Page 1

do 3 apr 2014 donderdagavond serie Grote Zaal / 20.15 uur

Calefax + nederlands kamerkoor Far from Home


liedteksten Steve Martland Skywalk

Ruimtewandeling

Tekst: Stevan Keane

I see the horizon, A light blue, a blue band. This is the Earth, how beautiful she is! Everything is fine.

Ik zie de horizon, Lichtblauw, een blauwe streep. Dit is de Aarde, wat is ze mooi! Alles in orde!

I see a vision of divinity, God’s Earth, the scars of national boundaries gone! Everything is fine!

Ik zie Gods Aarde, een volmaakt gezicht. Ongeschonden door de littekens Die volken verdelen in landen. Alles in orde!

Minerva breathes, Apollo guides me, A long way to go, just to check the view! Everything is fine!

Op Minerva’s ademtocht, Geleid door Apollo, Ik moet nog ver, kijk naar het uitzicht! Alles in orde!

I am the eagle on the rock and look! by holding up my thumb I blot out the Earth from the Universe! Everything is fine!

Ik ben de arend op de rots en kijk! Met mijn duim veeg ik de Aarde uit het Heelal! Alles in orde!

A single eye of blue that gazed on space is changing to another hue the Face itself looks on the Face unfolding time the final gyre - gives out.

Dat blauwe oog Dat in de Ruimte staarde Verandert van kleur Het Gezicht kijkt nu het Gezicht aan De tijd tikt voorbij Een laatste omwenteling – afgelopen! 2


liedteksten far from home

Johannes Ockeghem Mort, tu as navré de ton dart Mort, tu as navré de ton dart le pere de joyeuseté, en desployant ton estandart sur Binchois, patron de bonté, son corps est plaint et lamenté, qui gist soubz lame. Helas, plaise vous en pitié prier pour l’ame.

Dood, uw pijl heeft getroffen Dood, uw pijl heeft de bron van vreugde zelve getroffen, U triomfeerde over de hoeder van barmhartigheid, Zijn lichaam ligt nu in het graf, Beweend en beklaagd. Heb nu erbarmen en bid voor zijn ziel.

Cantus Firmus: Miserere pie [Jesu, Domine, dona ei requiem.] Quem in cruce redemisti preciosa sanguine, pie Jesu, Domine, dona ei requiem.

Cantus Firmus: Erbarm u, lieve [Jezus, Heer, geef hem rust] Geef hem die u aan het kruis met uw kostbaar bloed verlost heeft, Heer, geef hem rust.

3


liedteksten far from home

Roque Jacinto de Chavarría Fuera, fuera! Españoles Fuera, fuera! Háganles lugar! Que los indios vienen y no es novedad. Ha, ha, ha, hay! el que en el portal la perdida tribu fuese a resollar Ha, ha, ha, hay! Además. Ha, ha, ha, hay! que al pesebre vino todo irracional. Ha, ha, ha, hay!

Weg, naar buiten! Ruim het veld! Spanjaarden Weg, naar buiten! Ruim het veld! Want de Indianen komen en het is geen nieuws. Ha, ha, ha, hah! Dat die stam van ver komt en buiten adem voor de deur staat Ha, ha, ha, hah! te hijgen. (en het is geen nieuws) dat alle gekken naar de kribbe zouden komen. Ha, ha, ha, hah!

Indios No borláis, pastor espagñol, mera todos somos gente hijos de al Adán, y la Niño todos veneron buscar. Con perdón no viste también, animal?

Indianen Spot niet met ons, Spaanse herder. Wij allen zijn eenvoudige mensen, zonen van Adam, en iedereen is gekomen om het kind te zoeken. Neem ons niet kwalijk, maar heeft u niet ook een dier gezien?

Boye, mula, pisco en Belén estar Ima raicu mari gentes no haberán Ay, tal! Todos somos mundo hijos de el Adán, Ay tal!

Slang, ezel, kalkoen, alle zijn naar Bethlehem gekomen. Waarom zouden er ook geen mensen zijn? Nou dan! Wij allen ter wereld zijn zonen van Adam, Nou dan! 4


liedteksten far from home

No borláis reyendo con su ha, ha, ha, hay!

Zet ons niet voor schut met je Ha, ha, ha, hah!

Españoles Dicen bien, zagales, dejémoslos ya celebar al Sol, pues su claridad para todos nace hermosa, bella, lúcida y sagaz Ha, ha, ha, hay!

Spanjaarden Mooi gezegd, kerels, dus laten we ze nu rustig de Zon aanbidden, om zijn helder licht, hij is geboren voor allen, schoon en lieflijk, magnifiek en wijs. Ha, ha, ha, hah!

Indios Ari, ari cusichisum con mósica de cantar, a la Niño más mijor que composo Trenedad. Achalay, achalay! Pputijnijpac, sosperar. Achalay, chalay! Llanquijnijpac, sollozar. Achalay, achalay!

Indianen Ja, ja, laat ons hem opvrolijken met zang en muziek het allerbeste Kind, dat deel is van de Drieëenheid. Laten we blij zijn! We zullen rouwen, we zullen zuchten. Laten we blij zijn! We zullen werken, we zullen huilen. Laten we blij zijn!

Españoles Como es su gloria descanso sosiego y secrenidad suspira

Spanjaarden Zo groot is zijn glorie, dat hij in zijn vredige en rustige slaap, zucht.

Indios Sospera.

Indianen Hij zucht.

Españoles Y llora

Spanjaarden En huilt.

Indios Y llora

Indianen En huilt. 5


liedteksten far from home

Españoles Gime sin parar.

Spanjaarden En kermt onophoudelijk.

Indios Achalay, achalay!

Indianen Laten we blij zijn!

Todos Fuera, fuera Hagánles lugar! Ha, ha, ha, hay!

Allen Weg, naar buiten! Ruim het veld! Ha, ha, ha, hah!

Coplas 1. Indios Quezás Neño, sois la Dios que io meramos quezás. Y no hey visto mas muy lindo como osté en la portal. Achalay, achalay!

Liederen 1. Indianen Misschien, Kind, naar wie we kijken, misschien ben jij God. En is er geen mooier gezicht dan jij in de kribbe. Laten we blij zijn!

Españoles Es verdad como hermosura del Cielo, de sus luces claridad Achalay, achalay!

Spanjaarden Het is werkelijk een Hemelse schoonheid, het licht van de sterren. Laten we blij zijn!

2. Indios Quezás Vergan la Maria son tu Mahre, porque está, más mijor que mijorado. como Sol, un poco más Achalay, achalay!

2. Indianen Misschien is de Maagd Maria je moeder, want zij is hier, grootser dan groot. Als de Zon, maar nog meer dan dat. Laten we blij zijn!

Españoles Necedad es pansar que hubiese otra de tal alta dignidad Achalay, achalay!

Spanjaarden Denk je eens in dat er iemand anders zou bestaan zo verheven in haar waardigheid. Laten we blij zijn! 6


liedteksten far from home

Olivier Messiaen Louange à l’Éternité de Jésus

Lof op de eeuwigheid van Jezus

Tekst: Olivier Messiaen

Mon arc-en-ciel d’amour, désert d’amour, mon Jésus, restez en moi, parlez en moi. Mon Jésus, mon silence, mon royaume de silence. Lancez l’auréole de l’amour, mon amour, mon Dieu, priez en moi.

Mijn regenboog van liefde, woestijn van liefde, Mijn Jezus, blijf in mij, spreek door mij. Mijn Jezus, mijn stilte, mijn koninkrijk van stilte.

Ce oui qui chante comme un écho de lumière, mélodie rouge et mauve en louange du Père, Louange de la Gloire à mes ailes de terre, Mon Toujours de la lumière, mon dimanche, que le ciel parle en moi, rire, ange nouveau, ne me réveillez pas: c’est le temps de l’oiseau!

Dit ja dat zingt als een echo van licht, Een wijs, rood en mauve, tot lof op de Vader, Lof op de Glorie op mijn aardse vleugels, Mijn Altijd licht, mijn zondag, Dat de hemel spreke in mij, lachen, nieuwe engel, Wekt me niet: het is de tijd van de vogels!

Il a prié le Bien-Aimé, il est parti, c’est pour nous, pour l’amour, modèle en bleu pour anges. Il est riche, le bienheureux. Il est monté le Bien-Aimé, lui se dit en lui.

De Geliefde heeft gebeden, hij is vertrokken, voor ons, voor de liefde, hemels voorbeeld voor engelen. Hij is rijk, de gelukzalige. De Geliefde is opgegaan, heeft in zichzelf tot zichzelf gesproken. De Geest is de aanwezigheid, de Geliefde.

Omring mij met een stralenkrans van liefde, geliefde, mijn Heer, bid in mij.

L’Esprit c’est la présence, le Bien-Aimé. Trompette bleue qui prolonge le jour, L’ancre d’or, près et loin, Un sceau sur mon coeur, par le dieu d’amour.

Blauwe trompet, die de dag verlengt, Gouden anker, dichtbij en ver weg, Een stempel op mijn hart, van de god van de liefde.

Louange du père, substance du père, verbe de l’amour, l’amour du père, chant de l’amour, par le dieu d’amour.

Lof voor de vader, het lichaam van de vader, Woord van liefde, liefde van de vader, Liefdeslied, van de god van de liefde.

7


liedteksten far from home

Claudio Monteverdi Lamento d’Arianna

Klaagzang van Ariadne

Tekst: Ottavio Rinuccini (1562-1621)

Lasciatemi morire Lasciatemi morire, E chi volete voi, che mi conforte in così dura sorte, in così gran martire? Lasciatemi morire.

Laat me sterven Laat me sterven, Wie zou mij kunnen troosten In mijn bitter lot En mijn zo ondraaglijk lijden? Laat me sterven.

O Teseo, o Teseo mio O Teseo, o Teseo mio, sì che mio ti vo’ dir, che mio pur sei, benché t’involi, ahi crudo, a gl’occhi miei. Volgiti Teseo mio Volgiti Teseo, o dio Volgiti indietro a rimirar colei che lasciato ha per te la patria, e il regno, e in questa arena ancora cibo di fere dispietate, e crude lascierà l’ossa ignude.

O Theseus, mijn Theseus O Theseus, mijn Theseus, Ja, ik wil je nog de mijne noemen, Want je behoort me toe, hoewel je, wreedaard, mijn aangezicht ontvlucht. Keer terug, mijn Theseus, o God! Keer terug en aanschouw haar die voor jou haar land en koninkrijk verliet, en op dit strand, Ten prooi aan meedogenloos wrede dieren, slechts haar naakte gebeente zal achterlaten. O Theseus, mijn Theseus. Als je wist, o God, Ach, als je wist hoe vreselijk de arme Ariadne lijdt, Misschien zou je dan berouw tonen en weer op deze kust afstevenen. Maar in de kalme zeewind vaar jij heen, blij van gemoed, en laat mij hier wenend achter. Jou bereidt Athene een feestelijk onthaal, en ik blijf achter, ten prooi aan wilde dieren op deze verlaten stranden. Blij zul jij je grijze ouders een voor een omhelzen, en ik zal noch mijn moeder, noch mijn vader ooit weerzien.

O Teseo, o Teseo mio se tu sapessi, o dio, se tu sapessi, ohimè, come s’affanna la povera Arianna, forse, forse pentito rivolgeresti ancor la prora al lito; ma con l’aure serene tu te ne vai felice, ed io qui piango. A te prepara Atene liete pompe superbe, ed io rimango cibo di fere in solitarie arene. Tu l’un e l’altro tuo vecchio parente stringerai lieto, ed io più non vedrovvi, o madre, o padre mio. 8


liedteksten far from home

Dove, dove è la fede Dove, dove è la fede, che tanto mi giuravi? Così ne l’alta sede tu mi ripon de gl’avi? Son queste le corone onde m’adorni il crine? Questi li scettri sono, Queste le gemme, e gl’ori? Lasciarmi in abandono a fera, che mi stracci, e mi divori? Ah Teseo, ah Teseo mio, lascierai tu morire in van piangendo, in van gridando aita la misera Arianna, ch’a te fidossi, e ti die’ gloria e vita?

Waar, waar is de trouw Waar, waar is de trouw, Die jij me zo plechtig hebt gezworen? Is dit de voorouderlijke troon Die je mij beloofd hebt? Zijn dit de kronen waarmee je mijn hoofd tooit? Zijn dit de scepters, de juwelen en gouden ornamenten: Mij achterlaten, overgeleverd aan wilde dieren die me verscheuren en verslinden? Ach Theseus, mijn Theseus, laat je mij sterven, tevergeefs wenend en om hulp roepend, de ongelukkige Ariadne, die je vertrouwde, en roem en leven schonk?

Ahi, che non pur risponde Ahi, che non pur risponde; Ahi, che più d’aspe sordo a miei lamenti. O nembi, o turbi, o venti sommergetelo voi dentro a quell’onde. Correte Orchi e Balene, e de le membre immonde empiete le voragini profonde! Che parlo, ahi, che vaneggio? Misera, ohimè, che chieggio? O Teseo, o Teseo mio, non son quell’io che i feri detti sciolse, parlò l’affanno mio, parlò il dolore, parlò la lingua sì, ma non già‘l core.

Ach, hij antwoordt niet eens Ach, hij antwoordt niet eens. Ach, stokdoof is hij voor mijn geween. O donderwolken, hozen en winden, Laat hem verzwolgen worden door Deze golven. Snelt toe, zeemonsters En walvissen. En vul de gapende Diepten met zijn vuige lijf. Wat zeg ik, ach, wat ijl ik? Och ik ellendige, wat verlang ik? O Theseus, o mijn Theseus, Ik ben het niet die deze dwaze woorden sprak: Mijn ontreddering sprak, mijn verdriet; Mijn tong sprak wel, maar niet mijn hart.

9


liedteksten far from home

Daniel Bjarnason Ek ken die Nag Tekst: Elisabeth Eybers (1915-2007)

Ek ken die nag se binnekant, met oĂŤ gesper, met hand en tand het ek sy omtrekke betas, sy ryk van hoek tot kant gemeet. Geen uithoekie waar ek nie was, die soet wegsink het my versaak, elke sekondevolle uur het my ronddolery aangevuur, my meer gewys as wat ek wou weet. Sy gramadoelas afgepas het ek die nag omstandig meegemaak, ken ek sy binnekant.

10


Bheka Dlamini Woah lashona Woah Lashona woohh…

De zon gaat onder De zon gaat onder…

O Lashona k’lezontaba maa! Amathunz’ asemade ayophalal’ emazansi Isibhakabhaka sesibhej’ igazi.

De zon gaat ten onder achter de bergen, Lange schaduwen strijken over de hellingen, De onmetelijke hemel is bloedrood gekleurd.

Awebheke laphaya? Ngibon’ amankankane endizel’ekudeni Ayakhala ayolal’ emaweni O’ mina angazi ng’zolala kwa bani

Kijk daar? Ik zie de nijlgans ver weg, hoog in de lucht. De vogels vliegen fluitend naar hun nest. Ach, ik weet niet waar ik mij vannacht te ruste leg.

Where to this winding road? Where to this rugged road? It’s muddy and rough,” But no matter what it takes This road will lead me home Noma kanjani ng’yofik’ekhaya.

Waarheen voert deze bochtige weg? Waarheen voert deze hobbelige weg? Modderig, vol met gaten. Ik ben moe, maar ik zet door, dit is de weg naar huis! Ik zet door, op weg naar huis!

Carry on just for a while Hold on just for a while Siyeekhaya ekhaya s’yofika Lashona Areyang hae, Areyeng s’yofika Lashona

Nog even, loop door Nog even, houd vol We gaan naar huis Laten we naar huis gaan, vanavond zullen we er zijn.

11


2014 04 03 doav calefax & nkk liedteksten website  
2014 04 03 doav calefax & nkk liedteksten website  
Advertisement