Page 1

100-lecie Powstania Wielkopolskiego POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ŚREM 1918-2018

Program rewitalizacji symboli Powstania Wielkopolskiego w Śremie


Rewitalizacja symboli Powstania Wielkopolskiego w Śremie W 2018 roku z dumą będziemy obchodzić 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Sejm RP podjął decyzję o ustanowieniu Roku Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Gmina Śrem będzie aktywnie uczestniczyć w obchodach rocznicowych przystępując do programu rewitalizacji wieży ciśnień - lokalnego obiektu związanego z Powstaniem Wielkopolskim w Śremie. Pragnę zaprosić Państwa do udziału w tworzeniu niezwykłego ośrodka wiedzy o największym zrywie niepodległościowym Wielkopolan na ziemi śremskiej. Wieża ciśnień jest jednym z symboli Śremu. Gdy powstała na początku XX wieku była centralnym punktem technicznym nowoczesnej sieci wodociągowej, wyprzedzającym o pół dekady ówczesne technologie. Jako ważny budynek na ziemi śremskiej podczas walk o niepodległość, po zdobyciu przez grupę powstańców i zawieszeniu biało-czerwonego sztandaru, stała się symbolem wolnej Polski. Obecnie stanowi najbardziej charakterystyczny element panoramy miasta. W 2010 roku gmina Śrem przeprowadziła prace renowacyjne, wykonała remont elewacji oraz dachu wieży ciśnień. Zamontowane stylowe oświetlenie budynku, po zmierzchu, rozświetla jeden z najwyższych budynków Śremu. Od lat pod wieżą ciśnień w grudniowe południe odbywają się uroczystości rocznicy najważniejszego narodowego zrywu Wielkopolan. W zamierzeniu jest przywrócenie funkcjonalności wieży ciśnień jako przestrzeni rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej oraz turystycznej nawiązującej do śremskich tradycji Powstania Wielkopolskiego. Wieża ciśnień będzie odnosić się do powstańczego epizodu zdobywania, wykorzystując jej główny walor - wysokość. Wieża ciśnień stanie się ośrodkiem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. W tym celu stworzone zostaną przestrzenie wystawowo-edukacyjne wyposażone w multimedia. Szczytowym elementem będzie galeria wieży z punktem widokowym o maksymalnej rozpiętości horyzontu do 100 km na dolinę meandrującej Warty, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Łęgi Mechlińskie" i Wielkopolski Park Narodowy. Pragnę, aby wieża ciśnień wykorzystując wszystkie swoje atuty, służyła także mieszkańcom na co dzień jako forma aktywności do uprawiania sportów wspinaczkowych, poprzez umiejscowienie wewnątrz wieży ścianki wspinaczkowej o wysokości 22 metrów . Zapraszam do wsparcia rewitalizacji śremskiej wieży ciśnień jako ośrodka wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w Śremie.

Program rewitalizacji symboli Powstania Wielkopolskiego w Śremie

Adam Lewandowski Burmistrz Śremu


Wieża Ciśnień w Powstaniu Wielkopolskim Wieża ciśnień odegrała kluczową i symboliczną rolę podczas Powstania Wielkopolskiego w Śremie. Wydarzenie opisuje stary maszynopis znajdujący się w archiwum Muzeum Śremskiego relacjonujący początki działania Śremskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Rejtana. W nocy 30/31 grudnia 1918 roku, po bezkrwawym zajęciu jednostki wojskowej, wszystkich urzędów i obiektów miejskich przez Powstańców oraz rozbrojeniu policji i żandarmerii niemieckiej, wysłano grupę harcerzy pod dowództwem Mariana Kujawskiego w celu przejęcia śremskiej wieży ciśnień - jednego z najwyższych obiektów miasta. Śremscy harcerze, Powstańcy Wielkopolscy, znali doskonale wojskowe rzemiosło, mieli za sobą służbę w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. W skład grupy harcerzy wchodzili także Wincenty Klaczyński jako zastępca dowódcy, Jan Kil, Marian Tuszyński, Wiktor Rogalewski, Antoni Bartkowiak, Franciszek Reus, Owczarczak, brat Ignacego. Harcerze przejęli wieżę ciśnień i wywiesili na niej polski sztandar. Niby nic dziwnego, ale… Sztandar ten był pierwszym polskim znakiem wywieszonym w mieście. Jego przeznaczenie nie zmieniło się, ponieważ miał być on faktycznie pierwszą polską flagą wywieszoną w Śremie, ale nie na wieży ciśnień, tylko na śremskim magistracie. Dowodzący grupą śremskich harcerzy Marian Kujawski zabrał go z domu, gdzie był przygotowany przez jego ojca. Od 2007 roku wydarzenie to upamiętniane jest w trakcie uroczystości rocznicowych w dniu 27 grudnia.


Lokalizacja Wieża ciśnień zlokalizowana jest przy głównych ulicach Śremu między ulicami Powstańców Wielkopolskich oraz Adama Mickiewicza. W jej sąsiedztwie, w odległości do 500 m od budynku znajduje się wiele różnych obiektów i instytucji, m.in. Muzeum Śremskie, Śremski Ośrodek Kultury, dworzec autobusowy PKS, promenada nad Wartą, Starostwo Powiatowe, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Oddział w Śremie, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Komenda Powiatowa Policji, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie, Bank PKO S.A., apteki, przychodnie lekarskie, prywatne ośrodki rehabilitacyjne i SPA oraz centra handlowe i przemysłowe. Atutem jest dostępność komunikacyjna Śremu: biegną tu drogi wojewódzkie 432 i 434, miasto posiada obwodnicę, a odległość do zjazdu na autostradę A2 wynosi zaledwie 35 km. Odległość do lotniska Ławica w Poznaniu wynosi 45 km, do kolei – stacja Czempiń – 19 km. Do wieży ciśnień prowadzą dogodne miejskie drogi rowerowe łączące się z wielkopolskimi szlakami turystycznymi.


Adaptacja wieży ciśnień w Śremie Zabytkowa, niemal 44 metrowa wieża pochodząca z początku XX wieku, jest nierozłączną częścią śremskiej panoramy. Miejska wieża wodociągowa, zbudowana w latach 1908-1909 według projektu Ksawerego Geislera, jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem Śremu. Wieża wpisana jest do rejestru zabytków - nr rej.: 2002/A z 21.05.1985. Zgodnie z koncepcją oraz dokumentacją projektową wieża ciśnień ma zostać zagospodarowana jako przestrzeń rekreacyjna, kulturalna, edukacyjna oraz turystyczna nawiązująca do śremskich tradycji Powstania Wielkopolskiego. Planowane przedsięwzięcie wynika z potrzeby zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz rozwoju turystycznego gminy Śrem. Modernizacja wieży i uruchomienie jej wnętrza jest wpisane również w Strategię Rozwoju Gminy Śrem na lata 2013–2020.


Wieża wodociągowa – symbol, marzenie, rewitalizacja Kiedy na skutek zmian technologicznych wieża przestała pełnić pierwotną rolę, została marzeniem, niezdobytym szczytem, obiektem podziwu, zabytkiem trwale wpisanym w krajobraz Śremu. Myśl o jej reaktywacji nie jest nowa, ale w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego staje się spójna i czytelna jak nigdy dotąd.


Główne założenia rewitalizacji 1. Wieża w nowej roli, już nie technicznej, a społecznej zachowuje głębokość wnętrza poprzez brak podziału na kondygnacje, nie zatraca w ten sposób waloru wieży, jednocześnie nie odwraca się od swojej historii poprzez zachowanie formy architektonicznej i historycznej prezentacji nawiązującej do pierwotnej funkcji. 2. Rewitalizacja wieży polega na wprowadzeniu do odrestaurowanego (z zachowaniem wszelkich uwarunkowań konserwatorskich) obiektu nowych funkcji spójnie zestawionych w przestrzeni wieży. Następuje funkcjonalna synteza sportu (ścianka wspinaczkowa), kultury, historii i edukacji. Jest to propozycja dla ludzi różnych pokoleń i zainteresowań. 3. Wieża i jej program użytkowy są hołdem złożonym przodkom walczącym o polskość Śremu i Wielkopolski. Dane o Powstańcach, zebrane oraz wyeksponowane na wystawie w Muzeum Śremskim w 2018 roku zostaną przeniesione do wieży i tam przedstawione przy użyciu multimediów w systemie otwartym. 4. Koncepcja nadania wieży nowej funkcji i roli społecznej integruje cenny obiekt technicznej architektury początku XX wieku z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie komunikacji i multimediów (projekcje sferyczne). 5. Rewitalizacja wieży wodociągowej w minimalnym, dopuszczalnym stopniu ingeruje w przestrzeń ochrony konserwatorskiej (ukrycie zaplecza technicznego i gastronomicznego w skarpie), jednocześnie wpisując się w ciąg rewitalizowanych obiektów i przestrzeni staromiejskich Śremu, od centrum miasta przez promenadę nadwarciańska, Muzeum Śremskie po teren wokół wieży wodociągowej.


POZIOM -1

KAWIARNIA SZATNIA ZAPLECZE WSPINACZKOWE WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE

43,7 m

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego


POZIOM 0

RECEPCJA PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ŚCIANKA WSPINACZKOWA - 22 m wysokości LISTA POWSTAŃCÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ MURAL WINDA

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego


POZIOM 1

ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI FOTELE MULTIMEDIALNE BAZA POWSTAŃCÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ MULTIMEDIA TOALETA

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego


POZIOM 2

WEJŚCIE DO ZBIORNIKA KOPUŁA DO PROJEKCJI SFERYCZNEJ HISTORIA WIEŻY CIŚNIEŃ I ŚREMSKICH WODOCIĄGÓW

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego


POZIOM 3

SZLAK BOJOWY BATALIONU ŚREMSKIEGO W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM HISTORYCZNE LORNETY MULTIMEDIALNE

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego


POZIOM 4

GALERIA WIDOKOWA OŚWIETLENIE EFEKTOWE WIĘŹBY REGULACJA RUCHU ZWIEDZAJĄCYCH

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego


autorzy koncepcji:

Mariusz Kondziela Grzegorz Pawlak Muzeum Śremskie współautor logo:

Adrian Wartecki Urząd Miejski w Śremie wizualizacja:

zobacz film:

Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Śremie  
Wieża Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Śremie  

Autorzy koncepcji: Mariusz Kondziela, Grzegorz Pawlak (Muzeum Śremskie). Współautor logo: Adrian Wartecki (Urząd Miejski w Śremie). Wizualiz...

Advertisement