Page 1

Vr 9 nov 2018 Grote Zaal 19.00 uur college 20.15 uur concert

Serie Oude Muziek

Maarten Engeltjes + PRJCT Amsterdam Vergeten aria´s van Bach. Met college van Xavier Vandamme. Het gratis beschikbaar stellen van dit digitale programmaboekje is een extra service ter voorbereiding op het concert. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling deze versie tijdens het concert te raadplegen via uw mobiele telefoon. Dit is namelijk zeer storend voor de andere concertbezoekers. Bij voorbaat dank.


Programma

Serie Oude Muziek Vr 9 nov 2018 Grote Zaal 19.00 uur college 20.15 uur concert

Maarten Engeltjes + PRJCT Amsterdam Vergeten aria´s van Bach. Met college van Xavier Vandamme. Emöke Baráth sopraan Maarten Engeltjes countertenor Josef Žák viool en leiding

College 19.00 - 19.45 uur ca. 45 minuten Door Xavier Vandamme Concert 20.15 - 22.15 uur ca. 50 minuten voor de pauze ca. 50 minuten na de pauze

Johann Sebastian Bach (1685 -1750) Aria Hochgelobter Gottessohn BWV 6 (1725) Aria Liebster Jesu, mein Verlangen BWV 32 (1726) Aria Jesus ist ein guter Hirt BWV 85 (1725) Aria Der Herr ist mein getreuer Hirt BWV 85 (1725) Sinfonia BWV 196 (1707/1708) Aria Schläfert aller Sorgenkummer BWV 197 (1736/1737) Duet Wenn Sorgen auf mir dringen BWV 3 (1725) Aria Getrost! Es fasst ein heil’ger Leib BWV 133 (1724) Pauze Sinfonia BWV 42 (1725) Aria Wo zwei und drei versammlet sind BWV 42 (1725) Aria Bete aber auch dabei BWV 115 (1724) Sinfonia BWV 21 (1713/1731) Aria Verstummt, ihr holden Saiten! BWV 198 (1727) Aria Kommt ihr angefocht’nen Sünder BWV 30 (1737/1738?) Duet Herr, du siehst BWV 9 (1731/1735)

2

Bent u niet vergeten uw mobiele telefoon uit te zetten? Dank u wel.


College Alle wegen leiden naar Bach of niet?

Xavier Vandamme

College door Xavier Vandamme De muziek van Bach loopt als een rode draad door de geschiedenis van de oude-muziekbeweging. Van Mendelssohn, over de Bachfesten van de Neue Bachgesellschaft tot de typisch Nederlandse Matthäus-gekte. Bach lijkt steevast de weg te wijzen bij de herontdekking van muziek uit de barok en daarvoor. Dit college staat stil bij de rol die Bachs muziek speelde in de ontwikkeling van wat we nu de oude-muzieksector noemen. En bij de onuitroeibare obsessie met de eeuwige Bach als alfa en omega van de muziek.

Foto: Martina Simkovicova

De Vlaming Xavier Vandamme is sinds 2009 algemeen en artistiek directeur van het wereldwijd toonaangevende Utrechtse Festival Oude Muziek. Vandamme studeerde taal- en letterkunde (Frans, Italiaans) en wijsbegeerte aan de universiteit van Leuven, waar hij ook les gaf. Hij was muziekrecensent, onder meer voor de krant De Standaard, en werkte jarenlang als presentator en producer bij de VRT (Klara). Onlangs werd Vandamme verkozen tot voorzitter van het internationale Réseau Européen de Musique Ancienne / European Early Music Network (REMA – EEMN). Eerder werkte hij in Brussel bij concertzaal Paleis voor Schone Kunsten als adjunct-directeur van BOZAR Music.

3


Toelichting ‘Geen dag zonder Bach’ was het levensmotto van de legendarische cellist Pablo Casals. Felix Mendelssohn, Johannes Brahms en zelfs Claude Debussy waren hem voorgegaan in die dagelijkse gewoonte. Johann Sebastian Bach blijft een rode draad in het westerse muziekleven en houdt een miljoenenpubliek in zijn ban. Daarom hier een schatkistje met zijn klinkende juwelen. Een wel heel bijzonder schatkistje vandaag: een bloemlezing van weinig bekende aria’s en duetten, eigenlijk te mooi om te vergeten. Want het oeuvre van Bach is zo immens en enkele van zijn werken zo beroemd dat andere in de schaduw verkeren en te weinig de oren van de luisteraars bereiken. Daaraan wil countertenor Maarten Engeltjes iets doen, zo vertelde hij bij het muziekprogramma Podium Witteman. Hij zocht naar prachtige vergeten aria’s en duetten en brengt ze opnieuw voor het voetlicht. Voor dit bijzondere Bach-feestje nodigde hij ook sopraan Emöke Baráth uit, en zijn musicerende vrienden van PRJCT Amsterdam. Natuurlijk worden de twee zangers enkele malen verenigd in een heerlijk duet. Maar ze zijn niet alleen. Zoals in de barok, de tijd van Bach, gebruikelijk, is er de instrumentengroep van de basso continuo, de steeds aanwezige bas, die het fundament van de muziek vormt en alles ondersteunt. Daartoe behoren een laag strijkinstrument, zoals cello of contrabas, soms met een fagot. En akkoordinstrumenten, zoals klavecimbel of orgel. Een bijzondere rol naast de zangers is weggelegd voor diverse solo-instrumenten, zoals de hobo, de oboe d’amore en oboe da caccia (‘liefdeshobo’ en ‘jachthobo’ , die een 4

terts lager klinkt), traverso en de violoncello piccolo, een kleine cello met vijf snaren, die langzaam in vergetelheid is geraakt. Deze instrumenten houden de zangers gezelschap, voeren dialogen, geven antwoord of omspelen de zangmelodie.


Toelichting

Aria Hochgelobter Gottessohn (alt) uit: Cantate BWV 6 – Bleib bei uns, denn es will Abend werden Deze cantate voor de dienst van paasmaandag 1725, verhaalt van twee van Jezus’ leerlingen die na zijn verrijzenis op weg naar Emmaus Jezus tegenkomen zonder hem te herkennen. Ze vragen hem bij hen te blijven, vandaar de titel van de cantate. Bach roept de sfeer van het vallen van de avond op in deze donker gekleurde aria voor alt. De zangstem en de laag klinkende oboe da caccia zorgen voor een schemerige sfeer. Mooie tekstuitbeelding is er op het woord ‘Hochgelobter’ met een muzikaal gebaar omhoog, en ‘niederlegen’ met een dalende toonreeks. ‘Dunkelheit’ (duisternis) wordt geschetst in drie lange chromatische dalende tonen. Hochgelobter Gottessohn, Laß es dir nicht sein entgegen, Daß wir itzt vor deinem Thron Eine Bitte niederlegen: Bleib, ach bleibe unser Licht, Weil die Finsternis einbricht.

Hooggeprezen Zoon van God, laat het u niet onwelgevallig zijn, dat wij nu voor uw troon een bede neerleggen: Blijf, ach, blijf ons licht, nu de duisternis valt.

Aria Liebster Jesu mein Verlangen (sopraan) uit: Cantate BWV 32 – Liebster Jesu mein Verlangen In deze cantate zijn de ouders van Jezus hun twaalfjarige zoon kwijt en vinden hem terug in de tempel bij de Joodse geleerden. De sopraan-aria schildert de bezorgde moeder die haar zoon zoekt, waarbij de zangstem gezelschap krijgt van de hobo als in een duet. Dat zijn symbolen voor de ziel (anima) die Christus zoekt. Liebster Jesu, mein Verlangen, sage mir, wo find ich dich? Soll ich dich so bald verlieren und nicht ferner bei mir spüren? Ach! mein Hort, erfreue mich, laß dich höchst vergnügt umfangen.

Liefste Jezus, mijn verlangen, zeg mij, waar kan ik je vinden? Moet ik je zo gauw verliezen, je niet langer bij me hebben? Ach, mijn schat, maak mij blij, laat mij jou verrukt omhelzen.

5


Toelichting

Aria Jesus ist ein guter Hirt (alt) uit: Cantate BWV 85 – Ich bin ein guter Hirt In deze cantate staat het beeld centraal van Jezus als goede herder van zijn schapen (de gelovigen). Meestal gaat dat gepaard met een landelijke pastorale sfeer met herdersmuziek. In de alt-aria is Jezus nabij als symbool in de warme klank van de violoncello piccolo. Jesus ist ein guter Hirt, denn er hat bereits sein Leben für die Schafe hingegeben, die ihm niemand rauben wird. Jesus ist ein guter Hirt.

Jezus is een goede herder want Hij heeft zijn leven al voor de schapen gegeven, die niemand Hem kan ontroven. Jezus is een goede herder.

Aria Der Herr ist mein getreuer Hirt (sopraan) uit: Cantate BWV 85 – Ich bin ein guter Hirt In de sopraan-aria uit dezelfde cantate krijgt de zangstem zelfs begeleiding van een heuse triosonate van twee hobo’s en basso continuo, terwijl de sopraan een versierde versie van de koraalmelodie zingt. Der Herr ist mein getreuer Hirt, dem ich mich ganz vertraue, zur Weid er mich, sein Schäflein, führt auf schöner, grünen Aue, zum frischen Wasser leit er mich, mein Seel zu laben kräftiglich durchs selig Wort der Gnaden.

De Heer is mijn getrouwe Herder aan wie ik mij geheel toevertrouw, hij voert mij, zijn schaap, naar mooie, groene weide, hij leidt mij naar frisse wateren om mijn ziel sterk te laven door het zalige Woord van zijn genade.

Sinfonia uit: Cantate BWV 196 – Der Herr denket an uns Als intermezzo klinkt de inleidende muziek voor een vroege huwelijkscantate van Bach uit 1708, een stralende sinfonia in C-groot. 6


Toelichting

Aria Schläfert aller Sorgenkummer (alt) uit: Cantate BWV 197 – Gott ist unsere Zuversicht In de aria uit deze huwelijkscantate kan het paar gerust gaan slapen terwijl God over hen waakt, in de gedaante van de oboe d’amore. Schläfert allen Sorgenkummer In den Schlummer Kindlichen Vertrauens ein. Gottes Augen, welche wachen Und die unser Leitstern sein, Werden alles selber machen.

Laat alle verdriet en zorgen inslapen in de sluimering van het kinderlijke vertrouwen. Gods ogen, die waken en die onze leidster zijn, zullen alles zelf doen.

Duet Wenn sorgen auf mir dringen (sopraan en alt) uit: Cantate BWV 3 – Ach Gott, wie manches Herzeleid Dit duet is een dankbetuiging dat Jezus de mens helpt zijn vaak zware leven te dragen. De twee zangers zijn daarbij niet alleen, maar worden gesteund door twee hobo’s en violen. Wenn Sorgen auf mich dringen, Will ich in Freudigkeit Zu meinem Jesu singen. Mein Kreuz hilft Jesus tragen, Drum will ich gläubig sagen: Es dient zum besten allezeit.

Als zorgen mij benauwen zal ik vol vreugde tot mijn Jezus zingen. Jezus helpt mij mijn kruis dragen, daarom wil ik gelovig zeggen: Het is altijd voor mijn bestwil.

7


Toelichting

Aria Getrost! Es fasst ein heil’ger Leib (alt) uit: Cantate BWV 133 – Ich freue mich in dir Dan zonnige muziek uit de kersttijd, afkomstig uit een cantate voor derde kerstdag, waar de zangstem met de twee hobo’s en de basso continuo een heus kwartet vormt. Op het woord ‘Getrost’ klinkt een herhaalde triomfantelijke fanfare, want het personage uit de aria heeft in de kribbe God aanschouwd. Getrost! es faßt ein heil’ger Leib Des Höchsten unbegreiflichs Wesen. Ich habe Gott – wie wohl ist mir geschehen! Von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ach! meine Seele muß genesen.

Getroost! Een heilig lichaam Bevat het onbegrijpelijk wezen van de Allerhoogste. Ik heb God – hoe wel is mij geschied! Van aangezicht tot aangezicht gezien. Ach! Mijn ziel moet genezen.

Sinfonia uit: Cantate BWV 42 – Am Abend aber desselbigen Sabbats Naast de vele nieuw gecomponeerde cantates voor de zon- en feestdagen in de Thomaskirche in Leipzig, werkte Bach oudere, eigen composities (concert- of sonatedelen en delen uit wereldlijke cantates) om tot nieuwe versies en legde er voor de specifieke gelegenheid soms een nieuwe tekst onder. Door hergebruik van zijn eigen werk wist hij zijn beste muziek tegen vergetelheid te beschermen. Een voorbeeld daarvan biedt Cantate BWV 42 – Am Abend aber desselbigen Sabbats. Bach liet de cantate openen met een instrumentaal gedeelte, de sinfonia, dat qua stijl doet denken aan de Brandenburgse concerten en vermoedelijk teruggaat op een verloren gegane instrumentale compositie. In dit openingsdeel wedijveren een blazersgroep (twee hobo’s en fagot) met een groep van strijkers (twee violen en altviool).

8


Toelichting

Aria Wo zwei und drei versammlet sind (alt) uit: Cantate BWV 42 – Am Abend aber desselbigen Sabbats In deze kalmerende en rustgevende aria draait alles om de bekende tekst uit Matteüs 18:20, ‘waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn...’. Tegen een harmonisch strijkersdecor trekken de twee hobo’s mooi omspeelde lijnen. Meestal imiteren ze elkaar, maar zodra Jezus binnentreedt zijn ze het met elkaar eens. Wo zwei und drei versammlet sind In Jesu teurem Namen, Da stellt sich Jesus mitten ein Und spricht darzu das Amen. Denn was aus Lieb und Not geschicht, Das bricht des Höchsten Ordnung nicht.

Waar twee of drie samen zijn in Jezus’ kostbare naam, daar komt Jezus in hun midden en spreekt daar het Amen. Want wat uit liefde en nood gedaan wordt dat kan nooit de hoogste orde verstoren.

Aria Bete aber (sopraan) uit: Cantate BWV 115 – Mache dich, mein Geist, bereit Dan een intieme langzame aria voor sopraan waarin een wondermooi vlechtwerk van stemmen ontstaat tussen de zangstem, de flauto traverso (barokke dwarsfluit) en de violoncello piccolo. De sopraan priemt daar dwingend haar oproep doorheen met ‘bete’ en ‘bitte’ op lange noten. Bete aber auch dabei Mitten in dem Wachen! Bitte bei der großen Schuld Deinen Richter um Geduld, Soll er dich von Sünden frei Und gereinigt machen!

Maar bid toch ook midden in het waken! Smeek bij deze grote schuld je Rechter om geduld, opdat hij je vrij van zonden en rein zal maken!

Sinfonia uit: Cantate BWV 21 – Ich hatte viel Bekümmernis Als intermezzo en inleiding op de volgende aria klinkt deze wondermooie droeve sinfonia uit Cantate BWV 21; langzame muziek met prachtige lange lijnen van hobo en viool en doorsneden met betekenisvolle pauzes. 9


Toelichting

Aria Verstummt, verstummt, ihr holden Saiten (sopraan) uit: Cantate BWV 198 – Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl Deze aria stamt uit een ‘treurmuziek’ voor de overleden echtgenote van de Saksische keurvorst August der Starke in 1727. Vanwege de langdurige rouw werd er tot stilte gemaand, vandaar de tekst ‘Verstummt, verstummt, ihr holden Saiten’ (verstomt, wordt stil, gij lieflijke snaren). De sopraan wordt wel door strijkers begeleid, maar ze zwijgen zodra ze zingt ‘Verstummt ihr Saiten’. De tweede en derde regel worden in het begin alleen door basso continuo begeleid: ‘Kein Ton’. Verstummt! verstummt, ihr holden Saiten! Kein Ton vermag der Länder Not bei ihrer teuren Mutter Tod – o Schmerzenswort! – recht anzudeuten.

Verstomt, wordt stil, gij lieflijke snaren! Geen klank kan de nood van de landen bij de dood van hun dierbare moeder – o smartelijk woord! – juist weergeven.

Aria Kommt, ihr angefocht’nen Sünder (alt) uit: Cantate BWV 30 – Freue dich, erlöste Schar Deze cantate is een van de vrolijkste en toegankelijkste cantates die Bach ooit schreef. Ze was bestemd voor het Sint Jansfeest (24 juni), de geboortedag van Johannes de Doper. In de gracieuze aria roept de alt de zondige medeschepselen (‘Adamskinder’) op tot dankbaarheid jegens de verlosser die gaat komen. Met een betoverende begeleiding van een flauto traverso en gedempte eerste violen, boven pizzicati (getokkelde tonen) van de overige strijkers en de basso continuo. Kommt, ihr angefochtnen Sünder, Eilt und lauft, ihr Adamskinder, Euer Heiland ruft und schreit! Kommet, ihr verirrten Schafe, Stehet auf vom Sündenschlafe, Denn itzt ist die Gnadenzeit!

10

Komt, gij tegensprekende zondaars, haast u en gaat, gij Adamskinderen. Uw Heiland roept u dringend! Komt, gij verdwaalde schapen, sta op uit de slaap van de zonde Want nu is het de tijd van de genade!


Toelichting

Duet Herr, du siehst (sopraan en alt) uit: Cantate BWV 9 – Es ist das Heil uns kommen her In het laatste stuk van het programma klinkt een optimistische en inspirerende samenzang van sopraan en alt, waarin zij zich dankbaar tot God richten. Door de luchtige opgewektheid van de muziek zou men haast het ingenieuze weefsel van canons en contrapunt vergeten, dat hier de goddelijke ordening en regelgeving symboliseert. Herr, du siehst statt guter Werke Auf des Herzens Glaubensstärke, Nur den Glauben nimmst du an. Nur der Glaube macht gerecht, Alles andre scheint zu schlecht, Als daß es uns helfen kann.

Heer, u kijkt niet naar goede werken, maar naar de geloofskracht van het hart, u neemt alleen het geloof aan. Alleen het geloof rechtvaardigt, al het andere schijnt te minderwaardig om ons te kunnen helpen.

Tekst toelichting: Clemens Romijn

11


Biografieën Componist Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) was afkomstig uit een oud muzikantengeslacht van organisten, cantors en stadsmuzikanten. Als jongen leerde hij viool en orgel spelen en zong hij in het kerkkoor van zijn geboorteplaats Eisenach. Op negenjarige leeftijd verloor hij beide ouders en zijn oudste broer ontfermde zich over hem. Van hem leerde hij klavier spelen, en in die tijd begon hij te componeren. Op zijn zeventiende begon zijn leven als professional waarbij de aanstellingen elkaar in vrij snel tempo opvolgden: Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, Köthen en tenslotte Leipzig. Terwijl in Köthen de nadruk lag op de wereldlijke muziek, was hij vanaf 1722 in Leipzig als cantor van de Thomaskirche gefocust op de kerkmuziek volgens de Lutherse liturgie. 12

Van de circa driehonderd cantates die hij voor het kerkelijke jaar schreef is slechts twee derde bewaard gebleven. Bach trouwde twee maal en kreeg maar liefst twintig kinderen. Vier zonen werden later ook bekende componisten: Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friederich en Johann Christian. Bach wordt algemeen beschouwd als een van de grootste componisten aller tijden. Hij was in staat een synthese te maken van de belangrijkste

stijlen en vormen van voorgaande generaties. Opvallend is zijn meesterlijke beheersing van harmonie en contrapunt. Bachs reputatie ging in zijn latere jaren als componist en na zijn dood achteruit. Zijn stijl werd als ouderwets beschouwd in vergelijking met die van de opkomende, meer gevoelige Empfindsamer Stil. Pas met de uitvoering van de verkorte Matthäus Passion door de toen twintigjarige Felix Mendelssohn Bartholdy in 1829, begon de Bachrenaissance.


Biografieën

Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Francesco Cavalli, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi en anderen. Ook zong zij cantates en missen van Bach, zoals op het festival van Beaune onder leiding van Andreas Scholl, en de Matthäus Passion op het festival van Chaise-Dieu.

Uitvoerenden Maarten Engeltjes Countertenor Countertenor Maarten Engeltjes (1984) zingt wereldwijd in opera’s, onder meer als Cherubino in Mozarts Le nozze di Figaro, in Bachs passies en het Weihnachtsoratorium, Händels Messiah, maar ook in kamermuziek en liedrecitals van bekende en minder componisten. Engeltjes werkte samen met dirigenten als Gustav Leonhardt, Vladimir Jurowski, William Christie, Ton Koopman, Peter Dijkstra, Reinbert de Leeuw, Markus Stenz, Lars Ulrik Mortensen, Diego Fasolis, Emmanuelle Haïm en Jordi Savall. In 2016 startte hij zijn eigen concertserie rond jongenskoren en was hij te gast bij de De Wereld Draait Door en Podium Witteman. Omroepvereniging BNN/ VARA volgde hem onlangs tijdens een internationale tournee met het nieuwe

foto: Marco Borggreve

programma Valerio International van Valerio Zeno. In 2017 richtte Maarten Engeltjes zijn eigen ensemble op: PRJCT Amsterdam.

Emöke Baráth Sopraan De Hongaarse sopraan Emöke Baráth (1985) studeerde aan de Frans Liszt-academie in Budapest en het Luigi Cherubiniconservatorium In Florence. Baräth vertolkte hoofdrollen in tal van opera’s van Claudio

Zij treedt regelmatig op in Hongarije en Frankrijk, maar ook buiten Europa. Emöke Baráth won verschillende prijzen, waaronder in 2011 de eerste prijs van het Concours d’opéra baroque in Innsbruck en de Prix Junior Prima Primissima in Hongarije. 13


Biografieën

Josef Žák Viool en leiding

De Tsjechische violist Josef Žák (1984) studeerde aan het Conservatorium in Praag en de Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Žák trad op met het kamerorkest Talich en het New Prazak Quartet. Hij werkte samen met Les Arts Florissants onder leiding van William Christie, Les Talents Lyrique met Christopher Rousset en de Opera Fuoco met David Stern. Josef Žák won onder 14

meer de derde prijs op het Biber Concours in SanktFlorian in Oostenrijk. Žák beheerst een repertoire van Gregoriaanse gezangen tot Latijns-Amerikaanse muziek en moderne jazz. Sinds 2011 specialiseert hij zich in zeventiende- en achttiende-eeuwse muziek. Als docent is hij actief op het Five Seasons Chamber Music Festival in Iowa (USA). In 2017 werkte Josef Žák als concertmeester samen met PRJCT Amsterdam in het succesvolle Stabat Materprogramma in Parijs en Lyon.

PRJCT Amsterdam PRJCT Amsterdam is een jong barokensemble rondom countertenor Maarten Engeltjes, opgericht in 2017. Het ensemble word gevormd door een vaste kern van uitmuntende, recent afgestudeerde barokmusici met een eigen muzikale visie. De instrumentalisten van PRJCT Amsterdam spelen op authentieke instrumenten, gerestaureerde oude

instrumenten, of nagebouwde kopieën daarvan. Artistiek leider Maarten Engeltjes zoekt daarbij steeds samenwerking met andere ervaren, internationaal gevestigde topmusici, als concertmeester en/of solist. In september 2017 presenteerde het ensemble met groot succes haar eerste project: Stabat Mater van Pergolesi, in samenwerking met de schrijver P.F. Thomése. Zomer 2018 oogstte PRJCT Amsterdam veel lof met programma’s rond Vivaldi en Händel, o.a. bij het Wonderfeel-festival in Nederland en bij het oude muziekfestival in Sintra (Portugal).


Biografieën

Josef Žák 1e viool en concertmeester Matthea de Muynck 1e viool David Rabinovici 1e viool Joseph Tan 2e viool Rachel Stroud 2e viool Annemarie Kosten-Dür altviool Yoshiko Gut Morita altviool Edoardo Valorz orgel Alon Portal contrabas Robert Smith cello en violoncello piccolo

Kim Stockx fagot Tatjana Zimre 1e hobo, oboe d’amore en oboe d’accacia Rodrigo Lopez Paz 2e hobo, oboe d’amore Pablo Sosa Rosario traverso

15


Serie Oude Muziek

Verwacht

Wo 12 dec 2018 Grote Zaal 20.15 uur

InAlto + Alice Foccroulle Mein Herz ist bereit – Kerst in een verlaten land Schoonheid en raffinement vormen de grote gemene deler in dit concertprogramma dat laveert tussen stemmige bezinning en uitbundige feestvreugde. Ensemble InAlto koos uit het oeuvre van enkele grote Duitse componisten uit de vroegbarok een schat aan kerst-, smeek- en lofliederen. Soms intiem, dan weer virtuoos, steeds beklijvend, met een ereplaats voor Heinrich Schütz, de belangrijkste componist in Duitsland vóór Bach. De publicatie van Schütz’ baanbrekende Symphoniae Sacrae in 1647, precies een jaar voor de Vrede van Westfalen, herinnert aan de troebele tijden van de Dertigjarige Oorlog. Toen verdronken zelfs belangrijke feestdagen in zorgen en angst. De adventstijd na afloop van het conflict moet dan ook bijzonder intens zijn geweest: een nieuw begin in symbolische én werkelijke zin. Een concert vol stemmen van hoop, die zich als een fluwelen mantel om de verwachtingsvolle winterdagen plooien. I.s.m. Organisatie Oude Muziek

16

Alice Foccroulle foto: Cici Olsson

Programma: Heinrich Schütz Eile mich, Gott, zu erretten / Fürchtet euch nicht / Mein Herz ist bereit / Meine Seele erhebt den Herren Samuel Scheidt Veni redemptor gentium Von Gott will ich nicht lassen / Johann Schelle Nun komm der Heiden Heiland / Michael Altenburg Intrada super Nun komm der Heiden Heiland / Heinrich Ignaz Franz Biber Rosenkranz-Sonate III: Christi Geburt / Orlando di Lasso Angelus ad pastores / Franz Tunder Ein kleines Kindelein / Philipp Friedrich Böddecker Sonata sopra la monica / Matthias Weckmann Praeludium in d / Sonata seconda Johann Theile Ach, dass ich hören sollte


Steun het Muziekgebouw

Met een schenking of nalatenschap helpt u het Muziekgebouw bijzondere artistieke programma’s te realiseren én projecten mogelijk te maken op het gebied van educatie en talentontwikkeling.

foto: Adam Mork

Vriendschap Iedere bijdrage is van harte welkom; u kunt eenmalig doneren of structureel, door middel van een Vriendschap. Vanaf een jaarbijdrage van € 50 bent u Vriend van het Muziekgebouw en ontvangt u verschillende tegenprestaties, zoals uitnodigingen voor speciale evenementen en de Vriendennieuwsbrief. Nalatenschap Het is ook mogelijk het Muziekgebouw op te nemen in uw testament. Dankzij de ANBI-status is het Muziekgebouw volledig vrijgesteld van erfbelasting, waardoor de schenking vanuit een erfenis volledig aan de doelstelling ten goede komt. Wilt u hierover meer weten, neem dan a.u.b. contact met ons op. Informatie? Meer informatie vindt u op www.muziekgebouw.nl/ steunons. Neem voor vragen contact op met ons kantoor via vrienden@ muziekgebouw.nl of 020-7882010. 17


Verwacht

November vr 9 nov / 20.30 uur / Bimhuis ICP Orkest + Nieuw Amsterdams Peil Patsboem! za 10 nov / 20.15 uur Josef Špaček De uitdaging van Ysaÿe zo 11 nov / 11.00 uur / Kleine Zaal Ere Lievonen Het Euler-orgel van Fokker zo 11 nov / 15.00 uur Sweelinck Barokorkest De vroegklassieke symfonie

do 15 nov / 12.30 uur Lunchconcert ism Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

do 22 nov / 20.15 uur icon LOD muziektheater + Asko|Schönberg

do 15 nov / 20.15 uur Ensemble Resonanz De verdwenene

za 24 nov / 20.15 uur Dudok Quartet Amsterdam Eerherstel voor componist Hans Pfitzner

vr 16 nov / 20.15 uur David Kadouch Révolution

Kijk Muziek!

za 17 nov / 14.15 uur De IJ-Salon Oostenwind za 17 nov / 20.15 uur Florian Boesch + Malcolm Martineau Boesch brengt Winterreise

zo 25 nov

13.30 uur + 15.30 uur / Kleine Zaal Het Boompje (2-4) Alle Hoeken van de Kamermuziek 13.30 uur Help een olifant! (6+) Wishful Singing

Huil van de Wolff

di 13 nov / 20.00 uur / Paradiso Nederlands Blazers Ensemble Bach en Soefi

zo 18 nov / 12.00 uur / Entreehal Muziekgebouw Park Picknick

Elke 22e van de maand klinkt om 20.00 uur het geluidsmonument Huil van de Wolff. Martijn Padding componeerde deze interactieve geluidsinstallatie ter herinnering aan oprichter van het Muziekgebouw Jan Wolff (1941 - 2012). Zie voor meer informatie muziekgebouw.nl/ huilvandewolff

wo 14 nov / 20.15 uur BL!NDMAN [sax] Steamboat Bill, Jr. (1928)

wo 21 nov / 20.15 uur Holland Baroque Molière et Moi, magnifique

Geheimtips Bijzondere concerten die je niet mag missen

zo 11 nov / 20.15 uur Ladysmith Black Mambazo Legendarische a capellagroep

18

za 17 nov / 20.30 uur / Bimhuis FIRE! Orchestra The Rest is Noise @ Bimhuis


Foto: Erik van Gurp

Grand café 4’33 Kom voor het concert eten in Grand café 4’33. Reserveren: 020 788 2090 of 433grandcafe.nl.

Rondom het concert - Na aanvang van het concert heeft u geen toegang meer tot de zaal. - Zet uw mobiele telefoon uit voor aanvang van het concert. - Het maken van beeld- of geluidsopnamen in de zaal alleen met schriftelijke toestemming. - Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn na te lezen op muziekgebouw.nl

Bij de prijs inbegrepen Reververingskosten en garderobe zijn bij de kaartprijs inbegrepen. Ook een pauzedrankje, tenzij anders vermeld op uw concertkaartje. Bij concerten zonder pauze staan drankjes klaar na afloop van het concert.

Steun het Muziekgebouw Inkomsten uit kaartverkoop dekken ten dele onze kosten. Word vriend of doneer: met uw extra steun kunnen we concerten op het hoogste niveau blijven organiseren. Meer informatie: muziekgebouw.nl/steunons

Op de hoogte blijven? Blijf op de hoogte van nieuw geboekte concerten of ander nieuws. Volg ons via onze e-nieuwsbrief (aanmelden op muziekgebouw.nl), Facebook, Twitter of Instagram. Dank! Wij kunnen niet zonder de steun van onze vaste subsidiënten en Vrienden van het Muziekgebouw. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Druk binnenwerk

19


2018 11 09 PRJCT Amsterdam  
2018 11 09 PRJCT Amsterdam  
Advertisement