

3

16

66

352

VLISSINGEN

3

3

11

116

253

3.198

TOTALEN

16

19

40

407

981

15.442

ACTIVITEITEN AUGUSTUS T/M DECEMBER 2021 - UITGEVOERD GEMEENTEN

ACTIVITEITEN SOORTEN

AANTAL ACTIVITEITEN

AANTAL CONTACTMOMENTEN

AANTAL LEERLINGEN

TOTAAL BEREIK*

BORSELE

5

5

14

61

248

1.165

GOES

3

4

9

71

535

1.746

HULST

6

10

29

132

610

2.960

KAPELLE

1

2

3

18

78

411

MIDDELBURG

7

7

38

340

818

7.374

NOORDBEVELAND

4

1

6

12

126

252

REIMERSWAAL

2

3

3

13

64

280

SCHOUWENDUIVELAND

9

9

43

259

676

6.632

THOLEN

1

1

6

84

137

822

VEERE

2

2

2

16

53

284

VLISSINGEN

5

3

29

117

651

2.641

45

47

182

1123

3.996

24.567

4.977

40.009

TOTALEN

50

SCHOLEN

EINDTOTALEN UITGEVOERDE ACTIVITEITEN


BIJLAGE

SELECTIE ACTIVITEITEN ACADEMIE MAAND

EVENEMENT

DEELNEMERS/ -BEZOEKERS

APRIL

FINALE FAMILY CONTEST

GOES - ONLINE

15/150

MEI

DAG VAN DE DWARSFLUIT

MIDDELBURG + ONLINE

30/120

JULI

ONDERTEKENING CONVENANT MZ-

GOES

20

JULI

OPENBARE EINDEXAMENS D-NIVEAU

ALLE LOCATIES

5/300

JULI

START BRUG VOOR TALENT

ALLE LOCATIES

40

SEPTEMBER

MUZIKALE VIERING CONVENANT MZ-

GOES

3/50

OKTOBER

START ELECTRONIC MUSIC

MIDDELBURG/HULST

12

OKTOBER

OPEN DAG

ALLE LOCATIES

500

NOVEMBER

CONCERT TALENT CLASS

MIDDELBURG

12/150

ACTIVITEITEN JANUARI T/M JULI 2021 - GEANNULEERD I.V.M. COVID-19 GEMEENTEN

AANTAL SCHOLEN GEANNULEERD

ACTIVITEITEN SOORT

AANTAL ACTIVITEITEN

AANTAL CONTACTMOMENTEN

AANTAL LEERLINGEN GEANNULEERD

TOTAAL GEANNULEERD BEREIK*

BORSELE

1

1

1

4

8

32

GOES

1

2

2

12

24

288

HULST

1

1

1

12

206

206

MIDDELBURG

2

2

8

48

214

1248

REIMERSWAAL

1

1

3

3

83

249

SCHOUWENDUIVELAND

2

1

3

28

196

998

THOLEN

1

1

1

66

142

1562

VEERE

11

2

9

86

259

3742

VLISSINGEN

1

1

1

52

80

1040

TOTALEN

21

12

29

311

1.212

9.365

51


BIJLAGE

GEANNULEERDE ACTIVITEITEN AUG T/M DEC 2021 I.V.M. COVID-19 GEMEENTEN

AANTAL SCHOLEN GEANNULEERD

ACTIVITEITEN SOORT

AANTAL ACTIVITEITEN

AANTAL CONTACTMOMENTEN

AANTAL LEERLINGEN GEANNULEERD

TOTAAL GEANNULEERD BEREIK*

BORSELE

2

2

8

16

165

332

GOES

4

5

15

30

276

628

HULST

6

5

9

41

376

756

KAPELLE

1

1

5

5

28

140

MIDDELBURG

6

4

7

48

561

976

NOORDBEVELAND

4

1

4

26

114

488

REIMERSWAAL

2

3

3

7

64

151

SCHOUWENDUIVELAND

6

5

8

83

461

1473

THOLEN

1

1

1

33

131

726

VEERE

1

1

1

3

17

51

VLISSINGEN

3

1

3

35

309

843

TOTALEN

36

29

64

327

2.502

6.564

3.714

15.929

EINDTOTALEN GEANNULEERDE ACTIVITEITEN

*HET AANTAL LESSEN PER ACTIVITEIT VARIEERT. HET TOTAAL BEREIK IS APART BEREKEND, WAARBIJ ER GEKEKEN IS NAAR HET AANTAL CONTACTMOMENTEN EN LEERLINGEN PER ACTIVITEIT

52


BIJLAGE

HOEWEL VEEL ACTIVITEITEN OP SCHOLEN NIET DOOR KONDEN GAAN DOOR COVID-19, IS DIT EEN OVERZICHT VAN DE SCHOLEN WAAR WE IN 2021 NOG WEL TERECHT KONDEN. SCHOOLNAAM

GEMEENTE

PRIMASSCHOOL, DON BOSCO

BORSELE

DS. G.H. KERSTENSCHOOL

BORSELE

CBS DE REGENBOOG, HOEDEKENSKERKE

BORSELE

CBS DE REGENBOOG, NIEUWDORP

BORSELE

OBS OMNISCHOOL DE REIGER

BORSELE

JOHANNES CALVIJNSCHOOL

GOES

KOELMANSCHOOL

GOES

OBS HET SAMENSPEL

GOES

BIBLIOTHEEK OOSTERSCHELDE

GOES

BASISSCHOOL HEIDEPOORT

HULST

RKBS DE NOBELHORST

HULST

RKBS INGHELOSENBERGHE

HULST

RKBS ST. BERNARDUS

HULST

PRAKTIJKSCHOOL HULST

HULST

BS ’T VOGELNEST

HULST

CBS ‘T HONK

KAPELLE

OBS DE MOOLHOEK

KAPELLE

OBS HET ELEMENT

MIDDELBURG

HERMAN FAUKELIUSSCHOOL

MIDDELBURG

OBS MAGISTRAAL

MIDDELBURG

VRIJE SCHOOL ZEELAND

MIDDELBURG

PETRUS IMMENSSCHOOL

MIDDELBURG

SAMENWERKINGSSCHOOL DE STROMING

MIDDELBURG

OBS HET TALENT

MIDDELBURG

TEC WALCHEREN

MIDDELBURG

OBS 'T VIERSCHIP

MIDDELBURG

OBS HET STELLEPLANKIER

NOORD-BEVELAND

OBS DE VLIETE

NOORD-BEVELAND

OBS DE ZUIDVLIET

NOORD-BEVELAND

CBS DE ZEVENSPRONG

REIMERSWAAL

DE ZANDBAAN

REIMERSWAAL

CBS OP DREEF

SCHOUWEN-DUIVELAND 53


BIJLAGE DS. PIETER VAN DIJKESCHOOL

SCHOUWEN-DUIVELAND

PC JAN WOUTER VAN DE DOELSCHOOL

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS ‘T KOFSCHIP

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS DE SCHOENER

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS BINNEN DE VESTE

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS ‘T KORFSCHIP

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS DE KIRREWEIE

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS STAPELHOF

SCHOUWEN-DUIVELAND

VITRUVIO

SCHOUWEN-DUIVELAND

SINT WILLIBRORDUSSCHOOL

SCHOUWEN-DUIVELAND

SCHOOL MET DE BIJBEL

SCHOUWEN-DUIVELAND

OBS TER TOLNE

THOLEN

BOAZSCHOOL

VEERE

EBEN HAËZERSCHOOL

VEERE

CBS DE GOEDE POLDER

VEERE

CBS 'T KLINKET

VEERE

OBS DE LICHTBOEI

VEERE

CBS DE LICHTSTRAAL

VEERE

PRIMAS SCHOLENGROEP

VEERE

OBS DE SPRONG

VEERE

JHR WILLEM VERSLUIJSSCHOOL

VEERE

CBS DE WEGWIJZER SEROOSKERKE

VEERE

DE BERGPADSCHOOL

VEERE

SCHOLEN BIJ

54

RKBS TER DOEST

TERNEUZEN

RKBS ST. JOZEF NIEUW NAMEN

TERNEUZEN

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

VLISSINGEN

ARCHIPELSCHOOL DE OMNIBUS

VLISSINGEN

PC/RK BASISSCHOOL HET KOMPAS

VLISSINGEN

ST. JOZEFSCHOOL

VLISSINGEN

OBS ’T MOZAÏEK

VLISSINGEN

HET VLOT

VLISSINGEN

ICHTUSSCHOOL

VLISSINGEN

ZB BIBLIOTHEEK VLISSINGEN

VLISSINGEN


Articles inside